Andre      2008-10-22 18:36
BIZALMATLANSÁGI TESZT FELOLDÓKÓD Tisztelt Jegyesek! Menjetek el egy parkba, majd olyan helyre ahol senki nem láthat benneteket, és beszélgessetek mindaddig, amíg úgy érzitek most már többet akarok adni a jegyespáromnak. Ne utasítsátok vissza, mert akkor még bizalmatlanok vagytok. Ne mondjátok, hogy itt nem lehet, ha a jegyestársad odaadja azt neked. Vigyázz rá, és kisvártatva még többet és többet fog adni neked, mindet el kell fogadnod, más nem láthatja, az a tiéd, és csak a kezed érzekelheti. Ha ezt megtettétek menjetek el a parkból és sétáljatok, majd mikor megérkeztek, akkor feküdjetek egymás mellé szorosan egymás karjába, mindaddig, amíg a másik feletek el nem indul a fürdőszoba felé, kézen fogja a másik felét, és valószínűleg olyat fogtok kapni, amit már régen megkaptatok volna, ha nem lettettek volna áldozatai ily teszteknek. Ne sajnáljátok a ruháitokat, hogy csúromvizesek lesznek, csak egymással törödjetek, a bizalmatlansági tesztet akkor oldjátok fel, ha beteszitek segítség nélkül, s nem mondjátok a feleteknek, hogy most még nem készültem fel rá. Vigyázz ha bármelyik fél teszi be, el kell fogadni azt is, amit ezek után a másik fele fog tenni. Ha pedig úgy érzitek, hogy feloldtátok a tesztre nehézkedő súlyt, feküdjetek csúromvizesen egymás karjaiba és egymás szemét nézve, tegyétek azt ami jól esik egymásnak. Fontos: - Ne tagadd meg a másik feled ha akarja, sőt segítsél neki - Mindig csak a szemét nézzed, az elárul mindent, ha nem így tennél kezdjétek újból és újból mindaddig amíg egymás szemét nézve teszitek meg

Andre     2008-10-22 18:36
BIZALMATLANSÁGI TESZT FELOLDÓKÓD Tisztelt Jegyesek! Kérdezgetitek egymást, s amikor úgy érzitek, hogy a másik feletekről levehetitek valamely ruháját, akkor tegyétek meg, mindaddig tegyétek amikor egyikötök nem teljesen ruhátlan, akkor a másik félnek tetőtől talpig végig kell csókolnia, azaz csókjaival felöltöztetnie, majd ezután aki ruhátlanul van ad a másik felének vagy kanalat, vagy ollót. Ha kanalat kap a másik fél, akkor ennie kell az egyik fél testéről, de onnan ahová az egyik fél odarakja. Ha ollót kap a másik fél, akkor tetőtől talpig meg kell mosnia a tulajdonát, azaz az egyik felet, majd teljesen úgy kell alakítania ahogyan ő gondolja. Az egyik félnek nincsen joga ellenkezni, majd fel kell öltöztetnie a másik félnek az egyik felet teljesen csókjai segítsége által egy teljesen új ruhába. Amikor ezzel a másik fél megvan, akkor olyat kell az egyik fele előtt tenni, amivel a bizalma még erősebb lesz, tehát egyszóval ami rajta van azt le kell vennie saját magáról, ami rajta maradhat az az egyik fele, a jegyese, másnak nem szabad rajta maradni, aztán ő is adhat kanalat vagy ollót, és utána már tudjátok, hogy ha egy pillanatnyi kétely, azaz, nem a szemét, a másik feletek lelki tükrét nézitek, akkor kezdjétek mindaddig, amíg végre csak egymás szemét nézve teszitek meg. Fontos: - Aki úgy gondolja, hogy képtelen ezt megtenni a másik feléért, hogy feloldja ezt a bizalmatlansági kényszert, akkor nem szereti annyire a másik felét, amennyire szeretnie kellene.

Andre     2008-10-22 18:35
BIZALMATLANSÁGI TESZT FELOLDÓKÓD Tisztelt Jegyesek! Mindent vegyetek le magatokról csak egy polót vegyetek fel magatokra, oly módon, hogy először az egyik fél teszi meg, hogy levetkőzik és felveszi a polót, majd a másik fél. A másik félnek valamikor be kell mennie oda, ahol az egyik fele átöltözik polóba, ha nem mert bemenni, akkor beszéljétek meg, hogy miért. A miért után aki nem mert bemenni, a másik fél előtt öltözik át egyetlen polóba, de oly módon, hogy minden egyes ruhalevételénél oda kell adnia a másik felének amit akkor levett ruháját, s ennek folyamán neki bárhol meg szabad csókolnia azt aki őt nézi öltözésben, majd folytatja mindaddig, amíg egyetlen ruhadarab van az alsófelén, ekkor a másik fele ráadja a polóját, és azután le kell vennie az egyik feléről az alsóneműjét. Ha mindezzel készen vagytok jegyesek, akkor először ültessétek egymást az öletekbe, és beszélgessetek mindaddig amíg úgy érzitek tovább lehet menni. Ha továbbmentek, csak ott csókolhattok ahol fedés van, ahol nincsen ott csak simogathattok. A teszt feloldása akkor történik meg, ha egymást segítve, majd az egyik fél után a másik fél beteszi oda, ahová másnak nem szabad végérvényesen és visszavonhatatlanul. Ha egy kis ijedtség volt valamelyiteknél addig, akkor kezdjétek újból és újból, mindaddig amíg annyira erősek nem lesztek, hogy egymás szemét figyelvén látva képesek lesztek mindenre. Fontos: - Ha valamelyikötök vállalja azt, hogy ruha nélkül megteszi a másik felével az első pillanattól, akkor őszintén tisztán minél előbb túl akar lenni ennek a tesztnek a feloldásán, és ne hátráltassuk sohasem. - Ne használjatok semmiféle segítődolgokat, csak egymásra vagytok utalva.

Andre     2008-10-22 18:35
BIZALMATLANSÁGI TESZT FELOLDÓKÓD Tisztelt Jegyesek! Valamelyikötök vállalja először, hogy egy sötét szobában minden ruhájától megszabadulván, a másik felük pedig különféle ruhában vagy ruha nélkül jöjjön be, s ezt egymásnak el kell fogadni. A tök sötét szobában egymás szívverésének hangját meghallván tudtok egymás közelébe férkőzni, amely jegyes fél bejön, utána egyikötök se vehet róla le egyetlen ruhát, ha mégis megtörténne, akkor álljatok meg és öltözzetek fel, majd beszéljétek meg erősítve egymást. Majd amikor úgy érzitek kezdjétek újból és újból, míg a másik feletek azt nem mondja, hogy most már őt keressed meg a sötét szobában. Beszélni nem szabad, csak érinteni csókkal és simogató érintésekkel. Nagyon nehéz nem beszélni, ha valamelyikötök addig beszél, amíg nem ér, oda a jegyese, tehát elárulja a szívverésén kívül, hogy merre van, álljatok meg, és erősítsétek egymást. Majd újból és újból kezdjétek el, míg úgy nem érzitek, hogy lényegében feloldottátok. Vége akkor van, amikor mindketten teljesen átvették a tulajdonukat. Fontos: - Jó ha lejegyzitek, azt az időt amit közbe- közbe erősítéssel kellett eltöltenetek - Ha behelyezitek semmiképpen sem bizalmatlanságot sejtető eszközökkel, csak egymásra számíthattok, ha nem úgy tennétek, kezdjétek előlről mindaddig amíg csak egymás segítsége által teszitek meg. - Mindenképpen először mindent beszéljetek meg, mielőtt elkezdenétek feloldani. - Akármely másik vagy saját feletek által kinyert folyadék jellegű anyagokat mindenkor hagyjátok magatokon, azzal is bizonyítjátok, hogy egymásért mindent, másnak semmit.

Andre     2008-10-22 18:35
BIZALMATLANSÁGI TESZT FELOLDÓKÓD Tisztelt Jegyesek, álljatok egymással szemben félkarnyi távolságra, válasszátok ki azt a kezeteket amelyet használtok, a másik kezeteket pedig helyezzétek a jegyesetek bármely pontjára, és bármikor bármely módon mozgassátok a jegyeseteken. Ha ezzel megvagytok, jegyezzétek meg, hogy egy picike bizonytalanság, egy picike kétség akármelyik fél oldaláról, akkor a bizalmatlan jegyesfelet engedjétek az öletekbe úgy ahogyan vagytok, és erősítsétek meg egymást. Majdan ha úgy határoztok folytassátok. Mit kell folytatni? Saját magatokról ruháitoknak az átadását a jegyesfeleteknek akinek nem szabad máshol benneteket megcsókolni, mint azon a területen amelyet felszabadítottál. Felváltva folytassátok mindaddig, amíg megint meg kell állnotok valamelyötök bizonytalansága, kétsége miatt, ekkor a másik jegyesfeleteket csak homlokán, arcán és száján csókolgassátok, s erősítsétek meg jobban. Mindaddig csináljátok, amíg a kezdettől a végéig egyik és másik kezetek felhasználása által meg nem tettéttek egymás iránt. Minden nap zárásaként ha eljutottattok addig, a legfontosabb helyeket megcsókolva, külön ágyban feküdve indulván tegyétek, mindaddig amíg akkora bizalma nem leszen, hogy már a tulajdonodról szeded le a ruhákat, és ő is hasonlóképpen tesz, ha ezt már megtettéttek akkor lényegében feloldottátok egymás bizalmatlanságát amit a teszt okozott. Fontos: - Mindig egymás szemét nézzétek, ha nem a szemét, a lelkének tükrét nézed, akkor bizonytalanság, kétség lépett fel akkor álljatok meg! - Ha valamelyik jegyes fél megijed, görcsös álljatok meg! - Minden este mikor külön ágyban kezdtek, mindenkor valamelyiktek induljon el a másik ágyához, ha már alszik, virrasszon felette, félálmában sem bújhattok oda mellé, akkor virrasztanotok kell - Este mikor külön ágyban kezdtek pihenni, minden második nap mindkét helyen égjen a villany. Ha villanyfényben jön virrasztani hozzátok a jegyes feletek, akkor az a legnagyobb áldozat mit ilyen esetben adhat, s ne keserítsd meg, hogy miért nem jöttél előbb. - S amikor a tesztet feloldtátok, mindketten írjatok a másiknak levelet, de úgy hogy ő is lássa, hogy tényleg feloldtátok ezt a bizalmatlansági kényszert.

Andre     2008-10-13 21:31
Lelki ÉLET Lelki Alázatosság Lelki Álhatatosság Lelki Család Lelki Egészség Lelki Értelem Lelki Fegyelem Lelki Felelősségtudat Lelki Figyelem Lelki Kedvesség Lelki Őszinteség Lelki Szépség Lelki Tisztaság

Andre     2008-10-13 21:31
Család=Templom, a férjnek és a feleségnek is meg van a rendeltetése. Hálás vagyok az Örökkévalónak, hogy világossá tette és teszi előttem mindazt az Eredeti Tervet és Rendet, melyet Ő számunkra megalkotott. Vágyom rá és kérem Őt, hogy építse meg eszerint és az Ő tökéletes akarata szerint azt a Templomot, mely a család… Mert Ő köztünk akar lakozni! … Miért? Mert Ő ilyen…

kelebebe     2008-08-12 04:14
miért???? Jó kérdés. A választ magunkban kell keresni. Szerintem. De lehet, hogy nem jól látom a kérdés igazi lényegét. Napjainkban azért romlanak az emberi kapcsolatok mert szinte mindenki profitorientáltá kezd válni. Ez a profitorientáltság a pénz hajhászás, árak emelkedée, teszi. Mindenki rohan a pénze után, hogy annyit tudjon legalább keresni, hogy a számláit rendezni tudja, és még annyi maradjon, hogy étel ital lehessen az asztalon otthon. Ezért aztán ha valaki valakit megismer és kiderül róla, hogy anyagiakban és abban, hogy elöbbre jussak valamelyest jelenlegi helyzetemből gondolok itt munkahelyire. . akkor már nem is érdekel az az ember. Szerintem ebben van a hiba. ez teszi az embereket önzővé, antitoleránsá a másikkal szemben. Nekem jo legyen aztán más nem érdekel.

DJ TIbsy     2008-08-07 18:02
mert sokan nem veszik a fáradságot ara hogy meg ismerje a másik embert de nem kell félni szerintem etöl mert a következö generáció már ha lesz akkor ök majd tanulnak a mi hibáinkbol űdv tibsy 1990 okt 25 : )

Szabó Andrea     2008-07-21 23:34
Üdvözletem! Szeretné, ha több látogatója lenne az oldalnak? Jó lenne, ha ezzel pénzt is kereshetne? Se időbe, se pénzbe nem kerül! Ha érdekli, írjon! penzkonnyeden@freemail. hu

Armita     2008-06-03 18:06
Nézzed meg a divatot, nézzed meg a gyermekeket, elkényeztettetek, és elkényelmesedtek az emberek, nem beszélnek, inkább haragot tartanak, sőt sok esetben azt sem tudják miért tartják csak hát jó borsot törni a másik orra alá, én megtapasztaltam nem egyszer, nem másszor, hanem nagyon sokszor, és még jön hozzá a gerinctelen hazugságáradat melyet a média nyom. Tudod kapcsolj ki mindent, menj el beszélgetni, és akkor értékesebb ember vagy mint bárki más, aki a televíziót bámulja, és már köszönni is elfelejt, sőt ő van felháborodva, ha megjegyzed, hogy miért köszönt, ha a szüleinek elmondod, akkor megint te vagy a rossz, tudod nagyon gonosz lett a világunk, s el kellene gondolkodni, hogy miért lett ilyen. Én tudom, hogy te is tudod, de jó lenne erről egy cikksorozatot megjelentetni, és akkor talán párszáz ember elgondolkodna rajta, hogy lehet máshogyan is, igaz nehezebb, de sokkal igazabb.

Nixi     2008-05-09 09:21
A saját kapcsolatoddal törödj, és ne engedj senkit se a kapcsolatotok közé, én így tettem és békében boldogságban szeretetben élek a férjemmel, akit az esküvőm napján pillantottam meg először élőben.

Horty     2008-05-09 09:12
Kérdezd meg azokat, akik a könnyű kalandot keresik, és nem akarnak életreszóló kapcsolatot. Magam is ilyenbe futottam bele, de szerencsére a mostani férjem kihozott onnan a kalitkából. Igen ügyes okos és előrelátó ember, bár nehezen vettem észre, de a lényeg megtaláltuk egymást, és már nem akarjuk soha elengedni egymás kezét. Napjában legalább ötször felhívóm, és ő is általában ennyiszer, még annak a pillanatnak is örülök amikor hallom a hangját az éteren keresztül, bár a legjobb amikor vele vagyok, s mindig mindenkor csak ő kell. A régi életemben nehéz lett volna elképzelni, de a páromért mindenre képes vagyok, s ez így is marad míg élünk. Lehethogy amikor azt mondom, hogy az első szóra nekiadtam a kezemet, bolondnak tartasz, de akkor boldog bolond vagyok, s senkinek nem engedem, s a férjem sem engedi, hogy akárki is közénk álljon, s megbízunk egymásban.

Melanie     2008-05-09 08:20
Mert gyarlóak vagyunk, és nem akarjuk elfogadni, hogy ha valaki azt mondja én a tiéd, te az enyém, akkor ott már nekünk szavunk sem lehet. Magam is így jártam, de korán feleszméltem, és megvédem az örök kincsemet, mivel már nekem csak az számít. Érzem érte születtem, érzem hogy elválaszthatatlanok vagyunk, érzem hogy tudom magamat kordában tartani, várom hogy megérinthessem, s ő is várja hogy megérinthessen engem. Gyermekre még nem mertünk gondolni, de az esküvőnk napját már kitűztük, remélem hogy már akkor kimondhatom neki, és nekem is ő kimondja a legszebb szót, és még erősebb leszek általa, segítjük egymást, s néked is azt tanácsolom, minél előbb vedd el, és ne törödj azokkal, akik ártani akarnak nektek, nem tudnak, soha nem is fognak tudni!

minestrie     2008-05-08 08:45
Azért mert nem tartják be a parancsolatokat, 3- at a Teremtő felé, 7- et embertársaink felé. Ne hidd hogy az ellenfeled erősebb nálad, szerintem te már eddig is erősebb voltál mint bárki gondolhatná, csak egy a baj, hogy ezt nem vettem észre, mikor először köszöntünk egymásnak, mert akkor már én is erősebb lehetnék mint most vagyok, de tudom hinni, reménykedni és bízni kell az Úrban, aki értünk és büneinkért adta egyszülött fiát. Egy út van, ami segít abban hogy még erősebb és erősebb lehess, vedd el a másik feledet minél előbb, és erősítsed meg annyira, amennyire csak tudod, és utána vállaljatok gyermekeket, de őket is erősítenetek kell, még annál is jobban, mint ahogyan egymást erősítitek. Még pár szót akarok mondani: Vedd el, élj vele boldogan, ahogyan úgyis szeretnétek!

Armage     2008-05-02 09:46
Nemcsak a média a felelős mindezért, de nagy szerepet játszik benne az tény, felelős a divat, felelősek maguk azok a személyek is akiket befolyásolt valamilyen formában, s el kell keserítselek de a globális felmelegedés is felelős mindezért. Azt mondod, vagy gondolod, hogy nem, pedig megállapítottuk többször, csak éppen egyetlen médium nem hozza le oly módon ahogyan mi azt feltérképeztük, de remélem egyszer valamelyik szóról szóra le fogja hozni.

Andre     2008-05-01 07:03
Azért mert nem hisznek Istenben, és az értünk emberekért, büneinkért meghalt és feltámadott Jézus Krisztusban, pedig ő az igazság, az út, és az élet, aki benne hisz, mégha meghalt is üdvözülni fog az utolsó napon.

Vintage     2008-04-30 19:04
Kérdezzd meg a médiát és csatlósait, hogy miért?http://andre.bloglog.hu/2008/12/02/miert-romlanak-az-emberi-kapcsolatok/