http://kepkezelo.com/images/aglwwu9yzod9frr1tmd.jpg


Én ...................... (neved, születési hellyel, dátummal) bizonyítván ................. (dátum) ezen a napon el lettem jegyezve, ezzel ...... (iratok, versek, novellák, stb  felsorolása). A lelkitársam .................... (neve, születési hellyel, dátummal) ellen amióta tudom, hogy nekem rendeltetett ezt és ezt követettem el (Megjegyzés, szépen felsorolod, ha képekkel, ha videókkal, ha tagadással mindegyik végére ezt, vagy ehhez hasonlót behehelyezel VÉTKEZTEM AZ ÉG  ELLEN, ÉS TE ELLENED kicsinyhitűségemmel, aggodalmaskodásaimmal, kételkedéseimmel, stb. KÉRLEK SZÉPEN BOCSÁSSÁL MEG NÉKEM, hogy nem voltam személyesen melletted érted Velünk ) Az első tudomásom rólad, lelkitársam ...... (dátum, amire oly sokszor megkapod az utasítást, s természetesen összetörsz, hogy nem hittél abban ami oly kézenfekvő) én a mai naptól kezdődően az ÉGI SZENTHÁROMSÁG ELLEN és TE ELLENED megpróbálok a legkevesebbet hibázni, megpróbálok, ha hibáztam úgy nem pihenni, hogy előtte ne kérném ENGEDETLENSÉGEM MEGBOCSÁTÁSÁT, s BŰNÖM FELISMERÉSÉNEK KÖSZÖNHETŐEN MENNYEI SEGÍTSÉGNYÚJTÁST alázatos szívből jövő imáimban, alázatos engedelmes cselekedeteimben. (Itt elmondod az ismert Szent Mihály imákat, s amikor végére érsz akkor zárod azzal a közös imá(i)tokkal, amit közösen még megtehettetek.) IGÉREM, hogy az első adandó alkalommal, teljes egységben mindenképpen zárok, s az aggodalmaskodásaimat, kételkedéseimet magam mögött hagyom. Magam mögött hagyom, s  ............... (lelkitársad keresztneve) , aki fontosabb nekem az életemnél, ŐSZINTE HŰSÉGGEL, ALÁZATOS ENGEDELMESSÉGGEL SOHA MEG NEM BÁNTOM, VELE MELLETTE ÉRTÜNK AZ EGYSÉGBEN AZ EGYSÉGÉRT SZABAD AKARATOMMAL EGYETÉRTÉSBEN.

(ezt elküldöd amit ismersz levelezőcímeire kiegészítve, Dátummal, óra, perc szerint, akkor vagy ügyes, ha üres levelet kap kézhez)


Megjegyzésként számodra sérülést okozott amikor felismerted, miket és hol hibáztál, számodra a közvetlen személyes segítségnyújtással persze vagdalkoztál, hogy AZT AZÉRT MÉGIS NE. Lehet tovább ecsetelni, lehet alaposabban belemélyedni, de a legjobb az lenne, ha ami az éterben vannak fényképeid, s zavarják az egység felépítését, ha módod van rá tüntessed el kérlek, ahogyan rólam szokták mondani, amit már észrevehettél, ÉGETEK ha a világgal szemben teszem amit tennem kell, mert ezen az keskeny úton, ahol annyi segítséget kapsz másképpen nem tehetsz, mert akkor lesodrodól, s még nehezebb tudsz visszakapaszkodni, ezt soha ne felejtsed el kérlek. Sőt, hogy világosabb legyen ott ahol ezelőtt képes voltál megfordulni, ottt már bizonyára nem leszel képes. Tehát, teljes kitakarításnál egyetlen hiba is sokkal mélyebb sebet üt, ha nem bánod meg azon nyomban, s ezt megérted ha naponta olvasod a legszentebb könyv  Újszövetség részét leginkább.