Hogyan akartam, de mégse úgy lett

Voltak terveim, amik még megvalósulhatnának, de az utóbbi időben ahogyan egyre közeledünk az újabb eseménysorozathoz ahhoz, hogy meglehessen csinálni, ahhoz legalább 7 hónap kellene a teljes rendszerek átfésüléséhez, s az események nem fognak megállani, így esélye olyan minimális, hogy szinte 0%.

Címkefelhő
Feedek
Megosztás
Alázatosság

1. Mi köze lehet Jézushoz annak, aki a világ szerinti nagyságra vágyik, mint valami nagy jóra, - amikor maga Jézus az ellenkező irányban haladt? (Viktor J)
2. Minden igazi nagyság abból fakad, hogy valaki le tud hajolni mások szolgálatára. Minden más nagyság hazug önámítás. (Viktor J)
3. Ne élj magadnak, hanem Istennek és felebarátaidnak! Ne keress az emberek előtt tisztességet, hanem igyekezzél nekik szolgálni, sem dicsérettel, sem ócsárlással ne törődve. (Hauser M)
4. Magamra hagyatva semmi sem vagyok, csak csupa gyarlóság, de mihelyt rám tekintesz, azonnal öröm száll belém. (Kempis)
5. Nem árt, ha mindenkinek alárendeled magad, de sokszor árt, ha csak egynek is eléje teszed magad. (Kempis)
6. Az alázatos szívben állandó béke honol.
7. Ha van benned valami jó, tételezz fel mások felől még jobbat, hogy el ne bizakodjál!
8. Ha az alázatost meggyalázták, lelki békéje nem vész el, mert erőssége Isten, és nem a világ. (Kempis)
9. Az igazi alázatosság magamagán kívül senkire sem neheztel, senkire sem haragszik. (Kempis)
10. Ne az én nevem, hanem a Tied dicsértessék, ne az én művem, hanem a tied magasztaltassék. A Te szent neved dicsértessék, nekem pedig semmi részem se legyen az emberek dicséretében. (Kempis)
11. Aki őszintén tudja, hogy nincs benne semmi jó, nem keres másban hibát.
12. Az alázatos lelkek így imádkoznak: Uram, engedd, hogy minél kevesebb feltűnés nélkül mehessek át ezen az életen.
13. Semmiségem tudatában kell élnem! Vagyis állandóan látnom kell és beismernem, hogy semmit sem tudok, és semmire sem vagyok érdemes. (Terstseegen)
14. Istennek semmit sem tudok adni, és érette semmit sem tudok cselekedni. A legjobb, amit tehetek, hogy tehetetlenségemet beismerem. (Tertseegen)
15. Nem szükséges gyarlóságaink miatt annyira nyugtalankodnunk. Gonosz gyermekek ők, akiket ugyan nem szerethetünk, de mégis el kell szenvednünk, mert arra szolgálnak, hogy bennünket saját szemünkben semmivé és a megfeszített Jézus végtelen megalázottságához hasonlóvá tegyenek. (Tertseegen)
16. Ha nagy akarsz lenni, légy szolga, de ha első akarsz lenni, akkor tovább kell menned: légy rabszolga!
17. Ha dicsérnek, fordulj a fal felé és mondjad: Istenem, látom, hogy dicsérnek, pedig Te tudod, hogy milyen bűnös vagyok.
18. A hamis alázatosság visszataszító, a valódi alázatosság vonzó.
19. A valódi alázatosság virág, mely minden kertnek díszére válik, fűszer, mellyel az életnek minden étele megízesíthető. Egyszóval olyasmi, mely minden dolognak az értelmét emeli. (Spurgeon)
20. Teljesen üres edényekké kell lennünk, hogy Isten önmagával megtölthessen. (Trudel.)
21. Hogy az Úr felhasználhasson minket, semmivé kell lennünk! (Trudel)
22. Annak, hogy meghaltunk, egyik bizonyítéka, hogy szeretjük a mellőzést nemcsak a világtól, hanem barátainktól is. (Steinberger)
23. Nincsen szabadabb annál, ki magától és minden egyébtől meg tud válni, és magát a sorban legutolsónak tartja. (Kempis)
24. Én csupa hiúság és semmi vagyok színed előtt, állhatatlan és gyarló ember. (Kempis)
25. Atyám: Verd addig hátamat, nyakamat, míg keményszívűségem akaratod alá hajlik. (Kempis)
26. Ha igazságosan bírálom el magamat, be kell ismernem, hogy senki részéről nem esett rajtam méltatlanság, ezért is nincs okom ellened panaszkodni. – Engem joggal illet gyalázat és megvetés, Téged pedig áldás, tisztelet és dicsőség. (Kempis)
27. Aki valami jót tulajdonít önmagának, Isten kegyelme elé gátat emel.
28. Magunk előtt azok a legkisebbek, kik Isten előtt a legnagyobb szentek, és annál alázatosabbak önmagukban, minél nagyobbak Isten előtt.
29. Mindnyájan gyarlók vagyunk, de magadnál gyarlóbbnak senkit se tarts!
30. Az embernek az a törekvése, hogy önmagától elszakadjon, a nagy tettek között is a legnagyobb. S ha Isten kegyelméből ezt a célját el is éri, akkor emberi értéke felbecsülhetetlen. (Tertseegen)
31. Akik Jézust mint királyt akarják szolgálni, kell hogy az alázatosság szerény ruháját viseljék, nem pedig a fennhéjázó önteltség skarlát díszét. (Spurgeon)
32. Aki megalázkodik, bölcsen jár el, mert ezzel elkerüli, hogy mások alázzák meg. (Spurgeon)
33. Az igazi nagysághoz vezető út: akarj igen kicsiny maradni! (Spurgeon)
34. A Krisztusért elszenvedett szégyen a legnagyobb tisztesség, és az Érte elviselt gyalázat a legnagyobb kegyelem. (Spurgeon)
35. Minden nagy ember nemcsak ért a dolgához, hanem tudja is, hogy ért hozzá, és nemcsak igaza van, hanem tudja is, hogy igaza van, csakhogy mindezt nem tulajdonítják maguknak különös érdemül, és nem várják el, hogy embertársaik leboruljanak előttük és imádják őket. A háttérben ott él bennük erőtlenségük tudata. (Fosdick)
36. Ha Isten el tudja nézni, hogy minket, akiket arra hívott el, hogy Őt dicsőítsük – megvessenek, akkor ezt nekünk el kell szenvednünk.
37. Úgy emelkedhetünk Istenhez, ha mások alá süllyedünk. (Trudel)
38. Legyetek porrá, a port nem lehet megsérteni. (Trudel)
39. Isteni nemesség: szolgák szolgája lenni. (Trudel)
40. Amíg rosszul esik, hogy nem adják meg nekünk a köteles tiszteletet, nagyon messze vagyunk az alázatosságtól (Trudel)
41. Ha te semmi vagy, de Megváltód minden, akkor nagyon pompásan összeilletek.
42. Hiúságunkban olyanoknak képzeljük magunkat, amilyenek a valóságban nem vagyunk. Mindez hazugság, ami Istennek, az örök igazságnak visszatetsző. Egyedül az alázatosságot becsüljétek és szeressétek! (Tertseegen)
43. Semmiségem tudatában kell élnem, vagyis állandóan látni kell és be kell ismernem, hogy semmit sem tudok, és semmire nem vagyok érdemes, mert ez az igazság. (Tertseegen)
44. Az alázatosság nem erény, hanem az a talaj, melyből minden más erény fakad.
45. A szenvedés értékesebbé teszi a szolgálatot, mert csak azt tudjuk megbecsülni, ami sokba kerül.
46. Jézus nem sokat beszélt az alázatosság fontosságáról, hanem egy kendőt vett, körülkötötte magán, és elkezdte mosni a tanítványok lábait.
47. Az alázatosság igazi próbája akkor következeik be, amikor az ember valami nagy eredményt ér el, és abban a kísértésben forog, hogy elfelejtse: minden erejét Istentől kapta, megbízatás gyanánt. (Fosdick)
48. Az igazi alázatosság nemcsak így szól: A bűnösök között első vagyok én, hanem így is: Isten kegyelméből vagyok, ami vagyok.
49. Tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok. Máté 11:28
50. Az alázatosoknak Isten kegyelmet ad.

Free counters!

HonlaprendszerüNK
 • 45 év szabad garázdálkodása
 • A szenvedés szeretetté, a kereszt pedig a szeretet útjává válhat…
 • A szenvedés szeretetté, a kereszt pedig a szeretet útjává válhat…
 • Adni, hogy még többet adhassak!
 • Adni, hogy még többet adhassak!
 • Advent-ÚrJövet
 • Afrikai Látnokokat követvén
 • Afrikai Hűség Hőség
 • Afrikai Víz
 • Ahogy kapom, úgy adom!
 • Aki a virágot szereti, rossz ember nem lehet
 • Aki a virágot szereti, rossz ember nem lehet – VESZPRÉM
 • Áldott legyen mindörökké az Úr neve!
 • Albert Líra
 • Alföld – HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
 • Alvidék-Délvidék, mikor térsz vissza hozzánk? – ZENTA
 • Amarilliszfélék
 • Amerikai Hűség Hőség
 • Amerikai Hűség Hőség – SOPRON
 • Amerikai Látnokokat követvén
 • Amoris Laetitia Háború
 • Andre Lowoa – VESZPRÉM
 • Április
 • Antikrisztus által Irányított Népvándorlás
 • Anzix
 • Anzix
 • Áradások-figyelmeztetések
 • Áradások-figyelmeztetések
 • Armageddon nyomában
 • Armageddon nyomában
 • Armageddon nyomában etnikai tisztogatású polgárháborúkban
 • Áttekintő irodalmi jelleggel
 • Augusztus
 • Ausztrálázsiai Hűség Hőség
 • Ausztrálázsiai Hűség Hőség – SORPON
 • Ausztrálázsiai Víz
 • Bács-Kiskun – SÜKÖSD
 • Bálványtemplomok, vértanuk vesztőhelye
 • Baranya – MOHÁCS
 • Begóniák
 • Békés – HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
 • Borsod-Abaúj-Zemplén – SÁTORALJAÚJHELY
 • Böjt-engesztelés-ima
 • Böjt-engesztelés-ima
 • Bölcsen Okosan Magyaran – ESZTERGOM
 • Bölcsen Okosan Magyaran Természetben
 • Bölcsen Okosan Törpemagyaran – BUDAPEST
 • Bölcsességek
 • Bölcsességek idézetekben
 • Bölcsességek, tapasztalatok, népi kutatások
 • Bölcsességek terjedelmében
 • BTankok
 • Buda
 • Budapest
 • BudaPilisSolt – ESZTERGOM
 • Buzogányvirágok
 • Csongrád – HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
 • December
 • Dél-Alföld
 • Dél – Alföld – HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
 • Dél-Dunántúl
 • Dél – Dunántúl – BALATONFÖLDVÁR
 • Délvidék
 • Dezső Líra
 • Dunántúl – BALATONFÖLDVÁR
 • Ébredések, jelenések
 • Egri Érseki Kerület
 • Előbb-utóbb
 • Előre! Győzelemre Fel! – VESZPRÉM
 • Epikus Gyökereink
 • Epikusan A-C Lírailag
 • Epikusan A-E Lírailag
 • Epikusan D-F Lírailag
 • Epikusan F-K Lírailag
 • Epikusan FGIK Lírailag
 • Epikusan G-I Lírailag
 • Epikusan J-L Lírailag
 • Epikusan L-R Lírailag
 • Epikusan LMR Lírailag
 • Epikusan M-O Lírailag
 • Epikusan P-S Lírailag
 • Epikusan S-Z Lírailag
 • Epikusan SZ Lírailag
 • Epikusan T-Z Lírailag
 • Erdély-Csángóföld-Bánát-Körösmező-Máramaros-Székelyföld
 • Erdély-Bánát-Csángó-Körösmező-Máramaros-Székelyföld, mikor térsz vissza hozzánk? – ZSOMBOLYA
 • Erkölcsi Gyökereink
 • Ervin Líra
 • Esti Éjszakák
 • Észak-Alföld
 • Észak – Alföld – NYÍREGYHÁZA
 • Észak-Amerikai Víz
 • Észak-Magyarország
 • Észak – Magyarország – SÁTORALJAÚJHELY
 • Esztergom-Budapesti Érseki Kerület
 • Esztergom-Komárom – ESZTERGOM
 • Esztergom-Vác
 • Eucharisztia
 • Eurázsiai Unió az Európai Unió ellen
 • Európai Hűség Hőség
 • Eurázsiai Hűség Hőség – SOPRON
 • Európai látnok által követvén
 • Európai látnok által követvén
 • Európai Víz
 • Február
 • Fejér – ESZTERGOM
 • Fejezetek
 • Fejezetek
 • Felvidék-Kárpátalja
 • Felvidék, mikor térsz vissza hozzánk? – ZSOLNA
 • Ferenc Líra
 • Figyelmeztetések, üzenetek minden szinten
 • Föld
 • Föld
 • Frank Hűség Hőség – SOPRON
 • Friss Üzenetek a Nagy Figyelmeztetés előtt
 • Frissülés
 • Függtelen Határzár
 • Gábor Líra
 • Gomora Szodoma Technika
 • Gomora Szodoma Technika alapján a Végső Időkbe
 • Gomora Szodoma Technika Ellen a Végső Időkben
 • Gondolkodó Szemlélődő
 • Gyarlóságunk miatt az utolsó háború elkerülhetetlen
 • Gyermeki Hűség
 • GyökereiNK
 • Gyökereink
 • GyökereiNK TöbbEzer Kárpát-medencében – ESZTERGOM
 • Győr-Moson-Sopron – SOPRON
 • Hajdú-Bihar – NYÍREGYHÁZA
 • Hamis Béke
 • Helyreállítás egységben egységért egyben míg élhet… Földkerekségen
 • Heves – VÁC
 • Heves Jeges – SOPRON
 • Himnuszok-dalok településekről
 • Hogyan akartam, de mégse úgy lett
 • Hosszúság – AL-SAFIROV
 • HőseiNK PéldaképeiNK
 • Hűség Hőség
 • Hűség Hőség – SOPRON
 • Ibolyafélék
 • Igazságokat keresek, nem féligazságokat!
 • István Líra
 • Jácintok
 • Január
 • Jász-Nagykun-Szolnok – HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
 • Jelenések-Zarándoklások – VÁC
 • Jelenések-Zarándoklások – VÁC
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus Krisztus Dobogó Szíve és Szeretete – SOPRON
 • Jézus Krisztus Urunk Dobogó Szíve és Szeretete
 • József Líra
 • Jövő a Múltból kikövetkeztethető – SÜKÖSD
 • Július
 • Június
 • Kadarkút-Siófok-Veszprém
 • Kadarkút-Siófok-Veszprém-Esztergom-Vác
 • Kalitka
 • Kalocsa-Kecskeméti Érseki Kerület
 • Karácsonyi kaktuszok
 • Kard(Gladiátor)virágok
 • Károly Líra
 • Kegyelemteljes Áldásodat kérjük jóságos Uram!
 • Keresztény bizonyságok, életek, történetek
 • Keresztény életek, filmek, történetek
 • Keresztes Imahadjárat
 • Kolon (S)Zala – SÜMEG
 • Kontyvirágfélék
 • Koralkák
 • Közép-Dunántúl
 • Közép – Dunántúl – ESZTERGOM
 • Közép-Magyarország
 • Közép – Magyarország – VÁC
 • Ladik
 • Lajos Líra
 • Latin.Amerikai Víz
 • Lég
 • Lég
 • Legendák, mesék, mondák
 • Liliomok
 • Lírikus Gyökereink
 • Legendás MeseMondaVilág – HERCEGSZÁNTÓ
 • Lélektárs – MOHÁCS
 • Lelkitársaknak, majdnem lelkitársaknak
 • Magasság -VARSÓ
 • Magyarán-magyarul hazánk, nemzetünk, nemzedékünk
 • Május
 • Március
 • Margitvirágok
 • MártírSors
 • MártírSzentSors – SÜMEG
 • MédBabiloni Hűség Hőség – SOPRON
 • Meddig még?
 • Mélység – TRIESZT
 • Messze Távolban
 • Mi hunok 300millióan vagyunk
 • Mihály Líra
 • Munkanapló
 • Muskátlik
 • Nebáncsvirágok
 • Nefelejcsek
 • Nemzeti Imahadjárat
 • Nógrád – VÁC
 • November
 • Nyugat-Dunántúl
 • Nyugat-Dunántúl – SOPRON
 • Október
 • Olajfafélék
 • Olvasó gondolkodó
 • Öntsünk Tiszta Vizet a Pohárba!
 • Örömhír
 • Örömhír
 • Örömhír
 • Őrvidék-Gyepüvidék
 • Őszinte alázatos erkölccsel
 • Pálmafélék
 • Pest – VÁC
 • Pesti kerületek – VÁC
 • Pesti Nagykörút
 • Péter Líra
 • Polgárháborús Védelem
 • Pólusharc
 • Pünkösd-ElJövet
 • Római Katolikus – keresztény rádió – ZENTA
 • Rózsák
 • Sándor Líra
 • Segítek, hogy segíthessek!
 • Skandináv Hűség Hőség
 • Somogy, Pannonhalmi főapáti birtoktól napjainkig – BALATONFÖLDVÁR
 • Sopron-Vác-Mohács
 • Szabolcs-Szatmár-Bereg – NYÍREGYHÁZA
 • Szegfűk
 • Szélesség – TACHOV
 • Szentek köztünk élnek, a múlt róluk beszélnek
 • Szentek köztünk járnak, csodák bennünk élnek
 • Szeptember
 • Szeretve szeretett egységben szép az élet, ha nem adják meg-vissza türelemmel várd a lelkitársad!
 • Szétszaggatott szívek, akik összetalálkozhatnak, ha egymásra figyelnének mennyei segítséggel
 • SzívHang
 • SzívSzólam
 • Szodomán túl Armageddon
 • TABU
 • Tamás Líra
 • Természet Bűnös természetünk ellen lázad!
 • Titkok, amelyre ideje, hogy fény derüljön!
 • Tolna – Mohács
 • TöbbEzer
 • Tulipánok
 • Tűz
 • Tűz
 • Üdvözlet
 • Üzenet
 • Üzenet
 • Üzenet a Kárpát-medence területéről
 • Üzenet a Kárpát-medencén kívülről
 • Üzzed El a Sötétséget!
 • Üzzed El a Sötétséget!
 • Változás
 • Vas – SOPRON
 • Veszprém – SÜMEG
 • Veszprémi Érseki Kerület
 • Vigyázz!
 • Visegrádi Hűség Hőség – SOPRON
 • Víz
 • Víz
 • Zoltán Líra
 • 2010. december 17-e óta szerkeszthetetlenek:

  2013. február 26-a óta szerkeszthetetlenek:

  2015. január 22-e óta szerkeszthetlenek:

  Honnan

   

  websas.hu

  MapFree counters! Free counters! Free counters!

  2008. december 2. kedd

  Általában a Közösségi portálok (Ebből mindannyian megértitek, ha fizetnének is érte, akkor se egyetlen közösségi portál nem érdekel)

  A kozossegi oldalak jok, de neha keseruve teszik az eletet.

  Ugy gondolom, hogy ezen oldalak celja az lenne, hogy ismerosok, baratok, baratkozni vagyo emberek talalkozhassanak egymassal, beszelgethessenek, stb stb.

  Annak idejen en is ilyen cellal latogattam be egy ket oldalra. Orultem, ha ismerosoket talaltam, vagy ok talaltak meg engem, voltak ismeretlenek is, akik baratkozni akartak, uj ismerettsegeket kerestek.

  Ezekben az oldalakban rendre, sorra csalodtam. Teljesen masrol szolnak, mint amire hivatottak lennenek. Szerintem ezek inkabb hasonlitanak egy elfuseralt tarskereso oldalra, egy rosszul sikerult pletykarovatra, mintsem egy barati, tarsasagi oldalra.

  Minden van ott. Baratsag, szerelem, ezeket szetrombolo kalandorok, pletyka, bajkeveres, es elnezest, hogy csak igy enyhe szavakkal meltatom.

  Ahogy irod, igaz, sajnos vannak, akik arra specializaljak magukat, hogy kapcsolatokba beleronditsanak, szetduljak azokat ocsmany pletykakat keverjenek bekes emberek kozott. Miert jo ez?

  Magam is igy jartam. A kedvesem es en a jobarat, barati kor oldalaknak, a futo kalandokra vadaszo emberkeknek koszonhetjuk, hogy a legszebb unnepet kulon toltottuk, es majdnem a semmibe hullott egy nagyon szep kapcsolat. Ekkora irigyseggel, rossz indulattal, aljassaggal, gonoszsaggal es feltekenyseggel a legvadabb almomban sem talalkoztam a jobarat es a barati kor oldalakon kivul! (NK)

   

   

   

   

  Igen jó ötletnek tartom, de kérdem én, nálad is ötlet szintjén lesz, vagy komolyan megbünteted azokat akik ellened és sokak ellen mertek tenni. Én helyedben úgy megbüntetném őket, ahogyan ők gázoltak be a személyiségi jogainkba, de ez csak ötlet szintjén, tudom te ennél sokkal jobb büntetést is ki tudsz találni, olyat amit már sokan észrevehették, de neked szerintem könnyebb ilyent tenni, de én átlagember vagyok, nekem mit lehet ilyen esetben tenni????? Csak tudod a lépéseiddel másokat is megbüntetsz olyanokat is, akik nem akartak és akarnak soha ellened tenni, de nagyon célravezető amit így ügyködsz. Ne haragudj, hogy csak így beszélek, de te érted, aki meg nem érti, az nem közénk való, üdvözlettel: PPA!

   

   

  Kiépítettem a kedves jegyesemmel virtuálisan a kapcsolatomat, igen sokan ellenünk tettek, de mi nem foglalkoztunk vele, az esküvőm napján pillanatottam meg teljes egészében a jegyesemet. Tudtam, hogy ő az életem párja, tudtam és éreztem, hogy nékem csak ő kell. Gondolatban igen sokszor eljátszottam vele, hogy még alaposabban megismerhessem, mondhatnánk úgyis leteszteltem. A sorokat szaporítva szinte minden közösségi portálon ott voltunk, mindketten, mindkettőnkről olyan pletykák keringtek, hogy könnyű minket szétválasztani, soha nem tudják ezt nem akarják mind a mai napig belátni. Most szerintem ráismersz arra módszerre, amit már te ellened is felhasználtak. Mi a feleségemmel megoldottuk, minden portált otthagytunk, egy se kell nekünk, mert mind szinte egyforma, egy kalap alatt vannak véve, akinek fontos, hogy valamelyikünkkel levelezhessen, el kellett neki fogadni, hogy már nem csak annak írja, ha egy boldog házaspárnak. Gyermeket még így sem merünk mi vállalni, ahhoz még alaposabban teljesen át kell adni egymásnak magunkat. Tudjuk igen nehéz, de megbírkózunk vele, és remélem segítünk neked ezzel a listával, amit ezelőtt küldtem el. Még annyit nem muszály Magyarországon egybekelni, mivel mi már előbb eggyek voltunk, mint bárki gondolhatta volna. S még valami innen üzenem azoknak, akik ártani akartak és akarnak nekünk, soha nem tudnak, mivel egymást erősítjük minden pillanatban, mégha oly távol is vagyunk egymástól, de naponta 4 levélváltást akkor is megteszünk, és a telefonszámla se érdekel, minket mennyi, ha azt életünk párjával tudjuk eltölteni, de mikor már együtt vagyunk, akkor nagyobb erővel erősítjük egymást. (NG)

   

   

   

  Soha nem gondoltuk volna, hogy közösségi portálok nélkül ki fogjuk bírni, ma már majdnem félévet kibírtunk nélkülük. Megmondjam egy se hiányzik, talán az a pár kedves ember akikkel levelezünk, de azokkal meg levelezünk másképpen. Amit mi kibírtunk, azt fel nem lehet fogni, de igen sokakkal megcsinálják, de így még jobban megerősítettek bennünket, hogy egymásért születtünk, csak egymáséi vagyunk. S akkor elmondom a módszereiket, amire mi már rájöttünk. Először spamekkel és esküvői ajánlatokkal bombázzák valamelyiket, akit gyengébbnek vélnek, majd amikor ez nem jön be nekik, küldözgetnek fényképet és videókat magukról, amikor már ez se jön be nekik, amit sajnos mi is elszenvedtünk bizalmatlanságot próbálnak ébreszteni mindkettőben, a módszereik egyre ocsmányabbak, de a partikon keresztül az örömmámorig minden, s van számukra még egy módszer, senkinek nem kívánom, ezért mi ezt megelőztük, egyesültünk nyiltan a portálokon, ezzel lehet talán megelőzni amit mi is elszenvedtünk, előbb kellett volna nekünk is, de most utólag okosok lehetünk.”…”Összeházasodtunk pont akkor amikor senki nem gondolta volna, bár sajnos nem ott, ahol szerettünk volna már az első pillanat óta. Ott mi sem mertünk, de mikor összeházasodtunk, kibírjuk közösségi portálok nélkül, s mindenki elfogadta akikkel levelezünk, hogy nem egyikünknek vagy másikunknak írja, hanem egy boldog házaspárnak, akik még erősebbek és egyre erősebbek lesznek. (MO)

  Tapasztalatok a Baráti körről!

  Ez meg még szebb, mint a Jóbarát! Itt kevesebb volt a baráti ismerősöm, vagy 170 körül, de rosszabb volt mint a Jóbarát a felajánlkozások, üzleti ajánlatokon túl, még e. partikat is szerveztek, és persze ajánlották nekem is, hogy nem fogom megbánni, de nekem ehhez nincsen gyomrom, akkor folytatták másképpen máshogyan, nem tudom miért, de nekem elegem lett belőle. Blogot is vezettem ott az álmaimat írtam le, kevesen olvasták el az ismerőseim közül, azt meg hogy hozzá is szóljanak még kevesebben, tudták hogy kincs vagyok az oldalon, de még ezek után is folytatták felajánlkozásaikat, pedig mindenkit akinek születésnapja, névnapja volt megköszöntöttem, ha benn volt a baráti ismerősöm, köszöntöttem napszaknak megfelelően, meghallgattam, tanácsot adtam ha kért tőlem de csak emberbaráti alapon, az 5lépés távolság meg volt mindig közöttünk. Aztán besokalltam, és elmentem onnan, de volt más oka is, kiváncsi voltam a kedves egyetlenem rájön, hogy mit is akarok, rájött és előbb visszajöttem mint gondoltam volna, de most már elég alaposan megválogattam hogy kit veszek be a baráti ismerőseim közé, sokak el is fogadták ezt a helyzetet, és nem tettek ellenem semmit, és az egyetlenemmel való kapcsolati szeretetem ellen sem, de mintha karácsonyra megváltoztak volna, azt hitték talán én sem vagyok más mint a többi férfi, és nekiálltak próbálkozni, de én csak barátságot engedtem nekik, mégis voltak akik többet akartak, azokat szépen leszereltem úgy érzem, de mikor láttam, hogy egy hónap alatt még harmincan sem voltak kiváncsiak amikor nem voltam ott, akkor rájöttem arra, amit régen sejtettem, kalandra akartak engemet, és ettől borsózik a hátam. A blogjaimat volt olyan amit el sem olvastak talán, a kérdőíveimre, a legtöbben 27en válaszoltak, a 75 ismerősből, és még volt osztálytársam sem ismer ez volt a legnagyobb meglepetés, amikor a padtársam volt majdnem 4 évig. Aztán megjöttek a karácsonyi képeslapok, ott tartózkodtak az emberek, akkor miért a vendégkönyvembe pusszantalak, amikor kőkeményen ki volt írva: KAPCSOLATBAN VAGYOK, elérték amit akartak, bánkódhatnak miatta, én véglegesen mentem az oldaltól, de ha szeretethiányuk van, akkor ne az én kapcsolati szeretetemre vágyjanak, mert az senki másé csak a kedves egyetlenemé! Nekem csak ő kell, míg élek Földkerekségen! Csak az ővé vagyok, leszek, csakis mindig hozzá tartozok, mindig mindenkor vele vagyok az Idők Végezetéig!
  Barati korrol par gondolat. Nem fizetos oldal, s tan a legdragabb. Szepen behuzzak a csobe az embereket. Ingyen oldal, de ha megmozdulsz, mar penzbe kerul! Nem beszelve arrol, hogy a moderatorok meg valaszra sem meltatjak sokszor a segitseget keroket, vagy egy jelzesre letiltanak valos regisztraltakat. Azert erre illene odafigyelni, vagy legalabb meggyozodni okokrol, miertekrol. Ilyet sehol mashol nem lattam. Peldatlan! Nem kivankozom oda, es ezzel sokan igy vagyunk. Azert meg valamiben peldatlan a barati kor…. Lassusagban! Komoly idegek kellenek hozza! (NK)


  ChatWIW-ROWIW

  Ez az oldal az elején hasonlított az IWIWre, akkor még biztonságos volt, de amikor láttam a naplódban, hogy megváltozott és milyen módon, a jegyes kapcsolatunkat féltve kiléptem onnan, de már akkor piszkáltak minket, olyanokkal, hogy nekem van még egy férjem, meg ennek és ennek is a felesége vagyok. Tudom jól tettem és örülök neki, hogy lényegében ez a portál nem tett annyi kárt nekem, de hallottam már olyanokról akiknek igen nagyon nagy kárt tett. Köszönöm, hogy meghallgattál. (BCSSZ)  IWIW-Origo

  Ma újból írtam az IWIW-nek, hogy nem tudok senkit se bejelölni ismerősnek, meglátom mit tesznek az érdekében?

  Íme a levél:

  Kezdeményezett függő kapcsolatok számának korlátozása

  Az utóbbi időben egyre többen panaszkodnak az ismeretlenül jelölgető felhasználókra, ezért jobbnak láttuk, hogy korlátozást vezessünk be a kezdeményezett függő kapcsolatok számára. A határokat megpróbáljuk fokozatosan olyan szinten megállapítani, hogy a korlátozás semmilyen módon ne sértse azokat, akik eredeti céljaira kívánják használni az iWiW-et.

  Reméljük, hogy ezzel sikerül egy kicsit visszaszorítani azokat, akik nem rendeltetésszerű módon használják az oldalt. Ha nem valódi személyektől vagy nyilvánvalóan ismeretlenektől ismerősnek jelöléseket kaptok, kérjük, használjátok az adatlapon található
  Jelentem gombot.

  Erre röviden csak ennyi a válaszom, ha én is mindenkit blokkoltam volna, már 780-an legalább nem tudnák használni az oldalukat ismerősök keresésére. Én pedig nem azért hoztam ide is a projektjeimet, hogy ne tudjak hathatósan feltérképezni, segítséget nyújtani a hozzám fordulóknak. Szeretném megtudni azoknak a nevét, és nem érdekel semmiféle személyiségi jog, mivel én meg majd jelentem a rendszerem felé, hogy azért nem tudtam időben felkeresni azokat a személyeket, mert néhány kellemetlenkedő balfék blokkolta a rendszeremet. Ki fogja nekem megtéríteni a káromat, erre nagyon kiváncsi lennék, üdvözlettel: drAL (www.andre.hu )

  IWIW –en pedig csak mosolygok! Imadom, mikor kutyak, macskak, meg papagalyok jelolnek ismerosnek. Igaz a szabalyok nem tiltjak, hogy pl. egy papagaly a csorevel kopogja fel a regiszraciojat, vagy egy kutyus… na de akik jelolik, vagy elfogadjak? Komolytalan lett az oldal, es kicsit nem artana szurni. Na persze akkor mar fizetni kell ott is, ami elegge nyilvanvalova kezd valni. Kicsit figyljetek mar oda, ma holnap pengethetjuk a forinjainkat ott is! A jelek arulkodnak, vegyuk mar eszre! (NK)  Tapasztalatok a Jóbarátról!

  Nagyon sokan csak egy valami miatt vannak fenn rajta, ez a kaland, még az öregebb generáció tagjai is, amikor először fennt voltam egyedülállóként feltüntetve magamat számos ajánlattal bombáztak, de mikor megtudták, hogy csak barátkozni akarok, nyugton maradtak. Emberbaráti szeretetből adtam mindenkinek ajándékot, jól esett, egy valakinek adtam más miatt, de erre majd később térek ki. Aztán klubokat alapítottam, 11-et ha jól emlékszem, nagyon jól működtek, általam, mert én töltöttem fel szinte anyagokkal és ismeretekkel, sokan ezért még köszönetre sem méltattak, ugyanez volt az üzenőfalán, nívósabbra akartam, meg is csináltam, de soknak ez sem tetszett, inkább hallgattak mint a sült galamb, aztán elkezdődött az amire nem vagyok büszke, azért hogy megkapjam az egyetlenemet, akinek szándékosan szeretetem erejével küldtem a vendégkönyvébe az ajándékokat, ő nem akarta észrevenni először. Hát lépnem kellett kapóra jött egy ajánlat, amire nem akartam nemet mondani, de szerintem ő is tudta, mert még az álmai is azt sugallták, nem lehetek az ővé, mégis reménykedett benne, hogy mégsem lesz igaza az álmainak. Belement abba, hogy kapcsolatban, ekkor jött az egyetlenem válaszlépése, amire persze én sem számítottam, ezek után nemsokára, amikor már világossá vált számomra, hogy az egyetlenem csak enyém lehet, de tennem kell valami olyat, amire nem vagyok büszke, de kiléptem az oldalról 965 pontot magára hagyva 187 baráti ismerőssel, persze tudtam ennek csak a tizede fog írni a vendégkönyvembe, de kiváncsi lettem akkor ki fog engem hiányolni, s egy valaki volt, az egyetlenem, a többiek szinte észre sem vették. Ennyit a skalpgyűjtő barátkozos oldalakból először. Majd a kedvesem kérésére előbb visszaléptem mint gondoltam volna, de ekkor már mögötte, és ekkor csodák csodája eltűntek a felajánlkozások, sokan már írni sem mertek nekem köszönömöt. Emberbaráti szeretetből, de csakis abból mindenkit köszöntöttem születésnapján, névnapján, de engem csak 22-en köszöntöttek meg a 189-ből, klubot már nem alapítottam a kedvesem klubjait használtam. Nem is lett volna semmi baj, mert mindenki tartotta ahhoz magát, hogy kapcsolatban vagyok, tehát nincsen joga megzavarni a kapcsolati szeretetemet a kedves drága pici szívemmel! De jött egy olyan amire álmomban sem mertem gondolni, más gondolatait, hogy teheti magáévá és több profilján, először a Jóbarát egyik motorát zavarta el ezzel a viselkedésével, majd egyre többet és többet. Ha most megnézném a bloglistát mindenki tudná kiről van szó. De nem teszem mindenki nézze meg, akit érdekel, nagyon megalázó amit művel, és még büszke is rá. Aztán valami történt amiről nem írók sokat, tovább folytattam az üzenőfalast feltöltéseket, de ez az illető még ezt is elvette tőlem. S véletlenül megköszönte, már sokadik alkalommal tett ellenem, de nem vette észre. S véglegesen otthagytam a Jóbarátot, akkor térek esetleg vissza, ha lesz 6 közös gyermekünk az egyetlenemtől, de szerintem már akkor sem!!!!!

  Nem tudom, hogy pl. a jobarat oldal szerkesztoinek miert nem tunik fel, hogy lassan mar senki nem ir blogot, csak egyetlen holgy tomi tele a lapokat mindenfele ostoba, semmi dolgokkal, csak azert, mert szereplesi szindromaban szenved? Egy jo oldalt igy nem szabadna hagyni tonkretenni! Azert ezt illenek eszrevenni az illetekeseknek! Vagy ennyire mindegy, hogy semmi oldalla valik?

  Sok olyan ember hagyta el ezt az oldalt, akik tevekenyek voltak, akik ertekes dolgokat osztottak meg masokkal. Te is ilyen voltal. Amig az oldalon voltal, elt az oldal, volt ertelme oda jarni. Sajnos elhagytad, de teljes mertekben megertem. Magam sem fecserelnek energiat olyan helyre, ahol nincs becsulete a munkamnak. Most bitorolja az oldalt egy holgy, talan sajat magat szorakoztatva, mivel ez rajta kivul senkit nem erdekel. Ezek szerint ez kell a jo nepnek, es tapsolnak hozza az uzemeltetok is.

  Meg egy dolog.. valotlan regisztraciok tomkelege, amiert semmit nem tesznek! Meg jelzesre sem! (NK)

   

   

  Igen az az egyik, a másik meg az a hatalmas érdektelenség, még arra is lusták, hogy megköszönjék, közben meg a hátam mögött súgdoloztak, nekem fontosabb a kapcsolatom mint ilyen semmitmondó oldalak, ahol hatalmas az érdektelenség, és még ellopják a munkámat, pedig mennyit dolgoztam vele. … úr és társai már a Chatwiwen is duplán ott vannak, és szinte mindenhol legalább duplán, de kikerül az ismerőseim közül, mert még képes onnan is ellopni valamit. Ő csak a kezdet, itt is és a többi közösségi portálon el fogok kezdeni takarítani, aki csak egyszer is ártott nekem vagy az egyetlenemnek, mégha ismerem, akkor sem lesz az ismerőseim közül, ártó egyénekre nincsen szükségem.

  Milgram-Gyalogló

  Nagyon jó ötlet volt először is ezt a portált létrehozni, de kérdem mennyire van értelme, azt csak az idő dönti úgye el. A Milgram igazad van egyenlő a Gyaloglóval, de még mással is, csodálom, hogy te különvetted, bár amennyi kárt nekem a Milgramon lévők okoztak a 10-20 féle álregisztrációjukkal, az egy életre nem felejtem el. Most nem írók többet, de ha van kérdésed, vagy kéred a címlistát, akik nekem ártottak, átadom de nem személyesen, mástól küldöm el, és neked is más fogja odaadni, ha neked megfelel. (HJ)


  MyVip-Chat

  MyVip egyenlő Chat, így van, de ez nem minden, a pedofilia, és a rontás bölcsője. Fiatalon teljesen tönkreteszik a kisember személyiségét, utána meg a gyermekednek magyarázhatod, hogy mit nem, és miért nem. A gyermekem sajnos nem fogadott szót nekem, se az apjának, személyiségferdülést szenvedett, és nem érdekli egyik nem képviselője sem kapcsolatilag, csak a pornóképek, pornófilmek, és amikor megtudtuk, hogy nem akarom elárulni hány éves korában saját maga félmeztelen és meztelen fényképeit osztogatta interneten keresztül, akkor már késő bánat eb gondolat, most meg már nincsen is itthon mert megszökött egy virtuális baráttal, hol van ilyenkor kérdem a rendőrség, állítólag ők szolgálnak minket és védenek bennünket, bár javukra is lehet valamit mondani, de az sajnos eltörpül.

  (Aggodó édesanyja és édesapa)


  Network-TVN

  Ez az oldal az elején nagyon jól indult, aztán valami oknál fogva elkezdett hanyatlani, szerintem szándékosan. Nem tudom miért, de nekem elment a kedvem tőle, és hamarosan rájöttem magam is, ismert emberek ne menjenek a közelébe, ha van kapcsolatuk, nekem ez hátráltatja a gyermekáldást. Szeretem a jegyesemet, de ez az oldal már kezd hasonlítani a skalpgyűjtő oldalakra, és a rosszabb fajtákra. Nem tudom mi az oka ennek, hogy kényes dámák, újgazdagok, bajkeverők itt élik mindennapjaikat. Igen jól olvasod mindennapjaikat, hol akkor ezeknek a család, ha csak a kalandra vágynak, miért teszik, ne haragudj többet nem írók, de ha kell a lista amit már kiderítettem, személyesen más személy által átadhatom neked. Én otthagytam amikor már nem bírtam a Networkot, és a TVN-t, de mások akik kalandra vágynak, ott vannak, azokat kell elítélni alaposan első, másod és harmadfokon, hogy örökkre elmenjen a kedve ezeknek a művészvilág söpredékének, hogy belerondítsanak a született örök kapcsolatomba, köszönöm hogy meghallgattál. (PA)  Köszönöm azoknak akik tönkretették a szeretet ünnepemet, a kedves karácsonyomat, amikor a szeretet jött közénk érettünk emberekért!!!!!

   

  http://andre.bloglog.hu/category/kozossegi-portal/


  Ha ilyen vagy hasonló tapasztalod van akármelyik közösségi portálról és meg szeretnéd osztani az INTERNET segítségével, akkor kérlek küldd el az +36-70/316-8989 címre
  2008. október 22. szerda

  Miért romlanak az emberi “kapcsolatok” ???

  Andre      2008-10-22 18:36
  BIZALMATLANSÁGI TESZT FELOLDÓKÓD Tisztelt Jegyesek! Menjetek el egy parkba, majd olyan helyre ahol senki nem láthat benneteket, és beszélgessetek mindaddig, amíg úgy érzitek most már többet akarok adni a jegyespáromnak. Ne utasítsátok vissza, mert akkor még bizalmatlanok vagytok. Ne mondjátok, hogy itt nem lehet, ha a jegyestársad odaadja azt neked. Vigyázz rá, és kisvártatva még többet és többet fog adni neked, mindet el kell fogadnod, más nem láthatja, az a tiéd, és csak a kezed érzekelheti. Ha ezt megtettétek menjetek el a parkból és sétáljatok, majd mikor megérkeztek, akkor feküdjetek egymás mellé szorosan egymás karjába, mindaddig, amíg a másik feletek el nem indul a fürdőszoba felé, kézen fogja a másik felét, és valószínűleg olyat fogtok kapni, amit már régen megkaptatok volna, ha nem lettettek volna áldozatai ily teszteknek. Ne sajnáljátok a ruháitokat, hogy csúromvizesek lesznek, csak egymással törödjetek, a bizalmatlansági tesztet akkor oldjátok fel, ha beteszitek segítség nélkül, s nem mondjátok a feleteknek, hogy most még nem készültem fel rá. Vigyázz ha bármelyik fél teszi be, el kell fogadni azt is, amit ezek után a másik fele fog tenni. Ha pedig úgy érzitek, hogy feloldtátok a tesztre nehézkedő súlyt, feküdjetek csúromvizesen egymás karjaiba és egymás szemét nézve, tegyétek azt ami jól esik egymásnak. Fontos: - Ne tagadd meg a másik feled ha akarja, sőt segítsél neki - Mindig csak a szemét nézzed, az elárul mindent, ha nem így tennél kezdjétek újból és újból mindaddig amíg egymás szemét nézve teszitek meg

  Andre     2008-10-22 18:36
  BIZALMATLANSÁGI TESZT FELOLDÓKÓD Tisztelt Jegyesek! Kérdezgetitek egymást, s amikor úgy érzitek, hogy a másik feletekről levehetitek valamely ruháját, akkor tegyétek meg, mindaddig tegyétek amikor egyikötök nem teljesen ruhátlan, akkor a másik félnek tetőtől talpig végig kell csókolnia, azaz csókjaival felöltöztetnie, majd ezután aki ruhátlanul van ad a másik felének vagy kanalat, vagy ollót. Ha kanalat kap a másik fél, akkor ennie kell az egyik fél testéről, de onnan ahová az egyik fél odarakja. Ha ollót kap a másik fél, akkor tetőtől talpig meg kell mosnia a tulajdonát, azaz az egyik felet, majd teljesen úgy kell alakítania ahogyan ő gondolja. Az egyik félnek nincsen joga ellenkezni, majd fel kell öltöztetnie a másik félnek az egyik felet teljesen csókjai segítsége által egy teljesen új ruhába. Amikor ezzel a másik fél megvan, akkor olyat kell az egyik fele előtt tenni, amivel a bizalma még erősebb lesz, tehát egyszóval ami rajta van azt le kell vennie saját magáról, ami rajta maradhat az az egyik fele, a jegyese, másnak nem szabad rajta maradni, aztán ő is adhat kanalat vagy ollót, és utána már tudjátok, hogy ha egy pillanatnyi kétely, azaz, nem a szemét, a másik feletek lelki tükrét nézitek, akkor kezdjétek mindaddig, amíg végre csak egymás szemét nézve teszitek meg. Fontos: - Aki úgy gondolja, hogy képtelen ezt megtenni a másik feléért, hogy feloldja ezt a bizalmatlansági kényszert, akkor nem szereti annyire a másik felét, amennyire szeretnie kellene.

  Andre     2008-10-22 18:35
  BIZALMATLANSÁGI TESZT FELOLDÓKÓD Tisztelt Jegyesek! Mindent vegyetek le magatokról csak egy polót vegyetek fel magatokra, oly módon, hogy először az egyik fél teszi meg, hogy levetkőzik és felveszi a polót, majd a másik fél. A másik félnek valamikor be kell mennie oda, ahol az egyik fele átöltözik polóba, ha nem mert bemenni, akkor beszéljétek meg, hogy miért. A miért után aki nem mert bemenni, a másik fél előtt öltözik át egyetlen polóba, de oly módon, hogy minden egyes ruhalevételénél oda kell adnia a másik felének amit akkor levett ruháját, s ennek folyamán neki bárhol meg szabad csókolnia azt aki őt nézi öltözésben, majd folytatja mindaddig, amíg egyetlen ruhadarab van az alsófelén, ekkor a másik fele ráadja a polóját, és azután le kell vennie az egyik feléről az alsóneműjét. Ha mindezzel készen vagytok jegyesek, akkor először ültessétek egymást az öletekbe, és beszélgessetek mindaddig amíg úgy érzitek tovább lehet menni. Ha továbbmentek, csak ott csókolhattok ahol fedés van, ahol nincsen ott csak simogathattok. A teszt feloldása akkor történik meg, ha egymást segítve, majd az egyik fél után a másik fél beteszi oda, ahová másnak nem szabad végérvényesen és visszavonhatatlanul. Ha egy kis ijedtség volt valamelyiteknél addig, akkor kezdjétek újból és újból, mindaddig amíg annyira erősek nem lesztek, hogy egymás szemét figyelvén látva képesek lesztek mindenre. Fontos: - Ha valamelyikötök vállalja azt, hogy ruha nélkül megteszi a másik felével az első pillanattól, akkor őszintén tisztán minél előbb túl akar lenni ennek a tesztnek a feloldásán, és ne hátráltassuk sohasem. - Ne használjatok semmiféle segítődolgokat, csak egymásra vagytok utalva.

  Andre     2008-10-22 18:35
  BIZALMATLANSÁGI TESZT FELOLDÓKÓD Tisztelt Jegyesek! Valamelyikötök vállalja először, hogy egy sötét szobában minden ruhájától megszabadulván, a másik felük pedig különféle ruhában vagy ruha nélkül jöjjön be, s ezt egymásnak el kell fogadni. A tök sötét szobában egymás szívverésének hangját meghallván tudtok egymás közelébe férkőzni, amely jegyes fél bejön, utána egyikötök se vehet róla le egyetlen ruhát, ha mégis megtörténne, akkor álljatok meg és öltözzetek fel, majd beszéljétek meg erősítve egymást. Majd amikor úgy érzitek kezdjétek újból és újból, míg a másik feletek azt nem mondja, hogy most már őt keressed meg a sötét szobában. Beszélni nem szabad, csak érinteni csókkal és simogató érintésekkel. Nagyon nehéz nem beszélni, ha valamelyikötök addig beszél, amíg nem ér, oda a jegyese, tehát elárulja a szívverésén kívül, hogy merre van, álljatok meg, és erősítsétek egymást. Majd újból és újból kezdjétek el, míg úgy nem érzitek, hogy lényegében feloldottátok. Vége akkor van, amikor mindketten teljesen átvették a tulajdonukat. Fontos: - Jó ha lejegyzitek, azt az időt amit közbe- közbe erősítéssel kellett eltöltenetek - Ha behelyezitek semmiképpen sem bizalmatlanságot sejtető eszközökkel, csak egymásra számíthattok, ha nem úgy tennétek, kezdjétek előlről mindaddig amíg csak egymás segítsége által teszitek meg. - Mindenképpen először mindent beszéljetek meg, mielőtt elkezdenétek feloldani. - Akármely másik vagy saját feletek által kinyert folyadék jellegű anyagokat mindenkor hagyjátok magatokon, azzal is bizonyítjátok, hogy egymásért mindent, másnak semmit.

  Andre     2008-10-22 18:35
  BIZALMATLANSÁGI TESZT FELOLDÓKÓD Tisztelt Jegyesek, álljatok egymással szemben félkarnyi távolságra, válasszátok ki azt a kezeteket amelyet használtok, a másik kezeteket pedig helyezzétek a jegyesetek bármely pontjára, és bármikor bármely módon mozgassátok a jegyeseteken. Ha ezzel megvagytok, jegyezzétek meg, hogy egy picike bizonytalanság, egy picike kétség akármelyik fél oldaláról, akkor a bizalmatlan jegyesfelet engedjétek az öletekbe úgy ahogyan vagytok, és erősítsétek meg egymást. Majdan ha úgy határoztok folytassátok. Mit kell folytatni? Saját magatokról ruháitoknak az átadását a jegyesfeleteknek akinek nem szabad máshol benneteket megcsókolni, mint azon a területen amelyet felszabadítottál. Felváltva folytassátok mindaddig, amíg megint meg kell állnotok valamelyötök bizonytalansága, kétsége miatt, ekkor a másik jegyesfeleteket csak homlokán, arcán és száján csókolgassátok, s erősítsétek meg jobban. Mindaddig csináljátok, amíg a kezdettől a végéig egyik és másik kezetek felhasználása által meg nem tettéttek egymás iránt. Minden nap zárásaként ha eljutottattok addig, a legfontosabb helyeket megcsókolva, külön ágyban feküdve indulván tegyétek, mindaddig amíg akkora bizalma nem leszen, hogy már a tulajdonodról szeded le a ruhákat, és ő is hasonlóképpen tesz, ha ezt már megtettéttek akkor lényegében feloldottátok egymás bizalmatlanságát amit a teszt okozott. Fontos: - Mindig egymás szemét nézzétek, ha nem a szemét, a lelkének tükrét nézed, akkor bizonytalanság, kétség lépett fel akkor álljatok meg! - Ha valamelyik jegyes fél megijed, görcsös álljatok meg! - Minden este mikor külön ágyban kezdtek, mindenkor valamelyiktek induljon el a másik ágyához, ha már alszik, virrasszon felette, félálmában sem bújhattok oda mellé, akkor virrasztanotok kell - Este mikor külön ágyban kezdtek pihenni, minden második nap mindkét helyen égjen a villany. Ha villanyfényben jön virrasztani hozzátok a jegyes feletek, akkor az a legnagyobb áldozat mit ilyen esetben adhat, s ne keserítsd meg, hogy miért nem jöttél előbb. - S amikor a tesztet feloldtátok, mindketten írjatok a másiknak levelet, de úgy hogy ő is lássa, hogy tényleg feloldtátok ezt a bizalmatlansági kényszert.

  Andre     2008-10-13 21:31
  Lelki ÉLET Lelki Alázatosság Lelki Álhatatosság Lelki Család Lelki Egészség Lelki Értelem Lelki Fegyelem Lelki Felelősségtudat Lelki Figyelem Lelki Kedvesség Lelki Őszinteség Lelki Szépség Lelki Tisztaság

  Andre     2008-10-13 21:31
  Család=Templom, a férjnek és a feleségnek is meg van a rendeltetése. Hálás vagyok az Örökkévalónak, hogy világossá tette és teszi előttem mindazt az Eredeti Tervet és Rendet, melyet Ő számunkra megalkotott. Vágyom rá és kérem Őt, hogy építse meg eszerint és az Ő tökéletes akarata szerint azt a Templomot, mely a család… Mert Ő köztünk akar lakozni! … Miért? Mert Ő ilyen…

  kelebebe     2008-08-12 04:14
  miért???? Jó kérdés. A választ magunkban kell keresni. Szerintem. De lehet, hogy nem jól látom a kérdés igazi lényegét. Napjainkban azért romlanak az emberi kapcsolatok mert szinte mindenki profitorientáltá kezd válni. Ez a profitorientáltság a pénz hajhászás, árak emelkedée, teszi. Mindenki rohan a pénze után, hogy annyit tudjon legalább keresni, hogy a számláit rendezni tudja, és még annyi maradjon, hogy étel ital lehessen az asztalon otthon. Ezért aztán ha valaki valakit megismer és kiderül róla, hogy anyagiakban és abban, hogy elöbbre jussak valamelyest jelenlegi helyzetemből gondolok itt munkahelyire. . akkor már nem is érdekel az az ember. Szerintem ebben van a hiba. ez teszi az embereket önzővé, antitoleránsá a másikkal szemben. Nekem jo legyen aztán más nem érdekel.

  DJ TIbsy     2008-08-07 18:02
  mert sokan nem veszik a fáradságot ara hogy meg ismerje a másik embert de nem kell félni szerintem etöl mert a következö generáció már ha lesz akkor ök majd tanulnak a mi hibáinkbol űdv tibsy 1990 okt 25 : )

  Szabó Andrea     2008-07-21 23:34
  Üdvözletem! Szeretné, ha több látogatója lenne az oldalnak? Jó lenne, ha ezzel pénzt is kereshetne? Se időbe, se pénzbe nem kerül! Ha érdekli, írjon! penzkonnyeden@freemail. hu

  Armita     2008-06-03 18:06
  Nézzed meg a divatot, nézzed meg a gyermekeket, elkényeztettetek, és elkényelmesedtek az emberek, nem beszélnek, inkább haragot tartanak, sőt sok esetben azt sem tudják miért tartják csak hát jó borsot törni a másik orra alá, én megtapasztaltam nem egyszer, nem másszor, hanem nagyon sokszor, és még jön hozzá a gerinctelen hazugságáradat melyet a média nyom. Tudod kapcsolj ki mindent, menj el beszélgetni, és akkor értékesebb ember vagy mint bárki más, aki a televíziót bámulja, és már köszönni is elfelejt, sőt ő van felháborodva, ha megjegyzed, hogy miért köszönt, ha a szüleinek elmondod, akkor megint te vagy a rossz, tudod nagyon gonosz lett a világunk, s el kellene gondolkodni, hogy miért lett ilyen. Én tudom, hogy te is tudod, de jó lenne erről egy cikksorozatot megjelentetni, és akkor talán párszáz ember elgondolkodna rajta, hogy lehet máshogyan is, igaz nehezebb, de sokkal igazabb.

  Nixi     2008-05-09 09:21
  A saját kapcsolatoddal törödj, és ne engedj senkit se a kapcsolatotok közé, én így tettem és békében boldogságban szeretetben élek a férjemmel, akit az esküvőm napján pillantottam meg először élőben.

  Horty     2008-05-09 09:12
  Kérdezd meg azokat, akik a könnyű kalandot keresik, és nem akarnak életreszóló kapcsolatot. Magam is ilyenbe futottam bele, de szerencsére a mostani férjem kihozott onnan a kalitkából. Igen ügyes okos és előrelátó ember, bár nehezen vettem észre, de a lényeg megtaláltuk egymást, és már nem akarjuk soha elengedni egymás kezét. Napjában legalább ötször felhívóm, és ő is általában ennyiszer, még annak a pillanatnak is örülök amikor hallom a hangját az éteren keresztül, bár a legjobb amikor vele vagyok, s mindig mindenkor csak ő kell. A régi életemben nehéz lett volna elképzelni, de a páromért mindenre képes vagyok, s ez így is marad míg élünk. Lehethogy amikor azt mondom, hogy az első szóra nekiadtam a kezemet, bolondnak tartasz, de akkor boldog bolond vagyok, s senkinek nem engedem, s a férjem sem engedi, hogy akárki is közénk álljon, s megbízunk egymásban.

  Melanie     2008-05-09 08:20
  Mert gyarlóak vagyunk, és nem akarjuk elfogadni, hogy ha valaki azt mondja én a tiéd, te az enyém, akkor ott már nekünk szavunk sem lehet. Magam is így jártam, de korán feleszméltem, és megvédem az örök kincsemet, mivel már nekem csak az számít. Érzem érte születtem, érzem hogy elválaszthatatlanok vagyunk, érzem hogy tudom magamat kordában tartani, várom hogy megérinthessem, s ő is várja hogy megérinthessen engem. Gyermekre még nem mertünk gondolni, de az esküvőnk napját már kitűztük, remélem hogy már akkor kimondhatom neki, és nekem is ő kimondja a legszebb szót, és még erősebb leszek általa, segítjük egymást, s néked is azt tanácsolom, minél előbb vedd el, és ne törödj azokkal, akik ártani akarnak nektek, nem tudnak, soha nem is fognak tudni!

  minestrie     2008-05-08 08:45
  Azért mert nem tartják be a parancsolatokat, 3- at a Teremtő felé, 7- et embertársaink felé. Ne hidd hogy az ellenfeled erősebb nálad, szerintem te már eddig is erősebb voltál mint bárki gondolhatná, csak egy a baj, hogy ezt nem vettem észre, mikor először köszöntünk egymásnak, mert akkor már én is erősebb lehetnék mint most vagyok, de tudom hinni, reménykedni és bízni kell az Úrban, aki értünk és büneinkért adta egyszülött fiát. Egy út van, ami segít abban hogy még erősebb és erősebb lehess, vedd el a másik feledet minél előbb, és erősítsed meg annyira, amennyire csak tudod, és utána vállaljatok gyermekeket, de őket is erősítenetek kell, még annál is jobban, mint ahogyan egymást erősítitek. Még pár szót akarok mondani: Vedd el, élj vele boldogan, ahogyan úgyis szeretnétek!

  Armage     2008-05-02 09:46
  Nemcsak a média a felelős mindezért, de nagy szerepet játszik benne az tény, felelős a divat, felelősek maguk azok a személyek is akiket befolyásolt valamilyen formában, s el kell keserítselek de a globális felmelegedés is felelős mindezért. Azt mondod, vagy gondolod, hogy nem, pedig megállapítottuk többször, csak éppen egyetlen médium nem hozza le oly módon ahogyan mi azt feltérképeztük, de remélem egyszer valamelyik szóról szóra le fogja hozni.

  Andre     2008-05-01 07:03
  Azért mert nem hisznek Istenben, és az értünk emberekért, büneinkért meghalt és feltámadott Jézus Krisztusban, pedig ő az igazság, az út, és az élet, aki benne hisz, mégha meghalt is üdvözülni fog az utolsó napon.

  Vintage     2008-04-30 19:04
  Kérdezzd meg a médiát és csatlósait, hogy miért?  http://andre.bloglog.hu/2008/12/02/miert-romlanak-az-emberi-kapcsolatok/

  2008. június 3. kedd

  A közösségi portálok miért romlanak?

  Armita      2008-06-03 18:12
  Velejéig romlott mind nekem elhiheted, egy cél a virtualitás, ami megöli az ember személyiségét, köszönöm én mindről mentem szinte, mivel a kapcsolatomat elölről kellett kezdenem azzal akivel már teljes tudatérzéki gondolkodás megvan. De előlről kellett kezdenem, és tudod egy jó tanács, hagyd ott mindet, én is így fogok tenni, csak még el kell mondanom a választottamnak, hogy nekünk sokkal jobb ha nem vesszük azt a nyakunkba! Egy dolgot tudok, ha kilépek még a maradékról is, vissza nem akarok lépni, mivel családot akarok, és a biológiai órám szorosan ketyeg.

  Nixi     2008-05-09 09:19
  Vedd már észre szándékosan romlanak ennyire, valakiknek ez az érdeke!

  Horty     2008-05-09 09:16
  A férjem első szavára otthagytuk mindet, nincs szükség rá! A férjem első szavára otthagytuk mindet, nincs szükség rá! A férjem első szavára otthagytuk mindet, nincs szükség rá! A férjem első szavára otthagytuk mindet, nincs szükség rá! A férjem első szavára otthagytuk mindet, nincs szükség rá! A férjem első szavára otthagytuk mindet, nincs szükség rá! A férjem első szavára otthagytuk mindet, nincs szükség rá! A férjem első szavára otthagytuk mindet, nincs szükség rá! A férjem első szavára otthagytuk mindet, nincs szükség rá! A férjem első szavára otthagytuk mindet, nincs szükség rá! A férjem első szavára otthagytuk mindet, nincs szükség rá! A férjem első szavára otthagytuk mindet, nincs szükség rá! A férjem első szavára otthagytuk mindet, nincs szükség rá! A férjem első szavára otthagytuk mindet, nincs szükség rá! A férjem első szavára otthagytuk mindet, nincs szükség rá! A férjem első szavára otthagytuk mindet, nincs szükség rá! A férjem első szavára otthagytuk mindet, nincs szükség rá! Azért nyomtam meg ennyiszer mert még ennyi gyermeket is bevállalnák!

  Maestro     2008-05-08 08:51
  Azért mert azt akarják az abban érdekeltek, és még a hiénák, viperák, pribékek, tesznek rá több lapáttal.

  minestrie     2008-05-08 08:36
  Azzal tudnál szerintem segíteni, ha feltennéd azoknak a hienáknak, viperáknak, pribékeknek a nevét és címét, akik okozzák ezeket, hogy kénytelen vagy a drága idődet ilyenre pazarolni, mivel tudom sokkal több dolgod van, mint hogy ilyenre áldozzad, de tudom még nagyon sok hozzászólásod lesz, mire annyira bemérgedsz, hogy felrakod a személyeknek a neveit, és amennyire ismerlek még képes vagy a lakcíműket is, mivel nem érdekel téged más, csak hogy mással ne tegyék meg ezt. S tudod igazat adok neked, de jól gondold meg, mivel a személyiségi jogaitokba mentek bele.

  Andre     2008-05-04 21:17
  Az évezredforduló divatja Jobb nem is beszélni róla, az erkölcs mint olyan már nem nagyon létezik, viszont minden olyan ami már a másik oldalt szolgálja sajnos igen. A divat már nem más mint kalandkeresés, flört és hazárdírozás. Az embereket már nem érdekli az hogy az unokájának is kell ahol él, máról holnapra élnek, és semmi nem tartja vissza őket, hogy valamiben talán erkölcsös lenne. Egyre butábbak az emberek, a média mindent szinte lefölözött, csak annak hisznek. A templomba is lényegében már sajnos sokan csak megszokásból és pletykálkodásból járnak. A szeretet mint olyan sokak szemében már mese, nem létezik, ha mégis megtörténik vele, inkább magukba fordulnak, és megvédik az örök kincset. Igen sokan közösségi portálokon ismerkednek össze, de akik megismerkednek ottan a hiénák, vérszopó piócák, viperák nem hagyják hogy ott legyenek, így ők továbbállnak, és minden portált otthagynak, naplóírást maximum csinálnak. Rosszabb esetben még a honlapjaikat is megszüntetik, így védik magukat mindenkor mindenki ellen.

  barát     2008-05-04 19:53
  A közösségi portáloknak először is semmi értelme! Másodszor is azért, mert időfogyasztó tevékenység ezt böngészni. Harmadszor pedig TRENDI! Mindenkinek van, és nem csak a fiatalok körében hódít! A személyes kapcsolatokat rombolja! Ezt nem szabad hagyni!

  Anett     2008-05-04 17:10
  A Jóbarát mellé érdemes lenne beírnód a Hotdogot. Nem tudom voltál te ott regisztrálva, de az fantasztikus ami ott megy, kis híján, de nem rajtam múlott elvesztettem volna a gyermekeimet, amiatt a közösségi portál miatt. Igen jól olvasod a gyermekeimet, akiket beregisztráltam szintén oda, és jobb nem tudni mit okoztak nekünk, úgy eltávolítottak tölük, hogy nem hittem volna, hogy egy ilyen virtuális portál képes ilyenre.

  viennesse     2008-05-02 10:41
  Ha ismert vagy, népszerű vagy és még híres is vagy, jobb ha elkerülöd bármelyiket, ezt tapasztalatból tudom, mivel velem is megesett, hogy rámszálltak, és boldog párkapcsolatomat veszélyeztették, olyan eléggé alaposan, hogy szinte újból kellett felépíteni a kapcsolatunkat, de jóval erősebbre, és egy pillanatot sem szabad kihagyni, hogy még jobban erősítsed a másik feledet. Lehethogy azt mondod, hogy már veled, veletek is megtörtént, de egy pillanatra sem szabad engedni, hogy a másikat ne erősítsed, és ő ne erősítsen téged. Leírhatom, a gyermekvállalásunkat tolták el azok, akik nekünk ártottak, azért azt mert az esküvőnk után szerettünk volna vállalni már sajátot, de most ahogy nálunk folyik örülök neki, ha a legszebb napom talán ez év végén meglesz. Egy jó tanács, hagyd ott az összes közösségi portált, ne tedd ki a kapcsolatodat támadásnak, mi otthagytuk mindet ahol ki tudtunk lépni, és boldogan élünk, de előlről kezdtük a felépítést.

  Andre     2008-05-01 07:05
  Köszönöm az eddigi hozzászólásokat, bár én többet vártam volna, de azt szokták mondani, aki a kicsit nem becsüli a nagyot nem érdemli.

  Vintage     2008-04-30 18:03
  Mint látom kezd alakulni a fórumod, bár tehetnél fel még hasonló kérdéseket, arra is szerintem kapnál már ennyi választ, ha megtalálnak!

  Miklós     2008-04-30 17:37
  Soha ne adj támadási felületet, én ezt tanultam meg a saját káramon, ránkszálltak, mind a mai napig alaposan meggondolom, hogy visszaigazoljam- e az ismerettséget, mivel nem akarom kitenni a boldog egymásért érzett kapcsolatomat, ilyen egyéneknek. Már amióta újból regisztráltunk közöset a választottammal, azóta igen sok ismerősöm jelelősét utasítottam vissza, és a társam is így tesz, mindent megbeszélünk, és még azt is megtettük, nem hittem el, de képesek vagyunk újból és újból átnézni a közös ismerőseinket. Mondanom sem kell csak valós személyt igazolunk vissza, így adjuk a legkevesebb támadási felületet a próbálkozóknak. S még valami, tapasztalatból tudom, hogy általában amikor a férfira nem tudnak rászállni, akkor a hölgyet piszkálják, de egyikre se szabad válaszolni, bár most könnyű okosságokat osztogatni, mert a saját kárunkon tapasztaltuk meg, de még most se tudjuk elhinni miért szálltak ránk?

  acsendes     2008-04-30 15:20
  A Greenpeace jelmondata szerint: “Ha kivágtuk az utolsó fát, megmérgeztük az utolsó folyót és az utolsó halat is kifogtuk, rájövünk, hogy a pénz nem ehetõ”.

  Ferenc     2008-04-30 11:10
  Nem a közösségi portálok romlanak, hanem azt ott lévő emberek, de gondolom erre gondoltál. Igen romlanak, mivel olyan behatások érik őket, amilyen máshol nem érheti, és még sokan tesznek is rá egy lapáttal. Olyan képeket jelenítenek meg magukról, ami felkérés szinte egy aktusra. Bocsánat, hogy így fogalmazok, de mióta megtaláltam a társamat, én is másképpen gondolkodok, de ahhoz a társamnak engemet is meg kellett ilyen irányban változtatni, és amit egymásnak igértünk mindkettőnknek együttesen be kell tartanunk. S még a végére egy idézet: “Ne hogy azt hidd csak egy a hibás, mindig legalább kettőn áll a vásár. ”

  Melanie     2008-04-30 10:35
  Szerintem egyrészt mert gyarlóak vagyunk, és azt akarjuk ami már a másé, még akkor is nehéz elfogadnunk, ha már látjuk hogy már régóta eggyek, és elválaszthatatlanok. S az ilyenek addig próbálkoznak, amíg nem találják meg az igazi társukat, persze ha nem felbérelte ő(ke)t valaki(k) erre a célra, mert akkor nem tudják elfogadni a NEMet, mivel akkor nem láthatja az igért dolgokat. S ő neki nem számít, hogy mennyi és mennyi kapcsolatot tesz tönkre, három dolog számít a PÉNZ, a PÉNZ, a PÉNZ, nekem az ilyenektől felfut a hátamon a szőr, mivel aki így gondolkodik az csak “rossz” ember lehet, és persze ilyenek másznak a közösségi portálokra több példányban. Köszönöm, hogy csináltad ezt a fórumot, nem tudom segítettem neked vele információkkal, de remélem segítettem valamennyire.

  acsendes     2008-04-27 11:06
  Miért romlanak az emberi “kapcsolatok” ???

  Vintage     2008-04-26 21:28
  Vedd már észre szándékosan romlanak, valakiknek ez az érdeke!


  http://andre.bloglog.hu/2008/12/02/a-kozossegi-portalok-miert-romlanak/

  2008. május 9. péntek

  Tapasztalatok az ingyenes webhelyekről.

  Melanie      2008-05-09 08:22
  Semmi sem ingyenes, nyugodj bele, és fogadd el!

  minestrie     2008-05-08 08:49
  Nekem jó tapasztalataim vannak, mivel figyelem a naplóidat és hozzád hasonlók naplóját, és az alapján döntök. Köszönöm neked többek nevében, hogy ezeket az információkat ingyen a rendelkezésemre bocsátod.

  viennesse     2008-05-02 10:44
  Nem lehet mindet használni, jó alaposan meg kell nézni, milyen reklámot raknak rá.

  Vintage     2008-04-30 19:07 Nekem majdnem csak jó tapasztalatom van, igaz felhasználom azokat az információkat amit felraksz a naplóidba, és utána döntök, ha szükségem van újabbra egyáltalán.


  Miért nem ingyenes az ingyenesnek feltűntett

  minestrie      2008-05-08 08:47
  Mondd a mai világban mi ingyenes? Szerintem semmi, ha mindent viszonyítunk valamihez, vagy valakihez.

  viennesse     2008-05-02 10:32
  Azért mert lényegében ha bárhonnan nézed nincsen magánéleted. Én megtapasztaltam eléggé alaposan, már a honlapjaimról is lemondtam, csak naplóírással foglalkozok, és csak azok kapják meg a címet, akik szerintem nem támadhatnak hátba.

  Armage     2008-05-02 09:47
  Mondd egyáltalán mi a szó valódi jelentése?

  Andre     2008-05-01 07:07
  Köszönöm az eddigi hozzászólásokat. Örülök, hogy rájöttek mi a célom vele.

  Vintage     2008-04-30 18:01
  Nézd meg a természet milyen csodálatos, mégis tönkretesszük mi emberek. Nézd meg milyen csodálatos az emberi test felépítése, azt se ingyen kaptuk. Nézd és vizsgáld meg az életet születéstől halálig, mindenért meg kell dolgozni, tehát nem ingyenes, bár van kivétel, de azt szokták mondani a kivétel erősíti a szabályt. Vedd észre semmi nem INGYENES, ezért szerintem még a kérdés sem megfelelő!!!!!??????

  Miklós     2008-04-30 17:39
  Mondd egyáltalán mi az a szó, hogy ingyenes, inkább fogalmaztad volna így “viszonylagos ingyenes” ?

  Ferenc     2008-04-30 11:12
  A mai világban mi ingyenes?

  Tibor     2008-04-30 10:46
  Mi ingyenes? Teszem fel a kérdést neked? Ha belegondolsz semmi sem ingyenes, csak sokan így gondolják. Én már megégettem magamat eléggé alaposan, bűntudatot érzek, de erre sajnos később jöttem rá. Elüldöztem valakit, aki nekem sokat jelentett, pár kalandért, igaz szeretném ha megbocsátana nekem, de képtelen vagyok a szemébe nézni. Ezt is megtanultam a saját káramon, de eléggé későn. Többször is próbáltam, hogy meghallgasson, még ma is bármit megadnék neki, de a pénzemmel és az igérgetéseimmel elüldöztem. Reménykedek, hogy valamelyik testvérét megkapom, bár ők nem olyan képességűek, de akkor legalább maradna bennem valami belőle. Most már úgy gondolkozok, megszerzem valamelyik testvérét, de tudom nem lesz könnyű, és nem lesz ingyenes, mint semmi se ingyenes, de szerintem erre te is rájöttél már.

  Vintage     2008-04-26 21:30
  Erre egyszerű a választ, de már a honlapjaidon is elég sokszor olvasható, így egyszerűen azért mert a pénz idő, nincsen ingyenesség, csak részbeni “ingyenesség”!

  http://andre.bloglog.hu/2008/12/02/tapasztalatok-az-ingyenes-webhelyekrol/

  2008. április 5. szombat

  24 közösen írt sem volt elég, hogy megérkezzen, ekkora ellenfelet állítottak közénk

  p1z0xw12ioflfytdj8.jpgTisztelt lelkitársak és lelkitársatokat keresők!

  Tudjátok 8 életévetekig, sok minden meghatározza életeteket, de nem erről szeretnék nektek beszélni, hanem ha most megengedjétek példával is igazolom. Miről is van szó, egyszerűen úgy mondhatnánk honnan tudhatjuk mi lehet a lelkitársunknak a keresztneve. Tudom, sokatok azt mondjátok ez nem sok. Szerintem pedig hálát adhatunk a Teremtőatyánk jóságágosságáért. Ne kérdezzétek miért, idővel rájöttök magatok is. Én elsőszülött vagyok, 8 éves koromig a következő lánynevekkel rendelkezők éltek a szomszédomban: Marietta, Tünde, Anikó, Mónika, Anna, Anita, Mariann, Marietta, Bernadett. Mi következik ebből, sokáig még magam sem tudtam, de a megoldás ott van a szemetek előtt. Jó alaposan gondoljátok át, milyen fiatal ellentétes nemű keresztnevű lakott a szomszédokban 8 éves korotokig. Ha másodszülöttek vagytok, mint Tamás testvérem akkor az ő lelkitársának keresztneve a szülők,  nagyszülök, unokatestvérek, unokatestvérek unokatestvérei közül került már ki, ezesetben: Mária , Anna, Teréz,  Veronika, Erzsébet, Anikó, Andrea, Csilla. Ha pedig harmadszülött vagy, akkor valószínűleg szülöd nevén találod meg a lelkitársadat.Ha ezt megteszed, vagy már megtetted elkötelezted magadat leginkább az erkölcsös tiszta életnek, igaz istenfélő hitnek Jézus Krisztus nevében. Álljunk meg egy szóra, mit kapunk érte tehetitek fel- e kérdést, egy olyan társat aki mellett ha megtaláltátok leélhetitek hátralévő földi életeket. Innen már csak arra kell figyelnetek merre kell mennetek, merre találjátok, s ha szívetek indulásra készen, akkor menjetek, ne várjatok a holnapra, amikor megtudjátok induljatok el. Hogyan induljatok el, mindenki a lelkitársába beletekintve tudni fogja. Nem kell izgulni, nem kell félni, nem kell aggodalmaskodni, hanem menni kell, mivel ez a világ ellenünk, a SZERETET ellen dolgozik. Nem tudhatsz sokmindent, ha tudod kihez kell odamenni, kinek kell azt mondani Szeretlek, örök hűségben melletted veled amíg létezhetem. Tedd meg még ma, ne várj vele. Én magamon tudom, hogy ez milyen károkat okozott, hogy nem tettem azt amire a szívem vezetett, inkább kételkedtem abban a személyben, aki már szerencsére a jegyesegyetlenem, de nagyon sok minden közbe jött, de erre későbbiekben térek ki. Vigyázzatok ha tudjátok ki a lelkitársatok, akkor ezt tartsátok szem előtt: AMIT MA MEGTEHETSZ, SOHA NE HALASZD HOLNAPRA! S ha még ezek után is féltek megtenni, gondoljatok arra, ti nem kalandot kerestek, ti azt a társat akiben oly nagyon megbíztók, hogy az életeteket is rábízzátok valószínűleg az első személyes találkozáskor. Aki nem úgy tesz, az fogságban van, s neked a dolgod az, hogy a közös imá(i)tok által Jézus Krisztus nevének segítségül hívásával megtennetek. Aki ezt nehéznek gondolja, az jobb ha bele nem vág. Én belevágtam, s feltüntettem visszamenőlegesen, hol irányított már ő . Sokan lesznek ellenetek, ne feledjétek, ez a világ a SZERETET ellen van, s ha elhatároztátok akkor minél előbb mindent beszéljetek meg személyesen, s ne halasszátok az esküvőtőket, mert azzal magatoknak okoztok egymás által sokkokat. Lehethogy azt gondolod, hogy ezek után majd nem fognak bántani, de bizony bántani fognak, mindaddig amíg a világ a SZERETET ellen van. Ne foglalkozzatok vele, arra gondoljatok erkölcsi tisztaságban egymásért, igaz őszinte istenfélő hitben egymásnak Jézus Krisztus nevében, s ne feledkezzetek meg Jézus Krisztusnak hálát adni. Köszönöm, hogy elolvastattok és meghallgattatok, s zárásul segíteni szeretnék még:
  5o7rnx3ixoprvexoxrx.gif
  (ajándékul akik tényleg komolyan gondolják):

  Szeretlek, vétkeztem az Ég ellen, s te ellened,
  Ígérem melletted veled élek míg létezhetem.

  2007. 10.06.


  Szeretlek, vétkeztem az Ég ellen, s te ellened,
  Köszönöm, hogy csak a tiéd lehetek.
  Ígérem melletted veled élek míg létezhetem.

  2007.11.11.


  Vétkeztem az Ég ellen, s te ellened úgy hiszem,
  Szeretlek, kérlek bocsássál meg nekem,
  Bűnt követtem el ellened, téged kerestelek,
  Csak te kellesz, leszel nekem, míg élhetek,
  Vétkeztem az ég ellen, s te ellened úgy hiszem,
  Kérlek, bocsássál meg, hogy ily későn érkeztem.

  2009.06.28. 22:22


  Vétkeztem az Ég ellen, s te ellened úgy hiszem,
  Szeretlek, kérlek bocsássál meg nekem,
  Bűnt követtem el ellened, téged kerestelek,
  Vétkeztem az Ég ellen, és te ellened - hiszem,
  Szeretlek, mindenkor tiéd veled hozzád míg élek,
  Igérem, csak te kellesz, leszel amíg létezhetem,
  Csakis te hozzád leszek hűséges szívemmel,
  Vétkeztem az Ég ellen, s te ellened úgy hiszem,
  Köszönöm, hogy csak a te lelkitársad lehetek,
  Tudom, ezt tőlünk hű szívemmel nem vehetik el,
  Szeretlek, kérlek bocsássál meg nekem,
  Vétkeztem az ég ellen, s te ellened úgy hiszem,
  Kérlek, bocsássál meg, hogy ily későn érkeztem.

  2009.06.29. 15:35  Kitartok melletted amíg élek,
  Más nekem nem kell, érzem,
  Kitartok mindigen amíg élek,
  Más nem lehet én feleségem,
  Kitartok éretted amíg élek,
  Köszönöm, hogy vagy nékem,
  Kitartok mindenkor amíg élek,
  Földkerekségen csak te lehetsz
  Mindenkoron a feleségem!

  2009.06.22. 6:25