Hogyan akartam, de mégse úgy lett

Voltak terveim, amik még megvalósulhatnának, de az utóbbi időben ahogyan egyre közeledünk az újabb eseménysorozathoz ahhoz, hogy meglehessen csinálni, ahhoz legalább 7 hónap kellene a teljes rendszerek átfésüléséhez, s az események nem fognak megállani, így esélye olyan minimális, hogy szinte 0%.

Címkefelhő
Feedek
Megosztás
Alázatosság

1. Mi köze lehet Jézushoz annak, aki a világ szerinti nagyságra vágyik, mint valami nagy jóra, - amikor maga Jézus az ellenkező irányban haladt? (Viktor J)
2. Minden igazi nagyság abból fakad, hogy valaki le tud hajolni mások szolgálatára. Minden más nagyság hazug önámítás. (Viktor J)
3. Ne élj magadnak, hanem Istennek és felebarátaidnak! Ne keress az emberek előtt tisztességet, hanem igyekezzél nekik szolgálni, sem dicsérettel, sem ócsárlással ne törődve. (Hauser M)
4. Magamra hagyatva semmi sem vagyok, csak csupa gyarlóság, de mihelyt rám tekintesz, azonnal öröm száll belém. (Kempis)
5. Nem árt, ha mindenkinek alárendeled magad, de sokszor árt, ha csak egynek is eléje teszed magad. (Kempis)
6. Az alázatos szívben állandó béke honol.
7. Ha van benned valami jó, tételezz fel mások felől még jobbat, hogy el ne bizakodjál!
8. Ha az alázatost meggyalázták, lelki békéje nem vész el, mert erőssége Isten, és nem a világ. (Kempis)
9. Az igazi alázatosság magamagán kívül senkire sem neheztel, senkire sem haragszik. (Kempis)
10. Ne az én nevem, hanem a Tied dicsértessék, ne az én művem, hanem a tied magasztaltassék. A Te szent neved dicsértessék, nekem pedig semmi részem se legyen az emberek dicséretében. (Kempis)
11. Aki őszintén tudja, hogy nincs benne semmi jó, nem keres másban hibát.
12. Az alázatos lelkek így imádkoznak: Uram, engedd, hogy minél kevesebb feltűnés nélkül mehessek át ezen az életen.
13. Semmiségem tudatában kell élnem! Vagyis állandóan látnom kell és beismernem, hogy semmit sem tudok, és semmire sem vagyok érdemes. (Terstseegen)
14. Istennek semmit sem tudok adni, és érette semmit sem tudok cselekedni. A legjobb, amit tehetek, hogy tehetetlenségemet beismerem. (Tertseegen)
15. Nem szükséges gyarlóságaink miatt annyira nyugtalankodnunk. Gonosz gyermekek ők, akiket ugyan nem szerethetünk, de mégis el kell szenvednünk, mert arra szolgálnak, hogy bennünket saját szemünkben semmivé és a megfeszített Jézus végtelen megalázottságához hasonlóvá tegyenek. (Tertseegen)
16. Ha nagy akarsz lenni, légy szolga, de ha első akarsz lenni, akkor tovább kell menned: légy rabszolga!
17. Ha dicsérnek, fordulj a fal felé és mondjad: Istenem, látom, hogy dicsérnek, pedig Te tudod, hogy milyen bűnös vagyok.
18. A hamis alázatosság visszataszító, a valódi alázatosság vonzó.
19. A valódi alázatosság virág, mely minden kertnek díszére válik, fűszer, mellyel az életnek minden étele megízesíthető. Egyszóval olyasmi, mely minden dolognak az értelmét emeli. (Spurgeon)
20. Teljesen üres edényekké kell lennünk, hogy Isten önmagával megtölthessen. (Trudel.)
21. Hogy az Úr felhasználhasson minket, semmivé kell lennünk! (Trudel)
22. Annak, hogy meghaltunk, egyik bizonyítéka, hogy szeretjük a mellőzést nemcsak a világtól, hanem barátainktól is. (Steinberger)
23. Nincsen szabadabb annál, ki magától és minden egyébtől meg tud válni, és magát a sorban legutolsónak tartja. (Kempis)
24. Én csupa hiúság és semmi vagyok színed előtt, állhatatlan és gyarló ember. (Kempis)
25. Atyám: Verd addig hátamat, nyakamat, míg keményszívűségem akaratod alá hajlik. (Kempis)
26. Ha igazságosan bírálom el magamat, be kell ismernem, hogy senki részéről nem esett rajtam méltatlanság, ezért is nincs okom ellened panaszkodni. – Engem joggal illet gyalázat és megvetés, Téged pedig áldás, tisztelet és dicsőség. (Kempis)
27. Aki valami jót tulajdonít önmagának, Isten kegyelme elé gátat emel.
28. Magunk előtt azok a legkisebbek, kik Isten előtt a legnagyobb szentek, és annál alázatosabbak önmagukban, minél nagyobbak Isten előtt.
29. Mindnyájan gyarlók vagyunk, de magadnál gyarlóbbnak senkit se tarts!
30. Az embernek az a törekvése, hogy önmagától elszakadjon, a nagy tettek között is a legnagyobb. S ha Isten kegyelméből ezt a célját el is éri, akkor emberi értéke felbecsülhetetlen. (Tertseegen)
31. Akik Jézust mint királyt akarják szolgálni, kell hogy az alázatosság szerény ruháját viseljék, nem pedig a fennhéjázó önteltség skarlát díszét. (Spurgeon)
32. Aki megalázkodik, bölcsen jár el, mert ezzel elkerüli, hogy mások alázzák meg. (Spurgeon)
33. Az igazi nagysághoz vezető út: akarj igen kicsiny maradni! (Spurgeon)
34. A Krisztusért elszenvedett szégyen a legnagyobb tisztesség, és az Érte elviselt gyalázat a legnagyobb kegyelem. (Spurgeon)
35. Minden nagy ember nemcsak ért a dolgához, hanem tudja is, hogy ért hozzá, és nemcsak igaza van, hanem tudja is, hogy igaza van, csakhogy mindezt nem tulajdonítják maguknak különös érdemül, és nem várják el, hogy embertársaik leboruljanak előttük és imádják őket. A háttérben ott él bennük erőtlenségük tudata. (Fosdick)
36. Ha Isten el tudja nézni, hogy minket, akiket arra hívott el, hogy Őt dicsőítsük – megvessenek, akkor ezt nekünk el kell szenvednünk.
37. Úgy emelkedhetünk Istenhez, ha mások alá süllyedünk. (Trudel)
38. Legyetek porrá, a port nem lehet megsérteni. (Trudel)
39. Isteni nemesség: szolgák szolgája lenni. (Trudel)
40. Amíg rosszul esik, hogy nem adják meg nekünk a köteles tiszteletet, nagyon messze vagyunk az alázatosságtól (Trudel)
41. Ha te semmi vagy, de Megváltód minden, akkor nagyon pompásan összeilletek.
42. Hiúságunkban olyanoknak képzeljük magunkat, amilyenek a valóságban nem vagyunk. Mindez hazugság, ami Istennek, az örök igazságnak visszatetsző. Egyedül az alázatosságot becsüljétek és szeressétek! (Tertseegen)
43. Semmiségem tudatában kell élnem, vagyis állandóan látni kell és be kell ismernem, hogy semmit sem tudok, és semmire nem vagyok érdemes, mert ez az igazság. (Tertseegen)
44. Az alázatosság nem erény, hanem az a talaj, melyből minden más erény fakad.
45. A szenvedés értékesebbé teszi a szolgálatot, mert csak azt tudjuk megbecsülni, ami sokba kerül.
46. Jézus nem sokat beszélt az alázatosság fontosságáról, hanem egy kendőt vett, körülkötötte magán, és elkezdte mosni a tanítványok lábait.
47. Az alázatosság igazi próbája akkor következeik be, amikor az ember valami nagy eredményt ér el, és abban a kísértésben forog, hogy elfelejtse: minden erejét Istentől kapta, megbízatás gyanánt. (Fosdick)
48. Az igazi alázatosság nemcsak így szól: A bűnösök között első vagyok én, hanem így is: Isten kegyelméből vagyok, ami vagyok.
49. Tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok. Máté 11:28
50. Az alázatosoknak Isten kegyelmet ad.

Free counters!

HonlaprendszerüNK
 • 45 év szabad garázdálkodása
 • A szenvedés szeretetté, a kereszt pedig a szeretet útjává válhat…
 • A szenvedés szeretetté, a kereszt pedig a szeretet útjává válhat…
 • Adni, hogy még többet adhassak!
 • Adni, hogy még többet adhassak!
 • Advent-ÚrJövet
 • Afrikai Látnokokat követvén
 • Afrikai Hűség Hőség
 • Afrikai Víz
 • Ahogy kapom, úgy adom!
 • Aki a virágot szereti, rossz ember nem lehet
 • Aki a virágot szereti, rossz ember nem lehet – VESZPRÉM
 • Áldott legyen mindörökké az Úr neve!
 • Albert Líra
 • Alföld – HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
 • Alvidék-Délvidék, mikor térsz vissza hozzánk? – ZENTA
 • Amarilliszfélék
 • Amerikai Hűség Hőség
 • Amerikai Hűség Hőség – SOPRON
 • Amerikai Látnokokat követvén
 • Amoris Laetitia Háború
 • Andre Lowoa – VESZPRÉM
 • Április
 • Antikrisztus által Irányított Népvándorlás
 • Anzix
 • Anzix
 • Áradások-figyelmeztetések
 • Áradások-figyelmeztetések
 • Armageddon nyomában
 • Armageddon nyomában
 • Armageddon nyomában etnikai tisztogatású polgárháborúkban
 • Áttekintő irodalmi jelleggel
 • Augusztus
 • Ausztrálázsiai Hűség Hőség
 • Ausztrálázsiai Hűség Hőség – SORPON
 • Ausztrálázsiai Víz
 • Bács-Kiskun – SÜKÖSD
 • Bálványtemplomok, vértanuk vesztőhelye
 • Baranya – MOHÁCS
 • Begóniák
 • Békés – HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
 • Borsod-Abaúj-Zemplén – SÁTORALJAÚJHELY
 • Böjt-engesztelés-ima
 • Böjt-engesztelés-ima
 • Bölcsen Okosan Magyaran – ESZTERGOM
 • Bölcsen Okosan Magyaran Természetben
 • Bölcsen Okosan Törpemagyaran – BUDAPEST
 • Bölcsességek
 • Bölcsességek idézetekben
 • Bölcsességek, tapasztalatok, népi kutatások
 • Bölcsességek terjedelmében
 • BTankok
 • Buda
 • Budapest
 • BudaPilisSolt – ESZTERGOM
 • Buzogányvirágok
 • Csongrád – HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
 • December
 • Dél-Alföld
 • Dél – Alföld – HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
 • Dél-Dunántúl
 • Dél – Dunántúl – BALATONFÖLDVÁR
 • Délvidék
 • Dezső Líra
 • Dunántúl – BALATONFÖLDVÁR
 • Ébredések, jelenések
 • Egri Érseki Kerület
 • Előbb-utóbb
 • Előre! Győzelemre Fel! – VESZPRÉM
 • Epikus Gyökereink
 • Epikusan A-C Lírailag
 • Epikusan A-E Lírailag
 • Epikusan D-F Lírailag
 • Epikusan F-K Lírailag
 • Epikusan FGIK Lírailag
 • Epikusan G-I Lírailag
 • Epikusan J-L Lírailag
 • Epikusan L-R Lírailag
 • Epikusan LMR Lírailag
 • Epikusan M-O Lírailag
 • Epikusan P-S Lírailag
 • Epikusan S-Z Lírailag
 • Epikusan SZ Lírailag
 • Epikusan T-Z Lírailag
 • Erdély-Csángóföld-Bánát-Körösmező-Máramaros-Székelyföld
 • Erdély-Bánát-Csángó-Körösmező-Máramaros-Székelyföld, mikor térsz vissza hozzánk? – ZSOMBOLYA
 • Erkölcsi Gyökereink
 • Ervin Líra
 • Esti Éjszakák
 • Észak-Alföld
 • Észak – Alföld – NYÍREGYHÁZA
 • Észak-Amerikai Víz
 • Észak-Magyarország
 • Észak – Magyarország – SÁTORALJAÚJHELY
 • Esztergom-Budapesti Érseki Kerület
 • Esztergom-Komárom – ESZTERGOM
 • Esztergom-Vác
 • Eucharisztia
 • Eurázsiai Unió az Európai Unió ellen
 • Európai Hűség Hőség
 • Eurázsiai Hűség Hőség – SOPRON
 • Európai látnok által követvén
 • Európai látnok által követvén
 • Európai Víz
 • Február
 • Fejér – ESZTERGOM
 • Fejezetek
 • Fejezetek
 • Felvidék-Kárpátalja
 • Felvidék, mikor térsz vissza hozzánk? – ZSOLNA
 • Ferenc Líra
 • Figyelmeztetések, üzenetek minden szinten
 • Föld
 • Föld
 • Frank Hűség Hőség – SOPRON
 • Friss Üzenetek a Nagy Figyelmeztetés előtt
 • Frissülés
 • Függtelen Határzár
 • Gábor Líra
 • Gomora Szodoma Technika
 • Gomora Szodoma Technika alapján a Végső Időkbe
 • Gomora Szodoma Technika Ellen a Végső Időkben
 • Gondolkodó Szemlélődő
 • Gyarlóságunk miatt az utolsó háború elkerülhetetlen
 • Gyermeki Hűség
 • GyökereiNK
 • Gyökereink
 • GyökereiNK TöbbEzer Kárpát-medencében – ESZTERGOM
 • Győr-Moson-Sopron – SOPRON
 • Hajdú-Bihar – NYÍREGYHÁZA
 • Hamis Béke
 • Helyreállítás egységben egységért egyben míg élhet… Földkerekségen
 • Heves – VÁC
 • Heves Jeges – SOPRON
 • Himnuszok-dalok településekről
 • Hogyan akartam, de mégse úgy lett
 • Hosszúság – AL-SAFIROV
 • HőseiNK PéldaképeiNK
 • Hűség Hőség
 • Hűség Hőség – SOPRON
 • Ibolyafélék
 • Igazságokat keresek, nem féligazságokat!
 • István Líra
 • Jácintok
 • Január
 • Jász-Nagykun-Szolnok – HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
 • Jelenések-Zarándoklások – VÁC
 • Jelenések-Zarándoklások – VÁC
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus Krisztus Dobogó Szíve és Szeretete – SOPRON
 • Jézus Krisztus Urunk Dobogó Szíve és Szeretete
 • József Líra
 • Jövő a Múltból kikövetkeztethető – SÜKÖSD
 • Július
 • Június
 • Kadarkút-Siófok-Veszprém
 • Kadarkút-Siófok-Veszprém-Esztergom-Vác
 • Kalitka
 • Kalocsa-Kecskeméti Érseki Kerület
 • Karácsonyi kaktuszok
 • Kard(Gladiátor)virágok
 • Károly Líra
 • Kegyelemteljes Áldásodat kérjük jóságos Uram!
 • Keresztény bizonyságok, életek, történetek
 • Keresztény életek, filmek, történetek
 • Keresztes Imahadjárat
 • Kolon (S)Zala – SÜMEG
 • Kontyvirágfélék
 • Koralkák
 • Közép-Dunántúl
 • Közép – Dunántúl – ESZTERGOM
 • Közép-Magyarország
 • Közép – Magyarország – VÁC
 • Ladik
 • Lajos Líra
 • Latin.Amerikai Víz
 • Lég
 • Lég
 • Legendák, mesék, mondák
 • Liliomok
 • Lírikus Gyökereink
 • Legendás MeseMondaVilág – HERCEGSZÁNTÓ
 • Lélektárs – MOHÁCS
 • Lelkitársaknak, majdnem lelkitársaknak
 • Magasság -VARSÓ
 • Magyarán-magyarul hazánk, nemzetünk, nemzedékünk
 • Május
 • Március
 • Margitvirágok
 • MártírSors
 • MártírSzentSors – SÜMEG
 • MédBabiloni Hűség Hőség – SOPRON
 • Meddig még?
 • Mélység – TRIESZT
 • Messze Távolban
 • Mi hunok 300millióan vagyunk
 • Mihály Líra
 • Munkanapló
 • Muskátlik
 • Nebáncsvirágok
 • Nefelejcsek
 • Nemzeti Imahadjárat
 • Nógrád – VÁC
 • November
 • Nyugat-Dunántúl
 • Nyugat-Dunántúl – SOPRON
 • Október
 • Olajfafélék
 • Olvasó gondolkodó
 • Öntsünk Tiszta Vizet a Pohárba!
 • Örömhír
 • Örömhír
 • Örömhír
 • Őrvidék-Gyepüvidék
 • Őszinte alázatos erkölccsel
 • Pálmafélék
 • Pest – VÁC
 • Pesti kerületek – VÁC
 • Pesti Nagykörút
 • Péter Líra
 • Polgárháborús Védelem
 • Pólusharc
 • Pünkösd-ElJövet
 • Római Katolikus – keresztény rádió – ZENTA
 • Rózsák
 • Sándor Líra
 • Segítek, hogy segíthessek!
 • Skandináv Hűség Hőség
 • Somogy, Pannonhalmi főapáti birtoktól napjainkig – BALATONFÖLDVÁR
 • Sopron-Vác-Mohács
 • Szabolcs-Szatmár-Bereg – NYÍREGYHÁZA
 • Szegfűk
 • Szélesség – TACHOV
 • Szentek köztünk élnek, a múlt róluk beszélnek
 • Szentek köztünk járnak, csodák bennünk élnek
 • Szeptember
 • Szeretve szeretett egységben szép az élet, ha nem adják meg-vissza türelemmel várd a lelkitársad!
 • Szétszaggatott szívek, akik összetalálkozhatnak, ha egymásra figyelnének mennyei segítséggel
 • SzívHang
 • SzívSzólam
 • Szodomán túl Armageddon
 • TABU
 • Tamás Líra
 • Természet Bűnös természetünk ellen lázad!
 • Titkok, amelyre ideje, hogy fény derüljön!
 • Tolna – Mohács
 • TöbbEzer
 • Tulipánok
 • Tűz
 • Tűz
 • Üdvözlet
 • Üzenet
 • Üzenet
 • Üzenet a Kárpát-medence területéről
 • Üzenet a Kárpát-medencén kívülről
 • Üzzed El a Sötétséget!
 • Üzzed El a Sötétséget!
 • Változás
 • Vas – SOPRON
 • Veszprém – SÜMEG
 • Veszprémi Érseki Kerület
 • Vigyázz!
 • Visegrádi Hűség Hőség – SOPRON
 • Víz
 • Víz
 • Zoltán Líra
 • 2010. december 17-e óta szerkeszthetetlenek:

  2013. február 26-a óta szerkeszthetetlenek:

  2015. január 22-e óta szerkeszthetlenek:

  Honnan

   

  websas.hu

  MapFree counters! Free counters! Free counters!

  2009. november 8. vasárnap

  A megbocsátás és mi magunk!

  A meg nem bocsátott sérelmek olyanok, mint a békés tengerbe vetett kövek, amelyek fodrozódást, örvényt keltve háborgatják a nyugodt vízfelszint. Ha egyszerre sok sérelem ér bennünket, életünk előzőleg nyugodt vize a bánat háborgó tengerévé válhat.

  Idézzünk föl egy olyan alkalmat, amikor megbántottak minket. Ha keserűen ragaszkodtunk fájdalmunkhoz, nyoma sem volt békességünknek. Ha engedtük lelkünkbe lopakodni a harag és megbántottság érzését, azzal megzavarhattuk családunk, barátaink vagy munkatársaink békéjét is. Ha bosszúságunkat azután továbbadtuk másoknak, láthattuk, hogyan söpör keresztül fájdalmunk negatív hatása a családunkon, közösségünkön vagy munkahelyünkön.

  A megbocsátás viszont csillapítja a zűrzavart, tompítja azt a vágyat, hogy haragunkat máson töltsük ki, összetart családokat, és harmóniát hoz emberi kapcsolatainkban. Olyan mint a nyugalom szigete a dühös tengeren: gyakran keressük, ám ritkán találjuk meg.

  Mit jelent megbocsátani?

  Néhány fontos tény a megbocsátásról:

  - erkölcsi integritásunk veszélyeztetése nélkül is lehet megbocsátani.

  - fájdalmas emlékeinket - amikor megbántottak bennünket, - könnyebben megváltoztathatjuk, mint gondolnánk.

  - Empatikus készségünk fejlesztésével javíthatunk megbocsátó képességünkön.

  Növelhetjük annak az esélyét, hogy megbocsássanak nekünk azok, akiket mi bántottunk meg, ha megfelelő módon, őszintén bocsánatot kérünk tőle.

  - ha túl sokat foglalkozunk azzal, hogy mit gondolnak rólunk mások, képtelenek leszünk bocsánatot kérni, amikor megbántottunk valakit.

  - akár egy röpke óra alatt is fejleszthetjük megbocsátó képességünket.

  Mielőtt belefognánk a megbocsátás vizsgálatába, le kell szögeznünk, mit jelent a megbocsátás, és hogy hogyan használhatjuk ezt a kifejezést.

  Amikor mások tettei megbántanak minket és sérelmet okoznak kapcsolatainkban, többféleképpen reagálhatunk. Cselekedeteinket a legtöbb esetben elsősorban saját becsületünk és biztonságunk megóvása motiválja. Reakcióink irányulhatnak kifelé, pl. visszavághatunk, elkerülhetjük a másikat, tudomást sem vehetünk vagy pletykálhatunk róla, esetleg véget vethetünk a kapcsolatnak. Igazságszolgáltatásként kihívhatjuk a rendőrséget, vagy beszélhetünk egy tanácsadóval. Becsületünk és biztonságunk megóvása érdekében befelé is irányulhatnak reakcióink: pl. azáltal, hogy fájó emlékeket idézünk fel, vagy azt mondogatjuk magunknak, hogy milyen rossz ember, aki megbántott, és terveket szövünk arról, hogyan állhatnánk bosszút rajta.

  Nem engedhetjük, hogy mások bántó viselkedése folyamatosan kárt okozzon akár nekünk, akár másoknak. Azonban énünk védelmére irányuló motivációnk annyira erős, hogy könnyen kiölhet belőlünk bármilyen egyéb vágyat, ami a sérült kapcsolat meggyógyítását vagy helyreállítását célozná, ez pedig meggátolja, hogy megtegyük saját részünket a dolgok jobbra fordítása érdekében.

  Megbocsátani annyit tesz, mint elfogadni a másik emberben lakozó értéket még akkor is, ha helytelen cselekedetét elítéljük.

  2009. október 15. csütörtök

  Jegyesegyetlenemnek írtam

  Kép

  - Berci a kiskutyámnak a neve, aki Nagykanizsán született 2008. novemberében!
  - Feleségem nem volt, egyedül te lehetnél, ha az ígéretedet beváltanád!
  - Minden nap 3 óra azokért, akik már látják az ÍTÉLET előszelét, ha ezt sokallod, akkor is ők számítanak rám(nk), bekapcsolódhatsz, segíthetsz, az ellenfelünk nem hús és vér! Megtapasztalhattad mire képes, ha kételkedel továbbra is őt segíted, ő mellé állsz, ha aggodalmaskodsz, ő mellé állsz, ....
  - Soha nem írtam, hogy nem veszlek feleségül, soha nem írtam, hogy nem kellesz, soha nem írtam hogy elengedtem volna a kezed, de azt igen, hogy MELLETTED VELED ÉRTED HOZZÁD MINDENKOR MINDIGEN AMÍG LÉTEZHETEM FÖLDKEREKSÉGEN

  Gondolkodom ... s üzenek vele a jegyesegyetlenemnek, mint ahogyan minden bejegyzéssel, mert együtt kellene fejlődnünk már jóideje, s tudjuk ezt mindketten, de voltak akiknek ez szúrta a szemét

  http://www.pilisszentlelek.hu/pictures/templom2.jpghttp://www.vendegvaro.hu/dl/media/group_13/group_O10496/item_47737.jpg

  1. Vallomás 2008.04.13. 14:42
  10. vallomás 2008.06.03. 15:55
  11. vallomás 2008.06.08. 8:15
  2. Vallomás 2008.04.13. 14:52
  2007. december 20. 2007.12.26. 8:38
  2007. október 6. 2007.12.26. 22:50
  2007. szeptember 2007.12.27. 5:16
  3. vallomás 2008.04.13. 15:49
  30 leszel jegyesem! I. 2008.09.05. 8:20
  30 leszel jegyesem! II. 2008.09.09. 20:22
  30 leszel jegyesem! III. 2008.09.16. 5:10
  31 leszek, ha megérem! 2008.04.19. 19:14
  31 leszek, ha megérhetem! 2008.04.21. 16:45
  4. vallomás 2008.04.13. 15:55
  5. vallomás 2008.04.13. 15:59
  6. Vallomás 2008.06.02. 5:50
  7. Vallomás 2008.06.02. 5:55
  8. Vallomás 2008.06.02. 6:03
  9. Vallomás 2008.06.02. 6:07
  Adjál!!! I. 2007.12.19. 16:12
  Adjál!!! II. 2008.05.29. 13:50
  Adjál!!! III. 2008.05.29. 13:54
  Adjál!!! IV. 2008.05.29. 14:22
  Adjál!!! V. 2008.06.12. 11:02
  Adjál!!! VI. 2008.06.12. 11:07
  Adjál!!! VII. 2008.06.12. 11:22
  Aggódva merengek 2007.12.19. 14:08
  Álmodtál velem 2007.12.25. 3:26
  Amíg élek örökké! 2008.02.18. 7:47
  Annyira... 2008.02.01. 7:04
  Annyiszor 2007.12.25. 4:54
  Átadtam nékünk 2008.01.05. 18:03
  A végtelen szeretet! 2008.01.17. 19:02
  Bizalmam töretlen irántad I. 2009.06.22. 6:25
  Bizalmam töretlen irántad II. 2009.08.24. 18:22
  Bizalmam töretlen irántad III. 2009.09.02. 5:07
  Bizalmam töretlen irántad IV. 2009.10.15. 8:29
  Bizodalmam I. 2008.10.03. 11:01
  Bizodalmam II. 2008.10.03. 12:25
  Bizodalmam III. 2008.10.05. 19:18
  Bizodalmam IV. 2008.10.05. 19:24
  Boldog vagyok Szívem 2007.11.27. 9:21
  Boldogabb karácsonyt! 2007.12.24. 19:24
  Boldogan I. 2008.09.29. 11:27
  Boldogan II. 2008.09.29. 13:00
  Boldogan III. 2008.09.30. 14:15
  Boldogan IV. 2008.09.30. 17:12
  Boldogságom forrása I. 2007.11.22. 15:57
  Boldogságom forrása II.2007.12.05. 19:41
  Boldogságom forrása III. 2008.05.24. 7:07
  Boldogságom forrása IV. 2008.05.24. 9:55
  Boldogságom forrása V. 2008.05.24. 11:19
  Boldogságom forrása VI. 2008.05.24. 11:44
  Boldogságom forrása VII. 2008.05.24. 12:00
  Boldogságom forrása VIII. 2008.05.24. 12:05
  Boldogságom forrása IX. 2008.05.24. 12:12
  Boldogságom forrása X. 2008.05.24. 12:22
  Boldogságom forrása XI. 2008.05.24. 12:48
  Csak te kellesz nékem! I. 2007.12.09.4:51
  Csak te kellesz nékem! II. 2007.12.09.5:05
  Csak te kellesz nékem! III. 2007.12.29. 5:38
  Csak te kellesz nékem! IV. 2007.12.29. 12:53
  Csak te kellesz nékem! V. 2008.01.02. 6:40
  Csak te kellesz nékem! VI. 2008.01.02. 7:50
  Csak te kellesz nékem! VII. 2008.01.02. 8:10
  Csak te kellesz nékem! VIII. 2008.01.03. 13:35
  Csak te kellesz nékem! IX. 2008.01.05. 17:26
  Csak te kellesz nékem! X. 2008.01.06. 7:40
  Csak te kellesz nékem! XI. 2008.01.06. 7:48
  Csak te kellesz nékem! XII. 2008.01.06. 9:08
  Csak te kellesz nékem! XIII. 2008.01.06. 14:15
  Csak te kellesz nékem! XIV. 2008.01.06. 14:22
  Csak te kellesz nékem! XV. 2008.01.06. 15:15
  Csak te kellesz nékem! XVI. 2008.01.06. 16:30
  Csak te kellesz nékem! XVII. 2008.02.01. 3:58
  Csak te kellesz nékem! XVIII. 2008.06.19. 12:05
  Csak te kellesz nékem! XIX. 2008.06.27. 9:06
  Csak te kellesz nékem! XX. 2008.06.27. 9:12
  Csak te kellesz nékem! XXI. 2008.06.27. 9:38
  Csak te kellesz nékem! XXII. 2008.06.27. 9:40
  Csak te lehetsz feleségem! I. 2009.01.01. 13:33 2009.01.01. 13:39
  Csak te lehetsz feleségem! II. 2009.02.16. 10:20
  Csak te lehetsz feleségem! III. 2009.02.16. 15:27.
  Csak te lehetsz feleségem! IV. 2009.02.16. 15:38
  Csókos ölelés 2007.11.16. 11:17
  Délidőben I. 2007.12.04. 13:10
  Délidőben II. 2007.12.12. 12:12
  Drága jegyesemnek I. 2008.01.01. 10:02
  Drága jegyesemnek II. 2008.01.01. 10:27
  Drága jegyesemnek III. 2008.01.01. 11:00
  Drága jegyesemnek IV. 2008.01.01. 11:22
  Drága jegyesemnek V. 2008.01.01. 11:30
  Drága jegyesemnek VI. 2008.01.01. 11:39
  Drága jegyesemnek VII. 2008.01.01. 12:44
  Drága jegyesemnek VIII. 2008.01.01. 16:24
  Drága jegyesemnek IX. 2008.01.01. 16:28
  Drága jegyesemnek X. 2008.01.01. 4:44
  Drága jegyesemnek XI. 2008.01.02. 5:07
  Édes Mindenemnek! I. 2007.12.09. 4:24
  Édes Mindenemnek! II. 2007.12.09.10:25
  Édes Mindenemnek! III. 2007.12.21. 17:21
  Édes Mindenemnek! IV. 2007.12.21. 17:37
  Édes Mindenemnek! V. 2007.12.22. 19:50
  Édes Mindenemnek! VI. 2007.12.23. 9:14
  Édes Mindenemnek! VII. 2008.02.27. 15:20
  Édes Mindenemnek! VIII. 2008.05.26. 3:32
  Édes Mindenemnek! IX. 2008.05.26. 3:40
  Édes Mindenemnek! X. 2008.05.26. 3:50
  Édes Mindenemnek! XI. 2008.05.26. 4:00
  Édes Végzetemnek míg élek! I. 2008.03.11. 10:50
  Édes Végzetemnek míg élek! II. 2008.03.11. 11:37
  Édes Végzetemnek míg élek! III. 2008.03.12. 16:48
  Édes Végzetemnek míg élek! IV. 2008.03.13. 10:22
  Édes Végzetemnek míg élek! V. 2008.03.13. 19:13
  Édes Végzetemnek míg élek! VI. 2008.03.13. 19:40
  Édes Végzetemnek míg élek! VII. 2008.03.13. 20.15
  Édes Végzetemnek míg élek! VIII. 2008.03.13. 20:38
  Édes Végzetemnek míg élek! IX. 2008.03.14. 11:27
  Édes Végzetemnek míg élek! X. 2008.03.16. 15:10
  Édes Végzetemnek míg élek! XI. 2008. 03.17. 10:10
  Egy életen át veled! I. 2008.03.07. 20:10
  Egy életen át veled! II. 2008.06.28. 13:20
  Egyetlen szívemnek! 2008.02.09. 19:47
  Egyetlenemnek I. 2007.12.17. 6:06
  Egyetlenemnek II. 2007.12.18. 11:44
  Egyetlenemnek III. 2007.12.18. 18:59
  Egyetlenemnek IV. 2007.12.19. 4:35
  Egyetlenemnek V. 2007.12.19. 11:18
  Egyetlenemnek VI. 2007.12.22. 20:10
  Egyetlenemnek VII. 2007.12.23. 18:22
  Egyetlenemnek VIII. 2007.12.24. 3:17
  Egyetlenemnek IX. 2007.12.24. 16:21
  Egyetlenemnek X. 2007.12.25. 2:00
  Egyetlenemnek XI. 2007.12.25. 2:50
  Egyetlenemnek íróm I. 2008.05.09. 14:02
  Egyetlenemnek íróm II. 2008.05.09. 16:05
  Egyetlenemnek íróm III.2008.05.09. 22:44
  Egyetlenemnek íróm IV. 2008.05.10. 11:48
  Egyetlenemnek íróm V. 2008.05.10. 13:56
  Egyetlenemnek íróm VI. 2008.05.10. 14:36
  Egyetlenemnek íróm VII. 2008.05.11. 7:00
  Egyetlenemnek íróm VIII. 2008.05.11. 7:07
  Egyetlenemnek íróm IX. 2008.05.11. 8:00
  Egyetlenemnek íróm X. 2008.05.11. 8:08
  Egyetlenemnek íróm XI. 2008.05.11. 8:29
  Egymáséi egymásért I. 2008.07.11. 8:55
  Egymáséi egymásért II. 2008.07.11. 21:16
  Egymáséi egymásért III. 2008.07.11. 21:40
  Egymáséi egymásért IV. 2008.10.01. 14:46
  Egymáséi egymásért V. 2008.10.12. 5:54
  Egymáséi egymásért VI. 2008.10.12. 19:00
  Egymáséi egymásért VII. 2008.10.13. 17:39
  Egymáséi egymásért VIII. 2008.10.14. 15:39
  Egymáséi egymásért IX. 2008.10.15. 8:40
  Egymáséi egymásért X. 2008.10.18. 21:47
  Egymáséi egymásért XI. 2008.10.22. 20:12
  Egymáséi Mindenkor Egymáséi Mindigen 2008.11.08. 10:18
  Egymásért I. 2007.11.26. 4:42
  Egymásért II. 2007.11.28. 10:13
  Egymásért III. 2007.11.02. 6:21
  Egymásért IV. 2007.11.02. 6:29
  Egymásért V. 2007.12.04. 16:54
  Egymásért VI. 2007.12.04. 17:30
  Egymásért VII. 2007.12.05. 16:20
  Egymásért VIII. 2007.12.07. 17:04
  Egymásért IX. 2007.12.09. 14:34
  Egymásért X. 2007.12.10. 3:59
  Egymásért XI. 2007.12.10. 15:15
  Egymásért együtt! 2008.04.11. 14:18
  Együtt álmodunk! 2008.01.31. 22:51
  Együtt fohász 2008.04.11. 15:05
  Elémvezettek kedves jegyesem! 2008.11.08. 9:11
  Életem röviden...2007.12.05. 17:02
  Életemnek I. 2008.06.09. 16:05
  Életemnek II. 2008.06.10. 11:04
  Életemnek III. 2008.06.10. 11:20
  Életemnek IV. 2008.06.10. 11:24
  Életemnek V. 2008.06.12. 15:30
  Életemnek VI. 2008.06.12. 15:34
  Életemnek VII. 2008.06.12. 16:15
  Életemnek VIII. 2008.11.04. 6:51
  Életemnek IX. 2008.11.04. 7:00
  Életemnek X. 2008.11.06. 17:22
  Életemnek xI. 2008.11.06. 17:57 2008.11.06. 18:04
  Eleve elrendeltetett 2008.11.08. 9:57
  Elfogadtalak elfogadlak amíg létezhetem I. 2009.04.13. 22:22
  Elfogadtalak elfogadlak amíg létezhetem II. 2009.04.14. 13:03
  Elfogadtalak elfogadlak amíg létezhetem III. 2009.04.15. 16:45
  Elfogadtalak elfogadlak amíg létezhetem IV. 2009.04.16. 16:47
  Elfogadtalak elfogadlak amíg létezhetem V. 2009.04.17. 16:34
  Elfogadtalak elfogadlak amíg létezhetem VI. 2009.04.18. 11:55
  Elfogadtalak elfogadlak amíg létezhetem VII. 2009.04.19. 8:21
  Elfogadtalak elfogadlak amíg létezhetem VIII. 2009.04.20. 4:48
  Elfogadtalak elfogadlak amíg létezhetem IX. 2009.04.21. 0:31
  Elfogadtalak elfogadlak amíg létezhetem X. 2009.04.21. 20:51
  Elfogadtalak elfogadlak amíg létezhetem XI. 2009.05.10. 6:55
  Eljegyzésre I.  2007.11.24. 15:47
  Eljegyzésre II. 2007.11.26. 7:35
  Eljegyzésre III. 2007.11.28. 5:45
  Eljegyzésre IV. 2007.11.29. 14:33
  Eljegyzésre V. 2007.12.15. 5:44
  Eljegyzésre VI. 2007.12.15. 18:25
  Eljegyzésre VII. 2007.12.23. 5:00
  Ellenünk tettek I. 2008.04.04. 5:37
  Ellenünk tettek II. 2008.04.05. 6:34
  Ellenünk tettek III. 2008.04.11. 19:15
  Ellenünk tettek IV. 2008.04.14. 16:35
  Ellenünk tettek V. 2008.05.17. 20:28
  Elszalasztott lehetőség I. 2009.06.14. 9:22
  Elszalasztott lehetőség II. 2009.06.14. 10:30
  Eme nap 2008.11.08. 10:10
  Emlékek és Értékek 2008.06.15. 15:00
  Érdekes I. Klagenfurt, 7.17.2007.
  Érdekes II. 2008.05.03. 14:48
  Érdekes III. 2008.05.03. 18:00
  Érdekes IV. 2008.05.03. 18:50
  Érezlek 2007.12.16. 14:20
  Értünk! 2008.04.06. 9:17
  Érzéseink örökké! 2008.02.20. 10:20
  Érzések II. 2007.11.20. 18:26
  Érzések III. 2007.11.26. 5:02
  Érzések IV. 2007.11.26. 7:37
  Érzések V. 2007.11.26. 13:20
  Érzések VI. 2007.12.04. 17:18
  Érzések VII. 2007.12.10. 11:19
  Érzések VIII. 2008.01.04. 6:33
  Érzések IX. 2008.01.04. 15:54
  Érzések X. 2008.01.04. 16:05
  Érzések XI. 2008.01.04. 16:44
  Esküvőnkre 2008.06.23. 7:30
  Este I. 2007.11.23. 17:19
  Este II. 2007.12.04. 15:40
  Esténk 2007.12.10. 4:10
  Esztergomból várom I. 2009.06.23. 6:08
  Esztergomból várom II. 2009.06.23. 6:23
  Esztergomból várom III. 2009.06.23. 6:40
  Esztergomból várom IV. 2009.06.26. 16:00
  Évszakok és örök szeretet 2008.03.28. 10:54
  Ezidáig 2008.10.17. 0:48

  2009. augusztus 28. péntek

  Nyomozás befejezve a részemről

  1978.09.16 mindenkor mindigen veled melletted míg létezhetem 1977.04.22.
  Nyomozás befejezve a részemről, az eddigi hozzávetőleges költségvetése 8391 és 67000 között mozog. Úgy nyomoztam és nyomoztattam, hogy mindvégig őszintének gondoltam a jegyesegyetlenem szavait. Most is így gondolom, mégha sokan próbálnak azzal meggyőzni, hogy ő is hibás, ami ellenünk történt. Bizalmam töretlen iránta, bár néha türelmemet alaposan elvesztettem. Voltak akik azzal jöttek, hogy megváltozik a véleményem, ha látom majd személyesen, mivel megváltoztatta állítólag a hajának viselését. S akkor is a személyisége ugyanaz, amit egy esetben lehetne elvenni tőle, de ha azt megtették vele, minden egyes abban érdekelt pártot, szervezetet és személyt akkor bizonyára fel fogom jelenteni. Csak azt nem fogom akkor bántani, aki tényleg megbánta amit tett. Aztán jöttek olyannal, hogy ha szeretne, akkor itt lenne mellettem és nem kurvaként viselkedne. Akkor mondok valamit, minden személy aki maximum a bronzszinten öltözködik kurva és kurafi, mindaddig amíg rá nem jön arra, hogy mit kell tennie. A múltban mindannyian követtünk és bizonyára még követünk is el hibákat, inkább azon legyünk, hogy segítsük, támogassuk egymást, ne azon, hogy hátba szúrjuk egymást. Voltak olyanok, akik azzal jöttek, hogy mellette miért nem lehet szeretőm. Erre is egyszerű a válasz, neki rendeltettem, nekem rendeltetett, ezt pedig nem szabad semmelyikünknek elfelejteni amíg létezhetem. Lehethogy durván íróm le, amit leírók de egyáltalán ha csak a testnek élnénk akkor mi szüksége van az embernek a lelkére. Mi van a férfiaknak, egy 10-18 cm hosszú nyúlványa, ami mindent tönkretesz, ha test szerint él. Mi van a nőknek, alma alakú vagy körte alakú vagy narancs alakú vagy piramis alakú mellük, amikre olyan büszkék, ha az egyiknek nagyobb mint a másiknak. S milyük van a nőknek test szerint ami tönkretud tenni mindent, ott ahol a férfiaknak a nyúlványuk. Egybetartozik a nő és a férfi test szerint, a nő a zár, a férfi a kulcs, de mivel minden embernek lelke is van, ezért nem ez számít. Jobban számít a nőknél az éles pletykálkodó nyelv, ami mindent még a legszebb kapcsolatokat is megpróbálja. A személyisége miatt kell választani társat, s még ha egymásnak vagytok rendeltetve, soha nem szabad habozni, hanem mindig a támadni akarók ellen kell lennetek legalább egy arasznyival. Én ezt nagyon alaposan megtanultam, de nem érdekel az, hogy mennyit költöttem erre a tanulásra, ha tényleg minden a helyén lesz. Voltak olyanok, akik azzal jöttek, hogy meg fog erőszakolni. Megteheti, mert az övé vagyok, övé maradok, de ő vigyázni fog rám, mint ahogyan én is vigyázni fogok rá. Erőszakkal pedig a lelkitárs nem élhet, mert az Ige nem engedi meg. Voltak olyanok, akik azzal jöttek nem fog tetszeni amikor együtt fogunk egymás mellett élni, ezeket megnyugtatva, nem a testről szól a lelkitársi kapcsolat. Nem arról szól, a legtöbb lelkitárs-páros akikkel beszéltem nem érdekelte az, hogy hogyan, miben lesznek egy óra múlva. Mindegyiket egyetlen dolog érdekelte, ez pedig a szívválasz. Mindegyiket ez az egyetlen dolog érdekelte, hogy ezáltal is tudjanak segíteni egymásnak, hogy mindent meg tudjanak érezni, ha a másik felükkel történik valami. Voltak olyanok, akik azzal jöttek, nem fog tetszeni nekem amikor meglátom először a mezítelenségét. Sokkal mélyebben vannak a lelkitársak, hogy ilyenekkel foglalkozzanak, mivel ők azért lelkitársak mert már egymás lelkét is ismerik. Voltak olyanok, akik azzal jöttek, hogy miért kell megbánnunk egymásnak bűneinket, akkor leíróm azért hogy egymást segítve ne követhessük el sohasem. Voltak olyanok, akik azzal jöttek, hogy nem képes értem megtenni amire vágyok. Ilyent csak az állít, aki nem ismer személyesen engem, mindenki tudja, hogy senkinek nem rontok, mivel első mindenkor az élet. Ezt pedig én mindenkor szem előtt tartom, mint ahogyan a többi lelkitársak is. Voltak olyanok, akik azzal jöttek, hogy mi lesz, ha nem születik közös gyermekünk, akkor is ragaszkodok hozzá. Igen ragaszkodok hozzá, mert nem akarok másképpen tenni. S számunkra szerintem nem ez a legfontosabb. Voltak olyanok, akik azzal jöttek, hogy nem jár templomba a jegyesegyetlenem, mégis akkor miért kapott ő engem. Erre is egyszerű a válasz, ezt a kegyelmi ajándékot mindketten kaptuk, mi ez idáig éltünk vele, én élni is akarok vele, s bizalmam olyan erős a jegyesegyetlenemben, hogy akár holnap is kimondanám neki hivatalosan a boldogító igent a mi kis kápolnánkban. Igaz annyi mindent írtam neki, hogy teljesen átpasszoltam neki a teljes esküvő megrendezésének költségvetését is, bár ezt még visszaadhatja oly módon, hogy a közösből rendezzük meg. Megírtam többször is az esküvői verset, sőt még meg is zenésítettem, megírtam a helyet, csak éppen a jegyesegyetlenem nem vette észre, mint ahogyan én is annyira bízók benne, hogy nem jegyeztem meg csak az utcát, bár azon többször végigmentem, s esélye lehetett volna akkor megtalálni. Ő valami oknál fogva nem tette meg, sőt egy esetben kollégáim szerint le is tagadott, pedig személyesen látott, de én mindent megbocsátok neki, mert annyira bízók benne. Most jelenleg egyre többen mondják, hogy ő az aki Nem Fogadott hívásokat generál, bár csak úgy lenne, mert akkor végre magamhoz ölelhetném és mindent de mindent megbeszélhetnék személyesen a jegyesegyetlenemmel.

   

  2009. augusztus 5. szerda

  Jegyesegyetlenemnek írtam

  Kép

   

  Seb 2007.12.25. 6:33
  Soha nem gyógyulunk  egymásból! I. 2008.02.11. 8:44
  Soha nem gyógyulunk  egymásból! II. 2008.02.11. 11:34
  Soha nem gyógyulunk  egymásból! III. 2008.02.11. 15:35
  Soha nem gyógyulunk  egymásból! IV. 2008.02.11. 16:50
  Soha nem lehetek másé, mindig hozzád! I. 2008.05.26. 4:10
  Soha nem lehetek másé, mindig hozzád! II. 2008.05.26. 4:18
  Soha nem lehetek másé, mindig hozzád! III. 2008.05.26. 4:22
  Soha nem lehetek másé, mindig hozzád! IV. 2008.05.26. 5:15
  Szárnyalás II. 2008.07.13. 5:30
  Szárnyalás III. 2008.07.13. 9:14
  Szárnyalás IV. 2008.09.30. 9:14
  Szárnyaló gondolataim 2007.11.22. 9:34
  Szavak nélkül 2007.12.12. 17:45
  Szavak nélkül szeretni I. 2008. 02.08. 13:44
  Szavak nélkül szeretni II.  2008.02.08. 13:49
  Szavak nélkül szeretni III. 2008.02.08. 16:18
  Szavak nélkül szeretni IV. 2008.02.08. 16:21
  Személyesen! I. 2008.07.13. 11:00
  Személyesen! II. 2008.07.13. 18:36
  Személyesen! III. 2008.07.23. 11:11
  Személyesen! IV. 2008.08.09. 18:30
  Személyesen! V. 2008.09.26. 7:50
  Személyesen! VI. 2008.09.26. 9:05
  Személyesen! VII. 2008.10.23. 16:10
  Személyesen! VIII. 2008.12.18. 9:00
  Személyesen! IX. 2009.05.08. 5:40
  Személyesen! X. 2009.05.08. 6:06
  Személyesen! XI. 2009.05.09. 16:40
  Személyesen! XII. 2009.05.09. 16:54
  Szemem világa 2007.11.25. 13:08
  Szenvedek éretted kedvesem! 2007.12.25. 4:07
  Szeretet ereje I. 2008.03.26. 12:25
  Szeretet ereje II.2008.03.27. 7:14
  Szeretet ereje III. 2008.03.27. 11:33
  Szeretet ereje IV. 2008.03.27. 12:58
  Szeretet szíve I. 2007.11.24. 13:25
  Szeretet szíve II. 2007.11.24. 14:36
  Szeretet szíve III. 2007.11.24. 17:35
  Szeretet szíve IV. 2007.11.27. 9:40
  Szeretet szíve V. 2008.10.06. 15:11
  Szeretet szíve VI. 2008.10.06. 20:55
  Szeretet szíve VII. 2008.10.07. 15:38
  Szeretet szíve VIII. 2008.10.08. 18:03
  Szeretet szíve IX. 2008.10.10. 19:15
  Szeretetüldözőknek I. 2009.06.04. 6:46
  Szeretetüldözőknek II. 2009.06.10. 5:24
  Szeretetüldözőknek III. 2009.06.11. 9:40
  Szeretetüldözőknek IV. 2009.06.11. 11:44
  Szeretetüldözőknek V. 2009.06.11. 14:22
  Szeretlek! I. 2007.12.11. 18:04
  Szeretlek! II. 2008.01.19. 10:05
  Szeretlek! III. 2008.01.24. 18:22
  Szeretlek! IV. 2008.01.24. 19:21
  Szeretlek! V. 2008.01.25. 10:06
  Szeretlek! VI. 2008.01.25. 12:42
  Szeretlek! VII. 2008.01.25. 15:15
  Szeretlek! VIII. 2008.01.27. 13:56
  Szeretlek! IX. 2008.02.01. 13:30
  Szeretlek! X. 2008.02.02. 6:20
  Szeretlek! XI. 2008.02.02. 7:49
  Szeretlek Egyetlenem 2007.10.02. 9:14
  Szeretlek Kedvesem! 2008.02.17. 9:19
  Szeretlek míg élek! I. 2007.11.16. 13:34
  Szeretlek míg élek! II. 2008.01.09. 14:32
  Szeretlek míg élek! III. 2008.01.09. 14:55
  Szeretlek míg élek! IV. 2008.01.09. 15:45
  Szeretlek míg élek! V. 2008.01.09. 16:04
  Szeretlek míg élek! VI. 2008.01.09. 17:34
  Szeretlek míg élek! VII. 2008.01.09. 17:50
  Szeretlek míg élek! VIII. 2008.01.10. 9:09
  Szeretlek míg élek! IX. 2008.01.10. 9:35
  Szeretlek míg élek! X. 2008.01.10. 20:22
  Szeretlek míg élek! XI. 2008.01.11. 6:15
  Szeretlek mindig mindenkor szívem! I. 2008.03.06.  12:52
  Szeretlek mindig mindenkor szívem! II. 2008.03.07. 9:30
  Szeretlek mindig mindenkor szívem! III. 2008.03.07. 11:55
  Szeretlek mindig mindenkor szívem! IV. 2008.03.07. 14:05
  Szeretlek mindig mindenkor szívem! V. 2008.03.08. 8:40
  Szeretlek mindig mindenkor szívem! VI. 2008.03.08. 8:44
  Szeretlek mindig mindenkor szívem! VII. 2008.03.08. 8:48
  Szeretlek mindig mindenkor szívem! VIII. 2008.03.08. 8:50
  Szeretlek mindig mindenkor szívem! IX. 2008.05.24. 14:28
  Szeretlek mindig mindenkor szívem! X. 2008.05.24. 15:24
  Szeretlek mindig mindenkor szívem! XI. 2008.05.24. 16:02
  Szeretlek, szeretlek I. Sármellék, 1995. december 3.
  Szeretlek, szeretlek II. 2007.10.19.
  Szeretlek, szeretlek III. 2007.11.20. 18:01
  Szeretlek, szeretlek IV. 2007.11.21. 19:34
  Szeretlek, szeretlek V. 2007.11.22. 5:32
  Szeretlek, szeretlek VI. 2007.11.26. 13:15
  Szeretlek, szeretlek VII. 2007.12.02. 17:12
  Szeretlek, szeretlek VIII. 2007.12.04. 17:57
  Szeretlek, szeretlek IX. 2007.12.10. 16:05
  Szeretlek, szeretlek X. 2007.12.10. 17:26
  Szeretlek, szeretlek XI. 2008.02.02. 6:37
  Szeretlek szeretve  I. 2008.01.23. 5:02
  Szeretlek szeretve  II. 2008.01.23. 9:30
  Szeretlek szeretve III. 2008.01.23. 11:58
  Szeretlek szeretve IV. 2008.01.23. 13:55
  Szeretlek szeretve V. 2008.01.23. 14:50
  Szeretlek szeretve VI. 2008.01.23. 15:23
  Szeretlek szeretve VII. 2008.01.23. 16:16
  Szeretlek szeretve VIII. 2008.01.24. 15:45
  Szeretlek szeretve IX. 2008.01.24. 16:48
  Szeretlek szeretve X. 2008.01.24. 17:12
  Szeretlek szeretve XI. 2008.01.24. 17:25
  Szeretve szeretni I. 2008.01.17. 16:19
  Szeretve szeretni II. 2008.01.24. 18:14
  Szeretve szeretni III. 2008.01.24. 18:40
  Szeretve szeretni IV. 2008.03.28. 19:46
  Szeretve szeretni V. 2008.03.28. 20:12
  Szeretve szeretni VI. 2008.03.29. 8:58
  Szeretve szeretni VII. 2008.03.29. 9:13
  Szeretve szeretni VIII. 2008.03.29. 11:00
  Szeretve szeretni IX. 2008.03.29. 12:12
  Szeretve szeretni X. 2008.05.26. 15:48
  Szeretve szeretni XI. 2008.05.26. 20:08
  Szeretlek szívem 2007.11.24. 7:49
  Szigetem I. 2007.12.04. 18:02
  Szigetem II. 2007.12.07. 17:19
  Szigetem III. 2008.02.27. 13:40
  Szigetem IV. 2008.02.27. 15:05
  Szigetem V. 2008.05.08. 16:04
  Szigetem VI. 2008.05.08. 17:49
  Szigetem VII. 2008.05.08. 20:02
  Szigetem VIII. 2008.05.08. 21:18
  Szigetem IX. 2008.05.08. 21:22
  Szigetem X. 2008.05.11. 13:22
  Szigetem XI. 2008.05.11. 13:35
  Szív szava I. 2007.09.16. 16:05
  Szív szava II. 2007.9.22. 8:00
  Szív szava III. 2007.11.22. 14:27
  Szív szava IV. 2007.11.23. 17:24
  Szív szava V. 2007.11.24. 16:19
  Szív szava VI. 2007.11.28. 5:39
  Szív szava VII. 2007.11.02. 6:16
  Szív szava VIII. 2008.05.31. 11:07
  Szív szava IX. 2008.05.31. 11:34
  Szív szava X. 2008.05.31. 11:44
  Szív szava XI. 2008.05.31. 11:47
  Szív szívnek! I. 2008.02.10. 20:02
  Szív szívnek! II. 2008.02.10. 20:32
  Szív szívnek! III. 2008.02.10. 21:15
  Szív szívnek! IV. 2008.02.10. 21:22
  Szív szívnek! V. 2008.05.09. 10:12
  Szív szívnek! VI. 2008.06.02. 20:08
  Szív szívnek! VII. 2008.06.02. 20:12
  Szív szívnek! VIII. 2008.06.02. 20:20
  Szív szívnek! IX. 2008.06.02. 20:22
  Szív szívnek! X. 2008.06.02. 20:27
  Szív szívnek! XI. 2008.06.02. 20:32
  Szívből szeretni! 2008.01.30. 13:30
  Szívem egyetlen királynője 2007.11.14.7:02
  Szívem hölgyének VI. 2008.05.13. 19:47
  Szívem hölgyének VII. 2008.05.13. 22:00
  Szívem hölgyének VIII. 2008.05.14. 6:19
  Szívem hölgyének IX. 2008.05.14. 22:54
  Szívem hölgyének X. 2008.05.17. 20:02
  Szívem hölgyének XI. 2008.05.17. 20:02, 2008.05.17. 20:09
  Szívem kedves nevenapjára 2009.08.05. 13:06
  Szívem nem tudok mást írni néked 2007.11.25. 10:03
  Szívem vár téged 2007.12.20. 9:51
  Sztrájkolok 2008.08.29. 22:41
  Születtem születtél 2008.02.17. 14:17
  Te és Én I. 2007.12.10. 5:45
  Te és Én II. 2007.12. 22. 1:15
  Te és Én III. 2008.01.10. 16:30
  Te és Én IV. 2008.01.10. 16:55
  Te és Én V. 2008.01.10. 17:20
  Te és Én VI. 2008.03.30. 9:30
  Te és Én VII. 2008.03.30. 9:44
  Te és Én VIII. 2008.05.30. 19:00
  Te és Én IX. 2008.05.30. 19:14
  Te és Én X. 2008.05.30. 19:15
  Te és Én XI. 2008.05.30. 19:22
  Teremtő Atyánkhoz! 2008.02.27. 19:05
  Teszt 2007.12.25. 2:27
  Te vagy a Végzetem 2007.12.05. 20:02
  Történetünk 2008.11.01. 5:34
  Tűz, ami csak érted ég! 2008.02.28. 6:40
  Új jelszó 2008.04.05. 7:09
  Újév reggelén 2008.01.01. 7:30
  Uramatyánk, Jézuskánk 2008.04.19. 16:38
  Uramatyánkhoz! 2008.04.18. 19:04
  Üzenet 2008.11.06. 18:10
  Vágyak egy életen át I. 2007.12.02. 19:57
  Vágyak egy életen át II. 2007.12.10. 12:22
  Vágyak egy életen át III. 2007.12.15. 16:44
  Vágyak egy életen át IV. 2007.12.15. 21:09
  Vágyak egy életen át! V. 2008.01.18. 17:30
  Vágyak egy életen át! VI. 2008.04.24. 20:36
  Vágyak egy életen át! VII.2008.04.25. 18:49
  Vágyak egy életen át! VIII. 2008.06.03. 5:05
  Vágyak egy életen át! IX. 2008.06.03. 5:12
  Vágyak egy életen át! X. 2008.06.03. 5:35
  Vágyak egy életen át! XI. 2008.06.03. 5:38
  Valamit nem mondtál el! 2007.12.21. 18:00
  Vallomás IV. 2007.10.6. 12:08
  Vallomás V. 2007.11.11. 3:58
  Vallomás VI. 2007.11.14. 16:47
  Vallomás VII. 2007.11.21. 14:03
  Vallomás VIII. 2007.11.21. 17:38
  Vallomás IX. 2007.11.24. 11:58
  Vallomás X. 2007.11.24. 17:22
  Vallomás XI. 2007.11.24. 17:41
  Vallomás XII. 2007.11.25. 17:49
  Vallomás XIII. 2007.11.28. 5:03
  Vallomás XIV. 2007.11.28. 5:18
  Vallomás XV. 2007.12.02. 6:36
  Vallomás XVI. 2007.12.02. 7:17
  Vallomás XVII. 2007.12.02. 9:40
  Vallomás Adventkor 2007.12.02. 13:48
  Valósvilág! 2008.01.08. 6:22
  Várakozva, jöjj kedvesem! 2007.12.10. 5:55
  Várlak Jegyesegyetlenem! 2009.03.04. 21:25
  Végleg eggyek! I. 2008.06.28. 12:27
  Végleg eggyek! II. 2008.06.28. 12:32
  Végleg eggyek! III. 2008.06.28. 12:40
  Végleg eggyek! IV. 2008.06.28. 15:30
  Végrendelkezzem-e? 2007.12.25. 6:25
  Veled Jegyesegyetlenem! 2009.03.17. 21:34
  Veled mindenre képes vagyok! I. 2008.03.17. 13:55
  Veled mindenre képes vagyok! II. 2008.03.17. 17:55
  Veled mindenre képes vagyok! III. 2008.03.18. 11:28
  Veled mindenre képes vagyok! IV. 2008.03.18. 15:58
  Veled mindenre képes vagyok! V. 2008.03.19. 19:05
  Veled mindenre képes vagyok! VI. 2008.03.20. 7:03
  Veled mindenre képes vagyok! VII. 2008.03.22. 19:34
  Veled mindenre képes vagyok! VIII. 2008.03.25. 7:20
  Veled mindenre képes vagyok! IX. 2008.03.25. 9:48
  Veled mindenre képes vagyok! X. 2008.03.26. 6:53
  Veled mindenre képes vagyok! XI. 2008.03.26. 7:04
  Vétkeztem I. 2007. 10.06. 6:28
  Vétkeztem II. 2007.11.11. 11:11
  Vétkeztem III. 2009.06.28. 22:22
  Vétkeztem IV. 2009.06.29. 15:35
  Vigyázom 2007.12.11. 1:46
  Virágot a virágomnak 2007.12.04. 13:17
  Visszafogom magamat kedvesem! 2007.12.21. 17:03
  Visszavonhatatlanul I. 2008.09.30. 15:22
  Visszavonhatatlanul II. 2008.10.01. 6:40
  Visszavonhatatlanul III. 2008.10.01. 9:50
  Visszavonhatatlanul IV. 2008.10.01. 11:28
  Visszavonhatatlanul V. 2008.10.02. 11:22
  Visszavonhatatlanul VI. 2008.10.03. 4:29
  Visszavonhatatlanul VII. 2008.10.04. 23:29

  2009. április 17. péntek

  Jegyesegyetlenemnek írtam

  Fáj mindenem I. 2007.12.21. 18:09
  Fáj mindenem II. 2007.12.29. 6:05
  Fáj mindenem III. 2008.02.02. 5:33
  Fáj mindenem IV. 2008.02.02. 5:40
  Fáj mindenem V. 2008.06.10. 14:40
  Fáj mindenem VI. 2008.06.10. 14:42
  Fáj mindenem VII. 2008.06.10. 14:46
  Fáradtan, betegen 2008.01.04. 19:58
  Feleségem és Férjed Mindenkoron! I. 2008.05.30. 21:44
  Feleségem és Férjed Mindenkoron! II. 2008.05.31. 6:10
  Feleségem és Férjed Mindenkoron! III. 2008.05.31. 6:26
  Feleségem és Férjed Mindenkoron! IV. 2008.05.31. 6:34
  Feleségem és Férjed Mindenkoron! V. 2008.05.31. 6:45
  Feleségem és Férjed Mindenkoron! VI. 2008.05.31. 6:49
  Feleségem és Férjed Mindenkoron! VII. 2008.05.31. 6:53
  Feleségem és Férjed Mindenkoron! VIII. 2008.06.02. 14:00
  Feleségem és Férjed Mindenkoron! IX. 2008.06.02. 19:30
  Feleségem és Férjed Mindenkoron! X. 2008.06.02. 19:37
  Feleségem és Férjed Mindenkoron! XI. 2008.06.02. 19:46
  Féléve I. 2008.10.23. 6:11
  Féléve II. 2008.10.23. 9:21
  Féléve III. 2008.10.23. 9:32
  Féléve IV. 2008.10.23. 13:32
  Félsz! 2007.12.22. 6:36
  Fohász értünk 2008.04.27. 15:51
  Fohász fohász 2008.04.02. 23:34
  Fohász Jézuskámhoz 2007.12.05. 20:44
  Fohászunk 2007.12.21. 18:17
  Gondolatok III. 2007.11.16. 17:28
  Gondolatok IV. 2007.11.21. 19:24
  Gondolatok V. 2007.11.26. 9:51
  Gondolatok VI. 2007.11.28. 10:07
  Gondolatok VII. 2008.05.31. 19:22
  Gyere egyetlenem, remélem életem 2008.02.28. 15:22
  Gyógyuljunk! 2008.01.02. 6:40
  Hajnal 2007.11.21. 5:07
  Hálaadás I. 2008.11.19. 7:26
  Hálaadás II. 2008.11.20. 17:36
  Hálaadás III. 2008.11.21. 15:14
  Hálaadás IV. 2008.11.22. 11:00
  Hálaadás V. 2008.11. 24. 4:34
  Hiányzol  I. 2007.10.30.
  Hiányzol II. 2007.11.25. 16:35
  Hiányzol III. 2007.11.26. 12:50
  Hiányzol IV. 2007.11.28. 5:59
  Hiányzol V. 2007.11.28. 16:16
  Hiányzol VI. 2007.11.28. 16:40
  Hiányzol VII. 2007.11.28. 16:55
  Hiányzol VIII. 2007.11.28. 19:55
  Hiányzol IX. 2007.11.29. 13:57
  Hiányzol X. 2007.11.29. 17:38
  Hiányzol XI. 2008.01.12. 18:49
  Hiányzol Jegyesegyetlenem! 2009. március 4. 20:34
  Hiszem, ha teljesítettek! 2009.04.17. 16:54
  Hívjál írjál mindigen! I. 2008.04.27. 9:09
  Hívjál írjál mindigen! II. 2008.04.27. 13:11
  Hívjál írjál mindigen! III. 2008.04.27. 20:10
  Hívjál írjál mindigen! IV. 2008.04.28. 8:55
  Hívjál írjál mindigen! V. 2008.04.28. 12:48
  Hívjál írjál mindigen! VI. 2008.04.28. 20:16
  Hívjál írjál mindigen! VII. 2008.04.29. 19:05
  Hívjál írjál mindigen! VIII. 2008.05.06. 19:09
  Hívjál írjál mindigen! IX. 2008.05.06. 19:35
  Hívjál írjál mindigen! X. 2008.05.06. 19:48
  Hívjál írjál mindigen! XI. 2008.05.06. 20:02
  Hívjál kedvesem! I. 2007.12.19. 4:55
  Hívjál kedvesem! II. 2007.12.20. 9:55
  Hívjál kedvesem! III. 2008.03.31. 19:26
  Hívjál kedvesem! IV. 2008.04.01. 15:53
  Hívjál kedvesem! V. 2008.04.06. 6:28
  Hívjál kedvesem! VI. 2008.04.08. 17:48
  Hívjál kedvesem! VII. 2008.04.09. 8:17
  Hívjál kedvesem! VIII. 2008.04.09. 14:38
  Hívjál kedvesem! IX. 2008.04.09. 14:49
  Hívjál kedvesem! X. 2008.04.11. 17:34
  Hívjál kedvesem! XI. 2008.04.21. 17:52; 2008.04.21. 17:57
  Hol jársz jegyesem? 2008.01.22. 21:06
  Hozzád veled tiéd 2007.12.13. 5:00
  Hű szívemnek mindigen! I. 2008.04.15. 6:30
  Hű szívemnek mindigen! II. 2008.04.15. 9:33
  Hű szívemnek mindigen! III. 2008.04.15. 16:52
  Hű szívemnek mindigen! IV. 2008.04.17. 14:00
  Hű szívemnek mindigen! V. 2008.04.17. 20:45
  Hű szívemnek mindigen! VI. 2008.04.18. 16:51
  Hű szívemnek mindigen! VII. 2008.04.18. 19:11
  Hű szívemnek mindigen! VIII. 2008.04.19. 17:55
  Hű szívemnek mindigen! IX. 2008. 04.20. 7:03
  Hű szívemnek mindigen! X. 2008.04.21. 7:44
  Hű szívemnek mindigen! XI. Budapest, 2008.04.22. 15:45
  Hűséggel szeretve míg élek!2007.12.19. 15:25
  Ima egymásért együtt 2008.04.11. 16:57
  Ima Jézuskámhoz 2007.12.26. 8:05
  Imánk 2007.11.06. 17:06
  Imafohász 2008.04.07. 7.00
  Itt-ott 2008.05.27. 17:17 2008.06.15. 22:22
  Jegyes boldogság 2008.02.16. 14:59
  Jegyes érzések I. 2008.01.26. 21:59
  Jegyes érzések II. 2008.01.04. 7:04
  Jegyes érzések III. 2008.02.22. 20:37
  Jegyes érzések IV. 2008.02.24. 9:07
  Jegyes szeretve szeretet szeretettel 2008.02.17. 14:29
  Jegyesegyetlenemnek I. 2008.06.17. 10:02
  Jegyesegyetlenemnek II. 2008.06.17. 10:22
  Jegyesegyetlenemnek III. 2008.06.17. 10:49
  Jegyesegyetlenemnek IV. 2008.06.17. 11:03
  Jegyesegyetlenemnek V. 2008.06.17. 11:11
  Jegyesegyetlenemnek VI. 2008.06.17. 16:40
  Jegyesegyetlenemnek VII. 2008.06.17. 16:55
  Jegyesegyetlenemnek VIII. 2008.06.17. 17:08
  Jegyesegyetlenemnek IX. 2008.06.17. 17:15
  Jegyesegyetlenemnek X. 2008.06.17. 20:53
  Jegyesegyetlenemnek XI. 2008.06.17. 20:56
  Jegyesegyetlenemnek XII. 2008.06.18. 11:35
  Jegyesegyetlenemnek XIII. 2008.06.18. 11:39
  Jegyesegyetlenemnek XIV. 2008.06.18. 11:44
  Jegyesegyetlenemnek XV. 2008.06.18. 11:48
  Jegyesegyetlenemnek XVI. 2008.06.18. 12:11
  Jegyesegyetlenemnek XVII. 2008.06.18. 12:19
  Jegyesegyetlenemnek XVIII. 2008.06.18. 13:50
  Jegyesegyetlenemnek XIX. 2008.06.18. 13:58
  Jegyesegyetlenemnek XX. 2008.06.18. 14:17
  Jegyesegyetlenemnek XXI. 2008.06.18. 14:22
  Jegyesegyetlenemnek XXII. 2008.06.18. 16:45
  Jegyesemtől jegyesemnek! 2008. 02.29. 13:07
  Jó éjszakát! I. 2007.11.24. 22:22
  Jó éjszakát! II. 2007.11.30.14:44
  Jó estét jegyesem! 2008.01.02. 20:05
  Jó reggelt! I.  2007.11.25. 7:43
  Jó reggelt! II. 2007.11.26. 5:26
  Jó reggelt! III. 2007.12.10. 4:25
  Jó reggelt! IV. 2007.12.10. 4:40
  Jó reggelt! V. 2007.12.18. 5:54
  Jó reggelt! VI. 2008.01.30. 4:04
  Jó reggelt! VII. 2008.02.01. 3:45
  Jó reggelt! VIII. 2008.02.02. 4:27
  Jó reggelt! IX. 2008.03.01. 7:35
  Jó reggelt! X. 2008.03.28. 6:44
  Jó reggelt! XI.  2008.03.29. 6:30
  Jöjj kedvesem I. 2007.12.07. 16:53
  Jöjj kedvesem II. 2007.12.09. 14:27
  Jöjj kedvesem III. 2007.12.15. 6:27
  Jöjj kedvesem IV. 2008.03.29. 13:37
  Jöjj kedvesem! V. 2008.03.31. 7:28
  Jöjj kedvesem! VI. 2008.03.31. 18:27
  Jöjj kedvesem! VII. 2008.04.04. 5:24
  Jöjj kedvesem! VIII. 2008.04.04. 6:45
  Jöjj kedvesem! IX. 2008.04.04. 14:55
  Jöjj kedvesem! X. 2008.04.05. 6:27
  Jöjj kedvesem! XI. 2008.04.05. 19:35
  Karácsonyi kívánság 2007.12.24. 10:34
  Karjaidban megnyugodni I. 2008.01.08. 15:40
  Karjaidban megnyugodni II. 2008.01.10. 11:30
  Karjaidban megnyugodni III. 2008.01.10. 13:00
  Karjaidban megnyugodni IV. 2008.01.10. 14:00
  Kedvesemnek I. Szigetvár, 1989. április 22.
  Kedvesemnek II. 2007.11.26. 20:21
  Kedvesemnek III. 2007.11.27. 5:04
  Kedvesemnek IV.2007.12.05. 17:17
  Kedvesemnek V.2007.12.05. 18:31
  Kedvesemnek VI. 2007.12.06. 16:35
  Kedvesemnek VII. 2007.12.07. 5:45
  Kedvesemnek VIII. 2007.12.07. 11:52
  Kedvesemnek IX. 2007.12.09. 12:57
  Kedvesemnek X. 2007.12.10. 13:22
  Kedvesemnek XI. 2007.12.10. 15:05
  Kedves jegyes sorsom I. 2007.12.30. 17:46
  Kedves jegyes sorsom II. 2008.01.08. 12:12
  Kedves jegyes sorsom III. 2008.02.02. 4:56
  Kedves jegyes sorsom IV. 2008.02.02. 5:04
  Kedves jegyes sorsom V. 2008.02.03. 15:51
  Kedves jegyes sorsom VI. 2008.04.09. 16:23
  Kedves jegyes sorsom VII. 2008.04.09. 18:53
  Keringő 2009.03.20. 22:28
  Kifogyhatatlanul Szeretlek 2008.02.21. 14:17
  Korlátlan Internet, azaz KI 2008.06.02. 19:55
  Köszönöm II. 2007.12. 13. 6:20
  Köszönöm III. 2008.01.02. 5:35
  Köszönöm IV. 2008.05.26. 21:00
  Köszönöm IV. 2008.05.26. 21:00
  Köszönöm V. 2008.05.27. 15:30
  Köszönöm VI. 2008.05.27. 15:50
  Köszönöm VII. 2008.05.27. 16:11
  Köszönöm VIII. 2008.05.29. 21:04
  Köszönöm IX. 2008.05.30. 8:08
  Köszönöm X. 2008.05.30. 12:33
  Köszönöm XI.2008.05.30. 18:44
  Köszönöm életem szépen! 2008.02.28. 17:23
  Köszönöm míg élek! 2008.03.30. 12:48
  Köszönöm szépen 2008.02.15. 6:53
  Köszönöm ... szeretlek míg élek! 2008.01.02. 9:26
  Köszönöm Uram! 2008.06.08. 10:50 2008.06.08. 14:14
  Közös 2008.06.04. 14:48
  Közös fohász 2007.10.16. 12:13
  Közös Ima 2007. szeptember
  Közös útunk 2007.12.26. 8:48
  Kriszta, Krisztina I. 2007.11.21. 19:13
  Kriszta, Krisztina II. 2007.12.07. 5:28
  Kriszta, Krisztina III. 2007.12.10. 9:31
  Kriszta, Krisztina IV. 2008.01.08. 14:10
  Kriszta, Krisztina V. 2008.01.24. 19:40
  Kriszta, Krisztina VI. 2008.01.24. 20:02
  Kriszta, Krisztina VII. 2008.02.19. 9:28
  Kriszta, Krisztina VIII. 2008.03.04. 15:07
  Kriszta, Krisztina IX. 2008.03.04. 15:22
  Kriszta, Krisztina X. 2008.05.26. 14:44
  Kriszta, Krisztina XI. 2008.05.26. 15:04
  Krisztámé vagyok I. 2008.06.09. 20:24
  Krisztámé vagyok II. 2008.06.09. 20:25
  Krisztámé vagyok III. 2008.06.09. 20:28
  Krisztámé vagyok IV. 2008.06.09. 20:34
  Krisztámé vagyok V. 2008.06.09. 20:49
  Krisztámé vagyok VI. 2008.06.09. 20:52
  Krisztámé vagyok VII. 2008.06.09. 20:55
  Krisztámé vagyok VIII. 2008.06.15. 8:17 2008.06.15. 8:22
  Krisztámé vagyok IX. 2008.06.15. 9:04
  Krisztámé vagyok X. 2008.06.15. 9:43  
  Krisztámé vagyok XI. 2008.06.15. 10:00   
  Krisztámnak, akié mindig mindenkoron vagyok! I. 2008.05.28. 16:40
  Krisztámnak, akié mindig mindenkoron vagyok! II. 2008.05.28. 17:11
  Krisztámnak, akié mindig mindenkoron vagyok! III. 2008.05.28. 17:41
  Krisztámnak, akié mindig mindenkoron vagyok! IV. 2008.05.28. 17:47
  Krisztámnak, akié mindig mindenkoron vagyok! V. 2008.05.28. 18:04
  Krisztámnak, akié mindig mindenkoron vagyok! VI. 2008.05.28. 18:24
  Krisztámnak, akié mindig mindenkoron vagyok! VII. 2008.05.28. 18:45
  Krisztámnak, akié mindig mindenkoron vagyok! VIII. 2008.05.28. 20:19
  Krisztámnak, akié mindig mindenkoron vagyok! IX. 2008.05.28. 20:59
  Krisztámnak, akié mindig mindenkoron vagyok! X. 2008.05.28. 21:14
  Krisztámnak, akié mindig mindenkoron vagyok! XI. 2008.05.29. 6:44
  Krisztámnak, akié mindig mindenkoron vagyok! XII. 2008.05.29. 10:28
  Krisztámnak, akié mindig mindenkoron vagyok! XIII. 2008.05.29. 10:31
  Krisztámnak, akié mindig mindenkoron vagyok! XIV. 2008.05.29. 10:46
  Krisztámnak, akié mindig mindenkoron vagyok! XV. 2008.05.29. 11:15
  Krisztámnak, akié mindig mindenkoron vagyok! XVI. 2008.05.29. 11:26
  Krisztámnak, akié mindig mindenkoron vagyok! XVII. 2008.05.29. 11:33
  Krisztámnak, akié mindig mindenkoron vagyok! XVIII. 2008.05.29. 11:44
  Krisztámnak, akié mindig mindenkoron vagyok! XIX. 2008.05.29. 12:10
  Krisztámnak, akié mindig mindenkoron vagyok! XX. 2008.05.29. 12:47
  Krisztámnak, akié mindig mindenkoron vagyok! XXI. 2008.05.29. 14:54
  Krisztámnak, akié mindig mindenkoron vagyok! XXII. 2008.05.29. 14:45

  2009. március 6. péntek

  Jegyesegyetlenemnek írtam

  Leendő feleségemhez! I. 2008.04.06. 12:48
  Leendő feleségemhez! II. 2008.04.05. 16:07
  Leendő feleségemhez! III. 2008.04.08. 11:49
  Leendő feleségemhez! IV. 2008.04.08. 17:41
  Leendő feleségemhez! V. 2008.04.08. 17:54
  Leendő feleségemhez! VI. 2008.04.08. 19:06
  Leendő feleségemhez! VII. 2008.04.08. 19:39
  Leendő feleségemhez! VIII. 2008.04.08. 21:51
  Leendő feleségemhez! IX. 2008.04.09. 8:00
  Leendő feleségemhez! X. 2008.04.09. 15:14
  Leendő feleségemhez! XI. 2008.04.09. 16:08
  Leendő feleségemhez! XII. 2008.04.09. 19:07
  Leendő feleségemhez! XIII. 2008.04.09. 11:49
  Leendő feleségemhez! XIV. 2008.04.11. 5:54
  Leendő feleségemhez! XV. 2008.04.11. 12:49
  Leendő feleségemhez! XVI. 2008.04.11. 14:42
  Leendő feleségemhez! XVII. 2008.04.11. 19:03
  Leendő feleségemhez! XVIII. 2008.04.12. 14:24
  Leendő feleségemhez! XIX. 2008.04.12. 17:34
  Leendő feleségemhez! XX. 2008.04.13. 13:11
  Leendő feleségemhez! XXI. 2008.04.13. 15:22
  Leendő feleségemhez! XXII. 2008.04.14. 18:46
  Leendő feleségemhez, édes kedves Krisztámhoz! 2008.02.15. 7:05
  Leendő leendőmhöz I. Sopron-Sármellék, 1997. április 17.
  Leendő leendőmhöz II. 2007.11.26. 11:27
  Leendő leendőmhöz III. 2008.04.03. 12:22
  Leendő leendőmhöz IV. 2008.04.03. 13:23
  Leendő leendőmhöz V. 2008.04.04. 0:04
  Leendő leendőmhöz VI. 2008.04.04. 17:37
  Leendő leendőmhöz VII. 2008.04.05. 5:50
  Leendő leendőmhöz VIII. 2008.04.05. 5:55
  Leendő leendőmhöz IX. 2008.04.05. 14:50
  Leendő leendőmhöz X. 2008.04.05. 20:54
  Leendő leendőmhöz XI. 2008.04.05. 22:13
  Leendő Véreinkhez I. 2008.06.07. 13:20
  Leendő Véreinkhez II. 2008.06.10. 8:08
  Leendő Véreinkhez III. 2008.06.12. 9:38
  Leendő Véreinkhez IV. 2008.06.13. 16:16
  Leendő Véreinkhez V. 2009.02.16. 16:27
  Lehetnénk I. 2008.07.05. 22:22
  Lehetnénk II. 2008.07.06. 9:36
  Lehetnénk III. 2008.07.06. 10:22
  Lehetnénk IV. 2008.07.06. 13:00
  Lélektestbeszéd I. 2007.11.29. 10:54
  Lélektestbeszéd II. 2007.12.04. 17:36
  Lélektestbeszéd III. 2007.12.05. 20:15
  Lélektestbeszéd IV. 2007.12.09. 16:00
  Már acélozlak kedves, segítséggel! 2008.11.08. 8:25
  Már mennék I. 2007.12.10. 15:40
  Már mennék II. 2007.12.10. 18:15
  Már mennék III. 2008.01.16. 18:08
  Már mennék IV. 2008.05.24. 13:35
  Már mennék V. 2008.05.24. 16:08
  Már mennék VI. 2008.05.24. 16:21
  Már mennék VII. 2008.05.24. 17:34
  Már mennék VIII. 2008.05.24. 17:48
  Már mennék IX. 2008.05.24. 18:06
  Már mennék X. 2008.05.25. 7:32
  Már mennék XI. 2008.05.25. 20:47
  Másé soha nem leszek! 2008.11.01. 0:40
  Megáll az Idő! 2008.01.13. 19:33
  Megerősödtem! 2008.05.25. 20:02 2008.05.25. 20:22
  Megerősödtem, hogyan? 2008.06.01. 13:35
  Meghasadt a szívem! 2007.12.22. 7:15
  Megíródott... 2008.05.26. 12:47
  Megtehetnéd már végre! 2008.06.02. 17:24
  Melletted Jegyesegyetlenem! 2009.03.06. 17:45
  Melletted veled Krisztám! I. 2008.06.27. 11:17
  Melletted veled Krisztám! II. 2008.06.27. 11:22
  Melletted veled Krisztám! III. 2008.06.27. 11:40
  Melletted veled Krisztám! IV. 2008.06.27. 11:55
  Mélyen érző szívek válasza Jegyesemnek 2007.12.02. 16:38
  Mélyen szívvel szeretni őszintén! 2007.12.04. 18:10
  Mennyei segítséget kérve 2008.01.04. 13:04
  Mennyei seregekhez 2008.01.06. 15:55
  Minden pillanatom tiéd I.2008.09.27. 8:04
  Minden pillanatom tiéd II.2008.09.28. 10:55
  Minden pillanatom tiéd III.2008.09.28. 14:42
  Minden pillanatom tiéd V.2008.09.28. 17:08
  Minden pillanatom tiéd V.2008.09.28. 18:18
  Minden pillanatom tiéd VI.2008.09.28. 19:45
  Minden pillanatom tiéd VII. 2008.09.29. 18:49
  Mindenem a tiéd 2007.11.17. 10:08
  Mindenem, végzetem 2007.11.20. 17:09
  Mindenen túl 2007.12.10. 18:53
  Mindenkinek II. 2008.06.13. 6:27
  Mindenkinek III. 2008.06.13. 6:44
  Mindenkinek Iv. 2008.06.13. 8:08
  Mindenkor jó napot jegyesem! 2008.03.30. 7:57
  Mindenkori Érzéseink 2008.02.17. 8:50
  Mindig jó reggelt mindenkor szép napot! 2008.03.17. 5:14
  Mindig mindenkor! 2008.02.19. 15:34
  Mindig mindenkor mindenem 2008.02.09. 19:42
  Mindig mindenkor mindenen túl 2008.01.27.9:33
  Mindig mindenkor Napjaink! 2008.02.22. 7:22
  Mindig mindenkor örökké! 2008.02.18. 11:00
  Mindig szeretlek míg élek!I. 2007.12.22. 16:07
  Mindig szeretlek míg élek! II.2007.12.23. 17:10
  Mindig szeretlek míg élek! III. 2008.05.31. 14:22
  Mindig szeretlek míg élek! IV. 2008.05.31. 14:31
  Mindig szív szívnek mindenkor! 2008.02.10. 21:41
  Mindig tiéd vagyok 2007.12.15. 8:02
  Mindigen Melletted Veled! I. 2008.07.23. 11:44
  Mindigen Melletted Veled! II. 2008.08.31. 6:44
  Mindigen Melletted Veled! III. 2008.09.05. 20:35
  Mindigen Melletted Veled! IV. 2008.09.09. 20:06
  Mindigen Melletted Veled! V.2008.09.21. 19:26
  Mindigen Melletted Veled! VI.2008.09.21. 19:35
  Mindigen Melletted Veled! VII.2008.09.21. 19:37
  Mindigen Melletted Veled! VIII.2008.09.21. 19:50
  Mindigen Melletted Veled! IX. 2008.09.23. 16:19
  Mindigen Melletted Veled! X. 2008.09.24. 11:22
  Mindigen Melletted Veled! XI. 2008.09.27. 7:47
  Mindigen Mindenkoron csakis Hozzád! I. 2008.05.19. 20:12
  Mindigen Mindenkoron csakis Hozzád! II. 2008.05.19. 21:45
  Mindigen Mindenkoron csakis Hozzád! III. 2008.05.21. 19:44
  Mindigen Mindenkoron csakis Hozzád! IV. 2008.05.21. 19:56
  Mindigen Mindenkoron csakis Hozzád! V. 2008.05.21. 20:02
  Mindigen Mindenkoron csakis Hozzád! VI. 2008.05.21. 20:19
  Mindigen Mindenkoron csakis Hozzád! VII. 2008.05.21. 21:05
  Mindigen Mindenkoron csakis Hozzád! VIII. 2008.05.22. 7:03
  Mindigen Mindenkoron csakis Hozzád! IX. 2008.05.22. 9:15
  Mindigen Mindenkoron csakis Hozzád! X. 2008.05.22. 9:25
  Mindigen Mindenkoron csakis Hozzád! XI. 2008.05.22. 9:37
  Mindigen Mindenkoron csakis Hozzád! XII. 2008.05.22. 9:41
  Mindigen Mindenkoron csakis Hozzád! XIII. 2008.05.22. 10:50
  Mindigen Mindenkoron csakis Hozzád! XIV. 2008.05.22. 10:55
  Mindigen Mindenkoron csakis Hozzád! XV. 2008.05.22. 11:03
  Mindigen Mindenkoron csakis Hozzád! XVI. 2008.05.22. 11:07
  Mindigen Mindenkoron csakis Hozzád! XVII. 2008.05.22. 11:18
  Mindigen Mindenkoron csakis Hozzád! XVIII. 2008.05.22. 11:24
  Mindigen Mindenkoron csakis Hozzád! XIX. 2008.05.22. 11:29
  Mindigen Mindenkoron csakis Hozzád! XX. 2008.05.22. 11:34
  Mindigen Mindenkoron csakis Hozzád! XXI. 2008.05.22. 11:37
  Mindigen Mindenkoron csakis Hozzád! XXII. 2008.05.22. 11:54
  Mindigen Mindenkoron csakis Hozzád! XXIII. 2008.05.22. 12:04
  Mindigen Mindenkoron csakis Hozzád! XXIV. 2008.05.22. 12:12
  Mindigen Mindenkoron csakis Hozzád! XXV. 2008.05.22. 12:42
  Mindigen Mindenkoron csakis Hozzád! XXVI. 2008.05.22. 13:03
  Mindigen Mindenkoron csakis Hozzád! XXVII. 2008.05.22. 13:12
  Mindigen Mindenkoron csakis Hozzád! XXVIII.2008.05.22. 14:59
  Mindigen Mindenkoron csakis Hozzád! XXIX. 2008.05.22. 15:28
  Mindigen Mindenkoron csakis Hozzád! XXX. 2008.05.22. 19:05
  Mindigen oxigénemnek! I. 2008.06.02. 9:49
  Mindigen oxigénemnek! II. 2008.06.02. 9:54
  Mindigen oxigénemnek! III. 2008.06.02. 9:55
  Mindigen oxigénemnek! IV. 2008.06.02. 9:59
  Mindörökké Érzéki szeretet 2008.02.22. 15:34
  Mink I. 2008.06.27. 17:34
  Mink II. 2008.06.27. 17:38
  Mink III. 2008.06.27. 18:15
  Mink IV. 2008.06.27. 18:25
  Mink V. 2008.06.27. 20:54
  Mink VI. 2008.06.27. 21:02
  Mink VII. 2008.06.27. 21:06
  Nefelejcsemnek I. 2008.05.31. 18:55
  Nefelejcsemnek II. 2008.05.31. 19:00
  Nefelejcsemnek III. 2008.05.31. 19:11
  Nefelejcsemnek IV. 2008.05.31. 19:14
  Nefelejcsemnek V. 2008.06.01. 7:07
  Nefelejcsemnek VI. 2008.06.01. 7:17
  Nefelejcsemnek VII. 2008.06.01. 7:21
  Nefelejcsemnek VIII. 2008.06.09. 10:29
  Nefelejcsemnek Ix. 2008.06.09. 11:01
  Nefelejcsemnek X. 2008.06.09. 11:26
  Nefelejcsemnek XI. 2008.06.09. 11:39
  Negyedéve I. 2008.07.22. 11:29
  Negyedéve II. 2008.07.22. 14:14
  Negyedéve III. 2008.07.22. 14:44
  Negyedéve IV. 2008.07.22. 14:54
  Nehéz napok 2007.12.10. 17:25
  Nem hiszem ... I.2007.12.22. 6:55
  Nem hiszem ... II. 2007.12.25. 2:20
  Nevem napjára 2007.11.30. 8:12
  Nevemet adám neked bármikor szívem 2009.01.28. 8:48 2009.01.28. 8:38
  Oltalom 2008.01.26. 15:20
  Országutakat járva 2007.12.04. 12:58
  Őrizlek szívem hűséggel 2007.12.05. 19:30
  Örök hűség I. 2008.01.11. 9:54
  Örök hűség II. 2008.01.11. 12:40
  Örök hűség III. 2008.01.11. 13:40
  Örök hűség IV. 2008.01.13. 16:45
  Örök hűség V. 2008.01.14. 12:32
  Örök hűség VI. 2008.01.14. 17:08
  Örök hűség VII. 2008.01.15. 13:44
  Örök hűség VIII. 2008.01.16.11:20
  Örök hűség IX. 2008.01.17. 20:00
  Örök hűség X. 2008.01.18. 9:55
  Örök hűség XI. 2008.01.18 . 15:15
  Örökérzések 2008.02.20. 14:40
  Örökké! 2008.02.17. 22:21
  Örökké a tiéd I. 2007.12.15. 16:01
  Örökké a tiéd II. 2008.01.20. 16:04
  Örökké a tiéd III. 2008.01.20. 17:49
  Örökké a tiéd IV. 2008.01.21. 10:00
  Örökké a tiéd V. 2008.01.21. 14:15
  Örökké a tiéd VI. 2008.01.22. 6:36
  Örökké a tiéd VII. 2008.01.21. 10:24
  Örökké a tiéd VIII. 2008.01.21. 15:50
  Örökké a tiéd IX. 2008.01.22. 16:45
  Örökké a tiéd X. 2008.01.22. 17:35
  Örökké a tiéd XI. 2008.01.22. 18:35
  Örökké örökké! 2008.02.19. 15:06
  Örökké szeretlek! 2008.02.19. 12:36
  Örökké tartó pillanatok I. 2008.02.12. 4:20
  Örökké tartó pillanatok II. 2008.02.12. 12:42
  Örökké tartó pillanatok III. 2008.02.12. 16:51
  Örökké tartó pillanatok IV. 2008.02.12. 21:49
  Őszintén II. 2008.01.12. 17:17
  Pillanati érzések 2007.11.23. 17:14
  Reggel III. 2007.11.20. 16:36
  Rendeltetett 2008.11.08. 10:05
  Repdess a szívem kedvesem I. 2007.12.05. 16:40
  Repdess a szívem kedvesem II. 2007.12.05. 17:10
  Repdess a szívem kedvesem III. 2008.03.26. 12:13
  Repdess a szívem kedvesem IV. 2008.03.30. 8:14