Hogyan akartam, de mégse úgy lett

Voltak terveim, amik még megvalósulhatnának, de az utóbbi időben ahogyan egyre közeledünk az újabb eseménysorozathoz ahhoz, hogy meglehessen csinálni, ahhoz legalább 7 hónap kellene a teljes rendszerek átfésüléséhez, s az események nem fognak megállani, így esélye olyan minimális, hogy szinte 0%.

Címkefelhő
Feedek
Megosztás
Alázatosság

1. Mi köze lehet Jézushoz annak, aki a világ szerinti nagyságra vágyik, mint valami nagy jóra, - amikor maga Jézus az ellenkező irányban haladt? (Viktor J)
2. Minden igazi nagyság abból fakad, hogy valaki le tud hajolni mások szolgálatára. Minden más nagyság hazug önámítás. (Viktor J)
3. Ne élj magadnak, hanem Istennek és felebarátaidnak! Ne keress az emberek előtt tisztességet, hanem igyekezzél nekik szolgálni, sem dicsérettel, sem ócsárlással ne törődve. (Hauser M)
4. Magamra hagyatva semmi sem vagyok, csak csupa gyarlóság, de mihelyt rám tekintesz, azonnal öröm száll belém. (Kempis)
5. Nem árt, ha mindenkinek alárendeled magad, de sokszor árt, ha csak egynek is eléje teszed magad. (Kempis)
6. Az alázatos szívben állandó béke honol.
7. Ha van benned valami jó, tételezz fel mások felől még jobbat, hogy el ne bizakodjál!
8. Ha az alázatost meggyalázták, lelki békéje nem vész el, mert erőssége Isten, és nem a világ. (Kempis)
9. Az igazi alázatosság magamagán kívül senkire sem neheztel, senkire sem haragszik. (Kempis)
10. Ne az én nevem, hanem a Tied dicsértessék, ne az én művem, hanem a tied magasztaltassék. A Te szent neved dicsértessék, nekem pedig semmi részem se legyen az emberek dicséretében. (Kempis)
11. Aki őszintén tudja, hogy nincs benne semmi jó, nem keres másban hibát.
12. Az alázatos lelkek így imádkoznak: Uram, engedd, hogy minél kevesebb feltűnés nélkül mehessek át ezen az életen.
13. Semmiségem tudatában kell élnem! Vagyis állandóan látnom kell és beismernem, hogy semmit sem tudok, és semmire sem vagyok érdemes. (Terstseegen)
14. Istennek semmit sem tudok adni, és érette semmit sem tudok cselekedni. A legjobb, amit tehetek, hogy tehetetlenségemet beismerem. (Tertseegen)
15. Nem szükséges gyarlóságaink miatt annyira nyugtalankodnunk. Gonosz gyermekek ők, akiket ugyan nem szerethetünk, de mégis el kell szenvednünk, mert arra szolgálnak, hogy bennünket saját szemünkben semmivé és a megfeszített Jézus végtelen megalázottságához hasonlóvá tegyenek. (Tertseegen)
16. Ha nagy akarsz lenni, légy szolga, de ha első akarsz lenni, akkor tovább kell menned: légy rabszolga!
17. Ha dicsérnek, fordulj a fal felé és mondjad: Istenem, látom, hogy dicsérnek, pedig Te tudod, hogy milyen bűnös vagyok.
18. A hamis alázatosság visszataszító, a valódi alázatosság vonzó.
19. A valódi alázatosság virág, mely minden kertnek díszére válik, fűszer, mellyel az életnek minden étele megízesíthető. Egyszóval olyasmi, mely minden dolognak az értelmét emeli. (Spurgeon)
20. Teljesen üres edényekké kell lennünk, hogy Isten önmagával megtölthessen. (Trudel.)
21. Hogy az Úr felhasználhasson minket, semmivé kell lennünk! (Trudel)
22. Annak, hogy meghaltunk, egyik bizonyítéka, hogy szeretjük a mellőzést nemcsak a világtól, hanem barátainktól is. (Steinberger)
23. Nincsen szabadabb annál, ki magától és minden egyébtől meg tud válni, és magát a sorban legutolsónak tartja. (Kempis)
24. Én csupa hiúság és semmi vagyok színed előtt, állhatatlan és gyarló ember. (Kempis)
25. Atyám: Verd addig hátamat, nyakamat, míg keményszívűségem akaratod alá hajlik. (Kempis)
26. Ha igazságosan bírálom el magamat, be kell ismernem, hogy senki részéről nem esett rajtam méltatlanság, ezért is nincs okom ellened panaszkodni. – Engem joggal illet gyalázat és megvetés, Téged pedig áldás, tisztelet és dicsőség. (Kempis)
27. Aki valami jót tulajdonít önmagának, Isten kegyelme elé gátat emel.
28. Magunk előtt azok a legkisebbek, kik Isten előtt a legnagyobb szentek, és annál alázatosabbak önmagukban, minél nagyobbak Isten előtt.
29. Mindnyájan gyarlók vagyunk, de magadnál gyarlóbbnak senkit se tarts!
30. Az embernek az a törekvése, hogy önmagától elszakadjon, a nagy tettek között is a legnagyobb. S ha Isten kegyelméből ezt a célját el is éri, akkor emberi értéke felbecsülhetetlen. (Tertseegen)
31. Akik Jézust mint királyt akarják szolgálni, kell hogy az alázatosság szerény ruháját viseljék, nem pedig a fennhéjázó önteltség skarlát díszét. (Spurgeon)
32. Aki megalázkodik, bölcsen jár el, mert ezzel elkerüli, hogy mások alázzák meg. (Spurgeon)
33. Az igazi nagysághoz vezető út: akarj igen kicsiny maradni! (Spurgeon)
34. A Krisztusért elszenvedett szégyen a legnagyobb tisztesség, és az Érte elviselt gyalázat a legnagyobb kegyelem. (Spurgeon)
35. Minden nagy ember nemcsak ért a dolgához, hanem tudja is, hogy ért hozzá, és nemcsak igaza van, hanem tudja is, hogy igaza van, csakhogy mindezt nem tulajdonítják maguknak különös érdemül, és nem várják el, hogy embertársaik leboruljanak előttük és imádják őket. A háttérben ott él bennük erőtlenségük tudata. (Fosdick)
36. Ha Isten el tudja nézni, hogy minket, akiket arra hívott el, hogy Őt dicsőítsük – megvessenek, akkor ezt nekünk el kell szenvednünk.
37. Úgy emelkedhetünk Istenhez, ha mások alá süllyedünk. (Trudel)
38. Legyetek porrá, a port nem lehet megsérteni. (Trudel)
39. Isteni nemesség: szolgák szolgája lenni. (Trudel)
40. Amíg rosszul esik, hogy nem adják meg nekünk a köteles tiszteletet, nagyon messze vagyunk az alázatosságtól (Trudel)
41. Ha te semmi vagy, de Megváltód minden, akkor nagyon pompásan összeilletek.
42. Hiúságunkban olyanoknak képzeljük magunkat, amilyenek a valóságban nem vagyunk. Mindez hazugság, ami Istennek, az örök igazságnak visszatetsző. Egyedül az alázatosságot becsüljétek és szeressétek! (Tertseegen)
43. Semmiségem tudatában kell élnem, vagyis állandóan látni kell és be kell ismernem, hogy semmit sem tudok, és semmire nem vagyok érdemes, mert ez az igazság. (Tertseegen)
44. Az alázatosság nem erény, hanem az a talaj, melyből minden más erény fakad.
45. A szenvedés értékesebbé teszi a szolgálatot, mert csak azt tudjuk megbecsülni, ami sokba kerül.
46. Jézus nem sokat beszélt az alázatosság fontosságáról, hanem egy kendőt vett, körülkötötte magán, és elkezdte mosni a tanítványok lábait.
47. Az alázatosság igazi próbája akkor következeik be, amikor az ember valami nagy eredményt ér el, és abban a kísértésben forog, hogy elfelejtse: minden erejét Istentől kapta, megbízatás gyanánt. (Fosdick)
48. Az igazi alázatosság nemcsak így szól: A bűnösök között első vagyok én, hanem így is: Isten kegyelméből vagyok, ami vagyok.
49. Tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok. Máté 11:28
50. Az alázatosoknak Isten kegyelmet ad.

Free counters!

HonlaprendszerüNK

2010. december 17-e óta szerkeszthetetlenek:

2013. február 26-a óta szerkeszthetetlenek:

2015. január 22-e óta szerkeszthetlenek:

Honnan

 

websas.hu

MapFree counters! Free counters! Free counters!

1997. augusztus 17. vasárnap

Christine nevű volt barátnőmnek írtam

Kép

 

 

Christinehez I. Sármellék, 1996. július 16.
Christinehez II. Sármellék, 1996. július 18.
Christinehez III. Sármellék, 1996. július 20.
Christinehez IV. Sármellék, 1996. július 22.
Christinehez V. Sármellék, 1996. július 24.
Christinehez VI. Sármellék, 1996. július 26.
Christinehez VII. Sármellék, 1996. július 28.
Christinehez VIII. Sármellék, 1996. július 30.
Christinehez IX. Balatonföldvár, 1996. augusztus 1.
Christinehez X. Balatonföldvár, 1996. augusztus 3.
Christinehez XI. Balatonföldvár, 1996. augusztus 5.
Christinehez XII. Balatonföldvár, 1996. augusztus 7.
Christinehez XIII. Balatonföldvár, 1996. augusztus 9.
Christinehez XIV. Balatonföldvár, 1996. augusztus 11.
Christinehez XV. Balatonföldvár, 1996. augusztus 12.
Christinehez XVI. Balatonföldvár, 1996. augusztus 14.
Christinehez XVII. Balatonföldvár, 1996. augusztus 15.
Christinehez XVIII. Balatonföldvár, 1996. augusztus 16.
Christinehez XIX. Balatonföldvár, 1996. augusztus 17.
Christinehez XX. Balatonföldvár, 1996. augusztus 18.
Christinehez XXI. Balatonföldvár, 1996. augusztus 19.
Christinehez XXII. Balatonföldvár, 1996. augusztus 20.
Christinehez XXIII. Balatonföldvár, 1996. augusztus 21.
Christinehez XXIV. Balatonföldvár, 1996. augusztus 22.
Christinehez XXV. Velence-Martonvásár, 1996. október 29.
Christinehez XXVI. Kiskunfélegyháza-Csengele, 1996. október 29.
Christinehez XXVII. Szeged, 1996. október 29.
Christinehez XXVIII. Dunakiliti, 1996. november 30.
Christinehez XXIX. Sopron, 1996. december 6.
Christinehez XXX. Sopron, 1996. december 24.
Dialóg I. Balatonföldvár, 1996. július 15.
Dialóg II. Balatonföldvár, 1996. július 20.
Dialóg III. Balatonföldvár, 1996. július 25.
Dialóg IV. Balatonföldvár, 1996. július 30.
Dialóg V. Balatonföldvár, 1996. augusztus 4.
Dialóg VI. Balatonföldvár, 1996. augusztus 9.
Dialóg VII. Balatonföldvár, 1996. augusztus 14.
Dialóg VIII. Balatonföldvár, 1996. augusztus 19.
Dialóg IX. Balatonföldvár, 1996. augusztus 24.
Dialóg X. Balatonföldvár, 1996. augusztus 29.
Dialóg XI. Zalaegerszeg, 1996. szeptember 3.
Dialóg XII. Zalaegerszeg, 1996. szeptember 8.
Dialóg XIII. Zalaegerszeg, 1996. szeptember 13.
Dialóg XIV. Zalagerszeg, 1996. szeptember 18.
Dialóg XV. Szeged, 1996. szeptember 23.
Dialóg XVI. Szeged, 1996. szeptember 28.
Dialóg XVII. Szeged, 1996. október 2.
Dialóg XVIII. Szeged, 1996. október 9.
Dialóg XIX. Szeged, 1996. október 19.
Dialóg XX. Szeged, 1996. október 28.
Emlék, 1997 Bazsi – Sümeg, 1997. március 11.
Jött … Hévíz – Cserszegtomaj, 1996. augusztus 5.
Kedves, egyetlenem Vonyarcvashegy-Balatongyörök, 1996. augusztus 2.
Kedvesemhez III. Keszthely-Gyenesdiás, 1996. augusztus 2.
Kedvesemhez IV. Balatongyörök-Balatonederics, 1996. augusztus 2.
Kedvesemhez V. Balatonederics-Nemesvita, 1996. augusztus 2.
Kedvesemhez VI. Balatonederics-Lesencetomaj, 1996. augusztus 2.
Kedvesemhez VII. Balatonföldvár, 1996. augusztus 3.
Kedvesemhez VIII. Balatonföldvár, 1996. augusztus 3.
Kedvesemhez IX. Balatonföldvár, 1996. augusztus 4.
Kedvesemhez X. Balatonföldvár, 1996. augusztus 4.
Kedvesemhez XI. Balatonföldvár, 1996. augusztus 5.
Kedvesemhez XII. Balatonföldvár, 1996. augusztus 5.
Kedvesemhez XIII. Balatonföldvár, 1996. augusztus 6.
Kedvesemhez XIV. Balatonföldvár, 1996. augusztus 6.
Kedvesemhez XV. Balatonföldvár, 1996. augusztus 7.
Kedvesemhez XVI. Balatonföldvár, 1996. augusztus 8.
Kedvesemhez XVII. Balatonföldvár, 1996. augusztus 8.
Kedvesemhez XVIII. Balatonföldvár, 1996. augusztus 9.
Kedvesemhez XIX. Balatonföldvár, 1996. augusztus 10.
Kedvesemhez XX. Balatonföldvár, 1996. augusztus 11.
Kedvesemhez XXI. Balatonföldvár, 1996. augusztus 12.
Kedvesemhez XXII. Balatonföldvár, 1996. augusztus 14.
Kedvesemhez XXIII. Balatonföldvár, 1996. augusztus 15.
Kedvesemhez XXIV. Balatonföldvár, 1996. augusztus 16.
Kedvesemhez XXV. Balatonföldvár, 1996. augusztus 17.
Kedvesemhez XXVI. Balatonföldvár, 1996. augusztus 18.
Kedvesemhez XXVII. Balatonföldvár, 1996. augusztus 20.
Kedvesemhez XXVIII. Szeged, 1997. április 19.
Merill Christinehez Hévíz, 1996. augusztus 5.
Monológ I. Balatonföldvár, 1996. július 15.
Monológ II. Balatonföldvár, 1996. július 18.
Monológ III. Balatonföldvár, 1996. július 22.
Monológ IV. Balatonföldvár, 1996. július 27.
Monológ V. Balatonföldvár, 1996. július 30.
Monológ VI. Balatonföldvár, 1996. augusztus 1.
Monológ VII. Balatonföldvár, 1996. augusztus 2.
Monológ VIII. Balatonföldvár, 1996. augusztus 4.
Monológ IX. Balatonföldvár, 1996. augusztus 5.
Monológ X. Várvölgy, 1996. augusztus 7.
Monológ XI. Balatonföldvár, 1996. augusztus 10.
Monológ XII. Balatonföldvár, 1996. augusztus 14.
Monológ XIII. Balatonföldvár, 1996. augusztus 19.
Monológ XIV. Keszthely, 1996. augusztus 22.
Monológ XV. Kecskemét, 1996. szeptember 7.
Monológ XVI. Szeged, 1996. október 24.
Monológ XVII. Szeged, 1996. október 26.
Monológ XVIII. Szeged, 1996. október 28.
Monológ XIX. Szeged, 1996. november 30.
Monológ XX. Sármellék, 1997. április 30.
Monológ XXI.Sármellék, 1997. augusztus 16.
Monológ XXII. Sármellék, 1997. augusztus 17.

1997. augusztus 16. szombat

Melanie nevű volt barátnőmnek írtam

Kép

 

Ahhoz I. Balatonföldvár, 1996. augusztus
Ahhoz II. Balatonföldvár, 1996. szeptember
Ahhoz III. Sárvár, 1996. október
Ahhoz IV. Sárvár, 1996. november
Ahhoz V. Sármellék, 1996. december
Ahhoz VI. Sopron, 1997. január
Ahhoz VII. Sopron, 1997. február
Ahhoz VIII. Sopron, 1997. március
Ahhoz IX. Sopron, 1997. április
Ahhoz X. Sopron, 1997. május
Ahhoz XI. Sopron, 1997. június
Ahhoz XII. Budapest, 1997. július
Éjjel-nappal Sármellék, 1997. augusztus 16.
Határon innen Balatonfenyves, 1996. szeptember 27.
Hullámok Szeged, 1996. október 30.
Hűs lombok alatt Szeged, 1996. október 29.
Ismeretlenül kedvesemhez Szeged, 1997. április 19.
Kedvesemnek írván Sármellék, 1997. augusztus 16.
Levél'96 Balatonföldvár, 1996. november 30.
Levél’97 Sopron – Sármellék, 1997. április 17.
Párbeszéd I. Balatonföldvár, 1996. augusztus 7.
Párbeszéd II. Dunaújváros, 1996. szeptember 17.
Párbeszéd III. Szigetszentmiklós, 1996. október 27.
Párbeszéd IV. Balatonboglár-Balatonlelle, 1996. november 8.
Párbeszéd V. Balatonlelle-Balatonföldvár, 1996. november 8.
Románc a Tisza partján  Szeged, 1996. szeptember 4.
Sorsom Budapest, 1996. október 29.
Szívem hölgyének III. Balatonföldvár, 1996. augusztus 18.
Szívem hölgyének IV. Takácsi-Tét, 1997.március 11.
Szívem hölgyének V. Győr, 1997. március 11.
Vágott virág Sármellék, 1997. április 17.
Zengő dallam Szeged, 1996. október 29.