Hogyan akartam, de mégse úgy lett

Voltak terveim, amik még megvalósulhatnának, de az utóbbi időben ahogyan egyre közeledünk az újabb eseménysorozathoz ahhoz, hogy meglehessen csinálni, ahhoz legalább 7 hónap kellene a teljes rendszerek átfésüléséhez, s az események nem fognak megállani, így esélye olyan minimális, hogy szinte 0%.

Címkefelhő
Feedek
Megosztás
Alázatosság

1. Mi köze lehet Jézushoz annak, aki a világ szerinti nagyságra vágyik, mint valami nagy jóra, - amikor maga Jézus az ellenkező irányban haladt? (Viktor J)
2. Minden igazi nagyság abból fakad, hogy valaki le tud hajolni mások szolgálatára. Minden más nagyság hazug önámítás. (Viktor J)
3. Ne élj magadnak, hanem Istennek és felebarátaidnak! Ne keress az emberek előtt tisztességet, hanem igyekezzél nekik szolgálni, sem dicsérettel, sem ócsárlással ne törődve. (Hauser M)
4. Magamra hagyatva semmi sem vagyok, csak csupa gyarlóság, de mihelyt rám tekintesz, azonnal öröm száll belém. (Kempis)
5. Nem árt, ha mindenkinek alárendeled magad, de sokszor árt, ha csak egynek is eléje teszed magad. (Kempis)
6. Az alázatos szívben állandó béke honol.
7. Ha van benned valami jó, tételezz fel mások felől még jobbat, hogy el ne bizakodjál!
8. Ha az alázatost meggyalázták, lelki békéje nem vész el, mert erőssége Isten, és nem a világ. (Kempis)
9. Az igazi alázatosság magamagán kívül senkire sem neheztel, senkire sem haragszik. (Kempis)
10. Ne az én nevem, hanem a Tied dicsértessék, ne az én művem, hanem a tied magasztaltassék. A Te szent neved dicsértessék, nekem pedig semmi részem se legyen az emberek dicséretében. (Kempis)
11. Aki őszintén tudja, hogy nincs benne semmi jó, nem keres másban hibát.
12. Az alázatos lelkek így imádkoznak: Uram, engedd, hogy minél kevesebb feltűnés nélkül mehessek át ezen az életen.
13. Semmiségem tudatában kell élnem! Vagyis állandóan látnom kell és beismernem, hogy semmit sem tudok, és semmire sem vagyok érdemes. (Terstseegen)
14. Istennek semmit sem tudok adni, és érette semmit sem tudok cselekedni. A legjobb, amit tehetek, hogy tehetetlenségemet beismerem. (Tertseegen)
15. Nem szükséges gyarlóságaink miatt annyira nyugtalankodnunk. Gonosz gyermekek ők, akiket ugyan nem szerethetünk, de mégis el kell szenvednünk, mert arra szolgálnak, hogy bennünket saját szemünkben semmivé és a megfeszített Jézus végtelen megalázottságához hasonlóvá tegyenek. (Tertseegen)
16. Ha nagy akarsz lenni, légy szolga, de ha első akarsz lenni, akkor tovább kell menned: légy rabszolga!
17. Ha dicsérnek, fordulj a fal felé és mondjad: Istenem, látom, hogy dicsérnek, pedig Te tudod, hogy milyen bűnös vagyok.
18. A hamis alázatosság visszataszító, a valódi alázatosság vonzó.
19. A valódi alázatosság virág, mely minden kertnek díszére válik, fűszer, mellyel az életnek minden étele megízesíthető. Egyszóval olyasmi, mely minden dolognak az értelmét emeli. (Spurgeon)
20. Teljesen üres edényekké kell lennünk, hogy Isten önmagával megtölthessen. (Trudel.)
21. Hogy az Úr felhasználhasson minket, semmivé kell lennünk! (Trudel)
22. Annak, hogy meghaltunk, egyik bizonyítéka, hogy szeretjük a mellőzést nemcsak a világtól, hanem barátainktól is. (Steinberger)
23. Nincsen szabadabb annál, ki magától és minden egyébtől meg tud válni, és magát a sorban legutolsónak tartja. (Kempis)
24. Én csupa hiúság és semmi vagyok színed előtt, állhatatlan és gyarló ember. (Kempis)
25. Atyám: Verd addig hátamat, nyakamat, míg keményszívűségem akaratod alá hajlik. (Kempis)
26. Ha igazságosan bírálom el magamat, be kell ismernem, hogy senki részéről nem esett rajtam méltatlanság, ezért is nincs okom ellened panaszkodni. – Engem joggal illet gyalázat és megvetés, Téged pedig áldás, tisztelet és dicsőség. (Kempis)
27. Aki valami jót tulajdonít önmagának, Isten kegyelme elé gátat emel.
28. Magunk előtt azok a legkisebbek, kik Isten előtt a legnagyobb szentek, és annál alázatosabbak önmagukban, minél nagyobbak Isten előtt.
29. Mindnyájan gyarlók vagyunk, de magadnál gyarlóbbnak senkit se tarts!
30. Az embernek az a törekvése, hogy önmagától elszakadjon, a nagy tettek között is a legnagyobb. S ha Isten kegyelméből ezt a célját el is éri, akkor emberi értéke felbecsülhetetlen. (Tertseegen)
31. Akik Jézust mint királyt akarják szolgálni, kell hogy az alázatosság szerény ruháját viseljék, nem pedig a fennhéjázó önteltség skarlát díszét. (Spurgeon)
32. Aki megalázkodik, bölcsen jár el, mert ezzel elkerüli, hogy mások alázzák meg. (Spurgeon)
33. Az igazi nagysághoz vezető út: akarj igen kicsiny maradni! (Spurgeon)
34. A Krisztusért elszenvedett szégyen a legnagyobb tisztesség, és az Érte elviselt gyalázat a legnagyobb kegyelem. (Spurgeon)
35. Minden nagy ember nemcsak ért a dolgához, hanem tudja is, hogy ért hozzá, és nemcsak igaza van, hanem tudja is, hogy igaza van, csakhogy mindezt nem tulajdonítják maguknak különös érdemül, és nem várják el, hogy embertársaik leboruljanak előttük és imádják őket. A háttérben ott él bennük erőtlenségük tudata. (Fosdick)
36. Ha Isten el tudja nézni, hogy minket, akiket arra hívott el, hogy Őt dicsőítsük – megvessenek, akkor ezt nekünk el kell szenvednünk.
37. Úgy emelkedhetünk Istenhez, ha mások alá süllyedünk. (Trudel)
38. Legyetek porrá, a port nem lehet megsérteni. (Trudel)
39. Isteni nemesség: szolgák szolgája lenni. (Trudel)
40. Amíg rosszul esik, hogy nem adják meg nekünk a köteles tiszteletet, nagyon messze vagyunk az alázatosságtól (Trudel)
41. Ha te semmi vagy, de Megváltód minden, akkor nagyon pompásan összeilletek.
42. Hiúságunkban olyanoknak képzeljük magunkat, amilyenek a valóságban nem vagyunk. Mindez hazugság, ami Istennek, az örök igazságnak visszatetsző. Egyedül az alázatosságot becsüljétek és szeressétek! (Tertseegen)
43. Semmiségem tudatában kell élnem, vagyis állandóan látni kell és be kell ismernem, hogy semmit sem tudok, és semmire nem vagyok érdemes, mert ez az igazság. (Tertseegen)
44. Az alázatosság nem erény, hanem az a talaj, melyből minden más erény fakad.
45. A szenvedés értékesebbé teszi a szolgálatot, mert csak azt tudjuk megbecsülni, ami sokba kerül.
46. Jézus nem sokat beszélt az alázatosság fontosságáról, hanem egy kendőt vett, körülkötötte magán, és elkezdte mosni a tanítványok lábait.
47. Az alázatosság igazi próbája akkor következeik be, amikor az ember valami nagy eredményt ér el, és abban a kísértésben forog, hogy elfelejtse: minden erejét Istentől kapta, megbízatás gyanánt. (Fosdick)
48. Az igazi alázatosság nemcsak így szól: A bűnösök között első vagyok én, hanem így is: Isten kegyelméből vagyok, ami vagyok.
49. Tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok. Máté 11:28
50. Az alázatosoknak Isten kegyelmet ad.

Free counters!

HonlaprendszerüNK
 • 45 év szabad garázdálkodása
 • A szenvedés szeretetté, a kereszt pedig a szeretet útjává válhat…
 • A szenvedés szeretetté, a kereszt pedig a szeretet útjává válhat…
 • Adni, hogy még többet adhassak!
 • Adni, hogy még többet adhassak!
 • Advent-ÚrJövet
 • Afrikai Látnokokat követvén
 • Afrikai Hűség Hőség
 • Afrikai Víz
 • Ahogy kapom, úgy adom!
 • Aki a virágot szereti, rossz ember nem lehet
 • Aki a virágot szereti, rossz ember nem lehet – VESZPRÉM
 • Áldott legyen mindörökké az Úr neve!
 • Albert Líra
 • Alföld – HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
 • Alvidék-Délvidék, mikor térsz vissza hozzánk? – ZENTA
 • Amarilliszfélék
 • Amerikai Hűség Hőség
 • Amerikai Hűség Hőség – SOPRON
 • Amerikai Látnokokat követvén
 • Amoris Laetitia Háború
 • Andre Lowoa – VESZPRÉM
 • Április
 • Antikrisztus által Irányított Népvándorlás
 • Anzix
 • Anzix
 • Áradások-figyelmeztetések
 • Áradások-figyelmeztetések
 • Armageddon nyomában
 • Armageddon nyomában
 • Armageddon nyomában etnikai tisztogatású polgárháborúkban
 • Áttekintő irodalmi jelleggel
 • Augusztus
 • Ausztrálázsiai Hűség Hőség
 • Ausztrálázsiai Hűség Hőség – SORPON
 • Ausztrálázsiai Víz
 • Bács-Kiskun – SÜKÖSD
 • Bálványtemplomok, vértanuk vesztőhelye
 • Baranya – MOHÁCS
 • Begóniák
 • Békés – HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
 • Borsod-Abaúj-Zemplén – SÁTORALJAÚJHELY
 • Böjt-engesztelés-ima
 • Böjt-engesztelés-ima
 • Bölcsen Okosan Magyaran – ESZTERGOM
 • Bölcsen Okosan Magyaran Természetben
 • Bölcsen Okosan Törpemagyaran – BUDAPEST
 • Bölcsességek
 • Bölcsességek idézetekben
 • Bölcsességek, tapasztalatok, népi kutatások
 • Bölcsességek terjedelmében
 • BTankok
 • Buda
 • Budapest
 • BudaPilisSolt – ESZTERGOM
 • Buzogányvirágok
 • Csongrád – HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
 • December
 • Dél-Alföld
 • Dél – Alföld – HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
 • Dél-Dunántúl
 • Dél – Dunántúl – BALATONFÖLDVÁR
 • Délvidék
 • Dezső Líra
 • Dunántúl – BALATONFÖLDVÁR
 • Ébredések, jelenések
 • Egri Érseki Kerület
 • Előbb-utóbb
 • Előre! Győzelemre Fel! – VESZPRÉM
 • Epikus Gyökereink
 • Epikusan A-C Lírailag
 • Epikusan A-E Lírailag
 • Epikusan D-F Lírailag
 • Epikusan F-K Lírailag
 • Epikusan FGIK Lírailag
 • Epikusan G-I Lírailag
 • Epikusan J-L Lírailag
 • Epikusan L-R Lírailag
 • Epikusan LMR Lírailag
 • Epikusan M-O Lírailag
 • Epikusan P-S Lírailag
 • Epikusan S-Z Lírailag
 • Epikusan SZ Lírailag
 • Epikusan T-Z Lírailag
 • Erdély-Csángóföld-Bánát-Körösmező-Máramaros-Székelyföld
 • Erdély-Bánát-Csángó-Körösmező-Máramaros-Székelyföld, mikor térsz vissza hozzánk? – ZSOMBOLYA
 • Erkölcsi Gyökereink
 • Ervin Líra
 • Esti Éjszakák
 • Észak-Alföld
 • Észak – Alföld – NYÍREGYHÁZA
 • Észak-Amerikai Víz
 • Észak-Magyarország
 • Észak – Magyarország – SÁTORALJAÚJHELY
 • Esztergom-Budapesti Érseki Kerület
 • Esztergom-Komárom – ESZTERGOM
 • Esztergom-Vác
 • Eucharisztia
 • Eurázsiai Unió az Európai Unió ellen
 • Európai Hűség Hőség
 • Eurázsiai Hűség Hőség – SOPRON
 • Európai látnok által követvén
 • Európai látnok által követvén
 • Európai Víz
 • Február
 • Fejér – ESZTERGOM
 • Fejezetek
 • Fejezetek
 • Felvidék-Kárpátalja
 • Felvidék, mikor térsz vissza hozzánk? – ZSOLNA
 • Ferenc Líra
 • Figyelmeztetések, üzenetek minden szinten
 • Föld
 • Föld
 • Frank Hűség Hőség – SOPRON
 • Friss Üzenetek a Nagy Figyelmeztetés előtt
 • Frissülés
 • Függtelen Határzár
 • Gábor Líra
 • Gomora Szodoma Technika
 • Gomora Szodoma Technika alapján a Végső Időkbe
 • Gomora Szodoma Technika Ellen a Végső Időkben
 • Gondolkodó Szemlélődő
 • Gyarlóságunk miatt az utolsó háború elkerülhetetlen
 • Gyermeki Hűség
 • GyökereiNK
 • Gyökereink
 • GyökereiNK TöbbEzer Kárpát-medencében – ESZTERGOM
 • Győr-Moson-Sopron – SOPRON
 • Hajdú-Bihar – NYÍREGYHÁZA
 • Hamis Béke
 • Helyreállítás egységben egységért egyben míg élhet… Földkerekségen
 • Heves – VÁC
 • Heves Jeges – SOPRON
 • Himnuszok-dalok településekről
 • Hogyan akartam, de mégse úgy lett
 • Hosszúság – AL-SAFIROV
 • HőseiNK PéldaképeiNK
 • Hűség Hőség
 • Hűség Hőség – SOPRON
 • Ibolyafélék
 • Igazságokat keresek, nem féligazságokat!
 • István Líra
 • Jácintok
 • Január
 • Jász-Nagykun-Szolnok – HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
 • Jelenések-Zarándoklások – VÁC
 • Jelenések-Zarándoklások – VÁC
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus Krisztus Dobogó Szíve és Szeretete – SOPRON
 • Jézus Krisztus Urunk Dobogó Szíve és Szeretete
 • József Líra
 • Jövő a Múltból kikövetkeztethető – SÜKÖSD
 • Július
 • Június
 • Kadarkút-Siófok-Veszprém
 • Kadarkút-Siófok-Veszprém-Esztergom-Vác
 • Kalitka
 • Kalocsa-Kecskeméti Érseki Kerület
 • Karácsonyi kaktuszok
 • Kard(Gladiátor)virágok
 • Károly Líra
 • Kegyelemteljes Áldásodat kérjük jóságos Uram!
 • Keresztény bizonyságok, életek, történetek
 • Keresztény életek, filmek, történetek
 • Keresztes Imahadjárat
 • Kolon (S)Zala – SÜMEG
 • Kontyvirágfélék
 • Koralkák
 • Közép-Dunántúl
 • Közép – Dunántúl – ESZTERGOM
 • Közép-Magyarország
 • Közép – Magyarország – VÁC
 • Ladik
 • Lajos Líra
 • Latin.Amerikai Víz
 • Lég
 • Lég
 • Legendák, mesék, mondák
 • Liliomok
 • Lírikus Gyökereink
 • Legendás MeseMondaVilág – HERCEGSZÁNTÓ
 • Lélektárs – MOHÁCS
 • Lelkitársaknak, majdnem lelkitársaknak
 • Magasság -VARSÓ
 • Magyarán-magyarul hazánk, nemzetünk, nemzedékünk
 • Május
 • Március
 • Margitvirágok
 • MártírSors
 • MártírSzentSors – SÜMEG
 • MédBabiloni Hűség Hőség – SOPRON
 • Meddig még?
 • Mélység – TRIESZT
 • Messze Távolban
 • Mi hunok 300millióan vagyunk
 • Mihály Líra
 • Munkanapló
 • Muskátlik
 • Nebáncsvirágok
 • Nefelejcsek
 • Nemzeti Imahadjárat
 • Nógrád – VÁC
 • November
 • Nyugat-Dunántúl
 • Nyugat-Dunántúl – SOPRON
 • Október
 • Olajfafélék
 • Olvasó gondolkodó
 • Öntsünk Tiszta Vizet a Pohárba!
 • Örömhír
 • Örömhír
 • Örömhír
 • Őrvidék-Gyepüvidék
 • Őszinte alázatos erkölccsel
 • Pálmafélék
 • Pest – VÁC
 • Pesti kerületek – VÁC
 • Pesti Nagykörút
 • Péter Líra
 • Polgárháborús Védelem
 • Pólusharc
 • Pünkösd-ElJövet
 • Római Katolikus – keresztény rádió – ZENTA
 • Rózsák
 • Sándor Líra
 • Segítek, hogy segíthessek!
 • Skandináv Hűség Hőség
 • Somogy, Pannonhalmi főapáti birtoktól napjainkig – BALATONFÖLDVÁR
 • Sopron-Vác-Mohács
 • Szabolcs-Szatmár-Bereg – NYÍREGYHÁZA
 • Szegfűk
 • Szélesség – TACHOV
 • Szentek köztünk élnek, a múlt róluk beszélnek
 • Szentek köztünk járnak, csodák bennünk élnek
 • Szeptember
 • Szeretve szeretett egységben szép az élet, ha nem adják meg-vissza türelemmel várd a lelkitársad!
 • Szétszaggatott szívek, akik összetalálkozhatnak, ha egymásra figyelnének mennyei segítséggel
 • SzívHang
 • SzívSzólam
 • Szodomán túl Armageddon
 • TABU
 • Tamás Líra
 • Természet Bűnös természetünk ellen lázad!
 • Titkok, amelyre ideje, hogy fény derüljön!
 • Tolna – Mohács
 • TöbbEzer
 • Tulipánok
 • Tűz
 • Tűz
 • Üdvözlet
 • Üzenet
 • Üzenet
 • Üzenet a Kárpát-medence területéről
 • Üzenet a Kárpát-medencén kívülről
 • Üzzed El a Sötétséget!
 • Üzzed El a Sötétséget!
 • Változás
 • Vas – SOPRON
 • Veszprém – SÜMEG
 • Veszprémi Érseki Kerület
 • Vigyázz!
 • Visegrádi Hűség Hőség – SOPRON
 • Víz
 • Víz
 • Zoltán Líra
 • 2010. december 17-e óta szerkeszthetetlenek:

  2013. február 26-a óta szerkeszthetetlenek:

  2015. január 22-e óta szerkeszthetlenek:

  Honnan

   

  websas.hu

  MapFree counters! Free counters! Free counters!

  2014. október 26. vasárnap

  Megkérnélek benneteket, aminek indulnia kell, az akkor fog indulni, amikor megkapom rá az engedélyt

  http://kepkezelo.com/images/qpiaomiby8v1hn9kd1h.gif

  Nem kell mondani amit tudok, nem kell érzékeltetni, hogy nagy szükség lenne rá, amíg a két szélső számláló meg nem egyezik addig nem indul még akkor sem, ha megtörténik, aminek oly régen meg kellett volna történnie. Amely testvérem nem képes türelemmel várni, az majd idővel rájöhet, hogy miért várom az engedélyt, s ha megakarjátok sietetni mondok pár országot, induljatok Barbadosról, Belizéről, Beninről, Britt Virgin-szigetekről,  Burmából, Guadalupéről, Guamról, Jamaicaból, Kelet-Timorról, Kongóból, Kirgizisztánból, Makaóról, Malawiról, Monacoból, Reunionról,  Surinameról, Szudánból, Tanzániából, Ugandáról, Új-Kaledóniáról, Üzbegisztánból. Azt pedig tudjátok testvéreim, hogy ahhoz oda kellene valamelyikötöknek látogatni, ha megadatik számotokra annak a lehetősége, így olyan mininális az esélye annak, hogy meghatározzátok mikor kellene annak indulnia, amely  2008. április 5-én elindult volna, ha megtörtént volna aminek meg kellett volna történnie.  http://kepkezelo.com/images/mnmayb7paszuwp554f.gif

  2014. október 23. csütörtök

  A 2013. február 26-án lehetetlenné tett Péterhegyi rendszermag áthelyezése elkezdődhet még ebben a hónapban

  http://kephost.com/images/2014/06/27/265x189_BMz.gifAz  Ünnepnapok már többszörösen felfrissült, de a Hétköznapok még nem! Ennek hamarosan vége, előzetes tervek szerint mivel sietni kell, s hazánk harmadszori másodszorosan lefedése Mezőtúr térségében jár. Nem tudom, hogy mennyire fogják hagyni, de amit lehetséges meggyorsítóm, hogy végre frissülések is elérhetővé váljanak testvéreim. Többszörösen megosztom, de rá fogtok találni ha megadatik számotokra.

  2014. október 21. kedd

  Nem az a fontos mikor indul, hanem az hogyan tudjátok alkalmazva felhasználni

  http://kepkezelo.com/images/cvu0xg73ra2quhvrogu4.jpg

  Többen vagytok akik már várják, akkor elmondom amit el lehet mondanom. Nem fog számítani amit tanultatok, ha ellentétes az egyetlen igazsággal. Sőt nem is fogjátok megérteni, mint ahogyan sokatok még azt sem fogta fel, hogy a nyomaban.5mp.eu
  a legnagyobb segitség annak akit, mellémrendeltek. Többet meg minek mondjak róla, ha felismeri a lehetőségét, akkor jobb lenne, ha aki ellene tett, odamegy szépen személyesen hozzá, és felfogja azt amit nem jegyezhetek meg, de az események során ennek meg kell történnie, mert nem leszen képes személyesen mellémállni, ilyen hasonlót fogtok ti is kapni, a két szélső számláló megegyezik, akkor indul, s akik képesek felfogni tetteik és cselekedeteik következményét, gondolataikat és elvesztegetett idejüket azok érteni fogják, mert megadik számukra annak a felismerése. S tudni fogják, hogy csak eszköz vagyok annak a kezében aki megadja számunkra a lehetőség felismerését, a gonosz bűntől duzzadó cselekedeteink megbocsátását, a tetteink melyet csak elhatároztunk, de kételkedtünk aggodalmaskodtunk abban aki csak a javunkat akarja, aki annyira szeret bennünket, hogy életét adta, hogy kiengesztelje Abbánkat.


  Egy kis előzetes:
  http://kephost.com/images/2014/07/25/bloggif_53d1e5ef4c073.gif Mit jelent? Mit határoz meg, s mi a viselkedésének az okozata?
  Vagy miért nem elfogadható a hölgy ruházata? Mi az ami bizonyítja a tetteinek következményét:. Érdemes lenne továbblátni is, de inkább próbáljátok beleképzelni a helyzetbe magatokat http://kepkezelo.com/images/lj3ppswjk4yfdy2992e9.gif A háborút nem én kezdtem, a harcot mindannyiunknak kell fel vennünk, mivel ezek a évek az utolsó idők Z szakasza.S tudjátok, úgye tudjátok én már elindítottam volna 2008. április 5-én amikor el kellett volna vennem a jegyesegyetlenemet, akit amazok koholt vádakkal megakadályoztak, akik pedig tudják hol kellene lenniük, segítsék azokat akik segítségükre szorulnak. A helye pedig az a 83221 látogatottságú honlapunk leszen, ami eltünt a rendszerünkből, de visszaadták, azaz a http://www.andre.sokoldal.hu

  2014. október 19. vasárnap

  drobly/u/1400169884309 -t 2014.május 15-e óta nem tudtam működőképessé tenni, aki tudja miért hívjon fel éjjel-nappal úgyis elérhető vagyok

  Már annyiszor próbálkoztam lementeni, de eddig nem sikerült. A végén már a HonlapredszerüNK módosulása kerülhetne oda mivel csak egyiket kaptam vissza Miskolcról, a másiknál gondok vannak, mint ahogyan a Veszprém III-nál is.  http://hsv.hu/drobly/u/1400169884309

  2014. október 12. vasárnap

  Tölts Velem 224 percet, nem tudom mikor indul, egy dolgot tudok amikor indulni kell, arról tudatlak benneteket testvéreim

  Figyeljétek a két szélső számlálót (Free counters! Free counters! Free counters!), amikor megegyezik akkor kell indulnia, azt nem tudom melyik rendszerhez (1 Mosonmagyaróvár -a 26. helyemet miért kockáztassam?-, 1 Nyíregyháza (ezt annak idején azért csináltam, hogy emlék maradjon a naplom.com-ból, azóta még kettő), 1 Vízafogó (Esztergom),  2 Veszprém -ide nem fűzhetek semmi olyan információt, de ha mégis ide akkor triplázva-, 3 Bakonycsernye -ha majd nem félig szerkeszthető- ,  3 Brünn (Zug), 3 Hódmezővásárhely -csak akkor, ha megduplázni kellene- , 3 Miklóstelep, 3 Sátoraljaújhely -ha ide, akkor egyik átalakul azzá-, 5 Terézváros -ide csak, akkor ha egész lesz-, 6 Kecskemét -legvalószínűbb, de ez másképpen is alakulhat-, 6 Szombathely -ha megelőzöm saját magamat, ez szinte a legvalószínűtlenebb-, 12 Óbuda --miért bővítsem?) tagozódván, de ezt majd megálmodom, ha el kell készítenem azok részére, akik már beszélhettek velem személyesen. Hogy miről fog szólni azt tudom már, tehát nem akkor fog erről szó esni először, a tematikája hasonlóan 77-szer erősebb leszen, mint gondoljátok

  2014. október 8. szerda

  Egy jó a sok rossz mellett

  Nagyon rosszull kezdődött a nap, de a folytatása teljesen rányomta a bélyegét az eseményekre. Semmi kedvem nem volt semmit csinálni, annyira nem akart összejönni semmi sem. Az hogy engem hibáztatnak olyanért, amire felhívtam a figyelmét, az már nem újság, s ha kiderülne róla, hogy képtelen indexelvén levelet küldeni, úgye tudjátok hogyan kell azt. Elmondjam, hány e-mail címe van a lelkitársadnak, mindre egyben küldvén, s nem azokat kell hibáztatni akik segítettek volna, ha odajöttél volna. Tudod kérlek, azon nem gondolkoztál el, hogy magad aggodalmával, kételkedésével tettél olajat a tűzre, s teljesen mindegy, hogy ebben besegítettek neked. Besegítettek, mert nekik nem érdekük, ők ellenünk vannak. Felfogtad végre, még nem késő, a szorongattattás egyre nagyobb leszen, s szerencsére nem rajtunk múlik, mert mindet magunknak okoztuk. Kevés a szó, s annyit sem vagy képes, hogy akkor minden általad tudott levelezési címére, minden általad tudott honlapjához hozzászólást bigyeszteni... Nem vagyok a felelős abban, hogy a lelkitársad Münchenbe került, tulajdonképpen te okoztad az egészet, mégha magára vállalta az eseményeket akkor is. S hogy mi volt a jó, visszahoztam egy blogcímet ami honlaprendszerüNKhöz tartozott. Visszahoztam, hogy 10 órás munkával talán erősebb lehessen, mint az előző, amit valami miatt blokkoltak, pedig csak kevesen olvastátok, mert közben megegyeztem a Flóriánnal, de mint ahogyan több példányban leszen itten is látható egy darabkája, hogy a szerkesztési gondok miatt másképpen feltehessem társlapra is.

  2014. október 5. vasárnap

  Bizonyítsátok be, hogy nem vettétek el a soproni rendszerhálózatunkat. Annyi mindent elvettetek tölünk, ez már nem oszt nem szoroz

  Bizonyítsátok be, hogy végre minden a helyére kerüljön. Ne álltassátok engem, hogy a rendszerem okozza a hibát, azért nem enged be szerkeszteni, fejleszteni. Annyi és annyi mindent ami a ti javatokra is eshetett volna, inkább elpusztítatok. Ha nem tudjátok elpusztani megszüntetitek a szervert okafogott magyarázatokkal. Az út mindenki számára adatott, csak élni kellene vele. Oda kellene figyelni azokra, akiket el szeretnétek taposni, oda kellene hallgatni rájuk, annyi és annyi embertestvérünk vállalta, mert nem látott más kiutat, de mikor megtalálták az egyetlen odavezető utat, már azon voltak akár életük árán is, vállalják és vállalni fogják mert nem a világba valóak vagyunk. Lehethogy már sokszor kaptátok meg a lehetőséget ennek felismerésére, de míg tart az időszak addig tart a lehetőség, de egyre nehezebb leszen,  ahogyan egyre nagyobb leszen a szorongattatás, ezért ha nektek is eltüntettek részeket, építsetek kétszer annyit, vagy hétszer erősebbet, esetleg 77-szer erősebbet, azt már nem merem ajánlani 77-szer 7-szer erősebbet, mert ha olyan elkészül bármelyikünk által, az egy újabb figyelmeztetés leszen. Nem kell félni, a félelem a világiaké, nem kell megijedni, tudjátok mindenkinek van őrangyala, tehát soha nem vagytok egyedül, mégha annyian úgy gondolják akkor sem. Kutassatok, de csak egyetlen helyen találjátok meg azt, ami a hegyekből völgyeket, völgyekből hegyeket épít. Kutassatok, s ha megadatik számotokra a felismerés, hogy el kell felejteni az aggodalmaitokat a világi javak iránt, mert ahogyan macedón Nagy Sándor megfogalmazta: "Innen semmi evilágit nem viszünk magunkkal, s lehetünk bármilyen magas pozicióban, akkor sincsen ez alól kivétel". Kutassatok Voltaire utolsó szavainak értelmén, s tegyétek annak ellenkezőjét, hogy ne kerüljetek oda, ahol majd leszen fogcsikorgatás, amit Abbánk oly régen elmondott mindannyiunk számára. Sokszor magam is tévutakon jártam, s bizonyára még lesznek újabb tévutjaim, de soha ne felejtsétek amit evilág mit sugall, az könnyen tévutakra vezet. Egyik ilyen ostoba tévedésem a férfiak többet megtehetnek, mint a hölgyek, hadd mondjam újból amire 2006-ban jöhettem rá, nyaktól térdig TABU, ha öszinték vagytok  a lelkitársatokhoz még a strandok környékét is elkerülitek. Lehet tovább ecsetelni tévutjaimat, még mindig fizetem a büntetést, de úgy vagyok vele inkább itt fizessek érte... tudom ez a megállapítás sokaknak nem tetszik a világban, egyik munkatársunknak köszönhetően újabb és újabb bizonyítékokat ismerhetünk fel, csak kérnünk kell annak a felismerését. S még utólagosan, ha mégis az én rendszeremmel van gond, akkor úgyis folytatom, s aktualizálom, de szerencsére ez nem rajtam múlik, mert akkor biztosan halasztgatva lenne, de a Bakonycsernyei és a Szombathely II rendsszerek egy kivételével fejleszthetőek, csak éppen részlegesen. de szerintem örüljünk neki, hogy ez megadatik.

  2014. október 5. vasárnap

  Nagyobb a területem a munkatársaim -München, Oslo- áthelyézésének következtében

  Mint értesülhettettek újabb áthelyezések -csak nem az én visszahelyezésem Sopronba- történtek, most ne menjünk bele abba, hogy melyik kérte, s melyiket küldték, mert olyanba nyúlt bele, amit sokan nem néztek jó szemmel, Nagyobb területen mozgok, de a területen kívülieket is szívesen meghallgatom, ha beérkeznek a területre mely a következő: Zsolnától Zsombolyáig vonaltól nyugatra, főbb helyszínterek: Zsolna- Rózsahegy- 18Liptószentmiklós- 72Breznóbánya- 529Gyetva-50Losonc- 585Salgótarján- NAGYBÁTONY- HASZNOS- 21Hatvan- JÁSZBERÉNY-32Szolnok- Tiszakécske- 44Kunszentmárton- Szentes- 45HÓDMEZŐVÁSÁRHELY-43Makó- Nagyszentmiklós- 59C Zsombolya ettől a vonaltól nyugatra megkereshettek. Marokbeszélős elérhetőségeimet akik tudják, annak tudniuk kell mást is, hogy kapcsolatot létesítsenek velem. Talán még annyit, a munkatársaim elérhetőségei nem változtak aki azt gondolja, marad nála, bennem nincsen harag, sőt inkább kérem is mivel eléggé el vagyok havazva, hogy akinél kezdtétek csak akkor változtassatok, ha ténylegesen a javatokra vállik. Előnyötökre pedig csak akkor válik, ha megadatik számotokra a felismerés lehetősége. 

  2014. október 2. csütörtök

  Emlékül akik nem lehetnek közöttünk, emlékül akik nem lesznek közöttünk

  Anyai nagypapám halálának 30. évfordulójára és anyai nagymamám halálának 18. évfordulójára, születésének 92 évfordulójára készítvén