Hogyan akartam, de mégse úgy lett

Voltak terveim, amik még megvalósulhatnának, de az utóbbi időben ahogyan egyre közeledünk az újabb eseménysorozathoz ahhoz, hogy meglehessen csinálni, ahhoz legalább 7 hónap kellene a teljes rendszerek átfésüléséhez, s az események nem fognak megállani, így esélye olyan minimális, hogy szinte 0%.

Címkefelhő
Feedek
Megosztás
Alázatosság

1. Mi köze lehet Jézushoz annak, aki a világ szerinti nagyságra vágyik, mint valami nagy jóra, - amikor maga Jézus az ellenkező irányban haladt? (Viktor J)
2. Minden igazi nagyság abból fakad, hogy valaki le tud hajolni mások szolgálatára. Minden más nagyság hazug önámítás. (Viktor J)
3. Ne élj magadnak, hanem Istennek és felebarátaidnak! Ne keress az emberek előtt tisztességet, hanem igyekezzél nekik szolgálni, sem dicsérettel, sem ócsárlással ne törődve. (Hauser M)
4. Magamra hagyatva semmi sem vagyok, csak csupa gyarlóság, de mihelyt rám tekintesz, azonnal öröm száll belém. (Kempis)
5. Nem árt, ha mindenkinek alárendeled magad, de sokszor árt, ha csak egynek is eléje teszed magad. (Kempis)
6. Az alázatos szívben állandó béke honol.
7. Ha van benned valami jó, tételezz fel mások felől még jobbat, hogy el ne bizakodjál!
8. Ha az alázatost meggyalázták, lelki békéje nem vész el, mert erőssége Isten, és nem a világ. (Kempis)
9. Az igazi alázatosság magamagán kívül senkire sem neheztel, senkire sem haragszik. (Kempis)
10. Ne az én nevem, hanem a Tied dicsértessék, ne az én művem, hanem a tied magasztaltassék. A Te szent neved dicsértessék, nekem pedig semmi részem se legyen az emberek dicséretében. (Kempis)
11. Aki őszintén tudja, hogy nincs benne semmi jó, nem keres másban hibát.
12. Az alázatos lelkek így imádkoznak: Uram, engedd, hogy minél kevesebb feltűnés nélkül mehessek át ezen az életen.
13. Semmiségem tudatában kell élnem! Vagyis állandóan látnom kell és beismernem, hogy semmit sem tudok, és semmire sem vagyok érdemes. (Terstseegen)
14. Istennek semmit sem tudok adni, és érette semmit sem tudok cselekedni. A legjobb, amit tehetek, hogy tehetetlenségemet beismerem. (Tertseegen)
15. Nem szükséges gyarlóságaink miatt annyira nyugtalankodnunk. Gonosz gyermekek ők, akiket ugyan nem szerethetünk, de mégis el kell szenvednünk, mert arra szolgálnak, hogy bennünket saját szemünkben semmivé és a megfeszített Jézus végtelen megalázottságához hasonlóvá tegyenek. (Tertseegen)
16. Ha nagy akarsz lenni, légy szolga, de ha első akarsz lenni, akkor tovább kell menned: légy rabszolga!
17. Ha dicsérnek, fordulj a fal felé és mondjad: Istenem, látom, hogy dicsérnek, pedig Te tudod, hogy milyen bűnös vagyok.
18. A hamis alázatosság visszataszító, a valódi alázatosság vonzó.
19. A valódi alázatosság virág, mely minden kertnek díszére válik, fűszer, mellyel az életnek minden étele megízesíthető. Egyszóval olyasmi, mely minden dolognak az értelmét emeli. (Spurgeon)
20. Teljesen üres edényekké kell lennünk, hogy Isten önmagával megtölthessen. (Trudel.)
21. Hogy az Úr felhasználhasson minket, semmivé kell lennünk! (Trudel)
22. Annak, hogy meghaltunk, egyik bizonyítéka, hogy szeretjük a mellőzést nemcsak a világtól, hanem barátainktól is. (Steinberger)
23. Nincsen szabadabb annál, ki magától és minden egyébtől meg tud válni, és magát a sorban legutolsónak tartja. (Kempis)
24. Én csupa hiúság és semmi vagyok színed előtt, állhatatlan és gyarló ember. (Kempis)
25. Atyám: Verd addig hátamat, nyakamat, míg keményszívűségem akaratod alá hajlik. (Kempis)
26. Ha igazságosan bírálom el magamat, be kell ismernem, hogy senki részéről nem esett rajtam méltatlanság, ezért is nincs okom ellened panaszkodni. – Engem joggal illet gyalázat és megvetés, Téged pedig áldás, tisztelet és dicsőség. (Kempis)
27. Aki valami jót tulajdonít önmagának, Isten kegyelme elé gátat emel.
28. Magunk előtt azok a legkisebbek, kik Isten előtt a legnagyobb szentek, és annál alázatosabbak önmagukban, minél nagyobbak Isten előtt.
29. Mindnyájan gyarlók vagyunk, de magadnál gyarlóbbnak senkit se tarts!
30. Az embernek az a törekvése, hogy önmagától elszakadjon, a nagy tettek között is a legnagyobb. S ha Isten kegyelméből ezt a célját el is éri, akkor emberi értéke felbecsülhetetlen. (Tertseegen)
31. Akik Jézust mint királyt akarják szolgálni, kell hogy az alázatosság szerény ruháját viseljék, nem pedig a fennhéjázó önteltség skarlát díszét. (Spurgeon)
32. Aki megalázkodik, bölcsen jár el, mert ezzel elkerüli, hogy mások alázzák meg. (Spurgeon)
33. Az igazi nagysághoz vezető út: akarj igen kicsiny maradni! (Spurgeon)
34. A Krisztusért elszenvedett szégyen a legnagyobb tisztesség, és az Érte elviselt gyalázat a legnagyobb kegyelem. (Spurgeon)
35. Minden nagy ember nemcsak ért a dolgához, hanem tudja is, hogy ért hozzá, és nemcsak igaza van, hanem tudja is, hogy igaza van, csakhogy mindezt nem tulajdonítják maguknak különös érdemül, és nem várják el, hogy embertársaik leboruljanak előttük és imádják őket. A háttérben ott él bennük erőtlenségük tudata. (Fosdick)
36. Ha Isten el tudja nézni, hogy minket, akiket arra hívott el, hogy Őt dicsőítsük – megvessenek, akkor ezt nekünk el kell szenvednünk.
37. Úgy emelkedhetünk Istenhez, ha mások alá süllyedünk. (Trudel)
38. Legyetek porrá, a port nem lehet megsérteni. (Trudel)
39. Isteni nemesség: szolgák szolgája lenni. (Trudel)
40. Amíg rosszul esik, hogy nem adják meg nekünk a köteles tiszteletet, nagyon messze vagyunk az alázatosságtól (Trudel)
41. Ha te semmi vagy, de Megváltód minden, akkor nagyon pompásan összeilletek.
42. Hiúságunkban olyanoknak képzeljük magunkat, amilyenek a valóságban nem vagyunk. Mindez hazugság, ami Istennek, az örök igazságnak visszatetsző. Egyedül az alázatosságot becsüljétek és szeressétek! (Tertseegen)
43. Semmiségem tudatában kell élnem, vagyis állandóan látni kell és be kell ismernem, hogy semmit sem tudok, és semmire nem vagyok érdemes, mert ez az igazság. (Tertseegen)
44. Az alázatosság nem erény, hanem az a talaj, melyből minden más erény fakad.
45. A szenvedés értékesebbé teszi a szolgálatot, mert csak azt tudjuk megbecsülni, ami sokba kerül.
46. Jézus nem sokat beszélt az alázatosság fontosságáról, hanem egy kendőt vett, körülkötötte magán, és elkezdte mosni a tanítványok lábait.
47. Az alázatosság igazi próbája akkor következeik be, amikor az ember valami nagy eredményt ér el, és abban a kísértésben forog, hogy elfelejtse: minden erejét Istentől kapta, megbízatás gyanánt. (Fosdick)
48. Az igazi alázatosság nemcsak így szól: A bűnösök között első vagyok én, hanem így is: Isten kegyelméből vagyok, ami vagyok.
49. Tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok. Máté 11:28
50. Az alázatosoknak Isten kegyelmet ad.

Free counters!

HonlaprendszerüNK
 • 45 év szabad garázdálkodása
 • A szenvedés szeretetté, a kereszt pedig a szeretet útjává válhat…
 • A szenvedés szeretetté, a kereszt pedig a szeretet útjává válhat…
 • Adni, hogy még többet adhassak!
 • Adni, hogy még többet adhassak!
 • Advent-ÚrJövet
 • Afrikai Látnokokat követvén
 • Afrikai Hűség Hőség
 • Afrikai Víz
 • Ahogy kapom, úgy adom!
 • Aki a virágot szereti, rossz ember nem lehet
 • Aki a virágot szereti, rossz ember nem lehet – VESZPRÉM
 • Áldott legyen mindörökké az Úr neve!
 • Albert Líra
 • Alföld – HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
 • Alvidék-Délvidék, mikor térsz vissza hozzánk? – ZENTA
 • Amarilliszfélék
 • Amerikai Hűség Hőség
 • Amerikai Hűség Hőség – SOPRON
 • Amerikai Látnokokat követvén
 • Amoris Laetitia Háború
 • Andre Lowoa – VESZPRÉM
 • Április
 • Antikrisztus által Irányított Népvándorlás
 • Anzix
 • Anzix
 • Áradások-figyelmeztetések
 • Áradások-figyelmeztetések
 • Armageddon nyomában
 • Armageddon nyomában
 • Armageddon nyomában etnikai tisztogatású polgárháborúkban
 • Áttekintő irodalmi jelleggel
 • Augusztus
 • Ausztrálázsiai Hűség Hőség
 • Ausztrálázsiai Hűség Hőség – SORPON
 • Ausztrálázsiai Víz
 • Bács-Kiskun – SÜKÖSD
 • Bálványtemplomok, vértanuk vesztőhelye
 • Baranya – MOHÁCS
 • Begóniák
 • Békés – HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
 • Borsod-Abaúj-Zemplén – SÁTORALJAÚJHELY
 • Böjt-engesztelés-ima
 • Böjt-engesztelés-ima
 • Bölcsen Okosan Magyaran – ESZTERGOM
 • Bölcsen Okosan Magyaran Természetben
 • Bölcsen Okosan Törpemagyaran – BUDAPEST
 • Bölcsességek
 • Bölcsességek idézetekben
 • Bölcsességek, tapasztalatok, népi kutatások
 • Bölcsességek terjedelmében
 • BTankok
 • Buda
 • Budapest
 • BudaPilisSolt – ESZTERGOM
 • Buzogányvirágok
 • Csongrád – HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
 • December
 • Dél-Alföld
 • Dél – Alföld – HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
 • Dél-Dunántúl
 • Dél – Dunántúl – BALATONFÖLDVÁR
 • Délvidék
 • Dezső Líra
 • Dunántúl – BALATONFÖLDVÁR
 • Ébredések, jelenések
 • Egri Érseki Kerület
 • Előbb-utóbb
 • Előre! Győzelemre Fel! – VESZPRÉM
 • Epikus Gyökereink
 • Epikusan A-C Lírailag
 • Epikusan A-E Lírailag
 • Epikusan D-F Lírailag
 • Epikusan F-K Lírailag
 • Epikusan FGIK Lírailag
 • Epikusan G-I Lírailag
 • Epikusan J-L Lírailag
 • Epikusan L-R Lírailag
 • Epikusan LMR Lírailag
 • Epikusan M-O Lírailag
 • Epikusan P-S Lírailag
 • Epikusan S-Z Lírailag
 • Epikusan SZ Lírailag
 • Epikusan T-Z Lírailag
 • Erdély-Csángóföld-Bánát-Körösmező-Máramaros-Székelyföld
 • Erdély-Bánát-Csángó-Körösmező-Máramaros-Székelyföld, mikor térsz vissza hozzánk? – ZSOMBOLYA
 • Erkölcsi Gyökereink
 • Ervin Líra
 • Esti Éjszakák
 • Észak-Alföld
 • Észak – Alföld – NYÍREGYHÁZA
 • Észak-Amerikai Víz
 • Észak-Magyarország
 • Észak – Magyarország – SÁTORALJAÚJHELY
 • Esztergom-Budapesti Érseki Kerület
 • Esztergom-Komárom – ESZTERGOM
 • Esztergom-Vác
 • Eucharisztia
 • Eurázsiai Unió az Európai Unió ellen
 • Európai Hűség Hőség
 • Eurázsiai Hűség Hőség – SOPRON
 • Európai látnok által követvén
 • Európai látnok által követvén
 • Európai Víz
 • Február
 • Fejér – ESZTERGOM
 • Fejezetek
 • Fejezetek
 • Felvidék-Kárpátalja
 • Felvidék, mikor térsz vissza hozzánk? – ZSOLNA
 • Ferenc Líra
 • Figyelmeztetések, üzenetek minden szinten
 • Föld
 • Föld
 • Frank Hűség Hőség – SOPRON
 • Friss Üzenetek a Nagy Figyelmeztetés előtt
 • Frissülés
 • Függtelen Határzár
 • Gábor Líra
 • Gomora Szodoma Technika
 • Gomora Szodoma Technika alapján a Végső Időkbe
 • Gomora Szodoma Technika Ellen a Végső Időkben
 • Gondolkodó Szemlélődő
 • Gyarlóságunk miatt az utolsó háború elkerülhetetlen
 • Gyermeki Hűség
 • GyökereiNK
 • Gyökereink
 • GyökereiNK TöbbEzer Kárpát-medencében – ESZTERGOM
 • Győr-Moson-Sopron – SOPRON
 • Hajdú-Bihar – NYÍREGYHÁZA
 • Hamis Béke
 • Helyreállítás egységben egységért egyben míg élhet… Földkerekségen
 • Heves – VÁC
 • Heves Jeges – SOPRON
 • Himnuszok-dalok településekről
 • Hogyan akartam, de mégse úgy lett
 • Hosszúság – AL-SAFIROV
 • HőseiNK PéldaképeiNK
 • Hűség Hőség
 • Hűség Hőség – SOPRON
 • Ibolyafélék
 • Igazságokat keresek, nem féligazságokat!
 • István Líra
 • Jácintok
 • Január
 • Jász-Nagykun-Szolnok – HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
 • Jelenések-Zarándoklások – VÁC
 • Jelenések-Zarándoklások – VÁC
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus Krisztus Dobogó Szíve és Szeretete – SOPRON
 • Jézus Krisztus Urunk Dobogó Szíve és Szeretete
 • József Líra
 • Jövő a Múltból kikövetkeztethető – SÜKÖSD
 • Július
 • Június
 • Kadarkút-Siófok-Veszprém
 • Kadarkút-Siófok-Veszprém-Esztergom-Vác
 • Kalitka
 • Kalocsa-Kecskeméti Érseki Kerület
 • Karácsonyi kaktuszok
 • Kard(Gladiátor)virágok
 • Károly Líra
 • Kegyelemteljes Áldásodat kérjük jóságos Uram!
 • Keresztény bizonyságok, életek, történetek
 • Keresztény életek, filmek, történetek
 • Keresztes Imahadjárat
 • Kolon (S)Zala – SÜMEG
 • Kontyvirágfélék
 • Koralkák
 • Közép-Dunántúl
 • Közép – Dunántúl – ESZTERGOM
 • Közép-Magyarország
 • Közép – Magyarország – VÁC
 • Ladik
 • Lajos Líra
 • Latin.Amerikai Víz
 • Lég
 • Lég
 • Legendák, mesék, mondák
 • Liliomok
 • Lírikus Gyökereink
 • Legendás MeseMondaVilág – HERCEGSZÁNTÓ
 • Lélektárs – MOHÁCS
 • Lelkitársaknak, majdnem lelkitársaknak
 • Magasság -VARSÓ
 • Magyarán-magyarul hazánk, nemzetünk, nemzedékünk
 • Május
 • Március
 • Margitvirágok
 • MártírSors
 • MártírSzentSors – SÜMEG
 • MédBabiloni Hűség Hőség – SOPRON
 • Meddig még?
 • Mélység – TRIESZT
 • Messze Távolban
 • Mi hunok 300millióan vagyunk
 • Mihály Líra
 • Munkanapló
 • Muskátlik
 • Nebáncsvirágok
 • Nefelejcsek
 • Nemzeti Imahadjárat
 • Nógrád – VÁC
 • November
 • Nyugat-Dunántúl
 • Nyugat-Dunántúl – SOPRON
 • Október
 • Olajfafélék
 • Olvasó gondolkodó
 • Öntsünk Tiszta Vizet a Pohárba!
 • Örömhír
 • Örömhír
 • Örömhír
 • Őrvidék-Gyepüvidék
 • Őszinte alázatos erkölccsel
 • Pálmafélék
 • Pest – VÁC
 • Pesti kerületek – VÁC
 • Pesti Nagykörút
 • Péter Líra
 • Polgárháborús Védelem
 • Pólusharc
 • Pünkösd-ElJövet
 • Római Katolikus – keresztény rádió – ZENTA
 • Rózsák
 • Sándor Líra
 • Segítek, hogy segíthessek!
 • Skandináv Hűség Hőség
 • Somogy, Pannonhalmi főapáti birtoktól napjainkig – BALATONFÖLDVÁR
 • Sopron-Vác-Mohács
 • Szabolcs-Szatmár-Bereg – NYÍREGYHÁZA
 • Szegfűk
 • Szélesség – TACHOV
 • Szentek köztünk élnek, a múlt róluk beszélnek
 • Szentek köztünk járnak, csodák bennünk élnek
 • Szeptember
 • Szeretve szeretett egységben szép az élet, ha nem adják meg-vissza türelemmel várd a lelkitársad!
 • Szétszaggatott szívek, akik összetalálkozhatnak, ha egymásra figyelnének mennyei segítséggel
 • SzívHang
 • SzívSzólam
 • Szodomán túl Armageddon
 • TABU
 • Tamás Líra
 • Természet Bűnös természetünk ellen lázad!
 • Titkok, amelyre ideje, hogy fény derüljön!
 • Tolna – Mohács
 • TöbbEzer
 • Tulipánok
 • Tűz
 • Tűz
 • Üdvözlet
 • Üzenet
 • Üzenet
 • Üzenet a Kárpát-medence területéről
 • Üzenet a Kárpát-medencén kívülről
 • Üzzed El a Sötétséget!
 • Üzzed El a Sötétséget!
 • Változás
 • Vas – SOPRON
 • Veszprém – SÜMEG
 • Veszprémi Érseki Kerület
 • Vigyázz!
 • Visegrádi Hűség Hőség – SOPRON
 • Víz
 • Víz
 • Zoltán Líra
 • 2010. december 17-e óta szerkeszthetetlenek:

  2013. február 26-a óta szerkeszthetetlenek:

  2015. január 22-e óta szerkeszthetlenek:

  Honnan

   

  websas.hu

  MapFree counters! Free counters! Free counters!

  2014. szeptember 28. vasárnap

  "Ez az a nap, amelyet az Úr rendelt" - reggel óta ez jár a fejemben,

  Éjszaka 4 álmom volt, s valószínűleg összefüggenek, aztán megfeledkezvén püspöki szinódus miatt, a társlap 150-nel bövül, addig kérlek szépen ne zavarjatok!

  2014. szeptember 24. szerda

  A cikk később megírva, addig is egy ajándék azoknak akik tudják mit kell vele tenniük

  2004-ben kezdtem a Évről évre Gyökereink kutatást, 2007-ben elég alaposan megbántottak többetek is azzal az érdektelenséggel, ami csak akkor volt észrevehető, amikor megfeledkeztetek tájékoztatni arról ami kellett volna, hogy fejleszthető lehessen. Most is helyre lehetne állítani, de nem látom az értelmét, ha ennyien a rokonaim közül érdektelenek tünnek addig, amíg újra meg nem látogatóm őket. Bizonyára azt gondoljátok, hogy ezzel újra útba ejtelek benneteket. Egyrészt eddig sem rajtam múllott, marokbeszélős elérhetőségeimet pedig tudjátok, s ha arra is lustának tüntök, hogy egy SMS-t elküldjetek, vagy interneten keresztül elküldjetek a 8 postafiókom valamelyikére a változásokat, helyreigazításokat, akkor miért törjem magamat, miért fektessek bele, ha ennyire nem látjátok mekkora lehetőség van benne. Nekem fontosabb az, amit 7 napon keresztül tanulmányoznak a lelkitársak, s ha nem teljesen tiszta akkor tudjam átadni ami számukra fontosabb mint az életük:

  http://andre.freewb.hu/jelenesek

  2014. szeptember 21. vasárnap

  Rendszerváltozás

  Mint értesülhetettek róla, a miskolci rendszerünk Kecskemétre került. Nem kell meglepődni rajta, hogy amikor Flóriánt támadták akkor Brünnbe került egyik darabja. Azt sem kell testvéreim figyelmen kívül hagynotok, a soproni rendszerhálózatot helyreállítani nem nagyon lehet, csak úgyhogy Brünn-be elviszem, amire oly nagyon szükségesnek vélünk. A bakonycsernyei és a szombathely II-es támadása eléggé nagy gondot okozott, de hamarosan ez is korrigálva lesz mivel 8-ról 20-ra, később valószínűleg 22-re emelem a rendszerbiztonságot. A program már meg van írva, csak jóvá kell hagyatnom, de ez akár még ma is megtörténhet, bár bizonyára vannak fontosabb elintéznivalóik, mint hogy engedélyezzenek egy olyat, amivel sok idegeskedéstől szabadítanának meg. Addig is ajánlom figyelmetekbe ajándékként 2009-ig helyreállított www.nyomaban.hupont.hu , illetve a lelkitársaknak segítséget nyújtó www.andre.hupont.hu elérhetőségeket. andre.5mp.eu illetve nyomaban.5mp.eu honlapok eddig is Kecskemét ékei voltak.

  2014. szeptember 17. szerda

  Mindaddig levegőnek nézlek, amíg nem teszed meg, amit oly régen megtehettél volna

  A nyílt támadásnak köszönhetően, s mivel elég sok testvéremnek kell segítenem, ezért csak annyit mondok még a lehetőség adott, csak élned kellene vele, de mivel inkább szaporítód az elmúlasztott lehetőségeket beszélhetek másképpen is, ahogyan téged kihasználnak ellenüNk, s meglátjuk Ők meddig bírják, mennyire játsszák élet-halál uráit.
  Nagyon jól megtanultad, hogyan kell kibeszélned, hogyan kell kijátszanod, hogyan kell hitegetni - ezek szerint neked ennyit jelent a majdnem tízezer levél, többezer hozzádírt versem, többezer neked elküldött segítő írásom. Láss, és figyelj továbbra is azokra akiket modern rabszolgakereskedőnek hívunk. Csak hallgass rájuk, ők soha se fogják elmondani a valós tényeket, mert ahogyan mondani szoktuk betörik a fejük, s a kapott picinyke hatalmukat féltik.

  2014. szeptember 16. kedd

  A határidő lejárt, nem érkezett meg, így akkor nincsen értelme várni arra akit a modernkori rabszolgakereskedők eltévelyítettek

  A munkatársaim írják a cikket, ha nem érintett benne Ön, akkor nem teszik közzé nevét, de mivel csak egyet tudok, hogy bizonyára nem értintett ezért ideje lesz, azt kapják, amit okoztak oly sokaknak. Nincsen kedvem ecsetelni módszereiket, bizonyára van olyan amiről még nem szereztünk tudomást, de addig keressék amíg lehetséges, amikor a cikk megíródik akkor visszavonva nem lesz. Nem lesz, mert eddig is azt tették, s ezután is azt teszik, mert annyira gátlástalan arroganciával vannak megfolytva. Igen meg vannak folytva, és a kedvencem amikor az egész család hallgat arról, mi folyik a háttérben, mert úgye Önök élet-halál urainak képzelik saját magukat. Lehet keresni, melyik munkatársaimnak kaptak rá jogot, hogy megírják a határidő lejárt, a tények, a dokumentumok felszínre kerülnek előbb vagy utóbb, nem csinálok fórumot hozzá, aki valós információval szolgál hasonló ügyekben az úgyis megtalál bennünket. A dokumentált tények, plussz az a háború melyet hasonszörűek okoztak és okoznak hasonlóan elkötelezett embereknek odavezet amit hamarosan megtapasztalunk, így nincsen értelme ecsetelni.

  2014. szeptember 11. csütörtök

  Megtehetném, de mégsem teszem, mert az véleményem szerint erőszak, én pedig megigértem neki, hogy nem teszem közzé csak a címeit

  Hogyan folytassam, hogy Őt ne bántsam meg, de mégis megbántóm azzal hogy a szemére vetem a tényeket amit, ha elfogadna akkor már nem az lenne, ami ezidáig. Lejegyezhetném a tényeket, de inkább nem teszem, mivel aki képtelen különválasztani aki az eggyéforráshoz vezetett miNKet, annak még ha ott mennék el személyesen mellette akkor sem jönne rá, hogy egy újabb elmúlasztott lehetőség... amiből már úgyis Dunát lehetne rekeszteni, úgyhogy eggyel több már nem számít a rovásán. Nem számít a rovásán, mivel azt sem veszi észre ami a szeme előtt zajlik, s ezt azoknak a férgek vezette egyéneknek köszönhetjük, akiben ő annyira megbízik, de csak tegye míg a teljes átrendeződés meg nem történik, s akkor már hiába jön, mivel ő nem 77szerte erősebb sajátmagánál, de ha mégis az lenne, akkor meg hazaárulók verhetnék a fejüket a falba, amit pedig eddig nem vettem észre, pedig elég nyitott fülellel, szemmel, szívvel járok ahová mennem kell, akikkel találkoznom kell.

  2014. szeptember 9. kedd

  Én felvállaltam, mégsem engedték hozzám személyesen, a bejegyzésnek elég durvának kellene lennie, inkább marad üresen s gondoljátok el mit akartam volna írni, s azt szorozzátok meg legalább 77-tel

  Miért nem tudunk parancsolni az eggyéfort szívnek, ha a lelkitársunkat találjuk meg, ezen ha elgondolkoznának ezen azok a férgek vezette egyének, akkor megérthetnék magukkal szúrtak ki elég alaposan, ha már írnóm kellett amelyet üresnek szerettem volna hagyni Aztán ha rájöhetnének ki az az összekötő kapocs, aki úgy teremtett mindannyiunkat, hogy magát adta értünk... s lehetne folytatni, de aki ismeri úgyis tudja, a szerelem helyett szeretet az első megkeresett pillanattól. Nem íróm le, de nagyon várom a végkifejletet, ami azoknak, ha nem bánják meg, mit okoztak, azt kapják amit nem hisznek, hogy egyszer mindannyian felelősségre leszünk vonva. S el kell mondjam, jobb ebben  az életben, mint odaát, mert ez is le van már oly régen írva, csak próbálják tudományosan megcáfolni, akár lehetetlent állítva, magukat s a közössséget becsapván.

  2014. szeptember 7. vasárnap

  Munkatársaimnak!

  Mint tudjátok, az utolsó hét, hogy ne boruljon ki a dili! Az adatok számotokra megküldve, a kép -ha szükségesnek tartjátok- mellékelve, de ha nem képes ekkor sem maga által, akkor le kell írnóm a tényeket, s eztán erre már nem leszen gondunk. Jöhet- de csak úgy, ha mély megbánást tesz azok felé, akiket megbántott az, hogy olyan férgek vezérelt egyénekre figyelt, akiket jó messze el kellett volna kerülni. A felelősségrevonásuk nem a mi gondunk, hanem azoké, akik majd megteszik, ha majdan az érdekünket szolgálják. +36-70/316-8989,  +36-70/9438-111
  Mint látjátok a férgek vezette embereknek mindent szabad, felelősségre szerintük ők úgy sem lesznek vonva. Valakit nagyon alaposan elfelednek, nem vesznek számításba, mert oly nagy a büntetés, hogy még azt sem veszik észre. Egyszerűbb elhinni amit a cső mond, minthogy kimenjen és lássa azt ami ott van a szeme előtt, ezért kérlek benneteket testvéreim csak, ha tényleg jönni akar, akkor hozzátok el számomra, mivel inkább foglalkozok azokkal a tanítványaimmal, testvéreimmel, akik ugyanabban az akolban tartózkodnak, mint olyanokkal akiket a férgek és démonok irányítanak.

  2014. szeptember 2. kedd

  Egy újfajta csoportosítás, melynek mint látjátok értelme csak akkor volt, amikor még nem volt erőteljes a támadás

  Bizonyára emlékszetek testvéreim, Általános, Élet, Kutatás, Oktatás. Az elején elég jól működött, de ahogyan a "férgek által vezérelt egyének" egyre többször lehetetlenné tették elérhetését, vagy szerkeszthetését, úgy egyre nagyobb támadásnak voltak-vannak kitéve. Ne feledjétek, ha életbevágóan fontos a frissitett információkkal két héten belül felkerül egy másik általatok ismert rendszer alá, majd hétszerte vagy hetvenhétszerte erősebb rendszert építek, de szerencsére ez nem rajtunk múlik. Ti is egyre nagyobb támadásnak lesztek kitéve, ha nem veszítek észre, ezért jobb vagy bal oldalvást, esetleg fent kereshetitek a HonlaprendszerüNK címszavat. Ott meglelhetitek amit kerestek, ha mégsem tudjátok, hogyan kell felhívni rá a figyelmüNKet, további jó kutakodást és megtaláló örömet kívánók szeretettel testvérim.

  2014. szeptember 1. hétfő

  Amikor még az egyeteme()n a másik oldalon ültem

  Voltak szép terveim az egyik ilyen amit a címkefelhőben létre lehetne hozni, de nem tudni leszen rá idő. A világ akkori országai 24 kategóriára lehetett volna felosztani a referenciamunkáim alapján, viszont az mire végig futatnám azt a több százezres rendszer-adatbázist addig becslések szerint a jelenlegi felállás szerint 7 hónap lenne elég, de akkor nem foglalkoznák küldetésemmel, ami  fontosabb, mivel az az egyetlen lehetőség annak nyomon követésére, ha nyomon lehetne követni, hogy könnyebben átevickélhessünk a mezőn.

  Ízelítőként:

  DÉL-AFRIKA: Botswana, Dél-Afrikai Köztársaság, Lesothó, Namíbia, Szváziföld,
  DÉL-AMERIKA: Argentína, Bolívia, Brazília, Chile, Ecuador, Guyanna, Kolumbia, Paraguay, Peru, Suriname, Uruguay, Venezuela
  DÉL-ÁZSIA: Afganisztán, Banglades, Bhután, India, Irán, Maldív-szigetek, Nepál, Pakisztán, Srí Lanka,
  DÉL-EURÓPA: Andorra, Málta, Olaszország, Portugália, Seborga, Spanyolország, San Marino, Szuverén máltai lovagrend, Vatikán, Velencei Köztársaság,
  DÉLKELET-ÁZSIA: Brunei, Fülöp-szigetek, Indonézia, Kambodzsa, Kelet-Timor, Laosz, Malajzia, Mianmar, Szingapúr, Thaiföld, Vietnam,
  DÉLKELET-EURÓPA: Albánia, Áthosz, Bosznia-Hercegovína, Bulgária, Görögország, Horvátország, Koszovó, Macedónia, Montenegró, Romána, Szerbia, Törökország
  DÉLNYUGAT-ÁZSIA: Abházia, Egyesült Arab Emírségek, Azerbajdzsán, Bahrein, Ciprus, Dél-Oszétia, Észak-Ciprus, Grúzia, Hegyi Karabah, Irak, Irán, Izrael, Jordánia, Jemen, Katar, Kuvait, Libanon, Omán, Örményország, Palesztína, Szaúd-Arábia, Szíria
  ÉSZAK-AFRIKA: Algéria, Dél-Szudán, Egyiptom, Libia, Marokkó, Nyugat-Szahara, Szudán, Tunézia,
  ÉSZAK-AMERIKA: Amerikai Egyesült Államok, Kanada, Mexikó Egyesült Államok,
  ÉSZAK-ÁZSIA-KELET-EURÓPA: Azerbajdzsán, Dnyesztermenti Köztársaság, Fehéroroszország, Grúzia, Harkovi Népköztársaság, Kazahsztán, Moldova,  Odesszai Népköztársaság Oroszország, Örményország, Újoroszország, Ukrajna,
  ÉSZAK-EURÓPA: Dánia, Észtország, Finnország, Izland, Lettország, Litvánia, Norvégia, Svédország
  KELET-AFRIKA: Burundi. Comore-szigetek, Dzsibuti, Eritrea, Etiópia, Kenya, Madagaszkár, Malawi, Mauritius, Mozambik, Puntföld, Ruanda, Seychelle-szigetek, Szomália, Szomáliföld, Tanzánia, Uganda, Zambia, Zimbabwe
  KELET-ÁZSIA: Dél-Korea, Észak-Korea, Japán, Kína, Mongólia, Tajvan
  KIS-ANTILLÁK: Bahama-szigetek, Dominikai Köztársaság, Haiti, Jamaica, Kuba,
  KÖZÉP-AFRIKA: Angola, Csád, Egyenlítői-Guinea, Gabon, Kamerun, Kongói Demokratikus Köztársaság, Kongói Köztársaság, Közép-Afrikai Köztársaság, São Tomé és Príncipe
  KÖZÉP-AMERIKA: Belize, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama, Salvador,
  KÖZÉP-ÁZSIA: Kazahsztán, Kirgizisztán, Tádzsikisztán, Türkmenisztán, Űzbegisztán,
  KÖZÉP-EURÓPA: Ausztria, Csehország, Lengyelország, Liechtenstein, Magyarország, Németország, Svájc, Szlovákia, Szlovénia
  MELANÉZIA: Fidzsi-szigetek, Salamon-szigetek, Vanuatu
  MIKRONÉZIA: Kiribati, Marshall-szigetek, Mikronéziai Szövetségi Államok, Nauru, Palau
  NAGY-ANTILLÁK: Antigua és Barbuda, Barbados, Dominikai Közösség, Grenada, Saint Kitts és Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent és Grenadins, Trinidad és Tobagó
  NYUGAT-AFRIKA: Azawad, Benin, Bissau-Guinea, Burkina Faso, Elefántcsoport, Gambia, Ghána, Guinea, Libéria, Mali, Mauritánia, Niger, Nigéria, Sierra Leone, Szenegál, Togo, Zöld-foki szigetek,
  NYUGAT-EURÓPA: Belgium, Egyesült Királyság, Franciaország, Hollandia, Írország, Luxembourg, Monaco,
  ÓCEÁNIA: Ausztrália, Pápua-Új-Guinea, Új-Zéland
  POLINÉZIA: Kiribati, Szamoa, Tonga, Tuvalu

  2014. szeptember 1. hétfő

  Jézus pusztai megkísértése

  „Akkor a Lélek elvezette Jézust a pusztába, hogy megkísértse az ördög. Miután negyven nap és negyven éjjel böjtölt, végül megéhezett. Odajött hozzá a kísértő és azt mondta neki: ’Ha Isten Fia vagy, mondd, hogy ezek a kövek legyenek kenyérré.’ De Ő ezt válaszolta: ’Írva van: Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely az Isten szájából származik.’ (Mt 4,1-4; Szt. Jeromos Kat. Bibliatársulat fordítása, Bp., 2002.)”

  Krisztusnak három kísértést kellett kiállni a pusztában, és Ő mindegyik próbában győzött. Ezúttal most az első kísértésre vetünk néhány pillantást.

  Jézus, mint egy harminc éves volt, amikor megkeresztelkedett a Jordán folyóban. Amint az alámerítése során kiemelkedett a vízből, az Isten dicsőségének fénye ragyogta körül. A Szentlélek, mint egy galamb ereszkedett rá (vö. Mt 3,16). Az égből a sokaság hallatára az Atya szózata hallatszott: „Ez amaz én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm (Mt 3,17b).” Ezt a hangot és bizonyságtételt hallotta a sátán is, aki Jézus sarkában volt gyerekkora óta, hogy valamilyen módon bűnbe vigye Őt. Eddig ez nem sikerül neki, bár Krisztus magára vette a meggyengült és bűnre hajló emberi természetünket, amelyet akkorra már négyezer éve gyengített a bűn. Krisztus azért ment a pusztába, hogy imával és böjttel készüljön fel a nyilvános tanítói szolgálatára, és a megváltás titkának a bevégzésére. Teljesen az Atyára hagyatkozott, így imádkozott és böjtölt negyven napon át. Ez a negyven napos ima, és böjt a számunkra elképzelhetetlen. Ám Krisztusnak a kísértőnek adott válaszából kitűnik, hogy Istennel együtt minden lehetséges. Ez a böjt nem Istenkísértés volt a számára, mert egyrészt a Szentlélek indítására vállalta, másészt pedig Jézus válaszából az is kiderül, hogy az ember nemcsak kenyérrel él, hanem minden igével is, amely Isten ajkáról való (Mt 4,4; Lk 4,4). Krisztus ezzel élt teljes Istennek való átadottságban és imában, amely során az étvágyát és az emberi természetének minden bűnre hajló késztetését az Isten Lelkének az uralma alá tudta vonni.

  Miért volt ez fontos, és miért volt ez az első kísértés? Azért, mert az első emberpár is ezen a ponton bukott el (vö. Ter 3,1-13), és ahol elbukott Ádám, Krisztusnak azon a ponton kellett győzni, hogy a sátán bitorolt uralma az ember és a Földünk fölött ne legyen teljes és állandó. Éppen ezért az Isten Fiának, aki valóságos isteni személy, emberként, isteni hatalma igénybevétele nélkül kellett győzni a kísértés és a kísértő fölött. Ez által tud Krisztus a példaképünkké és megváltónkká lenni, és így válik követhetővé a Mester; mert ahogyan Ő hit által győzött, nekünk is lehetőségünk van ugyan úgy Isten Lelkének erejével győzni a bűn fölött.

  A sátán megvárta azt a pillanatot, amikor az Üdvözítő teljesen kimerül a böjt és a lelki küzdelem alatt, amikor az emberi szervezet negyven nap után egy utolsót kiált az ételért, mielőtt feladná és összeomlana. A bukott angyali fejedelem ekkor lépett oda Jézushoz. Krisztusnak ez az éhsége tehát nem olyan éhség volt, mint amikor mi ebéd előtt megéhezünk, és az késik egy-két órát, hanem ez az emberi szervezetének az utolsó, nagy és hangtalan kiáltása volt az eledelért. Ahogyan az Édenben Évát nem közvetlenül, hanem egy kígyót médiumként használva szólította meg az ördög, úgy Krisztus esetében is minden bizonnyal a világosság angyalaként (vö. 2Kor 11,14) jelent meg az első kísértése során, mintha őt az Atya küldte volna. Amint azonban megszólalt, már le is leplezte romlott jellemét és hitetlenségét, mert a megszólítása ezzel a szócskával kezdődött, hogy: „ha”. „Ha az Isten Fia vagy, … (Mt 4,3)”. Arra akarta rávenni Krisztust, hogy kételkedjen a keresztségekor elhangzott atyai kijelentésben, hogy Ő a szeretett Fiú, és vegye igénybe az isteni teremetői hatalmát a saját érdekében, és a sátán utasítására. Krisztus számára ez volt a nagy kísértés: az Ő isteni, teremtői hatalmát kezéhez venni, és azzal győzni, mert ezt bármikor megtehette volna. Krisztusnak ez olyan könnyen elérhető volt, mint ahogyan én felemelem a kezemet, vagy megszólalok. Krisztus a földi élete során később is, még a kereszten is magához vehette volna ezt a hatalmat (vö. Mt 27,40), leszáll a keresztről és visszatér a mennybe, de akkor mi végleg elveszünk. Ám ha ezt megteszi, ha kezéhez veszi az isteni hatalmát, amiről önként lemondott (vö. Fil 2,5-11), akkor mit mondjon az elbukott ember, és mit mondjak én. Azt mondhatnám: „Krisztusnak könnyű volt, mert Ő Isten Fia, de én csak egy ember vagyok.” Pedig Krisztus a bűn fölötti győzelemhez csak olyan eszközöket vett igénybe, amelyeket mi is igénybe vehetünk. Melyek voltak ezek: 1. Ima és böjt a Szentlélek vezetése alatt és nem fanatikusan a saját fejünk szerint. 2. Az Isten igéjével való „táplálkozás” és az Isten szavának az ereje a sátánnal szemben, amely hit által válik hatalommá. 3. Krisztus nem a saját értelmére támaszkodott - bár megtehette volna, mert Isten Fia volt, - hanem az Írásokra, azaz a Biblia szavaira, hogy mi is ezt tegyük. Ezek az eszközök a mi rendelkezésünkre is állnak. Vegyük észre, hogy ebben a küzdelemben Krisztus saját emberi természete fölött is uralkodott és győzött (vö. Zsid 5,7-9). Ezt írja a Példabeszédek könyve: „Bizodalmad legyen az Úrban teljes elmédből; a magad értelmére pedig ne támaszkodjál (Péld 3,2).” Ő, aki a szavával a későbbiek során kihívta a négynapos halott Lázárt a sírból és az feltámadva kijött, megtehette volna, hogy a saját szavaival verje vissza a kísértőt. Nem tette, hogy nekünk példát adjon a győzelemre. Egyébként, az az íráshely, amelyet idézett az első kísértésre válaszul ténylegesen a saját szavai voltak, mert ezeket Mózesnek és Izrael népének mondta el még a pusztai vándorlásuk során mielőtt emberré lett volna. Ugyanis az „Úr, a te Istened” kifejezés (vö. MTörv 8,1-6) az Ószövetségben Krisztusra is vonatkozik, mivel a bűneset óta az Atya nem érintkezik közvetlenül az emberekkel, csak a Fiú által (vö. Jn 1,18; 1Jn 4,12). Jézus a pusztában tehát Mózes ötödik könyvéből idézett, és ezzel utasította el azt, hogy a saját érdekében a köveket kenyérré változtassa. Ez az eset még arra is ráirányítja a figyelmünket, hogy az Isten szavának való engedelmesség az isteni csodánál is fontosabb kell, hogy legyen a hívő ember számára. Amit a Szentírásban az Isten mond, az valóban kinyilatkoztatás. Igaz az, hogy nem szó szerint ihletett az ige, csupán a gondolat ihletett a Szentlélek által, de az ténylegesen és tisztán az Istentől van hétszeresen megtisztítva és elválasztva minden salaktól (vö. Jer 23,28-29; Zsolt 12,7).  Milyen Isten lenne az kedves olvasó, aki arra sem lenne képes, hogy az ő beszédét hiánytalanul és számunkra értelmes módon közölje? Ha nem lenne arra képes, hogy a történelem folyamán minden viszontagság és a Biblia elleni támadás ellenére a Szentírás, amit a kezünkben tartunk, az ne tőle legyen? Akkor nem lenne élő Isten. Ha csak rejtjelekkel és bizonytalan módon értelmezhető üzeneteket lenne képes hozzánk eljuttatni, amelyeket csak külön beavatott csoport tud értelmezni, akkor ebben az esetben ő ténylegesen élő Isten lenne? Kizárt dolog. Ha a Szentírás a kezünkben nem az Isten hiánytalan és egyértelmű beszéde, akkor már csak az emberi mérték marad, minek a segítségével sosem lehetne eljutni a hitre és az üdvösségre, mert az emberi mérték változik és sosem tökéletes. Igaz ugyan, hogy a Szentírás olvasása és gondos tanulmányozása magasabb rendű szellemi erőfeszítést kíván, de hát az ember, gondolkodásra, és értelme használatára lett teremtve, hogy Isten szavát megértve jó döntéseket hozzon az életében, és nem arra kapta az értelmét, hogy a szórakozásokkal és az alkohollal, droggal vagy a tévé és az internet nem értelmes módon való használatával tompítsa azt. Gondoljuk végig, hogy mikor olvastuk utoljára Mózesnek azt a könyvét, amelyikből Krisztus idézett és győzött a sátán fölött, és mindjárt látni fogjuk egyik okát annak, hogy mi miért bukunk el annyiszor a bűneinkben.

  Végül pedig a Szentírásnak nemcsak egyes szakaszait ajánlja Jézus, olvasásra lelki táplálékul, hanem annak minden igéjét, mert azaz Isten ajkáról való. Visszhangozzék Jézusnak ez a mondata a szívünkben egész nap: „Nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik (Mt 4,4).” Jézus engedelmeskedett az igének, mert a negyven napos böjtje idején Isten igéjét forgatta az elméjében, imái és lelki küzdelmei során, ez volt az ő tápláléka. Így az Isten szava hatalom tudott lenni az ajkán, amitől a sátán végül is visszavonult tőle egy időre.

  Miután Krisztus legyőzte az első kísértést, a sátán újabb támadással próbálkozott: „Akkor magával vitte Őt az ördög a szent városba, odaállította a templom ormára és azt mondta neki: ’Ha Isten Fia vagy, vesd le magadat! Mert írva van: Angyalainak parancsolt felőled: a kezükön hordoznak téged, hogy kőbe ne üssed lábadat.’ Jézus ezt mondta neki: Az is írva van: ’Ne kísértsd az Urat, Istenedet.’ Azután magával vitte őt az ördög egy igen magas hegyre. Megmutatta neki a világ összes országát és azok dicsőségét, majd azt mondta neki: ’Ezeket mind neked adom, ha leborulva imádsz engem.’ Jézus azt felelte néki: ’Távozz, Sátán! Mert írva van: ’Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj.’ Akkor elhagyta Őt az ördög, és íme, angyalok jöttek hozzá és szolgáltak néki (Szt. Jeromos Kat. Bibliatársulat, Bp., 2002.).”

  A második kísértés során a sátán már nem a világosság angyalaként jelent meg Krisztusnak, mert a Megváltó már felismerte, hogy kivel van dolga. Ezért szemtől szembe állt az Üdvözítővel, mutogatva neki a hatalmát, hogy még arra is képes, hogy a jeruzsálemi templom tornácának a párkányára állítsa Őt. Gondoljuk el, hogy Krisztus ezt önként elviselte. Ő, aki a menny királya és parancsnoka, most úgy tűnik, hogy a lázadó angyalfejedelem hatalmában van. Miért? Azért, hogy értünk és helyettünk végbevigye a megváltói áldozatot és engedelmes legyen az Atyának mindhalálig; hogy az Ő engedelmességével megszabadítsa az engedetlen sátán hatalmából azokat, akik néki engedelmeskednek (vö. Zsid 5,8). Olyan nehezen látjuk meg, hogy ezt Krisztus értem és érted vállalta: a világ legvisszataszítóbb lényének a hatalmába került miközben, mint isteni személy, a mindenség Ura, Istene és királya volt, de emberként úgy tűnik, hogy kiszolgáltatta magát most neki. Mennyire nehéz lehetett a bűntelen és tiszta Krisztusnak elviselni fizikailag a velejéig romlott és gyilkos sátán közelségét és érintését. A kísértés most is azzal kezdődik, hogy „ha Isten fia vagy … (Mt 4,6)”. A sátán az emberi természet erőtlenségére épít a kísértése során, azt veszi célba. Eddig minden embert ezzel tudott behúzni. Ha Krisztus bizonyítja az istenségét azzal, hogy leugrik, akkor már neki engedelmeskedett, és nem az Atyának. Másrészt pedig, ha mutatott egy csodát, mutasson még nagyobbat, hogy elhiggye, hogy Ő az Isten Fia, ezután pedig még nagyobbat. „Ha nem akarom, úgy sem hiszem el, bármilyen csodát is teszel, mert önmagamnál nagyobbat úgy sem ismerek el.” Ez a sátáni gőg logikája. Az írástudók és farizeusok is ezért nem hittek. Látták a csodákat, és mégsem hittek, mert az a Messiás, aki megjelent, nem egyezett az ő elgondolásaikkal és céljaikkal. Ma is sok ember tesz így. Ha az Istentől kapott világosság vagy evangélium nem az általuk elképzelt módon és formában érkezik, elzárkóznak attól, és inkább a sötétséget választják az isteni világossággal szemben. Sajnos, ha ebben kitartanak, akkor véglegesen megpecsételik a sorsukat (vö. Mt 23,37; Jn 5,40*).

  Ennél a második kísértésnél a sátán a Szentírásból idéz. Ebből is látszik, hogy mennyire ismeri a próféciákat és mindent, ami a Bibliában van. Egy kongói lelkész mesélte el nekem, aki itt Magyarországon tanult, hogy bizony vannak emberek, akik eladják önmagukat és az üdvösségüket a sátánnak, és pillanatok alatt hatalmas bibliaismeretre tesznek szert, amellyel tömegeket tudnak befolyásolni a saját népszerűségük és meggazdagodásuk érdekében. Érdemes azonban megfigyelni, hogy a kísértő mit és hogyan idéz a Szentírásból. A kísértő a 91-dik Zsoltár 11-12-dik versét idézi Jézusnak, mert pontosan tudja, hogy ez a Messiásra vonatkozik, azonban ezt pontatlanul és a szövegkörnyezetet figyelmen kívül hagyva teszi. Ugyanis az idézetből hiányzik két szó: „Angyalainak parancsolt felőled, hogy őrizzenek téged ’minden utadban’ …” Ez az utolsó két szó hiányzik az ördög idézetéből. Vajon miért? Nyilvánvalóan azért, mert a Messiás és minden ember isteni védelem alatt áll addig, amíg minden útjában az Istennek engedelmeskedik. Olyan utakról van szó, amelyek Isten követelménye szerinti utak. Amint valaki erről letér és bűnt cselekszik, azonnal teret és hatalmat ad az életében az ősellenségnek. A kísértő úgy tünteti fel az Isten ígéreteit, hogy abból a törvényszegés oldalát elhallgatja. Azt sugallva ezzel, hogy Isten akkor is megoltalmaz téged mindenkor és mindenben, ha te az Ő parancsolatait figyelmen kívül hagyva a saját fejed után mész. Krisztust úgy próbálta meg csapdába csalni, hogy elhallgatta előtte a legfontosabbat, azt, hogy létezik ugyan ez a védelem, de Istennek való engedelmesség nélkül viszont már nem. Ha tovább olvassuk a zsoltárt, érdekes következtetésre juthatunk: „Oroszlánon és áspiskígyón jársz, megtaposod az oroszlánkölyköt és a sárkányt (Zsolt 91,13).” Péter apostol szerint „az ördög, mint ordító oroszlán szertejár, keresvén, kit nyeljen el” (1Pt 5,8). A kígyó és a sárkány jelképe minden egyes esetben a Biblia első könyvétől az utolsóig a sátánra vonatkozik (Ter 3,1; Jel 12,7-9). A kísértő tudta tehát, hogy a Messiás azért jött, hogy őt eltapossa. Ezzel tisztában volt az ősevangélium óta, amelyet ő ítéletként kapott Ádám és Éva füle hallatára, s amelynek idevonatkozó része így hangzik: „ellenségeskedést szerzek közötted és az asszony között, a te magod között, és az ő magva között: az neked fejedre tapos, te pedig sarkába marsz (Ter 3,15).” Azt viszont nem volt képes az önző lényével megérteni, hogy ez Krisztus önfeláldozása és önkéntes áldozata nyomán fog megtörténni. Ebből az idézetből a héber Bibliában az „az” határozott névelő („az neked fejedre tapos”), hímnemben áll, tehát egyértelműen Jézusra, a megígért Messiásra vonatkozik. Krisztus az, aki élete feláldozása árán, miközben a kígyó a sarkába mar, aközben Ő a sátán fejére tapos. Tehát élete feláldozása árán győzi le a „világ fejedelmét” (vö. Jn 14,30), aki a megváltási terv célba jutása végén démonaival együtt véglegesen meg fog semmisülni (vö. Iz 14,12-19; Ez 28,16-19; Jel 20,7-10).

  A második kísértés fullánkja még abban is állt, hogy Krisztust a hit helyett elbizakodottságra késztesse. Azt sugallva, hogy nagyon helyes, hogy az Istenre bízza magát, hát akkor tegye ezt egy kicsit elbizakodva. A hit Isten ajándéka, az elbizakodottság viszont a sátán hamisítványa. Aki enged annak, hogy szükségtelenül kitegye magát a kísértéseknek, az elbizakodottságában a világ fejedelmének a területére lépett. Krisztus a második kísértést azzal verte vissza, hogy ismét idézett Mózes ötödik könyvéből, ugyanabból a könyvből, amelyikből az előző kísértése során már megszólaltatta az igét, s aminek a segítségével győzött az ördög fölött. Ezzel is megmutatva neki, hogy az elbizakodottságra való késztetése, istenkísértés volt. Ezért mondta Jézus a sátánnak: „Ne kísértsd az Urat, a te Istenedet (Mt 4,7; MTörv 6,16).”

  A harmadik kísértés talán a legerősebb: Az ördög felvitte Krisztust egy magas hegyre, és panorámaszerűen elvonultatta szemei előtt a világ országait, gyönyörű épületeit és a természet minden szépségét, elrejtve az Üdvözítő elől a bűn okozta borzalmakat. Ezúttal nyílt kártyákkal játszik. Ő akar lenni a világ Istene (vö. 2Kor 4,4), mindezt Krisztusnak adja, ha a Megváltó leborul és imádja őt. Krisztusnak ez amiatt lehetett nagy kísértés, mert úgy kínálta fel neki az ellenség az emberiség megváltását, hogy közben szakadjon el az Atyától való egységétől és engedelmességétől. Megvalósíthatná minden jó elképzelését az emberiség javára úgy, hogy közben a sátánt szolgálná. Ennél a pontnál érdemes megjegyezni, hogy Lukács evangéliumában ez a kiegészítés áll a sátán szavait illetően: „Néked adom mindezt a hatalmat, és ezeknek dicsőségét; mert nékem adatott, és annak adom, akinek akarom; azért ha te engem imádsz, minden a tiéd lesz (Lk 4,6-7).” Ekkora pimaszságot el sem lehet képzelni, mégis létezik. Egyrészt jogilag soha sem kapott a sátán hatalmat a Földünk fölött, csupán bitorolja azt, amióta az ember elbukott az első bűnesetkor, másrészt kimutatja valódi jellemtelenségét és eltorzult személyiségének vonásait akkor, amikor ő a bukott teremtmény a Teremtő helyére akar állni. Ehhez hasonlóan jár el minden ember, amikor nem a Szentírás által megismerhető valódi, élő Istent imádja, hanem egy róla kialakított képet vagy fogalmat. Vagy amikor a világ csábításainak engedve megalkuszik Isten szavával és az Ő törvényével, a tíz parancsolattal, amikor a megélhetésére vagy más szempontokra hivatkozva inkább akar engedelmeskedni, tetszeni az embereknek, mint az Istennek. Pedig a főtanács elé idézett apostolok nyíltan megmondták a főpapnak, és az írástudóknak, és ez a bibliai alapelv ma is áll: „Inkább kell engedelmeskednünk az Istennek, mint az embereknek (ApCsel 5,29).”

  Aki az Isten szavának akar engedelmeskedni, még ha emiatt hátrányban, vagy megvetésben is lesz része, az biztosan számíthat Isten védelmére; és ha vértanúságot is kell szenvednie, Krisztus feltámasztja őt az igazak feltámadásakor és magával viszi az isteni dicsőségébe (1Tessz 4,16-17; 5,24). Aki Isten szavának engedelmeskedik, annak nem eshet semmi bántódása, mint ahogyan a sátán sem taszíthatta le Krisztust a templom vagy a hegy ormáról. Jézus szerint még a hajunk szálai is számon vannak tartva és egyetlen verebecske sem esik le a fáról Atyánk tudta nélkül. Aki Istenbe vetett hittel és imával ellenáll a kísértőnek és a saját bűnös kívánságainak, az előbb utóbb győzni fog: „Engedelmeskedjetek azért az Istennek, álljatok ellene az ördögnek, és elfut tőletek. Közeledjetek Istenhez, és ő közeledni fog hozzátok (Jak 4,7-8a).”

  Kedves olvasó, szívemből kívánom, hogy én is és Te is tanuljunk meg Krisztussal győzni a bűn fölött úgy, ahogyan Krisztus is győzött és erre nekünk példát adott. A győztesnek Krisztus ezt ígéri: „Aki győz, örökségül nyer mindent; és annak Istene leszek, és az fiam lesz nékem (Jel 21,7).”

  Felhasznált irodalom: Ó- és Újszövetségi Szentírás a Neovulgáta alapján, Szt. Jeromos Kat. Bibliatársulat, Bp., 2002. / Biblia, Ószövetségi és Újszövetségi Szentírás, Szt. István Társulat, az Apostoli Szentszék Könyvkiadója, Bp., 2008. / Szent Biblia, fordította: Károli Gáspár, Bp., 2002., Biblia, az Istennek az Ószövetségben és Újszövetségben adott kijelentése, Kálvin János Kiadó, Bp., 2004.