Hogyan akartam, de mégse úgy lett

Voltak terveim, amik még megvalósulhatnának, de az utóbbi időben ahogyan egyre közeledünk az újabb eseménysorozathoz ahhoz, hogy meglehessen csinálni, ahhoz legalább 7 hónap kellene a teljes rendszerek átfésüléséhez, s az események nem fognak megállani, így esélye olyan minimális, hogy szinte 0%.

Címkefelhő
Feedek
Megosztás
Alázatosság

1. Mi köze lehet Jézushoz annak, aki a világ szerinti nagyságra vágyik, mint valami nagy jóra, - amikor maga Jézus az ellenkező irányban haladt? (Viktor J)
2. Minden igazi nagyság abból fakad, hogy valaki le tud hajolni mások szolgálatára. Minden más nagyság hazug önámítás. (Viktor J)
3. Ne élj magadnak, hanem Istennek és felebarátaidnak! Ne keress az emberek előtt tisztességet, hanem igyekezzél nekik szolgálni, sem dicsérettel, sem ócsárlással ne törődve. (Hauser M)
4. Magamra hagyatva semmi sem vagyok, csak csupa gyarlóság, de mihelyt rám tekintesz, azonnal öröm száll belém. (Kempis)
5. Nem árt, ha mindenkinek alárendeled magad, de sokszor árt, ha csak egynek is eléje teszed magad. (Kempis)
6. Az alázatos szívben állandó béke honol.
7. Ha van benned valami jó, tételezz fel mások felől még jobbat, hogy el ne bizakodjál!
8. Ha az alázatost meggyalázták, lelki békéje nem vész el, mert erőssége Isten, és nem a világ. (Kempis)
9. Az igazi alázatosság magamagán kívül senkire sem neheztel, senkire sem haragszik. (Kempis)
10. Ne az én nevem, hanem a Tied dicsértessék, ne az én művem, hanem a tied magasztaltassék. A Te szent neved dicsértessék, nekem pedig semmi részem se legyen az emberek dicséretében. (Kempis)
11. Aki őszintén tudja, hogy nincs benne semmi jó, nem keres másban hibát.
12. Az alázatos lelkek így imádkoznak: Uram, engedd, hogy minél kevesebb feltűnés nélkül mehessek át ezen az életen.
13. Semmiségem tudatában kell élnem! Vagyis állandóan látnom kell és beismernem, hogy semmit sem tudok, és semmire sem vagyok érdemes. (Terstseegen)
14. Istennek semmit sem tudok adni, és érette semmit sem tudok cselekedni. A legjobb, amit tehetek, hogy tehetetlenségemet beismerem. (Tertseegen)
15. Nem szükséges gyarlóságaink miatt annyira nyugtalankodnunk. Gonosz gyermekek ők, akiket ugyan nem szerethetünk, de mégis el kell szenvednünk, mert arra szolgálnak, hogy bennünket saját szemünkben semmivé és a megfeszített Jézus végtelen megalázottságához hasonlóvá tegyenek. (Tertseegen)
16. Ha nagy akarsz lenni, légy szolga, de ha első akarsz lenni, akkor tovább kell menned: légy rabszolga!
17. Ha dicsérnek, fordulj a fal felé és mondjad: Istenem, látom, hogy dicsérnek, pedig Te tudod, hogy milyen bűnös vagyok.
18. A hamis alázatosság visszataszító, a valódi alázatosság vonzó.
19. A valódi alázatosság virág, mely minden kertnek díszére válik, fűszer, mellyel az életnek minden étele megízesíthető. Egyszóval olyasmi, mely minden dolognak az értelmét emeli. (Spurgeon)
20. Teljesen üres edényekké kell lennünk, hogy Isten önmagával megtölthessen. (Trudel.)
21. Hogy az Úr felhasználhasson minket, semmivé kell lennünk! (Trudel)
22. Annak, hogy meghaltunk, egyik bizonyítéka, hogy szeretjük a mellőzést nemcsak a világtól, hanem barátainktól is. (Steinberger)
23. Nincsen szabadabb annál, ki magától és minden egyébtől meg tud válni, és magát a sorban legutolsónak tartja. (Kempis)
24. Én csupa hiúság és semmi vagyok színed előtt, állhatatlan és gyarló ember. (Kempis)
25. Atyám: Verd addig hátamat, nyakamat, míg keményszívűségem akaratod alá hajlik. (Kempis)
26. Ha igazságosan bírálom el magamat, be kell ismernem, hogy senki részéről nem esett rajtam méltatlanság, ezért is nincs okom ellened panaszkodni. – Engem joggal illet gyalázat és megvetés, Téged pedig áldás, tisztelet és dicsőség. (Kempis)
27. Aki valami jót tulajdonít önmagának, Isten kegyelme elé gátat emel.
28. Magunk előtt azok a legkisebbek, kik Isten előtt a legnagyobb szentek, és annál alázatosabbak önmagukban, minél nagyobbak Isten előtt.
29. Mindnyájan gyarlók vagyunk, de magadnál gyarlóbbnak senkit se tarts!
30. Az embernek az a törekvése, hogy önmagától elszakadjon, a nagy tettek között is a legnagyobb. S ha Isten kegyelméből ezt a célját el is éri, akkor emberi értéke felbecsülhetetlen. (Tertseegen)
31. Akik Jézust mint királyt akarják szolgálni, kell hogy az alázatosság szerény ruháját viseljék, nem pedig a fennhéjázó önteltség skarlát díszét. (Spurgeon)
32. Aki megalázkodik, bölcsen jár el, mert ezzel elkerüli, hogy mások alázzák meg. (Spurgeon)
33. Az igazi nagysághoz vezető út: akarj igen kicsiny maradni! (Spurgeon)
34. A Krisztusért elszenvedett szégyen a legnagyobb tisztesség, és az Érte elviselt gyalázat a legnagyobb kegyelem. (Spurgeon)
35. Minden nagy ember nemcsak ért a dolgához, hanem tudja is, hogy ért hozzá, és nemcsak igaza van, hanem tudja is, hogy igaza van, csakhogy mindezt nem tulajdonítják maguknak különös érdemül, és nem várják el, hogy embertársaik leboruljanak előttük és imádják őket. A háttérben ott él bennük erőtlenségük tudata. (Fosdick)
36. Ha Isten el tudja nézni, hogy minket, akiket arra hívott el, hogy Őt dicsőítsük – megvessenek, akkor ezt nekünk el kell szenvednünk.
37. Úgy emelkedhetünk Istenhez, ha mások alá süllyedünk. (Trudel)
38. Legyetek porrá, a port nem lehet megsérteni. (Trudel)
39. Isteni nemesség: szolgák szolgája lenni. (Trudel)
40. Amíg rosszul esik, hogy nem adják meg nekünk a köteles tiszteletet, nagyon messze vagyunk az alázatosságtól (Trudel)
41. Ha te semmi vagy, de Megváltód minden, akkor nagyon pompásan összeilletek.
42. Hiúságunkban olyanoknak képzeljük magunkat, amilyenek a valóságban nem vagyunk. Mindez hazugság, ami Istennek, az örök igazságnak visszatetsző. Egyedül az alázatosságot becsüljétek és szeressétek! (Tertseegen)
43. Semmiségem tudatában kell élnem, vagyis állandóan látni kell és be kell ismernem, hogy semmit sem tudok, és semmire nem vagyok érdemes, mert ez az igazság. (Tertseegen)
44. Az alázatosság nem erény, hanem az a talaj, melyből minden más erény fakad.
45. A szenvedés értékesebbé teszi a szolgálatot, mert csak azt tudjuk megbecsülni, ami sokba kerül.
46. Jézus nem sokat beszélt az alázatosság fontosságáról, hanem egy kendőt vett, körülkötötte magán, és elkezdte mosni a tanítványok lábait.
47. Az alázatosság igazi próbája akkor következeik be, amikor az ember valami nagy eredményt ér el, és abban a kísértésben forog, hogy elfelejtse: minden erejét Istentől kapta, megbízatás gyanánt. (Fosdick)
48. Az igazi alázatosság nemcsak így szól: A bűnösök között első vagyok én, hanem így is: Isten kegyelméből vagyok, ami vagyok.
49. Tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok. Máté 11:28
50. Az alázatosoknak Isten kegyelmet ad.

Free counters!

HonlaprendszerüNK
 • 45 év szabad garázdálkodása
 • A szenvedés szeretetté, a kereszt pedig a szeretet útjává válhat…
 • A szenvedés szeretetté, a kereszt pedig a szeretet útjává válhat…
 • Adni, hogy még többet adhassak!
 • Adni, hogy még többet adhassak!
 • Advent-ÚrJövet
 • Afrikai Látnokokat követvén
 • Afrikai Hűség Hőség
 • Afrikai Víz
 • Ahogy kapom, úgy adom!
 • Aki a virágot szereti, rossz ember nem lehet
 • Aki a virágot szereti, rossz ember nem lehet – VESZPRÉM
 • Áldott legyen mindörökké az Úr neve!
 • Albert Líra
 • Alföld – HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
 • Alvidék-Délvidék, mikor térsz vissza hozzánk? – ZENTA
 • Amarilliszfélék
 • Amerikai Hűség Hőség
 • Amerikai Hűség Hőség – SOPRON
 • Amerikai Látnokokat követvén
 • Amoris Laetitia Háború
 • Andre Lowoa – VESZPRÉM
 • Április
 • Antikrisztus által Irányított Népvándorlás
 • Anzix
 • Anzix
 • Áradások-figyelmeztetések
 • Áradások-figyelmeztetések
 • Armageddon nyomában
 • Armageddon nyomában
 • Armageddon nyomában etnikai tisztogatású polgárháborúkban
 • Áttekintő irodalmi jelleggel
 • Augusztus
 • Ausztrálázsiai Hűség Hőség
 • Ausztrálázsiai Hűség Hőség – SORPON
 • Ausztrálázsiai Víz
 • Bács-Kiskun – SÜKÖSD
 • Bálványtemplomok, vértanuk vesztőhelye
 • Baranya – MOHÁCS
 • Begóniák
 • Békés – HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
 • Borsod-Abaúj-Zemplén – SÁTORALJAÚJHELY
 • Böjt-engesztelés-ima
 • Böjt-engesztelés-ima
 • Bölcsen Okosan Magyaran – ESZTERGOM
 • Bölcsen Okosan Magyaran Természetben
 • Bölcsen Okosan Törpemagyaran – BUDAPEST
 • Bölcsességek
 • Bölcsességek idézetekben
 • Bölcsességek, tapasztalatok, népi kutatások
 • Bölcsességek terjedelmében
 • BTankok
 • Buda
 • Budapest
 • BudaPilisSolt – ESZTERGOM
 • Buzogányvirágok
 • Csongrád – HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
 • December
 • Dél-Alföld
 • Dél – Alföld – HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
 • Dél-Dunántúl
 • Dél – Dunántúl – BALATONFÖLDVÁR
 • Délvidék
 • Dezső Líra
 • Dunántúl – BALATONFÖLDVÁR
 • Ébredések, jelenések
 • Egri Érseki Kerület
 • Előbb-utóbb
 • Előre! Győzelemre Fel! – VESZPRÉM
 • Epikus Gyökereink
 • Epikusan A-C Lírailag
 • Epikusan A-E Lírailag
 • Epikusan D-F Lírailag
 • Epikusan F-K Lírailag
 • Epikusan FGIK Lírailag
 • Epikusan G-I Lírailag
 • Epikusan J-L Lírailag
 • Epikusan L-R Lírailag
 • Epikusan LMR Lírailag
 • Epikusan M-O Lírailag
 • Epikusan P-S Lírailag
 • Epikusan S-Z Lírailag
 • Epikusan SZ Lírailag
 • Epikusan T-Z Lírailag
 • Erdély-Csángóföld-Bánát-Körösmező-Máramaros-Székelyföld
 • Erdély-Bánát-Csángó-Körösmező-Máramaros-Székelyföld, mikor térsz vissza hozzánk? – ZSOMBOLYA
 • Erkölcsi Gyökereink
 • Ervin Líra
 • Esti Éjszakák
 • Észak-Alföld
 • Észak – Alföld – NYÍREGYHÁZA
 • Észak-Amerikai Víz
 • Észak-Magyarország
 • Észak – Magyarország – SÁTORALJAÚJHELY
 • Esztergom-Budapesti Érseki Kerület
 • Esztergom-Komárom – ESZTERGOM
 • Esztergom-Vác
 • Eucharisztia
 • Eurázsiai Unió az Európai Unió ellen
 • Európai Hűség Hőség
 • Eurázsiai Hűség Hőség – SOPRON
 • Európai látnok által követvén
 • Európai látnok által követvén
 • Európai Víz
 • Február
 • Fejér – ESZTERGOM
 • Fejezetek
 • Fejezetek
 • Felvidék-Kárpátalja
 • Felvidék, mikor térsz vissza hozzánk? – ZSOLNA
 • Ferenc Líra
 • Figyelmeztetések, üzenetek minden szinten
 • Föld
 • Föld
 • Frank Hűség Hőség – SOPRON
 • Friss Üzenetek a Nagy Figyelmeztetés előtt
 • Frissülés
 • Függtelen Határzár
 • Gábor Líra
 • Gomora Szodoma Technika
 • Gomora Szodoma Technika alapján a Végső Időkbe
 • Gomora Szodoma Technika Ellen a Végső Időkben
 • Gondolkodó Szemlélődő
 • Gyarlóságunk miatt az utolsó háború elkerülhetetlen
 • Gyermeki Hűség
 • GyökereiNK
 • Gyökereink
 • GyökereiNK TöbbEzer Kárpát-medencében – ESZTERGOM
 • Győr-Moson-Sopron – SOPRON
 • Hajdú-Bihar – NYÍREGYHÁZA
 • Hamis Béke
 • Helyreállítás egységben egységért egyben míg élhet… Földkerekségen
 • Heves – VÁC
 • Heves Jeges – SOPRON
 • Himnuszok-dalok településekről
 • Hogyan akartam, de mégse úgy lett
 • Hosszúság – AL-SAFIROV
 • HőseiNK PéldaképeiNK
 • Hűség Hőség
 • Hűség Hőség – SOPRON
 • Ibolyafélék
 • Igazságokat keresek, nem féligazságokat!
 • István Líra
 • Jácintok
 • Január
 • Jász-Nagykun-Szolnok – HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
 • Jelenések-Zarándoklások – VÁC
 • Jelenések-Zarándoklások – VÁC
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus Krisztus Dobogó Szíve és Szeretete – SOPRON
 • Jézus Krisztus Urunk Dobogó Szíve és Szeretete
 • József Líra
 • Jövő a Múltból kikövetkeztethető – SÜKÖSD
 • Július
 • Június
 • Kadarkút-Siófok-Veszprém
 • Kadarkút-Siófok-Veszprém-Esztergom-Vác
 • Kalitka
 • Kalocsa-Kecskeméti Érseki Kerület
 • Karácsonyi kaktuszok
 • Kard(Gladiátor)virágok
 • Károly Líra
 • Kegyelemteljes Áldásodat kérjük jóságos Uram!
 • Keresztény bizonyságok, életek, történetek
 • Keresztény életek, filmek, történetek
 • Keresztes Imahadjárat
 • Kolon (S)Zala – SÜMEG
 • Kontyvirágfélék
 • Koralkák
 • Közép-Dunántúl
 • Közép – Dunántúl – ESZTERGOM
 • Közép-Magyarország
 • Közép – Magyarország – VÁC
 • Ladik
 • Lajos Líra
 • Latin.Amerikai Víz
 • Lég
 • Lég
 • Legendák, mesék, mondák
 • Liliomok
 • Lírikus Gyökereink
 • Legendás MeseMondaVilág – HERCEGSZÁNTÓ
 • Lélektárs – MOHÁCS
 • Lelkitársaknak, majdnem lelkitársaknak
 • Magasság -VARSÓ
 • Magyarán-magyarul hazánk, nemzetünk, nemzedékünk
 • Május
 • Március
 • Margitvirágok
 • MártírSors
 • MártírSzentSors – SÜMEG
 • MédBabiloni Hűség Hőség – SOPRON
 • Meddig még?
 • Mélység – TRIESZT
 • Messze Távolban
 • Mi hunok 300millióan vagyunk
 • Mihály Líra
 • Munkanapló
 • Muskátlik
 • Nebáncsvirágok
 • Nefelejcsek
 • Nemzeti Imahadjárat
 • Nógrád – VÁC
 • November
 • Nyugat-Dunántúl
 • Nyugat-Dunántúl – SOPRON
 • Október
 • Olajfafélék
 • Olvasó gondolkodó
 • Öntsünk Tiszta Vizet a Pohárba!
 • Örömhír
 • Örömhír
 • Örömhír
 • Őrvidék-Gyepüvidék
 • Őszinte alázatos erkölccsel
 • Pálmafélék
 • Pest – VÁC
 • Pesti kerületek – VÁC
 • Pesti Nagykörút
 • Péter Líra
 • Polgárháborús Védelem
 • Pólusharc
 • Pünkösd-ElJövet
 • Római Katolikus – keresztény rádió – ZENTA
 • Rózsák
 • Sándor Líra
 • Segítek, hogy segíthessek!
 • Skandináv Hűség Hőség
 • Somogy, Pannonhalmi főapáti birtoktól napjainkig – BALATONFÖLDVÁR
 • Sopron-Vác-Mohács
 • Szabolcs-Szatmár-Bereg – NYÍREGYHÁZA
 • Szegfűk
 • Szélesség – TACHOV
 • Szentek köztünk élnek, a múlt róluk beszélnek
 • Szentek köztünk járnak, csodák bennünk élnek
 • Szeptember
 • Szeretve szeretett egységben szép az élet, ha nem adják meg-vissza türelemmel várd a lelkitársad!
 • Szétszaggatott szívek, akik összetalálkozhatnak, ha egymásra figyelnének mennyei segítséggel
 • SzívHang
 • SzívSzólam
 • Szodomán túl Armageddon
 • TABU
 • Tamás Líra
 • Természet Bűnös természetünk ellen lázad!
 • Titkok, amelyre ideje, hogy fény derüljön!
 • Tolna – Mohács
 • TöbbEzer
 • Tulipánok
 • Tűz
 • Tűz
 • Üdvözlet
 • Üzenet
 • Üzenet
 • Üzenet a Kárpát-medence területéről
 • Üzenet a Kárpát-medencén kívülről
 • Üzzed El a Sötétséget!
 • Üzzed El a Sötétséget!
 • Változás
 • Vas – SOPRON
 • Veszprém – SÜMEG
 • Veszprémi Érseki Kerület
 • Vigyázz!
 • Visegrádi Hűség Hőség – SOPRON
 • Víz
 • Víz
 • Zoltán Líra
 • 2010. december 17-e óta szerkeszthetetlenek:

  2013. február 26-a óta szerkeszthetetlenek:

  2015. január 22-e óta szerkeszthetlenek:

  Honnan

   

  websas.hu

  MapFree counters! Free counters! Free counters!

  2014. december 31. szerda

  Köszöntő

  Hideg ködben, jégesőben,

  Bőrszaggató bankárprésben,

  Tiporva egy árok partján,

  Kitaszítva, küzdve árván,

  Keresztfának támaszkodva,

  Jézus szavában megbízva,

  Tiszta szívvel felkiáltok:

  SZEBB MAGYAR JÖVŐT KÍVÁNOK!

   

   

  Az Isten akarata teljesedjen ki az elkövetkezendő évünkre és a magyarság elkövetkezendő évére is, hogy minden szépen és jól alakuljon!

  ( kérd hangosan te is! :) )

  l6a9a8vjvsk1nnjy193c.gif

  2014. december 28. vasárnap

  Már két napja meg kellett volna írnom...

  vxlzvggado5g4ysa6p4m.gifMint tudjátok, s észrevehetitek az utolsó határidőt nem fogom módosítani. A határidő évente többször módosítva volt, sokan ezt szóvá tettétek, de most nem lesz módosítva mivel úgy járok el, ahogyan a szerződéseimet sem módosítottam egyoldalúan, így ezt sem fogom. SZOMBATHELY amit vállaltam, azt a jövőben is megteszem a részetekre, többet csak akkor ha munkatársaim olyat hoznak, amit nektek is tudnotok kell. SOPRON ami leginkább érinthet benneteket az Armageddon Nyomában, ezt eldöntöttem mivel kéthelyen már megvan részekben, s idővel odaérhet a jelenhez- ami persze rajtatok is múlik természetesen, azért 1400 körülit nem lehet máról holnapra, mert akkor a többieken leszen elmaradás, amit persze nem szeretnétek- , a Frissülés a legveszélyesebbek egyike, ahhoz a türelmeteket kérem, hogy átnézhessem melyek a hamis proféta mellett, amelyeket törölni szeretnék, ha időm leszen rá. , a Gondolkodó Szemlélődőt és az Olvasó Gondolkodó aktualizálása pedig bármikor elkezdődhet, szerintem addig is van elég segítség. BRNO nem tudom módosítanom kellene a szerződést, de szerintem eddig is megvoltunk azzal, ami megfelelt számotokra. Lesznek változások, de csak azért mert a helyzet megköveteli. MOSONMAGYARÓVÁR bennetek először tagként csalódtam, aztán amikor orvosoltátok azóta lapokként már nem, a szerződést továbbra is fenntartom annyi különbséggel, hogy hetiről ha elfogadjátok haviként akkor megköszönöm. BAKONYCSERNYE lényegében eddig is a szerződések szerint jártam el, ezután talán annyi változást megengedhetünk ha leszen rá idő, hogy amit lehetne aktualizálni arra keresünk egy kapcsolatot, mivel időm erre most nem elég. PÉTERHEGY veletek jobb nem beszélni, szerződést is értelmetlennek tartom fenntartani, de mivel voltak jobb időszakok, így megigérem ha szükségetek van az aktualizálásra keressetek személyesen meg!!! CSILLEBÉRC a régit amit zároltak, az jobban működik, mint amit újonnan építgettem. A szerződést nem tudom hogyan lehetne úgy módosítani, hogy az Új erősebb lehessen, mint a régi bejáratott. ÓBUDA aktualizáció folyamatos, de míg nem éri el a megbeszélt tendert addig értelmét nem látom bővebben kifejtenem. Nem megyek bele, mennyi lenne az ideális, tudom ez piacfüggő, de azért annyit megjegyezhetek ilyen  magasan képzett  alapos szakembergárdával máshol nem találkoztam, s ez vonatkozik a Bécsire, a Flóriánra, a Montevideora, a Silvanusra és a többi befektetett csoportra. TERÉZVÁROS annak idején még NYÍREGYHÁZA hozzáfűzni valóm sajnos nincsen, a szerződéseket lelki okok miatt nem vagyok hajlandó folytatni, ezt eddig megértettétek, de mire készülnek a munkatársaim azok után márt nem valószínű. Az eseménysorozatot ismeritek, szinte előttetek van, a mi van ha, de ez csak egy elképzelés bár, ha bejön akkor valószínűleg először leszen aktualizálva, s ezt nagyon is jó tudjátok, mégha megjegyzitek azt a sok miértet. MIKLÓSTELEP lényegében megvagyok elégedve, a szerződés szerint jártam el többségében, bár néha késtem az aktualizálással, ezt köszönöm, hogy megértették. MISKOLC egyiket képes vagyok teljesíteni, mivel a legnagyobb ajándékot adtátok, hogy visszaszereztétek az elveszettnek hittet. A második szerződés hagy maga mögött kivágni valókat, de ha megegyezünk akkor semmi akadálya a további együttműködésnek. SÁTORALJAÚJHELY két szerződést szerintem teljesen korrekten teljesítettem, a harmadiknak technikai okai vannak. Jó lenne, ha majd ezt átbeszéljük, ha leszen rá elég időnk. NYÍREGYHÁZA nem tudok mit mondani, a szerződést nem erre lett köttetve, nem erről volt szó, bár lehethogy nem a ti hibátok okozza, de valószínűleg a szerződést nem hosszabítom meg. A meggyőzésemre van két napotok. HÓDMEZŐVÁSÁRHELY befogadtatok, amikor SZENTENDRE-ről, ESZTERGOMból, KRISZTINAVÁROSból, VÁCról elüldöztek, a szerződéseimet fenntartom, mindig aktualizálom, mivel bennetek csak jó irányban csalódtam. KECSKEMÉT nem tudom ki kezdte a pár napja tartó viszálykodást, ez engem már nem érdekel, biztam bennetek MISKOLCról odavittem, de mégis miért? Mert bíztam bennetek, s ha technikai gubbanc akkor két napotok van, hogy meggyőzzetek a folytatásról. VESZPRÉM egyik használhatatlan feltételekkel, a másiknál a feltételek megfelelőek, csak az emlékeim nem, amiről persze nem tehettek. Aztán az egyik lényegében semmitmondó szerződés a semmitadó, el kellene gondolkodnotok.

  2014. december 21. vasárnap

  Kisebb adagokban

  Ami most következik, az elég durva támadásokat fog benned kiváltani, de mivel le kell jegyeznem számotokra, ezért nem tehetem meg nem történté a beszélgetést. Először is, hogy ne a számítógépet verjed össze, ezért kérlek szépen keressél valami párna vagy dobozféleséget. S ha ezzel megvagy a szakaszokban fogjátok kézhez kapni, mivel eléggé tényszerű, s eléggé mély sebeket képesek vagytok okozni egymásnak az egységhez vezető közös úton. Nem akartad, de kénytelen vagyok, mivel ha rámbíztak, akkor használjátok és döntsétek el, hogy miért nem lehet egyszerre két Urat szolgálni. A következő történet pedig legyen tanulságul számodra, s tudd az eset bármelyikünkkel megtörténhet, akik ragaszkodnak olyanhoz, ami csak az egységüket veszélyezteti. A történet a következő, rád bízóm, hogy melyiket választod, csak az egyik teljes mértékben igaz, a többi féligazsághoz, vagy hazudozáshoz vezet. Sokunknak vannak könyvei, de nem is forgatjuk szinte őket, de azt valljuk, ennek ennyi, annak meg annyi az értéke. a) Lelkitársad megtalál egy ilyen könyvet, iratot, prospektust, újságot, stb. s megkérdezed a lelkitársától, azaz tőled ezt miért vetted meg, ezt miért hoztad bele a közösbe, amikor úgyis tudod, hogy mit vált ki belőlem. Szépen megbeszélitek, hogy miért vált ki belőled ekkora ellenszenvet, úgyis mondanám meggyónod amit elkövettél a lelkitársad ellen, s Ő is elmondja, hogyan kellene ezt a helyzetet kezelni. A vége, akármilyen értékes volt, valószínűleg a tűzbe fog kerülni. Erről már elégsokszor tapasztaltál, így amit könnyeket ejtesz a könyvért, azt valójában a bűneid miatt ejted. Amikor ez megvolt, szépen megkéritek azt a segítséget, amit ajánlok számodra is minden reggel:Uram köszönöm, hogy megteremtettél, kérlek segítsél hogy mindenkor csak rád figyeljek, benned éljek, hogy többet soha nem emelkedhessen felül kapott világi testem! b) Lelkitársad megtalál egy ilyen könyvet, iratot, prospektust, újságot, stb. s megkérdezed a lelkitársától, azaz tőled ezt miért vetted meg, ezt miért hoztad bele a közösbe, amikor úgyis tudod, hogy mit vált ki belőlem. Az asztalra helyezed, s szépen elmondjátok egymásnak, amit okozott, s amikor végül egyetértésre juttok, közösen bedobjátok a tűzre, s megfogadjátok ezután alaposabban jártok közre az egységért. Egységetekben ami káros, az tűzre kerül, amit orvosolni lehet azt összeragasztjátok. c) Lelkitársad megtalál egy ilyen könyvet, iratot, prospektust, újságot, stb. s kérdezés nélkül a tűzbe veti. d)
  k6bwz44029jjec0m57b.gif
  Amíg még nem felejtem el, úgy leírni ahogyan kézhezkaptam. Tehát mint tudod, a jegyesegyetlenem 37. születésnapja óta amit létrát darabokra törtek, én ezt szilánkokra töröm azzal, ha nem olvas legalább annyit, amennyi szabadideje van. Te is hasonló cipőben jársz, de neked még csak, mint észrevehetted piros-kékre váltott a lelkitársad honlapjain. Hogy mit fejez ki, abba nem menjünk bele, mivel az is hasonló ahhoz, amikor amivel csak személyesen vagyok hajlandó visszaépíteni jegyesegyetlenemmel. Nem megyek bele, mélyebben, de tudd a szilánkokat is porrá lehet morzsolni, most MiNK itt járuNK, a vége pedig csak személyesen szemtől szember derülhet ki, mivel a majdnem lelkitársaimat is megkértem, hogy kövessék és erősödjenek, hogy képesek legyenek a lelkitársukat személyesen felismervén szemtől szemben egységben szeretvén szeretetben élni. Először is, hogy ne fajuljon nálatok ez így, ezért megkérhetlek valamire, szóljál édesanyádnak, mondjad el neki kérlek, hogy menjen el a lelkitársad édesanyjához, s beszéljék meg, hogy te szeretnél vele szemtől szembe beszélni nálatok. Megjegyzés, ha a lelkitársad édesapja is elkiséri akkor több, mint valószínű lelkitársi egység. Úgy készüljél fel, hogy akkor két könyvből el tudja dönteni, hogy elfogadnak vagy még nem. Ha elfogadnak, akkor már ott velük töltheted a karácsonyt, ha még nem fogadnak el, akkor valamelyikünk nem őszintén segített neked, vagy te nem tettél meg valamit, amit meg kellett volna tenned. Míg kideríted, s velem szemben nem mondjad, hogy nem tudlak segíteni a lelkitársad felé, még akkor is segítelek, ha azon az úton járok, amelyről nem akarok letérni, mivel akkor nehéz visszaevickélni. Tehát ha megérkezik hozzád a lelkitársad édesanyja, akkor leszen a legnehezebb, mivel egyszerűbb lett volna leírnód levélben, miért van szükséged a fiára, aki a te lelkitársad. Most már nincsen értelme levelezni, mivel pár napon belül akár a lelkitársad ott lehet melletted, csak rajtad múlik, hogy képes vagy arra, ami már régen elrendeltetett, csak a múltadban lévő aggodalmaskodások, kételkedések ezt nem engedték meg számotokra kiteljesedni.  Ha mégsem leszel erre sem képes, akkor is segítek, mint már annyi éve, csak éppen többször inkább átpasszoltalak máshoz, hogy könnyebb esetekkel foglalkozzam.   era3hm66v5v1qyfv82.jpg

  2014. december 20. szombat

  Hét éves második legnagyobb támadás emlékére ÁTALAKULÁS, naponként lecserélés a JEGYESEGYETLENEM szövegnek, a következőre: Akit elmartak Mellőlem, a felelősök szinte még nem bünhödtek!

  Nem tudom, kiben mit vált ki, de már nem érdekel. Volt egyetlen kívánságom, ebben annyian érintettek, hogy jobban tennék, ha böjtölnének és imádkoznának, mert a POHÁR TÚLCSORDULT. Annyira túlcsordult, hogy már nagyon kevesen vannak, akik nem azt mondják, hogy EBBŐL ELÉG! Ezt lehetetlen meg nem történtté tenni! Hogy világos legyen, azoknak akiket csak felhasználtak, ugyanolyan felelősséggel fogom számításba venni. Ma már itt lecserélve, holnap már két másik szerveren, s így tovább, évvégére teljesen felégetem azt, ami volt, amit egy olyan ellen használtak fel, leginkább aki karácsony táján vesztette el szüleit autóbalesetben, még kislány korában. A figyelmeztető megy, a figyelmeztetés után a történéseket nem vezénylem. Akinek eltörik a viperák, hiénák, pribékek közül  valamilyen értéke azt magának kereste.  Magának kereste, s lényegtelen hogy közvetlenül vagy közvetteten, mint ahogyan az is lényegtelen ha orvosi hiba miatt meghal a beteg, mert azt orvosnak éppen nincsen kedve tudomásának megfelelően kezelni a beteget, mert hát a Hippokráteszi eskü az nem kötelezi, mert az csak azért van, hogy a neve elé bigyeszthesse azt a pár betűt, amivel játszhatja magát, ha ki hanem Én! Persze ezt jó elmondani, s lehet kifogásokat keresni, de egyáltalán képes-e felnőni a feladatához, nemcsak ártani képes a tudatlanságával.  Többet erről nem írók, de akit érdekel és képes ezután a tudatlanságából kikerülni felelősséggel annak személyesen elmondjuk, ha értelmére késznek látjuk.  2007. December 24.

  Ez az én karácsonyi kívánságom!!!!!

  Karácsonyi kívánság

  Én csakis a kedvesemet kérem,
  Aki tudja adja vissza nékem,
  Ne ártson nekünk soha senkise,
  Míg élünk egymáséi lehessünk!
  Míg élünk egymáséi lehessünk!
  2014. december 19. péntek

  Amit nem ajánlok, ezt úgy hívják NYÍLT TÁMADÁS

  z81nsc8gcb2f5yw8iiv5.jpegLehethogy ajánlották a számodra is, akkor tudjál róla kérlek, a jegyesegyetlenem többször is megtette velem szemben, csak éppen nem értette meg, hogy ezzel visszaránt a széles útra, ha nem érkezik meg személyesen szemtől szemben 1 héten belül a támadotthoz. Lehethogy hallottál arról, hogy 7 órán belül, valószínűleg az a helyes megismerés, de vannak akiknek 1 hét múlva okozott mélyrepülést. Én nem ajánlom a számodra sem, és akkor egy kis történet ahhoz, hogy megérthessed 2007. augusztusában többször is szentmise előtt, szentmise közben és még szentmise után is megjelent az a fogalom az elmémben, hogy ESZTERGOMBA KELL MENNEM ZÁRNOM AZ EGYSÉGET. Többször ezt félvállról vettem, sodródtam arra, amerre nem szabadott volna, mert a legjobbat szerettem volna neki adni, ha tényleg ő a lelkitársam. Sokszor, ahogyan akitől legjobban félek, ő is hasonlót élt át a lelkitársával, akit vagy meggyilkoltak, vagy öntudatlan állapotban van, s ezzel Ő sokkal erősebbé alakult, s erősebb egyén kerülhet melléje, de míg másként nem döntenek a fejem felett, addig erre neki esélye minimális. Kérdezheted, mennyivel tud a lelkitársam többet nyújtani, mint bármelyik más hölgytársad. Erre a válaszomat már ismerheted, de személyesen már megfigyelhetted, de azért leíróm: Amikor megyek akármerre, meglátok egy lányt előttem, még fél kilométer távolságból is, addig sietek, míg le nem előzöm, hogy még esélye se legyen támadni a jegyesegyetlenemet. Ha barna hajú, 170 körüli magasságú akkor esetleg visszanézek, amikor már megelőztem, ezt a jegyesegyetlenem többszöri nyílt támadása váltja ki belőlem. A nyílt támadást csak akkor alkalmazzad kérlek szépen, ha százszázalékosan biztos vagy abban, hogy szemtől szembe személyesen a lelkitársaddal ezzel szeretnél kezdeni. Én inkább azt ajánlom, amit mindenkinek, aki ilyennel megoldásra váró gonddal jön hozzám. Bújjál a lelkitársadhoz, engedd átölelni magadat, fogadd azokat a csókjait amit bármikor megad számodra, de soha, de soha ne mutassad a hátsó fertályodat, mert az megfordulást jelent. S tudod mit jelent a megfordulás, nem azt amit neked bemesélnek a hiénák, viperák, pribékek, hanem ha képes vagy személyesen dióban velem szemben kérdezni, akkor elárulóm, ha annyira fontos a számotokra.

  2014. december 18. csütörtök

  Még nem láttam honlapjaidon a következőt, a lelkitársadat akarod-e egyáltalán?

  http://kepkezelo.com/images/aglwwu9yzod9frr1tmd.jpg


  Én ...................... (neved, születési hellyel, dátummal) bizonyítván ................. (dátum) ezen a napon el lettem jegyezve, ezzel ...... (iratok, versek, novellák, stb  felsorolása). A lelkitársam .................... (neve, születési hellyel, dátummal) ellen amióta tudom, hogy nekem rendeltetett ezt és ezt követettem el (Megjegyzés, szépen felsorolod, ha képekkel, ha videókkal, ha tagadással mindegyik végére ezt, vagy ehhez hasonlót behehelyezel VÉTKEZTEM AZ ÉG  ELLEN, ÉS TE ELLENED kicsinyhitűségemmel, aggodalmaskodásaimmal, kételkedéseimmel, stb. KÉRLEK SZÉPEN BOCSÁSSÁL MEG NÉKEM, hogy nem voltam személyesen melletted érted Velünk ) Az első tudomásom rólad, lelkitársam ...... (dátum, amire oly sokszor megkapod az utasítást, s természetesen összetörsz, hogy nem hittél abban ami oly kézenfekvő) én a mai naptól kezdődően az ÉGI SZENTHÁROMSÁG ELLEN és TE ELLENED megpróbálok a legkevesebbet hibázni, megpróbálok, ha hibáztam úgy nem pihenni, hogy előtte ne kérném ENGEDETLENSÉGEM MEGBOCSÁTÁSÁT, s BŰNÖM FELISMERÉSÉNEK KÖSZÖNHETŐEN MENNYEI SEGÍTSÉGNYÚJTÁST alázatos szívből jövő imáimban, alázatos engedelmes cselekedeteimben. (Itt elmondod az ismert Szent Mihály imákat, s amikor végére érsz akkor zárod azzal a közös imá(i)tokkal, amit közösen még megtehettetek.) IGÉREM, hogy az első adandó alkalommal, teljes egységben mindenképpen zárok, s az aggodalmaskodásaimat, kételkedéseimet magam mögött hagyom. Magam mögött hagyom, s  ............... (lelkitársad keresztneve) , aki fontosabb nekem az életemnél, ŐSZINTE HŰSÉGGEL, ALÁZATOS ENGEDELMESSÉGGEL SOHA MEG NEM BÁNTOM, VELE MELLETTE ÉRTÜNK AZ EGYSÉGBEN AZ EGYSÉGÉRT SZABAD AKARATOMMAL EGYETÉRTÉSBEN.

  (ezt elküldöd amit ismersz levelezőcímeire kiegészítve, Dátummal, óra, perc szerint, akkor vagy ügyes, ha üres levelet kap kézhez)


  Megjegyzésként számodra sérülést okozott amikor felismerted, miket és hol hibáztál, számodra a közvetlen személyes segítségnyújtással persze vagdalkoztál, hogy AZT AZÉRT MÉGIS NE. Lehet tovább ecsetelni, lehet alaposabban belemélyedni, de a legjobb az lenne, ha ami az éterben vannak fényképeid, s zavarják az egység felépítését, ha módod van rá tüntessed el kérlek, ahogyan rólam szokták mondani, amit már észrevehettél, ÉGETEK ha a világgal szemben teszem amit tennem kell, mert ezen az keskeny úton, ahol annyi segítséget kapsz másképpen nem tehetsz, mert akkor lesodrodól, s még nehezebb tudsz visszakapaszkodni, ezt soha ne felejtsed el kérlek. Sőt, hogy világosabb legyen ott ahol ezelőtt képes voltál megfordulni, ottt már bizonyára nem leszel képes. Tehát, teljes kitakarításnál egyetlen hiba is sokkal mélyebb sebet üt, ha nem bánod meg azon nyomban, s ezt megérted ha naponta olvasod a legszentebb könyv  Újszövetség részét leginkább.

  2014. december 9. kedd

  A tisztulás útján a gyónásig

  at7pox8otjr7ncglvz5x.jpgElőbb kellett volna megkapnod, de valami mindig az utamba állt, most pedg leíróm, hátha könnyebb lesz neked, s nem azzal foglalkozol, hogy elárultad a menstruációs terminusodat a lelkitársadnak, szinte azzal kezdtél, itt megjegyzem a lelkitársam terminusa 28 nap, de ez is lényegtelen amikor sokkal lényegesebb hogy fel tudjál készülni a lelkitársad személyes szemtől-szembe fogadására. Itt megjegyzek nagyon sok mindent kérdezted mi a kék-fehér, amit annyiszor megtekintvén a honlapjain, egyszerű, miért nem mondta el ezt neked? Bizonyára elmondta, de mivel ma jó kedvemben találsz, elmondom, s elküldelek lényegében vásárolni. Mérjed meg kérlek magadat válladtól a térdedig, ilyen hosszú fehér polót keressél a ruhatáradban. Ha ez megvan, akkor fürödjél meg úgy, mintha a lelkitársad ott lenne veled személyesen- tehát kerítsél egy szivacsot, most a szivacs lesz Ő, rakd szépen le a ruháid a fürdőszobában, mintha Ő is ott lenne, tehát csak a ruhát érintheted, a tested azon részeihez, amelyet átvehetett volna ne nyúljál, ha hibázol kezd előről, s minden hibázásnál ismerd fel vétkezésed, engedetlenséged következményét. Amikor ezzel megvagy, vedd fel azt a polót amiről ezelőtt írtam. Aztán, hogy a kék szín is meglegyen a polóta vedd rá azt a sötétkék melltartódat, amellyel annyi embert a környezetemben is megkisértettél, köztük a Jenő és Tünde házasságát, és Attila és Ágnes házasságát tönkretetted, amiről tudok, bár egy buszmegállóba se fér el azon emberek az ismerőseim közül akiket megkísértettél közvetve vagy közvetlenül itt már az lényegtelen, gondoljál arra kérlek inkább itt tisztulók, mint odaát. Most amikor felvetted azt a melltartódat, következhet a ruhatárad felpróbálása. Amit mondtam, ha ott kilátszik a törzsön, akkor az SELEJT. Tudom, hogy ez sok leszen, mert hasonló helyzetű már kérte, hogy segítsek neki. Tehát ez elég sok időt el fog venni, mivel amelyik SELEJT, azzal engedetlen voltál a lelkedhez és szellemedhez, tehát tested a felülemelkedett. Remélem megérted, akkor következik a fotóid, videóid, szedd össze hol található az interneten, amelyik SELEJT érintett arra tedd rá a cetlit, hogy hol lelhető fel az engedetlenséged. Akkor teszed jól, ha megsíratod az engedetlenségedet, s képes vagy kimondani: VÉTKEZTEM! Sírni fogsz, többször kénytelen leszel a fürdőszobába menni, sokan fognak miatta támadni azok közül, akiktől próbálsz elszakadni azért, hogy a lelkitársadhoz tudjál aggodalom és kételkedés nélkül kapcsolódni. Sokan fognak lenni, akik vissza akarnak rántani, ezért vegyél elő egy lapot, a következőképpen osszad fel három oszlopra, egyik oszlop címe: MELLETÜNK, másik oszlop címe: ELLENÜNK, a harmadik oszlop címe: VELÜNK. Sokan fognak megzavarni telefonon, bizonyára, te pedig kérlek a következőt tedd: Aki felhív, s érzed, hogy visszarántani akar, ajánljad fel neki, hogy mondjatok el egy Miatyánkot, az imádság után „Jézus, szabadíts meg minket, tehetetlen bűnösöket, ellenségeidtől.” -s tudni fogod, hova, melyik oszlopba kell tenned. Sokan lesznek azok, akikről kiderül, hogy ELLENÜNK , mivel azok egyik se lesz képes elmondani veled a két imádságot, értük imádkozzál, hogy ismerjék fel azt az utat, amelyik a széles út közepén keskenyen a világgal szemben halad, a továbbiakban ŐKET KERÜLJED! - ha mégis összefutnál vele, akkor a lelked és szíved szerint a szellemed irányításával tedd, amit már tehettél volna, hogy a lelkitársad melletted veled érted szeretve szeretetben. Ne haragudj kérlek de még annyit írók, ha a lelkitársam megtámad álmodban, ez még nagyon fontos, ezért a következő mondatsorozatból gyártsál 22 darabot, és mindig ott legyen a kezed ügyében, mert általában Őt használják azok, akik neked is az ellenségeiddé válnak, ha a világgal szembeni útra kanyarodsz. A szöveg a következő: Bújj oda hozzá, a karjai közé, de tudd, hogy többen itt állunk a baloldalán, hogy a segítségünkre legyen! -ezt számozd meg, a 22 féle verziót, de ne vágd a fejéhez, amit tud, hogy ahol te is állsz ott a sorban ott van az a hölgy, aki 77szerte erősebb a jegyesegyetlenemnél, s ezzel én lényegében blokkolva vagyok, védve vagyok jobboldalván is, de erre már rájöhettél magad is. Még valami. izzadni fogsz, amikor meglátogat és vádaskodik, mert Ő sajnos még nem jöhetett rá, miképpen módosították leveleimet. Még talán annyit, tudom, hogy szeretem a csokoládét, vegyél egy táblát, s ha nem hibáztál  estétől reggelig adj hálát, annak aki életét adta értünk, hogy rajta, a hídon átmehessél. Még talán annyi megjegyzés, mivel sajnos érintett vagy benne, végezd, amikor sírni fogsz, akkor kezdesz tisztulni: http://nyomaban.hupont.hu/41/meg-nem-szuletettek illetve http://nyomaban.hupont.hu/79/magzat .


  Ellenfelem háromféle bűnnel taszítja pokolra gyermekeimet. 1. a paráznaság, a test bűnei.
  Éljetek tisztán, önmegtartóztatásban! Erre is értettem, amit az Evangéliumban mondtam: aki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel minden nap keresztjét, úgy kövessen Engem! 2. a mammonimádás. Ne gyűjtsetek a földön kincseket, ahol a rozsda megemészti, a moly szétrágja, a tolvaj ellopja. Gyűjtsetek kincseket a mennybe! Osszátok szét a fölöslegeteket, hogy egyenlőség legyen! Ahol a kincsed, ott van a szíved. 3. a hatalom. Ne uralkodjatok egymáson! Legyetek alázatosak, és engedelmeskedjetek! Legyetek lélekben kisdedek, mert ilyeneké a mennyek országa! Azért rendeltem lelki vezetőt, hogy neki engedelmeskedjetek, aki Isten törvényei szerint vezet benneteket. Akik bűnre akarnak kényszeríteni, azoknak mondjatok ellent!
  (
  AZ ÚR JÉZUS KRISZTUSNAK Mária Julianna által adott üzenete 2014. december 2-án)


  Utóirat: Telefonon csak úgy vagy képes elérni, hogy érezzed a Szomáliába általad küldött lelkitársad sorsát, tehát csak ellenőrzöm, bekapcsolom pár percre, aztán kikapcsolóm, mivel úgy érzem, hogy ezt is tudnod kell, van lehetőséged választani, de míg dióban 2 percet nem bírsz velem szember szemtől-szemben addig nem akarok veled személyesen találkozván segíteni.

  rendelet

  Bizonyára már eljutottál addig, hogy következzenek a fehérneműid, erre egyszerű a válaszom, mivel ismered a lelkitársamat, menjél el hozzá, kérdezzed meg kérlek, mivel hogyan okoztok bennünk a legnagyobb vágást. Kérdezd meg tőle, a jegyesegyetlenem (INKÁBB EGY IGAZ ELLENSÉG, MINT EGY HAZUG BARÁT!) már úgyis olyan jól műveli, hogyha már magam is többször arra gondolok, egyáltalán miért kellett engem mellé osztani, amikor annyian képesek lettek volna mellémállni, ha nem történtek volna meg azok az események, amelyek következménye az ami a jelenlegi állás, Ő a háttérben háttérből figyel minden gyanús lépésemkor, pedig támad annyira, hogy eszembe sem legyen Őt kihagyni az életemből. Sőt lehetne tovább folytatni, de Őt kérdezzed meg, Ő bizonyára eligazít, ha szépen megkéred rá, de kérlek szépen ne erőltessed amire képtelennek érez, ne erőltessed, hagyd rá, hogy abban a sötétségben vádaskodjon, ha neki az kell, hogy mások irányítsák a háttérből. S ezzel remélem, te is tisztában látsz, hogy ekkora sebet te is ütöttél azokkal az eseményekkel, amikor annyi és annyi lehetőséged lett volna a lelkitársaddal, Balázssal zárni az egységben. Őt kérdezzed, ha nem vagy képes velem szemben dióban, 77 percet kibírni. S akkor folytatjuk a szakaszt, bizonyára rosszullesett, amikor kiderültek a barátnak látszóról, hogy az ellenséged. Elmondom, ezek még nem azok, az majd később, onnan támadnak ahonnan nem várnád, s azokon keresztül, akiket inkább belekevernek, csakhogy ők fedezékben maradjanak. Folytassuk, a könyveidet, prospektusaidat, újságjaidat, képeidet is remélem már átválogattad, mivel ez egy újabb támadási felület, s szerintem ti is a legkevesebb felületet akarjátok, hogy szemtől szembe a legkevésbé égessétek meg egymást. S még valami, ami szerintem fontosnak tünhet, ha bármelyik barátodról kiderül, hogy hátadba vágná a kést, az soha nem volt az igazbarátod, ne sajnálkozzál miatta. Ő(k) érdekbarátaid, soha nem lettek volna igazbarátaiddá, mivel ő(ke)t az a légkör, amiben élsz, az büvölte el, egyik sem fogadott volna éjszaka, egyik sem hallgatott volna meg éjszaka- erre emlékezzél, engem bármikor felkereshetsz, meglelhetsz éjjel-nappal, pont ez háborította fel a jegyesegyetlenemet, de ebbe se menjünk bele, mivel ezen csak akkor változtatnák, ha a személyesen jegyesegyetlenem mellettem velem értünk. Tehát ott tartottunk Őtőle kérdezd meg, ha annyira ismered, én csak annyit tudok mondani keressél utánna 1846-nak, s minden a felszínre fog jönni, sírni fogsz amikor megfogod érteni, hogy hogyan lett annyiszor a tested a lelked és szellemed irányítása nélkül. Sírni fogsz, de inkább most sírjad bánat könnyeidet, s amikor Balázzsal vagy, akkor meg örömkönnyeidet szeretve szeretetben az egységben. Nem kell szerintem, többet írnóm róla, magad is látni fogod amikor megérzed azt a mérhetetlen kifogyhatatlan segítséget, de ne felejtsed el kérlek, ha kitakarítasz teljesen, s utána hibázol mindig tudjál bocsánatot kérni, mindig tudjál alázatosan engedelmesen nem engedni a hétszerte erősebbeket, mert akkor még nehezebb leszen ezt végigcsinálnod, ezért amit megbeszéltetek Balázzsal, azt csak rátok tartozik, neki kellett volna átvennie, amit te nem engedtél meg aggodalmaskodó kételkedéseiddel. Mint többször is írván mondtam elégedjél meg azzal, hogy mellette ébredhetsz, karjaiban pihenhetsz, szívetek szívhangként összecsengen, stb. A folytatás nem leszen kellemes téma, bár sejteni vélheted, mivel szinte senki nincsen aki ne paráználkodott volna. Aztán egy helyzetgyakorlat arról, mennyire fontosak számodra a környezetedben fellelhető tárgyak, s zárásként a hetes rendszer és a hatos rendszer különbségei, melyek után végigvesszük, ha addig nem leszel képes kapcsolódni az engedetlenségeimet. Durva lesz látnod, ha még a lelkitársamét is felrakom mellé, de az alapján képes leszel megérteni, ha magad engedetlenségét a lelkitársadéval összehasonlítód, akkor ugyanaz fog kijönni, mivel más lehetőséged azon az keskeny ösvényen nincs. Vagy ELLENÜNK, Vagy MELLETTÜNK, Két Urat egyszerre nem szolgálhatunk!!!

  http://kepkezelo.com/images/hsure0p9fpcnqhr17rkd.jpeg
  Eldöntheted melyik részével folytassam a paráználkodás önkielégítés részével, vagy a paráználkodás kielégítés részével. Arra is gondoljál kérlek szépen, hogy ami ebben a végidőben ERÉNYnek számít az valójában HALÁLOS BŰN!  Mondd kérlek elküldted a következőt már, amelynek a végére a következőt írjad: KÉRLEK, TEDD AMIT MEGTEHETTÉL VOLNA, VELED, MELLETTED, ÉRTED s a végére írd oda a teljes nevedet, ami már lehettél volna. Tudnod kell ezt is át fogják írni, ezért hivatkozzál erre a bejegyzésre, mivel én nem leszek olyan, hogy akkor megszakítóm, mert megérkezett, magad is láttad, még nem lelted fel, pedig ha akart volna segíteni városbelijének akkor megtette volna. Akkor a levél vége már megvan írva, előtte pedig azt amit ha leírtál volna, akkor nem használták volna fel ellenetek. Ha sírnód kell a levélírás közben, akkor tényleg képes leszel őszintén megírni ugyis tudod, hogy mit, és miért ezért nem szükséges nekem ezt leírnód, de azért annyit megjegyzek számodra is, ha már a Balázs karjai között leszel ölelésben, akkor is folytatni fogom, mivel ti vagytok a B, mi vagyuNK az A, s a Nefelejcs utcában találtok megfelelő lakást, így még előbb is odaérhettek mint MiNK.
  http://kepkezelo.com/images/smiqghhqwtmbca1mqrpv.gif

  Már vártam volna a gyorsításodat, de még nem értél ezek szerint erre meg, de akkor folytassuk, mint hallottam van más segítséged is, ővele nem szeretnék találkozni, de az eseményeket figyelemmel kísérelvén lesz benne részem, ha 2014. december 20-áig nem fogja fel a jegyesegyetlenem, hogy még nem késő megtenni, még nem késő azon lépések megtétele amit már megtehetett volna. Az egyik  segítségeddel nekem bajom van, de ez ne tartson távol tőlem. A bajom forrását álmaimban lelheted fel, melyek igérnek neki is és nekem is hasonlót, hasonlóképpen és hasonló formában. Hogy értsed megérkezhetsz, bármikor felkereshetsz, de Őt hagyd hátad mögött, mivel Ő, ha elérkezik az ideje, s azon az úton amelyen segíthetett neked is, azon van valami ami nem véletlen. Tudod aki, kereken a szemedbe mondta, amit én csak leírtam neked. Akkor most gondolkozzunk, Ő tudja, hogy ha leánya születik neve, lelkitársa édesanyjának keresztneve és saját neve, a második leányának neve a a lelkitársa nagymamáinak és az ő nagymamáinak leánykori neve, s közbe persze születhetnek a lelkitársától fiúk. Talán el kell mondjam véletlenek nincsenek, megegyezések esélye is minimális, tehát képes átvenni, ami másnak rendeltetett, ha a más, jelen esetben a jegyesegyetlenem nem képes rá, s ezzel hazánknak újabb mérhetetlen pofont adnak általa. Lehethogy zavaros, lehethogy kicsit egyveleg, de míg nekem azt mondják, védjem addig így teszek, mert más esetben sokakat veszélyeztetnék a kicsinyhitűségemmel. Nyugodtan eljöhetsz, de nem egyeztetek róla se marokbeszélőn, se levélben, már képes vagy arra, hogy megkeressél, ha gyorsabban akarsz haladni. Ha utánanézel a Gyökereimnek megérted a lépéseimet, s annak a lépéseit is megérted, Ő valamilyen oknál fogva nem volt képes melléállni a lelkitársának, kapott egy újabb esélyt, de ez az újabb esély ideig óráig tart, csak ennyit kellett most leírnóm részetekre. S még egy megjegyzés jutott eszembe, /milyen magas vagyok-mennyi éves vagyok < aki mellém kerülhet/ - én ehhez ragaszkodom. S akkor folytassuk kérted, hogy a másodiknál kezdjük, hát legyen akkor jön amit már megfigyelhettél segítőkezet nyújtóidnál. Keressél 22 tárgyat, amely fontos a napi életviteledben, s írjad le, mennyire fontos számodra, add oda annak a leírást, aki a legtöbbet segítette számodra személyesen, beszéljétek át vele alaposan. Ha ezzel megvagytok, válasszátok ki a 4 legfontosabbnak valót, s gondolkodjatok el rajta, meglennétek-e nélküle. Ha meglennétek nélküle, akkor a második részben jellemző, de szerintem ez lehethogy a segítődre fog vonatkozni, mert rád bizonyára nem. Most jön a hármas, ez a legszörnyűbb, de ha tudod, hogyan kerüljél ki a hatos rendszerből a hetes rendszerbe tetteiddel, cselekedeteiddel és gondolataiddal, akkor következhet az első, amelyet szinte mindannyian elkövetünk, a lelkitársad ezt azzal fejezte ki, hogy kössed be a szemét, amikor megfordultok akkor csak a másik forrást vegyétek a teljes átadásban figyelemmel, te ettől még mélyebbre kerültél, mert nem értetted meg az összefüggést. Az összefüggésre neked kell rájönnöd, csak rávezethetlek esetekkel, de akkor ha képes vagy már dióban kibírni velem szemben 77 percet, inkább kérdezzed meg attól a segítőtől akit személyesen ismersz, hogy vezessen rá a férfi és a nő sebezhetőségére történetekkel. S is érdemes elgondolkodnod, s azon is, ha kitakarítasz teljesen, akkor még erősebben fognak támadni, tehát egyetlen út, amit megtehettél és megkaptad azt, hogy elvesz, nevét adja minél előbb megtenni, mert egyre nehezebb lesz. Egyre nehezebb lesz, s ezen az úton más lehetőség nincsen, vagy előre a világgal szemben, vagy az útról lefordulván a világgal tartani a széles úton, amely már tudod, hogy hova és merre vezet. Most még annyi, amit a lelkitársadtól kaptál segítséget, keressed kérlek elő, amit megváltoztattak, abból is ki tudod venni, melyet és mit írt a lelkitársad, s tőlem ne kérjed azt, ami máshoz tartozik, mert nem tehetem meg. Gondolkodjál el rajta, azokban az üres levelekben mi lehetett, amit  a lelkitársad neked írt, nektek az egységért. S már tudni fogod az elérhetőségeit egyiket sem változtatta meg, a szomáliai számát, pedig személyesen vagyok hajlandó neked, ha addig nem tudod helyretenni, amit annyian el akartak venni tőletek.

  2014. december 9. kedd

  "♥♥♥ Szercsizlek!♥ Puxcsi!♥ Imizlek!♥ Love-ollak!♥ Édi vagy! ♥♥♥"

  olaydkf5a3odu9lsc2t.gifVolt egyszer egy lány aki aznap szakított a barátjával. Teljesen ki volt akadva, ezért nem is tudott aludni. Mivel pár hete olyasmit írtak körüzenetként neki a barátnői az üzenőfalára,hogy ha hajnali 1-kor hívná fel őket, akkor is meghallgatnák, felhívta 3 barátnőjét.


  Az egyik csak ennyit mondott:
  - Bmeg normális vagy te? - majd lecsapta a telefont. A lány kicsit elkeseredett , majd felhívta a 2. barátnőjét.
  ő ezt mondta:
  - Ne haragudj, de most rohadtul nem vagyok kíváncsi rád. - majd ő is lerakta. A lány már teljesen el volt keseredve, de azért még felhívta a 3. barátnőjét. Ő csak ennyit mondott:
  - Mesélj mi történt a fiúddal. - majd órákon át beszélgettek.
  Ennyit arról,hogy a facebookon a képmutató barátos üzenetek nem érnek sokat, mert tényleg csak bajban mutatkozik meg ki az igaz barát.

  2014. december 8. hétfő

  Sokkal célirányosabban, 77szerte erősebbre, hogy végre a lelkitársatok mellé legyetek képesek személyesen is állni

  http://kephost.com/images/2014/10/09/sziasztok_1.gif

  Fazekas Tamás: Végtisztesség

   

  A védelmed: oltalom!

  Ahogyan a kard is kereszt

  S a kereszt is kard,

  S amíg ereszt,

  Az majd, az majd…

   

  Az oszt igazságot, látod!

  Az vág rendet, alig várod!

  Az tesz Rendet! Igazságot!

  Látod-e ily bölcsességed!

  Áldott, bűnös Lélek

   

  - Nékem, s Néked -

  Az hozhat békességet,

  Nyerhet bocsánatot,

  S áldott irgalmat!

  Könyörületességet!„Isten szeretete kitöltetett szívünkbe a nekünk adott Szentlélek által."Pál apostol, Szentírás, Rm 5,5.

  (Rorate coeli) Adventi elmélkedések, Prohászka Ottokár, Szt. Gellért Egyházi Kiadó, 1991.

   

  „Beléptünk az egyházi évnek sajátosan vonzó és kedves szakába: az Adventbe! Az advent négy vasárnapját megüljük szokott hévvel s azután ránk köszönt a szent vigilia, a legszentebb glóriás éjfél s a karácsony három misés ünnepe.

  a) Mi ez az ADVENT? Ünnep; elmúlt idők emléke, régi korok létét, reményét vágyát ünnepeljük benne. Antifónákat énekelünk, melyekben évezredek szenvedélyes fájdalma s reménye sír föl. Emlékezünk prófétákról. Bele állunk a szent homályba s letakarjuk lelkünket évezredes víziók fátyolával. S miért tesszük ezt? Hogy annál lángolóbban örvendezzünk azon, hogy íme, íme abból a múltból édes jelen lett! Elgondoljuk, hogy mennyi izzó vágy hasogatta az eget, míg kinyílt, de végre is kinyílt s nekünk ez a fő. Mennyi könny melegítette a földet, hogy tavasza legyen, de hát végre tavasz lett. Hála az Égnek! Úgy teszünk, mint az ingerkedő édesanya: eltakarja gyermeke elől arcát, azután ránéz, hogy mosolyra gyúljon. Mi vagyunk a „beati possidentes”, mi a vágyak gyümölcseinek boldog élvezői! Nekünk megadta ezt az Úr!

  b) De ez az Advent, mely volt, figyelmeztet arra az Adventre, mely van, melyben az Úr jövőfélben van. Jön felénk az Úr! A mi egész életünk Advent. Ennek az Adventnek Karácsonya a halál után Krisztus kegyes és irgalmas arcára vetett tekintetünk, azaz első tekintet, melyet a kegyelem állapotában kimúlt lélek az Úrra vet, befejezi az élet Adventjét. Ó hát csak így legyen! Mitis atque festivus Christi Jesu tibi aspectus appareat. Lásd meg lelkem Krisztus kegyes és diadalmas arcát!

  c) Mi meg nem halunk, életünk az Advent jegyében áll! Mik a jegyei?  1. A homály. Az élet útjai a másik világba homályos utak. Az ész éjben áll, a világnézetek bizonytalanok, kétségek és haladás settenkednek körülöttünk. Ó, ki vezet el az éjben, biztos úton célunk felé? Csakis az ANYASZENTEGYHÁZ! 2. Az Advent második jegye a várakozás. Visszafojtott lélegzettel hallgatózunk, feszült figyelemmel nézünk széjjel s kérdezzük: hogyan vagyok lelkemmel s mikor halok meg? Nem nyughatunk meg végleg, ha elalszunk, erről álmodunk, ha üdvünk esélyeire gondolunk, lázba esünk. Reményeink oly nagyok! Prófétáink annyit beszéltek nekünk, lelkesedéssé fokozták reményeinket. 3. Harmadik jellege az  „üdvözítő Istenbe vetett hit és remény”! „Deus ipse veniet”. Elsősorban ez nem a pokol, hanem a mennyország hite. Isten üdvözít! Ó bízzatok s vágyódjatok, imádkozzatok a vágyak 3000 éves imáival.

  Az Advent lelke nem passzív, hanem agilis, sürgető lélek, „öltsétek föl Krisztust” hirdeti. Krisztusnak kell életetekben, vagyis Adventetekben kialakulnia! Az ember élete kifeszített kötél az állat s a Szent között, kötél az örvény fölött. Veszedelmes az átjutás. Az emberéletnek nagysága ép az, hogy nem cél, hanem csak HÍD! Feszüljön, lendüljön! Psychológiája a törekvés, a munka s a küzdelem. A keresztény aszkézis sohase fajuljon restséggé és élhetetlenséggé. Ember küzdj és bízva bízzál!”

   

  Az Advent homálya

  a) „Két Advent van, az egyiket ünnepeljük, a másikat éljük. Az egyik emlékünnepe a hálás kereszténységnek, mely bele éli magát a régi évezredek reményébe. A másik Adventben mi magunk élünk, hogy megoldjuk a nagy jövendőség feladatát, e részben mi is homályba élünk, homályban, melyet a végesség, a földi lét, a gyarlóság vet szívre, észre s életre, e homály közös. Benne élt Ádám, Ábrahám, Dávid, Izaiás, Ezechiel, ker. Szent János, szent Pál, szent Gergely, ass. Szent Ferenc, szent Bernát, szent Ignác és az utolsó jó lélek, mely tegnap elköltözött. Mi is mindnyájan szabadulást keresünk, „Üdvözítőt várunk” – mondja szent Pál – ki elváltoztatja ez alacsony testi életet. Folyik a „salus”. A régiek várták a világosságot s mi is várunk s imádkozunk: Lix perpetua luceat eis! A régiek keresték az Isten országát, hazájukat, s mi is mondjuk: nincs itt maradandó városunk, hanem a jövendőt keressük. Úton vagyunk, keressük a jobbat, a megváltást. Ezért mondom: Advent van!

  b) A mi sűrű adventi homályunk a tévely, a rossz világnézet, a babona, a helytelen fogalmak életről, (halálról), társadalomról. Gondolok azokra az oltárokra, melyek Isten nevében állottak a földön, Molochra és Dagonra, mily borzasztó sarcot sarcolt ki az emberiségen a babona, mennyi fájdalmába került, mit szenvedett az emberiség „papoktól”, kuruzslóktól, zsarnokoktól, királyoktól, (kommunistáktól, fasisztáktól, kapitalistáktól). Orvosok égették, vagdalták a tudomány, bírák öldösték az igazság nevében. A tévely és a bűn nehézségei közt folyik most is az élet: homályban vagyunk (de még mennyire!) s törekszünk a homályból ki.

  c) Mily árnyékot vetett az emberi szívekre az eredeti bűn az érzékiség féktelenségében. Ezt az árnyékot nem oszlatta el rólunk senki. (sőt, mára szennytengerként hömpölyög végig a világon, még „templomi esküvőt követel”, megkapja, Sodoma és Gomora példájára). Ez ellenséges hatalom uralma alatt nyög szent Pál s apostoli tekintélyével szerencsétlenségnek bélyegzi, mondván: „Én szerencsétlen, ki szabadít meg e romlandó testtől?” Világ fölött uralkodó hatalmasról szól az írás: tele van a világ a test s a szemek kívánságával s az élet kevélységével!

  Megnyilatkozásai különfélék. Megnyilatkozik mint büszkeség, kevélység, kegyetlenség, majd ismét mint önzés, kapzsiság s végül mint rothadás és testiség. Miféle béklyók azok, amelyek az erényre született szívet s lelket az alacsonyság gránitszikláihoz kovácsolják! Szent Pál az embert máshol „homo terrenusnak” mondja. Ó de mennyire igaz, hogy földízű és sáros az ember.

  d) Az eredeti bűn legsötétebb árnyéka végül a halál, megváltás ettől nincs. Ezen a kapun mindenkinek keresztül kell mennie s meg kell hódolnia az Isten zászlótartója, a halál előtt. Az ember érzi, hogy a halál fölséges hatalom, nem is tesz az emberre akkora benyomást sem a háborgó tenger, sem a tűzhányó vulkán, mint a halál. Felszabadulásunk ettől nincs. Ave Caesar! Motituri te salutant! Mindenki ezzel lép a halál árnyékába s ez a Caesar nem int soha, hogy kegyelmezzenek áldozatának. Így vagyunk ezzel s maga az Úr Jézus, a világ világossága sem vette le rólunk a sokféle homályt. Mégis kimondhatatlan nagy jót adott: világosságunk lett a sötétségben!

  Ha az Úr Jézus jászola előtt térdelek, mily édes, mily kedves nekem az Isten! Milyen más Dávid király érzelmi világa! Milyen kemény az, mily bizalmas világ ez. Velünk van, köztünk van az Isten, az Emmanuel megjött! A meghitt boldogságnak végleges stádiumait még nem állította bele a világba, de a bizalomnak, szeretetnek, bensőségnek légkörét már megteremtette: testvérei közt van a filius hominis! Élek világosságából!”

   

  Az Advent Krisztus-várás

  „Krisztust várták régen, kívánták megtestesülését s Krisztus várjuk mi is, kívánjuk lelkünkben való kialakulását, azonkívül várjuk eljövetelét a világ végén. (vagyis Második Dicsőséges eljövetelét, amelytől már nem sok idő választ el).

  a) A régi Adventben Krisztust várták testben. A megtestesülés a legkegyelmesebb, a legnagyobb tény, nagy központ a történelemben, az Isten végtelen jótéteménye. Előtte megfagytak a szívek, hideg volt, elborultak a lelkek, sötét volt, fölemelte koronás fejét a bűn. Sikerült eltemetkezni éjbe, fagyba. (ide zuhant vissza a XXI. Század emberiségének nagy része) Ez éjben dörgött a próféták szava s élesztette a jobb reményt. (akkor, máma a magán-kinyilatkoztatások által hirdeti, a Második eljövetel nemzedéke vagyunk, ébredjünk föl gyorsan, mert a vőlegény az ajtó előtt áll!).

  A sötét éj s az éjben virrasztó remény jellemzi az első Adventet. A nyomorúság mértéke betelt, a hajnal pirkadt s megjött Ő, kit a lelkek vártak. Ó végtelenül elnyújtott, szent prófétai remény, te isteni erény, mely a nyomorúságban álmodol erőről, szálld meg lelkemet, hadd reméljek erősen, lelkesen, gyöngeségem, nyomorom dacára bízom, hogy győzök. Advent van bennem is, édes, erős, szent remény! Reményben van erőm, meg nem fogyatkozhatom.

  b) A mostani Advent is Krisztust várja, várja megérkeztét s kialakulását lelkünkben, azután várja a világ végén való Úrjövetet. Ez utóbbit hiszem, az előbbin dolgozom. Ez az én legfontosabb Adventem. Ezt az én Adventemet is éj, fagy, halál árnyéka előzte meg, ebben is mély álom s hosszú éj van, de keltegető, ébresztő szózat is hallatszik. A régi Advent elmúlt, a mostani Advent folytonos s minden egyes lélekben ismétlődik. A lélek alszik… téved… dermed, föl kell ébresztenünk. Némely lelket elfojtott a test, él benne az állat, alszik az ember. Mást elborított a káprázat, eltelt magával, él benne az öntelt ember, alszik az isteni ember. Minden ember többé-kevésbé szomnambul az isteni világban, él, jár, de inkább csak alvajáró, le van borítva, öntudata öntudatlansággal, elfogultsággal, gyöngeséggel s az isteni élet kő- és jég- kérgeken iparkodik áttörni. Bennem is mennyi egyoldalúság, hiba, hiány, kis-kaliber, idegesség, ellenszenv, – mennyi pára, árny és homály, – mennyi kitaposott útja az öntudatlan indulatjárásnak.

  Éjben állok valamiképp, lelkiismeretem s az isteni sugallatok, mind megannyi prófétai szó, ébresztgetnek, fölráznak, iparkodnak fölszabadítani a káprázattól. Illumina oculos meos…! Látni akarok, látni önmagamat. Tisztulni akarok s alakulni. Minek járjam én az ösztön, az önszeretet, az impulzusok, a reakciók méltatlan marhacsapásait? Kérem az Istent, hogy világosítson föl, reflektálok magamra s összehasonlítom magamat másokkal, a jobbakkal, nemesebbekkel, tanulni akarok tőlük valamit, a mi megteszik rajtuk. Félre a lelki szomnambulizmussal, abnormális tünet az, betegség s gyengeség! Aki hibáit látni kezdi, az már ébredez s aki erős kézzel fog azok megjavításához, az már bele is állt az Isten napszámába”.

   

  Adventi program

  „Adventi program: magunkba térni és magunkból kilépni.

  a) Az eszmélődő élet. Az eszmélődő lélek Isten felé igazodik. Istennel rokon lélek lévén, (a Saját Képére és Hasonlatosságára teremtette), jelentkezik bennünk a vágy feléje törni, hozzá közeledni, vele egyesülni, benne megnyugodni. Nem okoskodunk sokat azon, hogy ki Ő, mi Ő, nem ütődünk meg azon, hogy el nem képzelhetjük, sebaj, a virág sem érti a Napot, a gyökér sem a Földet, s mégis neki való lévén, feléje fordul, beléje tör, így teszek én is Istenemmel. (nagyon komoly belső nagytakarításra törekszem, mivel már zsenge gyerekkoromtól kezdve, teljesen ateista, Istent tagadó oktatási rendszeren keresztül sulykolták belénk, NINCS ISTEN! Az evolúció termékei vagyunk, ősapáink, ősanyáink,  a MAJMOK voltak! Nektek, szerencsétlen, megtévesztett „barátaim”, akik még ma is ezt, vagy ennek hasonló, mai modern változatát a New Age minden formájával, beleértve a szabadkőművességet is,  valljátok, hiszitek, szolgáljátok, az igazi atyátok a Hazugság Atyja, a Sátán Őfelsége, – Lucifer – aki a Pokol fejedelmévé vált, lázadása bérekén!).

  1. Első érzelmem, hogy mélyen megalázom magamat, leülök lábaihoz s hozzá simulok s mondom: íme itt vagyok, Veled vagyok, kezeid alkotása! Itt vagyok, mert ide vonzottál, Te … Te, édes Úr! (ezt nem akarta a gőgös, öntelt felsőbbrendű szellemi teremtmény – az angyal, Lucifer és követői – és mai ivadékai, „barátaink”, akiket sikerült megfertőzniük hazugságaikkal és akik köztünk élnek, rajtunk uralkodni akarván! ).

  2. Eltelem nagyságának, fölségének élvezetével, gondolatainak nagyságával, eszményeivel s teremtő, üdvözítő akaratával s jól esik nekem arcra borulva tisztelni, imádni, dicsérni Őt! Ó édes tisztelet, mily finom érzéket adsz, hogy Isten szemébe nézhetek, ihletsz… s fölüdülök, mint magas hegyeiden.

  3. Jobbágyi készséggel ajánlgatom föl magamat, tanácskozom: mit is akarhat tőlem Ő, az én nagy Uram?

  4. Hallgatok Rá, kíváncsi vagyok akcentusára: szólj Uram, hallja szolgád! Tanulmányozom gondolatait, ahol föl-fölcsillámlanak, természetben, Evangéliumban, szent Testvéreim lelkén, – A hit világossága és fényei nekem oly tanulmány, mint a festőnek az alkony színei. – Kezdek látni lelki világot, azt, hogy az ember testvér, hogy az élet Isten-szolgálat, nem tengődés, hogy célom hivatás, nem sors, hogy segítség s kegyelem környékez s nem véletlen, s hogy az ember álca, míg a látszat s a világtörténés millió szálából font gubóból ki nem repül!

  5. Hozom közelebb magamhoz… a lélek segít rá… „Implemini Spiritu Sancto”, teljek el Szentlélekkel, buzdít az apostol, foglaljátok le azáltal, hogy szívvel dolgoztok, így: hiszek, töltekezem Veled! Napsugaram vagy s én magamba szőlek…szomorúságomban éj vagy, sötét és felséges, de lelkem denevérszárnyakon, a finom érzés tapogatódzásával eltalál Hozzád.

  Remélek Uram, feszült a lelkem, Te vagy a tavaszom. Növök, kitárom lelkem millió pórusát: én erőm! Szeretlek Isten, Jézus, édes Testvér, édes gyermek! Te Isten s villámló, nagy, emberi lélek, ki rám gondolsz s rám pazarolsz Isteni életet.

  6. S kópiázok! Átviszem lelkemre vonásait, az örökké tevékeny, a fejlődő életnek vonásait, az egyre szebben kialakuló, tiszta öntudattá kristályosodott ösztönnek, hajlamnak, szenvedésnek és szenvedélynek vonásait. Én, én, én több, szebb, mélyebb, igazabb élet akarok élni. (nem lesüllyedni, megalkudni, elposványosodni a bűn fertőjében!). Evangélium, Szentmise, Oltáriszentség, sugallatok, kegyelmek, mindezek eszközei az én életemnek, annak az életnek, melyben Krisztus az én eszményem, erőm és tüzem!

  b) A tevékeny élet.

  1. A lélek, amely tenni akar, erős kezét mindenekelőtt megérezteti alaktalan, torz , bűnös, belső világával s azt mondja: itt rend legyen! Rend az Isten szent Akarata! Ami vele ellenkezik, azt megtöröm, azzal szakítok! Először is a bűnre, a rendetlenségre teszem rá kezemet… vas kezemet, s kitisztítom, kisöpröm házamat! Törekvésem először is arra irányul, hogy ne legyen rajtam bűn, hogy tiszta legyek, de ezzel be nem érem, hanem mindig a pozitív erényt sürgetem  s gyakorlom!

  2. Rendet teremt a szenvedély, a hajlam, az ösztön vásáros világában, s tágra nyitja szemét a fény (az Igazság) felé! (nem játszik bújócskát, a bűnnel, a világgal, - „ki vagyok én, hogy elítéljem?” állszent megnyilatkozás!)  Teremt hitet, nem kételkedni, hanem élni! (sajnos, máma sokan elfelejtették: az igaz ember hitből él!). Baj, hogy nem élvezzük azt, amink van, nem éljük át. „Man philosophirt zu viel und lebt wenig aus der Wahrheit”.

  Én tudást, hitet, reményt, mind arra használom, hogy melegen, nemesen éljek. Sokat akarok tudni, hogy sokat szeressek. – Teremt reményt s hűséget! Kedélyhangulataink forgatnak, mint a tavaszi szél a szélkakast. A Religió nem szélkakas, de isteni kötelékekkel lefogott lelkület. „Keine Gefühlsreligion” mert az én igém szellem és lélek. Életemnek tartalma nem lehet változó hangulat, hanem jól megalapozott s hűségesen átélt erkölcsiség. Öntudatában akarok lenni annak, hogy amit érzek s teszek, azt mind én akarom, – az mind belőlem való, – én vagyok azért felelős, mert én teszem, én alakítom, én teremtem erkölcsi világomat!!! (tehát éppen ezért a Nagyfigyelmeztetés alsó határa hat-hét éves kornál kezdődik, és Bergoglio bíborossal végződik!).

  3. Rendet teremt világi életében. Kötelesség, munka, hivatal, foglalkozás, divat, illem, udvariasság, családi s társas élet, emberi érzés, (beleértve a politikát is) ez nekem nem kikapcsolt világ, mely hittől, Isten tisztelettől külön áll. Dehogy, én ezt mind Krisztus gondolatai szándékai szerint alakítom.

  (ez a helyes, egészséges, tiszta keresztény – katolikus lelkület – de az a kérdés: hányan gondolkodunk, törekszünk így élni? Mert máma, a XXI. Század emberiségének sikerült egy Isten nélküli,  hitetlen, ateista társadalmi életet kialakítania, győzött az sátáni elv, „a vallás magánügy”, nincs helye a közéletben, sőt, már Európa is megtagadta keresztény gyökereit,  a keresztet sem tűri meg, de a „transvestitáknak” drukkol, díjazza őket! A vérbeli keresztény politikus, ritka mint a fehér holló, de sokan megbújnak a „név” árnyékában, elfeledve, súlyosabb ítélet alá fognak kerülni!).

  Amit az ész követel, amit a tisztességes élet sürget, milyenek a test-ápolás, kenyérkereset, szórakozás, érintkezés, (barátkozás), mindezt erkölcsi világomba állítom bele.

  4. Érzületemmel, tisztult öntudatommal iparkodom magam körül is hatni. Lelkem mécses, tehát világít, szívem tűzhely, tehát melegít. Energiákká váltódtak ki hitem s elveim, következőleg érvényesítem azokat, úgy, hogy jót teszek másokkal, nemesítve, javítva, bíztatva, segítve hatok rájuk! Mindenki, aki így él, higgye, hogy ő, „a világ világossága”! Higgye: Krisztus mondta!”

   

  Tartsatok bűnbánatot!

  „Tartsatok bűnbánatot, mert elközelgett a mennyek országa!” (Mt 3, 2.). Kell, kell bánnunk a bűnt, kell penitenciát tartanunk! Ez az Evangélium prológja.

  a) A bánat állandó, kíséri az embert, mint az árnyék, pedig el akarták oszlatni, ki akarták a vallást vetkőztetni hagyományos bánatosságából, föl akarták deríteni a szent homályt s a bánat helyébe örök derűt teremteni az „úr”-embernek, de hiába. (sajnos, újra jönnek mások, még magas szinteken is, hogy nekik sikerülni fog, de az eredmény ugyanaz, ideggyógyász,  pszihológus, gyógyszerfüggőség egy életen át!).

  A szem, mely az égre nézett, mely a Végtelen erején, szépségén fölragyogott, könnybe lábadt, mihelyt önmagára tekintett: érezte bűnösségét, de érezte a szabad, nemes akarat psychologiájának sugallatát, hogy bűnét megbánhatja s hogy azt bánnia is kell. Ó mily édes, hogy ezt tehetem! Fájdalmam édes könnyei!

  b) Ha a bánatot földeríteni akarjátok, némítsátok el előbb az ész, (értelem, lelkiismeret) szavát, mely a jót a rossztól megkülönbözteti, – csitítsátok el harcait az erénynek a bűnnel, emancipáljátok a felelősség érzetétől, fejezzétek ki az erkölcsi törvényt s az eszményeket kilogrammokban s akkor a bánat forrása elapad, elfelejtünk sírni! (ezt a marxista-leninista, kapitalista filozófia bizonyos szintig elvégezte, a többit befejezi Bergoglió, azoknál, akiket sikerül megtéveszteniük).

  De addig nem. Nem, nem, míg bűn lesz, míg vereség és szabadságvágy lesz, míg mámor és ébredés lesz, addig folynak a bánat könnyei. Szabadságom, küzdelmem könnyei!

  c) Az antagonizmus a tilos gyönyörérzetnek kielégítése s a kötelességérzet közt elementáris tény s a kötelességérzetnek veresége bűnnek hivatik. Az akarat tehet, ami tetszik, de ha vétkezik, a fullánkot a lelkiismeret kárhoztató ítélete vágja bele, a lélek érzi: „vétkeztem”, érzi vereségét, szégyenkezik! Érzi, hogy az Igazság törhetetlen, hogy ő maga kizökkent az örök szükségesség vágányából, de csak saját rovására, hogy összezúzassék. Érzi, hogy az erényben, az örök szentségnek emberi lelken rezgő sugarában kell látnunk igazi dicsőségünket s aki attól elfordul, magamagát kárhoztatja rongyba! (s ha ebben megmarad haláláig, a Pokolra!)

  Csoda-e azután, ha kitör belőle a vágy, ha szomorúságának borújából elővillan a vétek beismerésének villáma s magával ragadja a jó és szép felé? (bárcsak „mindenki” engedné, hogy legalább a Nagyfigyelmeztetéskor ez a Megváltónk  kereszten számunkra kiérdemelt, a bűnbánat fejében felkínált ajándék elfogadásra találna. Akkor, és csakis akkor menekülhetne meg „mindenki”!).

  Szent bosszút áll önmagán, (helyesen, az, aki) elégtételt ad a megsértett rendnek s a rend Urának, (Szentháromság) alázatban, szomorkodásban, utálatban, elfordulásban, (a bűntől). Vágyódásban, fölmagasztalja az erényt, s ha nem koszorúzhatja meg magát az első szeretet rózsáival s az ártatlanságnak elvesztett liliomával, őszi chrysanthemumokból fon magának koszorút, a rózsák elhervadtak, de a szenvedő erény s a magába szállás őszies hangulatának is vannak virágai. Nem választotta-e meg helyesen a modern világ is az őszi chrysanthemumot bánatos hangulatának szimbólumául? Ó igen: hagyjátok bánkódni és sírni az embereket, a lelkiismeret bánni akarja bűneit! (ezt stimulálni kell, nem elfojtani, elbagatellizálni, hiszen csak így hiteles és garantált a tisztulási folyamat! Amiért egyes „pásztorok” néma kutyákká váltak – csak részigazságokat hirdetnek, hogy senkit meg ne bántsanak – mások lepaktáltak a farkasokkal – a szabadkőművesség ügynökei lettek – nekünk nem muszáj éhen halnunk, ha van lehetőségünk hiteles forrásból meríteni, táplálkozni tudunk romlatlan évezredes „örök életet adó Igével”, a gyóntatószékben!)

   

  Mind mélyebb bánatot!

  a) „Teremjétek tehát a bűnbánat méltó gyümölcseit!” (Mt 3, 8) Ehhez először is mély, igazi bánat kell, ezt a bánatot tökéletesíti  a gyakori gyónás. Megtérésünk vagy jobbulásunk kezdetén csak zavarosan ismerjük meg vétkeinket, később azután tüzetesen kezdjük megismerni vétkeink sokaságát és nemtelenségét. E megismerés fokozata szerint nő bánatunk. Kezdetben általában szomorkodunk bűneink fölött, azután egyenkint siratjuk azokat. Bár bírnók minél szenvedélyesebben!

  Pontosan és egyenkint, gonoszságainkat  egész mezítelenségében csupán Jézus látta, midőn vért izzadott a kertben. A szent vér, melynek gyöngyei a Földet öntözték, felszáradt, de bűneink emléke nem foszlott szét. A külön ítélet napján elénk fogja azokat terjeszteni. Amily fokban tünedeznek elénk tehát első vétkeink, azon mérvben nő bánatunk. Nagy vigasz a bánat, különösnek látszik, de igaz, mert a bánat által kiemelkedünk bánatunk tárgyából.

  b) A gyakori gyónás által több kegyelmet nyerünk s a kegyelem meglágyítja lelkemet, mint az áztatás a kendert, hajlékonyabbá teszi. S ez érzékenységtől függ a bánat. Akiben ez megvan, az jobban tudja bánni a kisebb bűnt, mint más a nagyobbat. A kegyelem mértéke szerint bánkódik mindenki, a szentek legjobban bánkódtak, mert legtöbb kegyelmük volt.

  Kezdetben darabosan bánkódunk, durva az érzékünk, nyers a légkör, hideg a szív, még tél van. De csakhamar finomabb lesz észrevevésünk, lágyabb a levegő, melegebb fuvalmak járnak. A kegyelem eszközli, hogy valaki magát nagy bűnösnek lássa: Klára pestises betegnek tartja magát, Borgias szent Ferenc nem tud hová lenni bűnterhével, égeti, a pokolban sem talál magának való helyet!

  Kegyelem kell, ami a kegyelmet adja, az ad bánatot. A penitenciatartás szentsége maga is ad kegyelmet, tökéletesíti a bánatot. Ott bizonyosodunk meg arról, hogy még mikor bűnösök valánk, halt meg értünk, s meggyőződünk, hogy már akkor szeretett mikor ellenségei voltunk! Úgy szerette Isten a világot. „Ebben áll a szeretet, nem mintha mi szerettük volna Istent, hanem mivel Ő előbb szeretett minket”. Ó csak járjunk az élet, az érzékenység nyomain. A lélek durvasága akadályozza a bánatot. Nézzétek a durva embert, a vadat: lelkére csak a vihar, a szélvész, az orkán, a dörgés és villám tesz benyomást. A bölcsesség, a mélység, a szeretet, mely ki van öntve a teremtésre, őt nem hatja meg. Éppen úgy, míg szívünk durva s a föld érdekeit hajhássza, csak a halál, pokol, ítélet félemlítik meg. Nem tud bemélyedni a kegyelem bensőségébe, az ima titkaiba, a búcsúk kincseibe. Aki nem hatol beléjük és szórakozott, azt csak az ítélet dörgése riasztja föl, de aki éber, az meghallja a nyári lég lebbenését a fák lombjain!

  c) A kegyelemmel jár a hasonulás, kezdünk mélyebben s bensőbben érezni Krisztussal, szenvedését szívünkre vesszük s mélyen meghat az a gondolat: ugyan, hogy néz reám a tövissel koszorúzott Jézus. E tekintettől megrendülök s átszegeződöm. E bánat indító okai kizárólag: véres verejtéke, öt szent sebe, szent arcának éktelensége és szent Szívének búja. Szavai „ egész nap kiterjesztettem kezeimet e hitetlen és ellenszegülő néphez… mert megfedett engem, amint mondotta az Úr, az Ő elbúsult haragja napjain”

  E bánat addig nő, míg életünk tart. Ilyen volt szent Pál bánata, ki a bűnösök elsejének mondotta magát, ilyen Mária Magdolnáé a farizeus házában, ilyen folignói Angéláé, ki szégyenkező bánaton kezdte, midőn eltitkolta bűneit a gyónásban, de aztán megolvadt szíve Jézus szívének tövis-koszorús lángjaiban. Szeretni az Istent! Praktikus értelme: gyűlölni a bűnt, repülni a gyónáshoz, érezni könnyebbülést, szentül vágyódni mind tisztább érzelmek s hangulatok után”.

   

  Kedves Testvéreim. Megosztottam azokból a „morzsákból” amelyekkel én is táplálkozni, töltekezni próbálok, az Adventi szent időben, és amelyek a Mi Urunknak, Jézus Krisztusnak egy kiváló, valódi apostolutód asztaláról származnak. A Magyar Katolikus Egyház „oszlopainak” egyike volt a maga korában. Nézetem, meggyőződésem szerint nagyon fontosnak tartom a következőket pontosítani: számomra az elmélkedés, elmélkedést jelent, katolikus tanítás szerint, gyümölcse színtiszta eledel, tanítás, amely igaz életre nevel, táplál, benne az igen, Igen, a nem, Nem!

  A „meditáció” akár mint szó, vagy fogalom idegen, sátáni az én szemszögemből, úgyszintén a „reform”!  Sajnos, divat lett, hogy már csak „gondolataikat” osztják meg a szószékekről papjaink nagy része, a vasárnapi szentmisék stb. alkalmával, és általában olyanok is, jól belesimulnak a világi sémába, toleránsak, szónokiak,  miként az „írástudóké, farizeusoké” volt. A kettős élet kolonca nehéz, (mindannyiunknak,  szolgálni Istennek és a Mammonnak, a testnek és a léleknek, bort inni, vizet prédikálni, lélek-őrlő!) kétségtelen, felkészülnek de, hiányzik belőlük a lelki erő, a hatalom – tisztelet a kivételnek.  Éppen ezért terméketlenek, a termés, a gyümölcs „silány”, a „nyáj rossz úton halad” Szőkefalva – üzenet a papoknak – 2001. 02. 11, talán ez a dátum nem azt jelzi – betegek a tagok, mert a fejjel is baj van?! Vajon ha az Oltáriszentség előtt „szülnék” meg, rendszeresen,  akkor milyen lenne? Nem szándékom kritizálni, senkit megbántani, de egy új Adventhez érkeztünk, a „rendkívüli, nagy   kegyelmek idejében” lényeges, hogy végre nagyon összeszedjük magunkat, mindannyian, papok és hívek egyaránt. Csak ezt kéri a Szűzanya, válaszoljunk, hittel, életünkkel!

   

  Z Imre Áve Mária!

  2014. december 4. csütörtök

  Ha annyira akarnád, akkor megtehetted volna már oly régen, de még nem késtél el vele

   

   

  "A bizalom nemcsak egy szó,
  Mit kimondani is nehéz,
  A bizalom egy törékeny kincs,
  Mi nagyon könnyen odavész.


  A bizalom egy hosszú út,
  Melyen mi is végig megyünk,
  S, hogy nehéz lesz-e járni rajta
  Attól is függ, mi mit teszünk.


  A bizalom a legnagyobb díj
  Mit másoktól kaphatunk,
  S bizony e ritka kincsért sokszor
  Nagy árat adunk.


  A bizalom az egyetlen út
  Egy másik ember szívébe,
  S csak akkor tudjuk mennyit ér
  Ha már mindennek vége.


  A bizalom egy fájdalmas érzés
  Mert bízni csak szeretve tudunk,
  S e szeretetben a legszebb az
  Ha a másiktól bizalmat kapunk."

  Ez a kép kifejezi azt amit már oly régen tudsz, nem kérlek, hogy menjél a lelkitársad honlapjaira, mert idővel magad fogod megtenni. Annyit segiítek, hogy képes legyél a visszahuzó rugó(ka)t eltörni, amit már régen eltörhettél volna, ha a lelkitársad hívó szavára  személyesen szemtő-szembe válaszoltál volna. A kiképzésed durvának fog tünni, de mivel nektek is ott kell lennetek, ahol neküNK kell lennünk, így nem lehetek figyelmetlen, mivel ezzel neküNK is ártanák. Durva lesz, mivel nem tehetek másképpen, s ha haza tudod csalogatni Szomáliából, ahová természetesen miattad ment el, akkor jól meg fogsz erősödni bizalmi hitedben. Talán megjegyezhetem, nagyon sok közös imára, nagyon sok böjtre leszen szükséged, s nem veheted félvállról. Akinek mennie kell, annak mennie kell a közvetlen környezetedből, mert te most a rugót akarod széttörni, ami annyiszor visszarántott. Használni mint mondtam, csak a mi HonlaprendszerüNKet használom, de megteheted, hogy a lelkitársadét is használod. Megteheted, hogy ha megkeresel, hogy legalább a ruhatárad ne legyen akadálya, de én Esztergomba nem megyek, ha pedig megyek, akkor is leadom az előadásomat, s megyek, vagy visznek tovább, ezt jó ha megérted. 2014. december 20-án, lesz 7 éve annak, aminek folyománya nyomán csak azt teszem, a többit gondoljad kérlek hozzá, mivel sok mindent még magam sem vagyok képes felfogni. Radikális változás arra, csak úgy vagy képes, ha tudod mi a jó és a rossz között a különbség. Dipiomával talán eszed is van, a mondat többi részét tedd oda, ahogyan a lelkitársad tenné. Mint írván mondtam, amit lejegyezhettem, s akkor a következő kép, melyhez hasonlót találtam a lelkitársad oldalán is., neked bizonyára ez többet jelent, mint bárkinek ezen a világon.

  Pénzért vehetsz házat, de otthont nem.
  Pénzért vehetsz órát, de időt nem.
  Pénzért vehetsz ágyat, de alvást nem.
  Pénzért vehetsz könyvet, de tudást nem.
  Pénzzel megfizetheted az orvost, de nem az egészséget.
  Pénzért vehetsz pozíciót, de tekintélyt nem.
  Pénzért vehetsz vért, de életet nem.
  Pénzért vehetsz szexet, de szerelmet nem.

  (kínai közmondás)


  Még talán annyit megjegyezhetek, az jó, hogy tudomására hoztad a menstruációs terminusodat, de addig még sok víz folyik le a Dunában, véleményem szerint még fél év kell arra neked, hogy felismerd a jó s a rossz közötti különbséget, de nyugodtan másképpen megfeleltetheted, s még annyi a lelkitársad ruhatára szinte makulátlan, viszont a tiéd amely filmekben szerepeltél, amely darabokban játszottál nem ezt mutatja, hanem valami olyat amin többször is át kell rágnod magadat, hogy a z alulról fogó visszahúzó rugó elpattanjon. Nehéz lesz, ha magadnak nehezited meg, könnyű lesz, ha a lelkitársad honlapjait, leveleit fel tudod idézni magadnak, de azt csak hálatelt szívvel, alázatos lelkelülettel lehetséges. S itt elértünk oda, ahonnan annyiszor visszarántottak. Mint írván megjegyeztem, ha megkeresed leveleit akkor megérted a lelkitársad lépéseit feléd, a meghamisítottakat pedig megtanulod idővel megtisztítani a salaktól, ha képes vagy a jót a rossz cselekedetektől elkülöníteni.