Hogyan akartam, de mégse úgy lett

Voltak terveim, amik még megvalósulhatnának, de az utóbbi időben ahogyan egyre közeledünk az újabb eseménysorozathoz ahhoz, hogy meglehessen csinálni, ahhoz legalább 7 hónap kellene a teljes rendszerek átfésüléséhez, s az események nem fognak megállani, így esélye olyan minimális, hogy szinte 0%.

Címkefelhő
Feedek
Megosztás
Alázatosság

1. Mi köze lehet Jézushoz annak, aki a világ szerinti nagyságra vágyik, mint valami nagy jóra, - amikor maga Jézus az ellenkező irányban haladt? (Viktor J)
2. Minden igazi nagyság abból fakad, hogy valaki le tud hajolni mások szolgálatára. Minden más nagyság hazug önámítás. (Viktor J)
3. Ne élj magadnak, hanem Istennek és felebarátaidnak! Ne keress az emberek előtt tisztességet, hanem igyekezzél nekik szolgálni, sem dicsérettel, sem ócsárlással ne törődve. (Hauser M)
4. Magamra hagyatva semmi sem vagyok, csak csupa gyarlóság, de mihelyt rám tekintesz, azonnal öröm száll belém. (Kempis)
5. Nem árt, ha mindenkinek alárendeled magad, de sokszor árt, ha csak egynek is eléje teszed magad. (Kempis)
6. Az alázatos szívben állandó béke honol.
7. Ha van benned valami jó, tételezz fel mások felől még jobbat, hogy el ne bizakodjál!
8. Ha az alázatost meggyalázták, lelki békéje nem vész el, mert erőssége Isten, és nem a világ. (Kempis)
9. Az igazi alázatosság magamagán kívül senkire sem neheztel, senkire sem haragszik. (Kempis)
10. Ne az én nevem, hanem a Tied dicsértessék, ne az én művem, hanem a tied magasztaltassék. A Te szent neved dicsértessék, nekem pedig semmi részem se legyen az emberek dicséretében. (Kempis)
11. Aki őszintén tudja, hogy nincs benne semmi jó, nem keres másban hibát.
12. Az alázatos lelkek így imádkoznak: Uram, engedd, hogy minél kevesebb feltűnés nélkül mehessek át ezen az életen.
13. Semmiségem tudatában kell élnem! Vagyis állandóan látnom kell és beismernem, hogy semmit sem tudok, és semmire sem vagyok érdemes. (Terstseegen)
14. Istennek semmit sem tudok adni, és érette semmit sem tudok cselekedni. A legjobb, amit tehetek, hogy tehetetlenségemet beismerem. (Tertseegen)
15. Nem szükséges gyarlóságaink miatt annyira nyugtalankodnunk. Gonosz gyermekek ők, akiket ugyan nem szerethetünk, de mégis el kell szenvednünk, mert arra szolgálnak, hogy bennünket saját szemünkben semmivé és a megfeszített Jézus végtelen megalázottságához hasonlóvá tegyenek. (Tertseegen)
16. Ha nagy akarsz lenni, légy szolga, de ha első akarsz lenni, akkor tovább kell menned: légy rabszolga!
17. Ha dicsérnek, fordulj a fal felé és mondjad: Istenem, látom, hogy dicsérnek, pedig Te tudod, hogy milyen bűnös vagyok.
18. A hamis alázatosság visszataszító, a valódi alázatosság vonzó.
19. A valódi alázatosság virág, mely minden kertnek díszére válik, fűszer, mellyel az életnek minden étele megízesíthető. Egyszóval olyasmi, mely minden dolognak az értelmét emeli. (Spurgeon)
20. Teljesen üres edényekké kell lennünk, hogy Isten önmagával megtölthessen. (Trudel.)
21. Hogy az Úr felhasználhasson minket, semmivé kell lennünk! (Trudel)
22. Annak, hogy meghaltunk, egyik bizonyítéka, hogy szeretjük a mellőzést nemcsak a világtól, hanem barátainktól is. (Steinberger)
23. Nincsen szabadabb annál, ki magától és minden egyébtől meg tud válni, és magát a sorban legutolsónak tartja. (Kempis)
24. Én csupa hiúság és semmi vagyok színed előtt, állhatatlan és gyarló ember. (Kempis)
25. Atyám: Verd addig hátamat, nyakamat, míg keményszívűségem akaratod alá hajlik. (Kempis)
26. Ha igazságosan bírálom el magamat, be kell ismernem, hogy senki részéről nem esett rajtam méltatlanság, ezért is nincs okom ellened panaszkodni. – Engem joggal illet gyalázat és megvetés, Téged pedig áldás, tisztelet és dicsőség. (Kempis)
27. Aki valami jót tulajdonít önmagának, Isten kegyelme elé gátat emel.
28. Magunk előtt azok a legkisebbek, kik Isten előtt a legnagyobb szentek, és annál alázatosabbak önmagukban, minél nagyobbak Isten előtt.
29. Mindnyájan gyarlók vagyunk, de magadnál gyarlóbbnak senkit se tarts!
30. Az embernek az a törekvése, hogy önmagától elszakadjon, a nagy tettek között is a legnagyobb. S ha Isten kegyelméből ezt a célját el is éri, akkor emberi értéke felbecsülhetetlen. (Tertseegen)
31. Akik Jézust mint királyt akarják szolgálni, kell hogy az alázatosság szerény ruháját viseljék, nem pedig a fennhéjázó önteltség skarlát díszét. (Spurgeon)
32. Aki megalázkodik, bölcsen jár el, mert ezzel elkerüli, hogy mások alázzák meg. (Spurgeon)
33. Az igazi nagysághoz vezető út: akarj igen kicsiny maradni! (Spurgeon)
34. A Krisztusért elszenvedett szégyen a legnagyobb tisztesség, és az Érte elviselt gyalázat a legnagyobb kegyelem. (Spurgeon)
35. Minden nagy ember nemcsak ért a dolgához, hanem tudja is, hogy ért hozzá, és nemcsak igaza van, hanem tudja is, hogy igaza van, csakhogy mindezt nem tulajdonítják maguknak különös érdemül, és nem várják el, hogy embertársaik leboruljanak előttük és imádják őket. A háttérben ott él bennük erőtlenségük tudata. (Fosdick)
36. Ha Isten el tudja nézni, hogy minket, akiket arra hívott el, hogy Őt dicsőítsük – megvessenek, akkor ezt nekünk el kell szenvednünk.
37. Úgy emelkedhetünk Istenhez, ha mások alá süllyedünk. (Trudel)
38. Legyetek porrá, a port nem lehet megsérteni. (Trudel)
39. Isteni nemesség: szolgák szolgája lenni. (Trudel)
40. Amíg rosszul esik, hogy nem adják meg nekünk a köteles tiszteletet, nagyon messze vagyunk az alázatosságtól (Trudel)
41. Ha te semmi vagy, de Megváltód minden, akkor nagyon pompásan összeilletek.
42. Hiúságunkban olyanoknak képzeljük magunkat, amilyenek a valóságban nem vagyunk. Mindez hazugság, ami Istennek, az örök igazságnak visszatetsző. Egyedül az alázatosságot becsüljétek és szeressétek! (Tertseegen)
43. Semmiségem tudatában kell élnem, vagyis állandóan látni kell és be kell ismernem, hogy semmit sem tudok, és semmire nem vagyok érdemes, mert ez az igazság. (Tertseegen)
44. Az alázatosság nem erény, hanem az a talaj, melyből minden más erény fakad.
45. A szenvedés értékesebbé teszi a szolgálatot, mert csak azt tudjuk megbecsülni, ami sokba kerül.
46. Jézus nem sokat beszélt az alázatosság fontosságáról, hanem egy kendőt vett, körülkötötte magán, és elkezdte mosni a tanítványok lábait.
47. Az alázatosság igazi próbája akkor következeik be, amikor az ember valami nagy eredményt ér el, és abban a kísértésben forog, hogy elfelejtse: minden erejét Istentől kapta, megbízatás gyanánt. (Fosdick)
48. Az igazi alázatosság nemcsak így szól: A bűnösök között első vagyok én, hanem így is: Isten kegyelméből vagyok, ami vagyok.
49. Tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok. Máté 11:28
50. Az alázatosoknak Isten kegyelmet ad.

Free counters!

HonlaprendszerüNK
 • 45 év szabad garázdálkodása
 • A szenvedés szeretetté, a kereszt pedig a szeretet útjává válhat…
 • A szenvedés szeretetté, a kereszt pedig a szeretet útjává válhat…
 • Adni, hogy még többet adhassak!
 • Adni, hogy még többet adhassak!
 • Advent-ÚrJövet
 • Afrikai Látnokokat követvén
 • Afrikai Hűség Hőség
 • Afrikai Víz
 • Ahogy kapom, úgy adom!
 • Aki a virágot szereti, rossz ember nem lehet
 • Aki a virágot szereti, rossz ember nem lehet – VESZPRÉM
 • Áldott legyen mindörökké az Úr neve!
 • Albert Líra
 • Alföld – HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
 • Alvidék-Délvidék, mikor térsz vissza hozzánk? – ZENTA
 • Amarilliszfélék
 • Amerikai Hűség Hőség
 • Amerikai Hűség Hőség – SOPRON
 • Amerikai Látnokokat követvén
 • Amoris Laetitia Háború
 • Andre Lowoa – VESZPRÉM
 • Április
 • Antikrisztus által Irányított Népvándorlás
 • Anzix
 • Anzix
 • Áradások-figyelmeztetések
 • Áradások-figyelmeztetések
 • Armageddon nyomában
 • Armageddon nyomában
 • Armageddon nyomában etnikai tisztogatású polgárháborúkban
 • Áttekintő irodalmi jelleggel
 • Augusztus
 • Ausztrálázsiai Hűség Hőség
 • Ausztrálázsiai Hűség Hőség – SORPON
 • Ausztrálázsiai Víz
 • Bács-Kiskun – SÜKÖSD
 • Bálványtemplomok, vértanuk vesztőhelye
 • Baranya – MOHÁCS
 • Begóniák
 • Békés – HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
 • Borsod-Abaúj-Zemplén – SÁTORALJAÚJHELY
 • Böjt-engesztelés-ima
 • Böjt-engesztelés-ima
 • Bölcsen Okosan Magyaran – ESZTERGOM
 • Bölcsen Okosan Magyaran Természetben
 • Bölcsen Okosan Törpemagyaran – BUDAPEST
 • Bölcsességek
 • Bölcsességek idézetekben
 • Bölcsességek, tapasztalatok, népi kutatások
 • Bölcsességek terjedelmében
 • BTankok
 • Buda
 • Budapest
 • BudaPilisSolt – ESZTERGOM
 • Buzogányvirágok
 • Csongrád – HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
 • December
 • Dél-Alföld
 • Dél – Alföld – HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
 • Dél-Dunántúl
 • Dél – Dunántúl – BALATONFÖLDVÁR
 • Délvidék
 • Dezső Líra
 • Dunántúl – BALATONFÖLDVÁR
 • Ébredések, jelenések
 • Egri Érseki Kerület
 • Előbb-utóbb
 • Előre! Győzelemre Fel! – VESZPRÉM
 • Epikus Gyökereink
 • Epikusan A-C Lírailag
 • Epikusan A-E Lírailag
 • Epikusan D-F Lírailag
 • Epikusan F-K Lírailag
 • Epikusan FGIK Lírailag
 • Epikusan G-I Lírailag
 • Epikusan J-L Lírailag
 • Epikusan L-R Lírailag
 • Epikusan LMR Lírailag
 • Epikusan M-O Lírailag
 • Epikusan P-S Lírailag
 • Epikusan S-Z Lírailag
 • Epikusan SZ Lírailag
 • Epikusan T-Z Lírailag
 • Erdély-Csángóföld-Bánát-Körösmező-Máramaros-Székelyföld
 • Erdély-Bánát-Csángó-Körösmező-Máramaros-Székelyföld, mikor térsz vissza hozzánk? – ZSOMBOLYA
 • Erkölcsi Gyökereink
 • Ervin Líra
 • Esti Éjszakák
 • Észak-Alföld
 • Észak – Alföld – NYÍREGYHÁZA
 • Észak-Amerikai Víz
 • Észak-Magyarország
 • Észak – Magyarország – SÁTORALJAÚJHELY
 • Esztergom-Budapesti Érseki Kerület
 • Esztergom-Komárom – ESZTERGOM
 • Esztergom-Vác
 • Eucharisztia
 • Eurázsiai Unió az Európai Unió ellen
 • Európai Hűség Hőség
 • Eurázsiai Hűség Hőség – SOPRON
 • Európai látnok által követvén
 • Európai látnok által követvén
 • Európai Víz
 • Február
 • Fejér – ESZTERGOM
 • Fejezetek
 • Fejezetek
 • Felvidék-Kárpátalja
 • Felvidék, mikor térsz vissza hozzánk? – ZSOLNA
 • Ferenc Líra
 • Figyelmeztetések, üzenetek minden szinten
 • Föld
 • Föld
 • Frank Hűség Hőség – SOPRON
 • Friss Üzenetek a Nagy Figyelmeztetés előtt
 • Frissülés
 • Függtelen Határzár
 • Gábor Líra
 • Gomora Szodoma Technika
 • Gomora Szodoma Technika alapján a Végső Időkbe
 • Gomora Szodoma Technika Ellen a Végső Időkben
 • Gondolkodó Szemlélődő
 • Gyarlóságunk miatt az utolsó háború elkerülhetetlen
 • Gyermeki Hűség
 • GyökereiNK
 • Gyökereink
 • GyökereiNK TöbbEzer Kárpát-medencében – ESZTERGOM
 • Győr-Moson-Sopron – SOPRON
 • Hajdú-Bihar – NYÍREGYHÁZA
 • Hamis Béke
 • Helyreállítás egységben egységért egyben míg élhet… Földkerekségen
 • Heves – VÁC
 • Heves Jeges – SOPRON
 • Himnuszok-dalok településekről
 • Hogyan akartam, de mégse úgy lett
 • Hosszúság – AL-SAFIROV
 • HőseiNK PéldaképeiNK
 • Hűség Hőség
 • Hűség Hőség – SOPRON
 • Ibolyafélék
 • Igazságokat keresek, nem féligazságokat!
 • István Líra
 • Jácintok
 • Január
 • Jász-Nagykun-Szolnok – HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
 • Jelenések-Zarándoklások – VÁC
 • Jelenések-Zarándoklások – VÁC
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus Krisztus Dobogó Szíve és Szeretete – SOPRON
 • Jézus Krisztus Urunk Dobogó Szíve és Szeretete
 • József Líra
 • Jövő a Múltból kikövetkeztethető – SÜKÖSD
 • Július
 • Június
 • Kadarkút-Siófok-Veszprém
 • Kadarkút-Siófok-Veszprém-Esztergom-Vác
 • Kalitka
 • Kalocsa-Kecskeméti Érseki Kerület
 • Karácsonyi kaktuszok
 • Kard(Gladiátor)virágok
 • Károly Líra
 • Kegyelemteljes Áldásodat kérjük jóságos Uram!
 • Keresztény bizonyságok, életek, történetek
 • Keresztény életek, filmek, történetek
 • Keresztes Imahadjárat
 • Kolon (S)Zala – SÜMEG
 • Kontyvirágfélék
 • Koralkák
 • Közép-Dunántúl
 • Közép – Dunántúl – ESZTERGOM
 • Közép-Magyarország
 • Közép – Magyarország – VÁC
 • Ladik
 • Lajos Líra
 • Latin.Amerikai Víz
 • Lég
 • Lég
 • Legendák, mesék, mondák
 • Liliomok
 • Lírikus Gyökereink
 • Legendás MeseMondaVilág – HERCEGSZÁNTÓ
 • Lélektárs – MOHÁCS
 • Lelkitársaknak, majdnem lelkitársaknak
 • Magasság -VARSÓ
 • Magyarán-magyarul hazánk, nemzetünk, nemzedékünk
 • Május
 • Március
 • Margitvirágok
 • MártírSors
 • MártírSzentSors – SÜMEG
 • MédBabiloni Hűség Hőség – SOPRON
 • Meddig még?
 • Mélység – TRIESZT
 • Messze Távolban
 • Mi hunok 300millióan vagyunk
 • Mihály Líra
 • Munkanapló
 • Muskátlik
 • Nebáncsvirágok
 • Nefelejcsek
 • Nemzeti Imahadjárat
 • Nógrád – VÁC
 • November
 • Nyugat-Dunántúl
 • Nyugat-Dunántúl – SOPRON
 • Október
 • Olajfafélék
 • Olvasó gondolkodó
 • Öntsünk Tiszta Vizet a Pohárba!
 • Örömhír
 • Örömhír
 • Örömhír
 • Őrvidék-Gyepüvidék
 • Őszinte alázatos erkölccsel
 • Pálmafélék
 • Pest – VÁC
 • Pesti kerületek – VÁC
 • Pesti Nagykörút
 • Péter Líra
 • Polgárháborús Védelem
 • Pólusharc
 • Pünkösd-ElJövet
 • Római Katolikus – keresztény rádió – ZENTA
 • Rózsák
 • Sándor Líra
 • Segítek, hogy segíthessek!
 • Skandináv Hűség Hőség
 • Somogy, Pannonhalmi főapáti birtoktól napjainkig – BALATONFÖLDVÁR
 • Sopron-Vác-Mohács
 • Szabolcs-Szatmár-Bereg – NYÍREGYHÁZA
 • Szegfűk
 • Szélesség – TACHOV
 • Szentek köztünk élnek, a múlt róluk beszélnek
 • Szentek köztünk járnak, csodák bennünk élnek
 • Szeptember
 • Szeretve szeretett egységben szép az élet, ha nem adják meg-vissza türelemmel várd a lelkitársad!
 • Szétszaggatott szívek, akik összetalálkozhatnak, ha egymásra figyelnének mennyei segítséggel
 • SzívHang
 • SzívSzólam
 • Szodomán túl Armageddon
 • TABU
 • Tamás Líra
 • Természet Bűnös természetünk ellen lázad!
 • Titkok, amelyre ideje, hogy fény derüljön!
 • Tolna – Mohács
 • TöbbEzer
 • Tulipánok
 • Tűz
 • Tűz
 • Üdvözlet
 • Üzenet
 • Üzenet
 • Üzenet a Kárpát-medence területéről
 • Üzenet a Kárpát-medencén kívülről
 • Üzzed El a Sötétséget!
 • Üzzed El a Sötétséget!
 • Változás
 • Vas – SOPRON
 • Veszprém – SÜMEG
 • Veszprémi Érseki Kerület
 • Vigyázz!
 • Visegrádi Hűség Hőség – SOPRON
 • Víz
 • Víz
 • Zoltán Líra
 • 2010. december 17-e óta szerkeszthetetlenek:

  2013. február 26-a óta szerkeszthetetlenek:

  2015. január 22-e óta szerkeszthetlenek:

  Honnan

   

  websas.hu

  MapFree counters! Free counters! Free counters!

  2015. október 21. szerda

  Római Katolikus - keresztény rádió - átadták

  Community cover photo
  Community member photoCommunity member photoCommunity member photoCommunity member photoCommunity member photo
  Római Katolikus - keresztény rádió
  A közösségünk keresztény hovatartozástól függetlenül minden ember előtt nyitott, aki az Úrban jár, őt szolgálja és az ő igéjét keresi.


  Kérjük, vegyétek figyelembe, hogy:
  K a t o l i k u s csoportban vagyunk, ezért kérjük, hogy k a t o l i k u s hitünkkel megegyező írásokat, videókat osszatok meg, ami egyezik a katolikus egyház tanításaival, a Katolikus Püspöki Kar és a Szentszék állásfoglalásaival. Igyekezzünk megismerni egyházunk tanításait, mert az utóbbi időben sokszor találkozhattunk burkoltan, vagy nyíltan egyházellenes írásokkal, amelyek figyelmeztetés nélkül törlésre kerülnek.Lehetőség van naponta imakérésre, közösségi imákra, tanúságtételre és aktuális eseményekre. Napi evangéliumra korlátok nélkül.Ha vannak Isten jelenlétéről tanúságtételeink azt megoszthatjuk egymással. Mivel ez nem hirdető, és társkereső oldal, ezért a reklámokat, és az ilyen típusú hirdetéseket is levesszük az üzenőfalról. Továbbá töröljük a jelentett tartalmakat, amennyiben azok nem az Egyház tanításaival vannak összhangban. Nem az a lényeg milyen egyházhoz tartozol, Ez a közösség nem az Ige megvitatásáról szól. Dicsőítsük együtt Istent! Más felekezetekből, gyülekezetekből is mindenkit szeretettel látunk itt, amennyiben tiszteletben tartjátok egyházi tanításainkat. illetve a szentírás tanításait.
  Legyél Te is ennek a közösségnek a tagja!
  2015. október 14. szerda

  Heves Jeges

  2015. október 14. szerda

  Legendás MeseMondaVilág

  andrelowoa.blogspot.com

  A mese a legjobb érzelmi intelligenciafejlesztő módszer és a minőségi idő egyik legértékesebb módja. Nem csak szórakoztat, de jóra is tanít. A gyermek életét csak akkor gazdagítja egy mese, ha mozgásba hozza képzeletét, fantáziáját, fejleszti intellektusát, ha eligazítja érzelmeiben, megbékíti félelmeivel és vágyaival, elismeri nehézségeit, ugyanakkor megoldásokat is javasol problémáira. Ha egy gye­rek sok mesét hall­gat, sok­kal job­ban tud kap­cso­la­tot kiala­kí­tani a kör­nye­ze­té­vel, fej­let­tebb szó­kinccsel és kép­zelőerővel ren­del­ke­zik majd. Az isko­lá­ban könnyeb­ben meg­ta­nul olvasni és tudomá­nyos kuta­tá­sok szerint nagyobb intelligenciával is rendelkeznek majd. A kínálat óriási. Az alábbi válogatással olyan meséket szeretnénk feleleveníteni, amelyek nagyon sokunk kedvence volt és amit érdemes megismertetni gyermekeinkkel, unokáinkkal. Ezekben a mesékben a gyerekek találkoznak az életben is előforduló fogalmakkal, jellemekkel, értékekkel (szegénység, gazdagság, szépség, öröm, harag, barátság, jóság, butaság, okosság). Mindezen túl az ingergazdag környezet szórakoztat és tanít az életről, valamint megszeretteti gyermekeinkkel a növény és állatvilágot. Olvas­sunk és meséljünk minél töb­bet, hogy gyermeke­ink sike­res, magabiz­tos felnőt­tekké váljanak!
  2015. október 14. szerda

  Bölcsen Okosan Törpemagyaran

  Bölcsen Okosan Magyaran kiegészítése
  2015. október 13. kedd

  Hűség Hőség

  Amelyek számuNKra fontosak lehetnek, de számotokra nem fontos úgy tűnik

   

  2015. október 10. szombat

  Hosszúság

  1) Mindezen bölcsességek, sőt a Szentírás, a múlt összes tapasztalata szerint, összehasonlítható-e mostani korunk az eddig ismert helyzetekkel? -a) A pusztulás elsősorban az Egyházban ment végbe, a világi pusztulás csak követi ezt; következésképpen nem csak olyan szellemi erő nincs, ami az összeomlást feltartoztathatná, de olyan sem, ami a pusztulás után a szellemi, lelki megtisztulást elősegíthetné; b) Az egységessé tett világban a pusztulás maga is globális lesz; c) Ahogy Molnár Tamás „Az ellenforradalom” című könyvében is írja, a történelem folyamán eddig sem gyakran hallgattak az „ellenforradalmárokra”, mára a technikai „játékszerek” ennek még a puszta lehetőségét is tökéletesen megsemmisítették. - 2) Létezik-e – pusztán emberi megoldásokat figyelembe véve – olyan erő, azaz klerikus, világi ember, próféta, államférfi, egyáltalán bármi vagy bárki, ami vagy aki egy teljes összeomlás után az Egyházat, azaz Krisztus Jézus hatalmát újra felépíthetné, a megmaradt embereket Isten felé terelhetné? 3) Újraépülhet-e a mostani semmiből, a teljes egészében eretnekké és hitehagyottá vált római szektából vagy a megmaradt néhány katolikus iciri-piciri kicsiny csoportjából vagy még inkább: a magányos hívekből Krisztus Egyháza, amelyik csökevényében nem csak éppen, hogy létezik, de képes másokat is: embereket, társadalmakat, népeket újra katolikussá tenni? – És ha az eddigi kérdésekre „nem” a válasz, akkor negyedikként: -Szellemi, lelki megújulás csak Krisztus Egyházából jöhet, az viszont szinte még a világ többi részénél is jobban romokban hever, hivatalosnak tartott része minden hitelét, hitét, igazságát elvesztette. És akik megmaradtak, akik ma Krisztus Egyházát alkotják, az a pár ember, nem alkalmas arra, hogy ilyen szerepet megoldjon. (Soha ne felejtsük, mindez emberi megfontolások alapján mondható csak ki.) Már csak azért sem, mert ha ők maguk igyekeznek is Krisztus tanítását, parancsait hűen megtartani, a katolikusság életerejéből, esszenciájából, erőt adó „nedvéből” már semmit sem birtokolnak, mert ők is ebben a világban élnek, mely 500-600 év óta folyamatosan írtja, rombolja a katolikus szellemiséget.- 4) Mi a célja Istennek velünk, a világgal? És az előttünk álló pusztulás „rákényszerítheti-e az embereket arra, hogy szívüket és értelmüket a földi szemléletmód fölé emeljék”, ahogy ezt a történetírók és a fenti cikkek szerzői szerint a korábbi pusztulások, pl. Sacco di Roma megtették? Ne feledjétek semmi sem történik Isten tudta és akarata nélkül. Isten hagyta, hogy mindezek a mai szörnyűségek megtörténjenek. Mégha emberi ésszel nem is tudjuk elképzelni, hogy ebből valami jó is származhat, akkor is töretlenül kell bíznunk abban, hogy az Atya nem hagyja el azokat, akik hűségesek maradnak Hozzá, és nem csatlakoznak az ellenségeihez. Ha mindvégig kitartunk az igaz hitben, Isten mindent a javunkra rendel. Még akkor is, ha fizikailag elpusztulunk, lelkünk megmenekülhet. MAGYARORSZÁG KIRÁLYNŐJE, KÖNYÖRÖGJ ÉRETTÜNK!
  2015. október 8. csütörtök

  Szélesség

  Ne várd,hogy a föld meghasadjon és tűz nyelje es Sodomát. A mindennap kicsiny csodái nagyobb és titkosabb csodák.(Reményik Sándor)
  2015. október 2. péntek

  Mélység
  "Jézusom, szívem Királya! Szívem összes szeretetével felajánlom Neked édes magyar hazánkat, melyet e Szent Korona jelképez.Kérlek Jézusom, Édesanyáddal együtt, áld meg hazánkat. Engedd , hogy országunk, mint Mária Országa megszabaduljon a sátán kísértéseitől és megtérjen.Kérlek Uram Jézus, védj meg bennünket magyarokat a nagy megpróbáltatások idején a terrortámadásoktól, a háborútól a ragályos betegségektől, és a szörnyű keresztényüldözésektől. Édes Jézusom! Áldd meg ezt a Koronát, vissza adom Neked és érintsd hozzá a Te Fölséges Isteni Koronádhoz. Így szenteld meg nekünk és őrizd meg mindörökre."

  IMA NEMZETÜNKÉRT
  Mennyei Atyánk, mindenható Istenünk, Benned bízunk és Hozzád könyörgünk magyar nemzetünkért, mert élet-halál küzdelemben létünk a tét. Hálásak vagyunk, hogy erős, állhatatos, kipróbált hitű vezetőket adtál nemzetünknek, segítsd őket és segíts bennünket is Szentlelked erejével. Nagyboldogasszonyunk, örökös Királynőnk, őrizd most is magyar népünket! Megőrizted szent Fiad népét kétezer év folyamán, hű oltalma voltál magyar népünknek az elmúlt ezer év alatt, ezért azzal a biztos meggyőződéssel fordulunk hozzád, hogy most sem hagysz el bennünket. Nagyasszonyunk, hazánk reménye, bús nemzeted zokogva esd…- Ne hagyd elveszni árva népünk, minden reményünk csak Te vagy!

  2015. október 1. csütörtök

  Magasság  E szent írás egyben szent áldásul szolgál. Bizonyíték a következő szent tanács. Római XII. Pius 1902 január 18-án kiadta Jézus Krisztus nevében,L.F.K.K.H.L.K.N.K. Az Atyának és fiúnak és szentlélek Istennek nevében Amen. Úgy, mint Krisztus a Kálvária hegyén szenvedett, úgy nekünk is tűrni és szenvedni. De minden egyes hites katolikus akinek e levél e levél a tulajdonában van, bátran állhat ki minden veszélynek. Biztosítva van minden vész ellen. Nem érheti sem golyó, sem szurony, nem lesz oka félni gyilkosoktól, sem tolvajoktól, szóval elhárít magától minden bajt és betegséget. Nem szabad félni, minden puska, vagy pisztoly célt téveszt. Tudom, hogy kételkednek szavaimban, de higyjék el,hogy e szavak nem az én szavaim. Ezekben a szavakban az Úr Jézus halhatatlan lelke szólal meg. Győződjön meg minden katolikus, tegyen próbát egy állaton. Másolja le a 9 betűt, kösse egy kutya nyakába, lőjön rá s meg fogja látni, hogy a golyó célt téveszt.Épp biztosítja magát minden ember is, aki ez írást magánál hordja.Ez olyan igaz mint, hogy Jézus Krisztus felettünk él.Legyen arany, ezüst, ólom, vagy réz, semmi sem fogja őt szerencsétlenné tenni.Az Atyának és Fiúnak, és Szentléleknek nevében Amen.Ez a levél a mennyből van a földre küldve,és megtaláltuk a Mária Oltáránál 1894-ben. Ott szált az oltár körül és amint hozzá akartak nyúlni kikerülve minden élő ember kezét. Ott volt 1910-ig, míg egy tiszta szívű és lelkű katolikusnak sikerült lemásolni e szent szavakat. E sorok azt tanácsolják, hogy minden vasárnapot szenteljük Istennek, ne dolgozzunk, járjunk templomba, hallgassunk szent misét. Ha ezt tesszük minden bűn meg lesz bocsájtva. Ne kívánjunk tőle aranyat, ezüstöt.Ezt csak szorgalmas és becsületes munka árán szerezheti meg.Azért teremtett 6 napot a dolognak, egyet pedig szenteljék Istennek. Ne irigyeld a boldogot, ne lopj, ne ölj, mert ez által bűnt követsz el.Azért viseljétek a sorsotokat tisztasággal, tartsatok be minden szavamat, ezzel elkerültök minden bajt, betegséget.Isten nevében tanácsolom nektek. Ne vádoljatok ártatlanul senkit.Aki így cselekszik, azt áldás fogja követni. Az egyik jó barát juttassa e levelet a másiknak, mert akinek annyi bűne van mint a homok szem a földön, meg lesz neki bocsájtva. Győződjön meg minden katolikus akinek ilyen levél a tulajdonában van, hogy annak sem házát sem semmijét nem éri baj.E levél mindenkinek szolgál, aki hisz neki és imádkozik. Ha valakinek vérzése van, rögtön elállítja, olyan sebek, amelyek évek óta gyógyíthatatlanok voltak, meggyógyulnak, ha ezt a levelet rá teszik.Aki nem hiszi, tegyen próbát, írja betűket a kardra, vagy a puskára, meg fogja látni, hogy nem öl.Ez a levél többet ér minden aranynál, Ez A LEVÉL NAGY KINCS.

  2015. augusztus 25. kedd

  Kelettől-délnyugatig

  100 Zágráb
  102 Zapresic
  103 Dugoszolo, Ivanicsvár, Sesvete, Szamobor, Szentivánzelina, Verbovecz
  104 Jaska, Nagygorica, Szentnevelde
  110 Besiana - Nándorfehérvár
  113 Szendrő
  115 Argyasudvarhely, Hosszúmező
  120 Passaróc
  141 Macsó
  142 Trifail
  143 Ratschach
  150 Szabács

  200 Maribor - Dubrovnik
  202 Korcula
  203 Opuzen, Porto Tolero
  210 Szplit - Újvidék - Zsilvásárhely
  212 Imotski, Kastela, Salona, Sinj, Trilj, Trogir, Vergoraz, Vrlika - Hadikliget, Óbecse, Temerin, Titel
  213 Almissa, Makarska
  214 Supetar - Futak, Palánka, Verbász
  215 Potony - Motru
  220 Szebenikó - Szávaszentdemeter - Szörénytornya
  222 Skradin, Vodice - Sid
  223 Sankt Leonhard in den Windischen Büheln - Dernis, Tininum - India, Ópazova
  224 Ruma
  225 Arámabánya, Orsova
  227 Ormosd
  230 Zára - Nagybecskerek
  231 Windisch-Feistritz
  232 Nona, Pago, Tengerfehérvár - Begaszentgyörgy, Törökbecse
  233 Nagykikinda
  234 Maria Rast - Benkovac, Obrovac
  237 Drávográd
  238 Windischgraz
  239 Gutenstein, Prevalje
  240 Szabadka
  243 Topolya
  244 Ada, Magyarkanizsa, Zenta
  250 Czomborszentmihály
  252 Apatin, Hódság, Kúla
  260 Pancsova
  262 Ópáva
  263 Alibunár, Pecsince, Versec

  300 Celje - Temesvár
  305 Buziásfürdő, Detta, Facsád, Lugos, Nagyszentmiklós, Zsombolya
  307 Csák, Gátalja, Temesrékas
  310 Eszék - Užice - Arad
  313 Pélmonostor
  314 Diakovár
  315 Alsómiholjác, Belistye, Nekcse, Valpó - Borosjenő,  Borossebes, Kisjenő, Kürtös, Lippa, Nagylak, Pankota
  317 Öthalom, Pécska, Újszentanna, Zimándújfalu
  320 Vukovár - Čačak - Resicabánya
  321 Gonobitz - Vinkovce
  322 Ilok, Otok, Zupanja
  323 Sankt Georgen bei Cilli
  325 Rohitsch-Sauerbrunn - Herkulesfürdő, Karánsebes, Nándorhegy, Oravicabánya, Stájerlakanina, Újmoldova
  327 Tüffer
  330 Verőce - Déva, Petrozsény
  331 Zalec - Vajdahunyad
  332 Sostanj, Velenje
  335 Raholca, Szalatnok - Algyógy, Aninósza, Brád, Hátszeg, Lupény, Petrilla, Piski, Pusztakalán, Szászváros
  336 Hobicaurikány, Zsilyvajdejvulkán
  340 Pozsega - Kragujevac
  343 Kutjevo, Pleterniceszentmiklós
  345 Lipik, Pakrác
  350 Bród
  354 Újgradiska
  360 Kraljevo
  370 Krucsó - Bodony

  400 Csáktornya - Kosovska Mitrovica - Kolozsvár
  401 Torda
  403 Muraszerdahely, Perlak
  405 Aranyosgyéres, Bánffyhunyad, Dés, Szamosújvár
  407 Apahida, Kisbács, Szászfenes
  410 Nagyvárad
  415 Belényes, Diófás, Élesd, Érmihályfalva, Margitta, Nagyszalonta, Vaskoh, Vaskohsziklás
  417 Székelyhíd
  420 Varasd - Vučitrn - Beszterce
  422 Ivánc, Lepoglava,  Ludbreg, Novi Marof, Varasdfürdő
  425 Bethlen, Naszód, Oláhszentgyörgy
  430 Belovár - Nagybánya
  432 Csázma, Garesnica, Grubisno Polje
  435 Daruvár - Borsa, Felsőbánya, Felsővisó, Kapnikbánya, Magyarlápos, Máramarossziget, Színérváralja
  437 Dragomérfalva, Felsőszelistye, Miszmogyorós, Nagysomkút, Ruspolyána, Sülelmed
  440 Sziszek - Szatmárnémeti
  442 Petrinya
  443 Kutina, Novska, Popovaca
  444 Glina, Horvátkonstantin
  445 Avasfelsőfalu, Nagykároly, Tasnád
  447 Erdőd, Sárköz
  450 Zilah
  455 Szilágycseh, Szilágysomlyó, Zsibó
  457 Boksánbánya
  470 Károlyváros
  472 Duga Resa, Ozaly, Szluin
  473 Ogulin
  480 Kapronca
  482 Körös
  483 Gyótaszentgyörgy
  490 Korpona
  492 Alsósztubica, Klanjec, Oroslavje, Pregrada, Zabok, Zlatar

  500 Brassó
  505 Barcarozsnyó, Feketehalom, Fogaras, Győzelemváros, Kőhalom, Négyfalu, Predeál, Zernyest
  507 Vidombák
  510 Fiume - Gyulafehérvár
  512 Cirkvenica, Novi Vinodolski, Portoré, Szádrév
  513 Cabar, Delnice, Vrbovsko
  515 Abrudbánya, Aranyosbánya, Balázsfalva, Kudzsir, Marosújvár, Nagyenyed, Szászsebes, Topánfalva, Tövis
  516 Zalatna
  520 Sepsiszentgyörgy
  525 Barót, Bodzaforduló, Kézdivásárhely, Kovászna,  Miklósvár
  530 Gospic - Csíkszereda
  532 Novalja, Ottóház, Zengg
  535 Balánbánya, Borszék, Gyergyószentmiklós, Maroshévíz, Székelykeresztúr, Székelyudvarhely, Szentegyháza, Tusnádfürdő
  540 Marosvásárhely
  545 Dicsőszentmárton, Marosludas, Radnót, Segesvár, Szászrégen, Szováta
  547 Erdőszentgyörgy, Nagysármás, Nyárádszereda, Nyárádtő
  550 Nagyszeben
  551 Medgyes
  555 Erzsébetváros, Felek, Kiskapus, Nagydisznód, Nagytalmács, Vízakna
  557 Szelistye, Szentágota, Szerdahely

  600 Bákó
  601 Ónfalva
  605 Aknavásár, Bohus, Dormánfalva, Kománfalva,  Mojnest, Szlanikfürdő
  610 Karácsonkő
  615 Békás, Németvásár
  617 Szabófalva
  627 Egyedhalma

  700 Jászvásár
  701 Jajca
  702 Bugojno, Donji Vakuf, Gornjeg Vakufa, Mrkonjić Grad
  705 Szépvásár
  710 Szarajevó
  712 Fojnica, Kalinovik, Kiseljak, Kreševo
  713 Breza, Olovo, Sokolac, Vareš, Visoko, Vogošća
  714 Pale
  715 Szövén
  720 Zenica
  722 Busovača, Kakanj, Novi Travnik, Travnik, Vitez, Zavidovići, Žepče
  725 Dornavátra,  Folticsén, Moldvahosszúmező, Radóc, Szeretvásár, Szolka
  730 Goražde
  731 Novo Goražde
  732 Čajniče, Rogatica, Rudo, Visegrad
  733 Foča
  735 Huszváros
  740 Doboj
  742 Maglaj, Tešanj, Teslić, Usora
  744 Bosanski Brod, Derventa, Modriča
  750 Só
  752 Banovići, Čelić, Kalesija, Kladanj, Lopare, Živinice
  753 Gračanica, Lukavac, Srebrenik
  754 Bratunac, Milići, Sapna, Srebrenica, Teočak, Zvornik
  761 Brčko
  762 Bosanski Šamac, Domaljevac, Gradačac, Odžak, Orašje
  763 Bijeljina
  770 Bihács
  772 Bosanska Krupa, Bosanski Petrovac, Bužim, Cazin, Dobretići, Velika Kladuša
  780 Orbászvár
  782 Čelinac, Kotor Varoš, Laktasi, Skender Vakuf
  783 Šipovo
  784 Bosanska Gradiška, Prnjavor, Szabács
  790 Prijedor
  792 Bosanska Kostajnica,  Bosanski Novi Grad, Kozarska Dubica, Ključ, Sanski Most

  ___Stanari

  801 Livno
  802 Boansko Grahovo, Drvar, Glamoča, Tomislavgrad
  803 Kupres
  825 Rann
  827 Gurkfeld
  829 Lichtenwald
  880 Mostar
  882 Blagaj, Čitluk, Nevesinje, Posušje, Široki Brig
  883 Berkovići, Čapljine, Grude, Jablanica, Ljubinje, Ljubuški, Neum, Ravno, Stolac
  884 Konjic, Prozor-Rama
  891 Trebinje
  892 Bileca, Gacko

  900 Muraszombat
  922 Lendva
  924 Luttenberg
  925 Felsőregede

  2015. július 23. csütörtök

  Egy férfi szemszögéből

  A “modern nő” egyfolytában olyasmit akar eladni a férfinak, amivel az már eleve rendelkezik, és nem értékeli nagyra. A modern nő azzal áll a pasi elé, hogy: - Önálló vagyok, ambíciózus és sikeres; van diplomám, munkám, egzisztenciám. Erre a férfi válasza: - Én is; nekem is. Valami egyéb? A modern nő jeget akar eladni az eszkimóknak. Egy férfi olyan társat keres, akiben azok a pozitív tulajdonságok vannak meg, amik őbelőle hiányoznak: nőiesség, gyengédség, anyai természet, fészekrakó ösztön, stb. A férfi ezeket nem látja “gyengeségnek”, mint azt a nők manapság képzelik a feminista agymosás hatására. Sőt, ezeket a férfi igen nagyra értékeli. (...) Amikor egy férfi családot szeretne alapítani, akkor nem egy igazgatót, menedzsert, írót, politikust vagy kutatót, és főleg nem főnököt, hajcsárt vagy versenytársat keres, hanem feleséget"

  http://mkh.valosag.net/

  2015. június 4. csütörtök

  Ha komolyan mondtad, akkor miért nem tetted még meg, amit olyan régen már megigértél


  010 Zsolna
  013 Rajecfürdő
  014 Nagybiccse
  015 Rajec
  017 Vágbeszterce
  018 Bellus, Máriatölgyes, Újtölgyes
  019 Illava
  020 Puhó
  022 Csáca
  023 Turzófalva
  024 Kiszucaújhely
  026 Alsókubin-Bautzen, Schirgiswalde-Kirschau, Weißenberg, Wilthen
  027 Turdoss-Bernstadt auf dem Eigen, Ebersbach-Neugersdorf, Hernhut, Löbau, Neusalza-Spremberg, Seifhennersdorf, Zittau
  028 Árvanádasd-Görlitz, Ostritz, Reichenbach
  029 Námesztó-Bad Muskau, Hoyerswerda, Niesky, Rothenburg, Weißwasser an der Obrlausitz
  031 Liptószentmiklós
  033 Liptóújvár
  034 Rózsahegy
  036 Turócszentmárton
  038 Ruttka
  039 Stubnyafürdő
  040 Kassa
  044 Mezencéf
  045 Szepsi
  048 Rozsnyó
  049 Dobsina, Jolsva
  050 Nagyrőce
  052 Igló
  053 Korompa, Szepesolaszi, Szepesváralja
  054 Lőcse
  056 Gölnicbánya
  058 Poprád
  059 Szepesbéla, Szvit
  060 Késmárk
  061 Szepesófalu
  062 Tátrafüred
  064 Ólubló
  065 Podolín
  066 Homonna
  068 Mezőlaborc
  069 Szinna
  071 Nagymihály
  072 Őrmező
  073 Szobránc
  075 Tőketerebes
  076 Tiszacsernyő
  077 Királyhelmec
  078 Gálszécs
  079 Nagykapos
  080 Eperjes
  082 Héthárs, Nagysáros
  083 Kisszeben
  085 Bártfa
  087 Girált
  089 Felsővízköz
  091 Sztropkó
  093 Varannó
  094 Tapolyhanusfalva

  100 Bécs

  200 Stockerau
  202 Hollabrunn
  207 Retz, Scharattenthal
  208 Hardegg
  209 Drosendorf-Zissersdorf, Geras
  210 Korneuburg
  212 Wolkersdorf im Weinviertel
  213 Laa an der Thaya, Mistelbach
  217 Poysdorf
  220 Gerasdorf
  222 Zistersdorf
  223 Deutsch-Wagram, Ganserndorf
  229 Marchegg
  230 Groß-Enzersdorf
  232 Schwechat
  234 Brunn am Gebirge, Mödling
  238 Perchtoldsdorf
  240 Fischamend
  241 Hainburg an der Donau
  245 Mannersdorf am Leithagebirge
  246 Királyhida
  248 Ebreichsdorf
  249 Ebenfurt, Lajtaújfalu
  250 Bécsfürdő
  251 Traiskirchen
  254 Vöslaufüred
  256 Medvefalva
  262 Ternitz, Újtemplom
  264 Gloggnitz
  265 Payerbach #
  270 Bécsújhely
  286 Kirchschlag in der Buckligen Welt

  300 Purkersdorf
  302 Pressbaum
  304 Neulengbach
  310 Sankt Pölten
  313 Herzogenburg, Traismauer
  315 Wilhelmsburg
  317 Hainfeld
  318 Lilienfeld
  324 Mank
  325 Wieselburg
  327 Scheibbs
  330 Amstetten
  334 Waidhofen an der Ybbs
  335 Haag
  338 Pöchlarn
  339 Melk
  340 Kolostorújváros
  342 Tulln an der Donau
  343 Zywiec
  350 Krems an der Donau
  351 Mautern an der Donau
  354 Gföhl
  355 Langenlois
  358 Horn
  360 Dürnstein
  371 Maissau
  373 Eggenburg
  374 Pulkau
  375 Újházas
  380 Allensteig
  381 Groß-Siegharts
  382 Thayagyörk
  383 Waidhofen an der Thaya
  386 Heidenreichenstein
  387 Litschau
  390 Tábor
  391 Zwettl
  392 Gross Gerungs
  394 Schrems
  397 Weitra

  400 Georgenberg, Katowice
  411 Huta Laura-Siemianowice
  412 Czeladz, Slawków, Sosowiec
  413 Dombrowa
  414 Imielin, Myslowice
  415 Chorzów
  416 Schwientochlowitz
  417 Ruda Slaska
  418 Zabrze
  419 Bytom, Deutsch Piekar, Radzionkau
  421 Klobutzko, Krzepice
  422 Blaczhownia, Czestohowa, Koniecpol, Woischnik
  423 Kozieglowy, Mysków, Zarki
  424 Lazy, Ogrodzieniec, Pilica, Poreba, Schtschekotzin, Siewierz, Zawiercie
  425 Bedzin, Woikowize
  426 Kalety, Tarnowitz
  427 Lubliniec
  430 Sankt Valentin
  431 Berun. Lendzin,  Nicolai, Ober Lazirsk, Orzesze, Tychy
  432 Pszcyna, Schwarzwasser
  433 Bielsko-Biala, Schirk, Wilmesau
  434 Skotschau, Teschen, Ustron, Wisla
  435 Czechowice-Dziedzice
  436 Jaworzno
  440 Steyr
  441 Gliwice, Kieferstädtel, Knurów, Pyskowice, Toszek
  442 Bad Königsdorff-Jastrzemb, Czerwionka-Leschczin, Loslau, Rybnik, Rydultau, Zory
  443 Pszów, Radlin
  447 Enns
  450 Opole
  460 Proskau
  461 Namslau
  462 Bicinium, Kluczbork, Konstadt, Ozimek
  463 Gorzowo, Guttentag,  Olesno, Praszka
  471 Kolonowskie, Leschnitz, Strzelce Opolskie, Ujazd, Zawadzkie
  472 Kandrzin-Cosel
  473 Desowitz, Gogolin, Krapkowice
  474 Kranovitz, Ratibor, Ratiborhammer
  481 Gmunden - Baborów, Biała Prudnicka, Katscher, Leobschütz
  482 Oberglogau, Prudnik
  483 Bad Ziegenhals, Korfantów,  Nysa, Otmuchów, Paczków
  491 Falkenberg
  492 Grodków
  493 Brzeg, Löwen

  500 Boroszló
  517 Rokitnitz i. Adlergebirge
  538 Prosetsch, Slatinian
  539 Hlinsko, Skutsch
  549 Braunau
  550 Kanth, Siechnice, Zobten am Berge
  551 Bad Obernigk, Prausnitz, Trachenberg, Trebnitz
  552 Jeltsch-Laskowitz, Olawa
  553 Neumarkt in Schlesien
  555 Radstadt
  561 Brandeis an der Adler, Dyhernfurth. Gabel an der Adler, Geiersberg, Grulich, Wohlau
  562 Ústí nad Orlicí-Góra, Hernstadt
  563 Landskron, Militsch
  564 Festenberg, Bernstadt, Oels
  565 Chotzen, Groß Wartenberg, Hohenmaut, Medzibor
  566 Hohenmaut
  568 Zwittau
  569 Bistrau, Brüsau, Gewitsch
  570 Litomyšl
  571 Mährisch Trübau - Strehlen, Wansen
  572 Bardo, Frankenstein, Münsterberg, Polička, Reichenstein
  573 Altheide-Bad,  Bad Kudova, Bad Reinerz, Klodzko, Rückers
  574 Neurode, Wünschelburg
  575 Bad Landeck, Habelschwerdt, Mittelwalde, Seitenberg
  581 Freiburg in Schlesien, Königszelt, Saarau, Striegau, Swidnica
  582 Gnadenfrei, Langenbielau, Niemcza, Peterswaldau, Reichenbach im Eulengebirge
  583 Bad Salzbrunn, Bad Charlottenbrunn, Friedland in Niederschlesien, Gottesberg, Nieder Wüstegiersdorf, Walbrzych
  584 Kamienna Góra, Landeshut in Schlesien, Liebau
  585 Jelenia Góra, Karpacz, Kowary, Petersdorf, Schreiberhau
  586 Jihlava
  588 Polná, Teltsch
  589 Triesch
  591 Saar-Kotzenau, Polkowice, Primkenau
  592 Neustadt in Mähren - Haynau, Legnica, Parchwitz
  593 Bistritz ob Pernstein - Lubin, Steinau an der Oder
  594 Groß Bittesch, Velké Meziříčí - Bolkenhain. Jauer
  595 Kauffung, Goldberg, Schönau an der Katzbach
  596 Friedeberg, Greiffenberg, Lähn, Liebenthal, Löwenberg in Schlesien
  597 Boleslawiec, Naumburg am Queis
  598 Bad Fliensberg, Langenöls, Lauban, Marklissa
  599 Kohlfurt, Penzig, Reichenau, Seienberg, Zgorzelec

  602 Brünn
  650 Zielona Góra
  664 Eibenschütz, Kanitz, Kuřim, Mödritz, Oslavany, Rajhrad, Schlapanitz
  665 Rosice
  666 Tišnov
  667 Seelowitz
  669 Znojmo
  671 Grusbach, Jaispitz, Miroslav
  672 Glogów, Moravský Krumlov
  674 Trebic
  675 Hrotovice, Jamnitz, Náměšť nad Oslavou
  676 Mährisch Budwitz
  678 Blansko
  679 Adamov, Kunstadt, Letovice, Oels, Raitz-Jestreb, Velké Opatovice
  680 Boskovice
  681 Zagan
  682 Vyškov
  683 Ivanovice na Hané, Rousínov
  684 Austerlitz, Újezd u Brna, Zbeschau
  685 Bučovice
  686 Kunovice, Magyarhradis, Veligrad
  687 Bojkovice, Hluk, Magyarbor, Magyarostor
  690 Leventevár
  691 Feldsberg, Groß Billowitz, Klobouk, Kostel, Landshut in Mähren, Pohrlitz
  692 Nikolsburg
  693 Auspitz
  695 Hodonín
  696 Bisenz, Dubňany, Steinitz, Straßnitz, Vracov
  697 Gaya
  698 Veselí nad Moravou

  700 Kismarton
  702 Ostrava
  707 Ruszt
  708 Feketeváros
  710 Nezsider
  713 Boldogasszony
  721 Nagymarton
  733 Karviná
  735 Felsőpulya - Bohumin, Orlová, Peterswald, Rychvald
  736 Havirov
  737 Český Těšín
  738 Friedland an der Ostrawitza, Paskov, Zeit Místek
  739 Braunsberg, Jablunkov, Rattimau, Schönhof, Třinec
  740 Felsőőr
  741 Nový Jičín
  742 Pinkafő - Fulnek, Klimkovice, Kopřivnice, Odry, Příbor, Stramberg, Studénka, Wagstadt
  744 Frankstadt unter dem Radhoscht
  746 Városszalónak - Opava
  747 Bautsch, Deutsch-Krawarn, Grätz, Markt Benischau
  748 Hultschin
  749 Vitkov
  750 Hranice, Kojetín, Leipnik, Prerov
  751 Tobitschau
  753 Bodenstadt
  754 Németújvár
  755 Vsetín
  756 Karolinka, Keltsch, Rožnov pod Radhoštěm, Zubern
  757 Oláhmezerics
  760 Zlín
  763 Brumov-Bylnice, Freistadtl, Luhačovice, Napajedla, Slawitschin, Sluschowitz, Vizovice
  765 Otrokovice
  766 Valašské Klobouky
  767 Kroměříž
  768 Bistritz am Hostein, Chropin, Hulín, Koritschan, Morkowitz-Slischan
  769 Holleschau
  771 Olmütz
  783 Groß Wisternitz, Uničov
  784 Litovel
  785 Sternberg auch Mährisch-Sternberg
  787 Sumperk
  788 Hannsdorf, Mährisch Altstadt
  789 Hohenstadt an der March, Loschitz, Mährisch Schildberg, Mohelnice,Úsov
  790 Friedeberg, Javornik, Jeseník, Vidnava
  792 Bruntál, Römerstadt
  793 Bärn, Bennisch oder Benisch, Engelsberg, Friedland an der Mohra, Janov, Olbersdorf, Würbenthal, Zuckmantel
  794 Krnov
  796 Prostéjov
  798 Blumenau, Konice, Kosteletz in der Hanna, Niemtschitz an der Hanna

  800 Pozsony
  801 Grác
  813 Frohnleiten
  816 Weiz
  820 Gleisdorf
  823 Hartberg
  824 Friedberg
  828 Fölöstöm
  833 Feldbach
  835 Vasgyűrűbűkszád
  838 Gyanafalva
  843 Lipnica
  848 Murafigye
  849 Regede
  853 Némethegyvidék
  857 Barnbach, Voitsberg
  858 Köflach
  860 Bruck an der Mur, Kapfenberg
  863 Máriacell
  864 Gyerekhegy
  868 Mürzzuschlag
  870 Leoben
  872 Játékhegy, Knittelfeld
  874 Sátorút
  875 Judaváros
  878 Rottenmann, Trieben
  879 Eisenerz, Trofaiach
  880 Ungvár
  883 Felsőwőlz
  885 Murau
  892 Perecseny
  893 Szolyva
  894 Liezen
  895 Csap
  896 Munkács
  897 Schladming
  899 Bad Aussee

  900 Modor, Stomfa, Szentgyörgy
  901 Malacka -Ilosva
  902 Klagenfurt - Bazin - Beregszász
  903 Szenc - Nagyszőlős
  904 Huszt
  905 Szénás - Técső
  906 Berezó - Rahó
  907 Miava
  908 Egbell, Újvár
  909 Szakolca
  910 Völkermarkt
  911 Trencsén
  914 Nemsó, Trencsénteplíc
  915 Bleiburg-Vágújhely
  916 Ótura
  917 Ferlach-Nagyszombat
  920 Galgóc, Újvároska
  921 Pöstyén
  922 Velden - Verbó
  924 Galánta
  925 Diószeg
  926 Szered
  927 Vágsellye
  929 Dunaszerdahely
  930 Sankt Veit an der Glan
  931 Somorja
  932 Nagymegyer
  933 Althofen
  934 Straßburg-Léva
  935 Garamtolmács
  936 Frisach-Ipolyság
  937 Zselíz
  940 Farkashegy - Érsekújvár
  942 Nagysurány
  943 Szentandrás - Párkány
  945 Komárom
  946 Szentleonárd-Gúta
  947 Ógyalla
  949 Nyitra
  950 Villach
  952 Verebély
  953 Aranyosmarót
  954 Radenthein
  955 Nagytapolcsány
  956 Feldkirchen
  957 Bán
  958 Finkenstein - Simony
  960 Zólyom
  962 Hermagor - Gyetva, Gyűgy, Herencsvölgy, Szilács
  963 Korpona
  965 Garamszentkereszt
  966 Zsarnóca
  967 Körmöcbánya
  968 Újbánya
  969 Selmecbánya
  970 Spittal an der Drau
  971 Privigye
  972 Bajmóc, Németpróna, Nyitrabánya, Nyitranovák
  974 Besztercebánya
  977 Breznóbánya
  979 Rimaszombat
  980 Spittal-Tiszolc
  981 Nyustya
  982 Tornalja
  984 Losonc
  985 Gmünd
  986 Fülek
  987 Poltár
  990 Nagykürtös
  992 Kékkő

  2015. május 28. csütörtök

  Ha tudsz teljes egészében őszinte lenni, mégha személyesen előtted áll a lelkitársad, akkor is inkább menekülsz a legtöbb algoritmus szerint, mert a gyarlóságodat nehéz levetkőzni.

  Ha képes vagy érteni, akkor nem történik az, ami oly sok kapcsolatot szétrombol, pedig ebben a címben megértheted azt, hogy a lelkitársadat nem magad választottad, hanem elfogadod ajándékként, s minden fronton zársz, mert másképpen lehetetlen a közös utatokon haladni. Lehetne írni olyanokról, akik amikor rájöttek, akkor már későnek tűnt, s annyi keserves kíntól kímélték volna meg egymást, de amikor megtalálták a lehetőséget, akkor megtettek valami olyant, amit még a házastársak sem képesek, mert akkor nem lennének válások. Ha amit megjegyeztél, s képes vagy ezt a lelkitársaddal összhangban személyesen is megtenni, akkor már egyetlen kérdésem van: Tudod, hogy a kételkedésed, aggodalmaskodásod félelmet generál, miért nem használod amit mindannyian megkaptunk, csak éppen nem helyesen használjuk.....?

  2015. május 22. péntek

  A választ megtaláljátok a két szélső számlálón

  1

  2

  3

  4

  500 Szolnok
  505 Újszász
  507 Besenyszög
  508 Rákóczifalva
  510 Jászberény
  512 Jászárokszállás, Jászfényszaru
  513 Jászapáti, Jászkisér
  520 Törökszentmiklós
  523 Fegyvernek
  524 Abádszalók
  530 Karcag
  531 Kisújszállás
  533 Kenderes
  534 Kunhegyes
  535 Tiszafüred
  540 Mezőtúr
  542 Túrkeve
  543 Tiszafüred, Martfű
  544 Kunszentmárton
  550 Gyomaendrőd
  551 Dévaványa, Körösladány
  552 Szeghalom, Füzesgyarmat
  553 Vésztő
  554 Szarvas
  555 Kondoros
  560 Békéscsaba
  563 Békés
  565 Mezőberény
  566 Újkígyós, Medgyesegyháza
  570 Gyula
  572 Sarkad
  574 Elek
  580 Mezőkovácsháza
  582 Mezőhegyes
  583 Battonya
  590 Orosháza
  592 Csorvás
  594  Tótkomlós

  600 Kecskemét
  604 Kerekegyháza
  605 Lajosmizse
  606 Tiszakécske
  607 Izsák
  608 Szabadszállás, Dunavecse
  609 Kunszentmiklós
  610 Kiskunfélegyháza
  612 Kiskunmajsa
  620 Kiskőrös
  623 Soltvadkert, Kecel
  630 Kalocsa
  632 Solt
  634 Hajós
  640 Kiskunhalas
  642 Tompa
  643 Bácsalmás
  644 Jánoshalma, Mélykút
  650 Baja
  660 Szentes
  663 Mindszent
  664 Csongrád
  670 Szeged
  676 Kistelek, Sándorfalva
  678 Mórahalom
  680 HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
  690 Makó
  691 Csanádpalota

  700 Sárbogárd
  702 Dunaföldvár
  703 Paks
  706 Gyönk
  708 Simontornya
  709 Tamási
  710 Szekszárd
  713 Tolna
  714 Bátaszék
  715 Bonyhád
  720 Dombóvár
  727 Igal
  730 Komló
  734 Mágocs
  735 Nagymányok
  737 Sásd
  740 Kaposvár
  750 Nagyatád
  753 KADARKÚT
  756 Nagybajom
  757 Barcs
  760 Pécs
  770 MOHÁCS
  772 Pécsvárad
  775 Bóly
  776 Kozármisleny
  777 Villány
  780 Siklós
  781 Harkány
  790 Szigetvár
  794 Szentlőrinc
  796 Sellye


  800 Székesfehérvár
  805 Bodajk
  806 Mór
  808 Csákvár
  810 Várpalota
  812 Aba
  813 Enying
  815 Polgárdi
  817 Balatonkenese, Balatonfűzfő
  818 Berhida
  820 VESZPRÉM
  822 Balatonalmádi
  823 Balatofüred
  825 Badacsonytomaj
  830 Tapolca
  833 SÜMEG
  836 Keszthely
  838 Hévíz
  840 Ajka
  842 Zirc
  844 Herend
  846 Devecser
  850 Pápa
  860 SIÓFOK
  862 Zamárdi, Balatonföldvár
  863 Balatonboglár, Balatonlelle
  864 Fonyód
  866 Tab
  870 Marcali
  874 Zalakaros
  876 Pacsa
  879 Zalaszentgrót
  880 Nagykanizsa
  886 Letenye
  890 Zalaegerszeg
  896 Lenti
  899 Zalalövő

  900 Győr
  909 Pannonhalma
  910 Tét
  915 Lébény
  920 Mosonmagyaróvár
  924 Jánossomorja
  930 Csorna
  933 Kapuvár
  934 Beled
  940 SOPRON
  943 Fertőd
  944 Fertőszentmiklós
  950 Celldömölk
  954 Jánosháza
  960 Sárvár
  965 Répcelak
  970 Szombathely
  973 Kőszeg, Csepreg, Bük
  975 Vép
  980 Vasvár
  990 Körmend
  994 Őriszentpéter
  997 Szentgotthárd

  2015. május 19. kedd

  A választ megtaláljátok a két szélső számlálón

  1

  200 Szentendre
  201 Budakalász, Pomáz
  202 Visegrád
  203 Érd
  204 Budaörs, Törökbálint, Diósd
  205 Biatorbágy
  206 Bicske
  207 Zsámbék
  208 Piliscsaba, Pilisvörösvár
  209 Budakeszi
  210 Gödöllő
  211 Veresegyház, Isaszeg, Pécel
  212 Dunakeszi
  213 Göd
  214 Kistarcsa, Kerepes
  215 Fót
  216 Őrbottyán
  217 Aszód
  219 Tura
  220 Monor
  222 Vecsés,  Üllő
  223 Gyömrő, Maglód
  224 Sülysáp
  230 Ráckeve
  231 Szigetszentmiklós, Halásztelek, Szigethalom, Tököl
  233 Dunaharaszti, Dunavarsány
  236 Gyál, Ócsa, Újhartyán
  237 Dabas, Örkény
  240 Dunaújváros
  244 Százhalombatta
  245 Ercsi, Adony, Rácalmás
  246 Martonvásár
  248 Velence, Gárdony
  249 Pusztaszabolcs
  250 ESZTERGOM
  251 Dorog
  253 Tát, Nyergesújfalu
  254 Lábatlan
  260 VÁC
  262 Nagymaros, Szob
  265 Rétság
  266 Balassagyarmat
  270 Cegléd
  272 Pilis
  273 Albertirsa
  274 Abony
  275 Nagykőrös
  276 Nagykáta, Tápiószele
  280 Tatabánya
  284 Oroszlány
  287 Kisbér
  289 Tata
  290 Komárom
  294 Ács, Bábolna

  300 Hatvan
  302 Lőrinci
  303 Gyöngyöspata
  306 Pásztó
  307 Bátonyterenye
  310 Salgótarján
  317 Szécsény
  320 Gyöngyös
  325 Pétervására
  330 Eger
  334 Bélapátfalva
  335 Verpelét
  336 Heves
  338 Kisköre
  339 Füzesabony
  340 Mezőkövesd
  343 Emőd, Nyékládháza,
  344 Mezőkeresztes
  345 Mezőcsát
  350 Miskolc
  356 Felsőzsolca, Onga
  357 Alsózsolca
  358 Tiszaújváros
  360 Ózd
  363 Putnok
  367 Borsodnádasd
  370 Kazincbarcika
  373 Rudabánya
  375 Szendrő
  377 Sajószentpéter
  378 Edelény
  379 Sajóbábony
  380 Szikszó
  386 Encs
  388 Abaújszántó
  389 Gönc
  390 Szerencs
  391 Tokaj
  395 Sárospatak
  397 Cigánd
  398 Sátoraljaújhely
  399 Pálháza

  400 Debrecen
  406 Balmazújváros, Tiszacsege
  408 Hajdúnánás, Hajdúdorog
  409 Polgár
  410 Berettyóújfalu
  411 Biharkeresztes
  413 Derecske, Komádi
  415 PÜSPÖKLADÁNY
  418 Nádudvar, Kaba
  420 Hajdúszoboszló
  422 Hajdúböszörmény
  423 Balkány
  424 Hajdúhadház, Téglás, Újfehértó
  425 Hajdúsámson, Nyíradony
  428 Létavértes, Vámospércs
  430 Nyírbátor
  432 Nagykálló, Máriapócs
  435 Nagyecsed
  437 Nyírlugos
  440 Nyíregyháza
  444 Tiszavasvári
  445 Tiszalök
  446 Nyírtelek, Rakamaz
  448 Ibrány, Nagyhalász
  449 Dombrád
  450 Kemecse
  451 Demecser
  452 Ajak
  456 Baktalórántháza, Vaja, Nyírmada
  460 Kisvárda
  462 Záhony
  464 Mándok
  470 Mátészalka
  476 Csenger
  480 Vásárosnamény
  490 Fehérgyarmat

  5

  6

  7

  8

  9

  2015. április 28. kedd

  Mi lenne ha, az a sok ha nem lenne ott...

  Emlékszetek arra amikor azt mondtam, hogy a megérzések sokat számítak, ha lélek és a szív egységben van, de azt nem tudjátok, hogy Székesfehérváron merényletet terveztek a lelkitársammal szemben, s akkor alakult ki az Esztergom-Tata-Pápa-Sümeg útvonal, amelyen a lelkitársam megérkezhetett volna, ha nem tévesztették meg volna annyian azok akikkel nekem beszélni sincsen kedvem. Ha jól megnézitek a vonalat, magatok  is hasonlót kértek, de csak akkor fogjátok fel, ha már a lelkitársatokkal mindent megbeszéltetek. Tehát,  ha neked azt mondják 5:00 kor szálljál fel az induló autóbuszra, ne használjál semmi olyat, amely hátráltatja a közeledésedet a lelkitársadhoz. Kényelmes cipőben, hogy tudjál mellette haladni, s ez Andreának, se az Anikónak nem felelt meg, mivel fontosabb volt számotokra hajatok színének megváltoztatása, fontosabb volt a világi emberek véleménye, mint hogy megértsétek a lehetőség előtettek van. Andrea már rájött arra, amire Anikó még nem, mivel nagyobb hátszelet észre sem veszi. Kérdések lehetősége a legfontosabb, hogy őszintén egyikötök sem képes bevallani milyen cselekedetekkel, milyen kísértésekkel nem voltatok  képesek megbírkózni. Tudjátok, a  legnehezebb őszintén bevallani a hibázásaitokat,  s amikor olyannal találkoztok aki, megvallja a hibáit, akkor egyik-másik menekül az őszinte vallomások elől, mert inkább sodródik a tömeggel, mint hogy észrevegye a tömeggel szemben menő emberkéket, ahol már a lelkitársatok haladnak. Lehetne belemenni, hogy ők miért, de idővel magatok is rájöttök, ha felfogjátok azt, hogy egymás ajándékai vagytok, a legszebb, a legigazabb s a legfényesebbet követvén.  Megjegyezhetném, azt hogy hol hibáztatok, de magatoknak kell rájönnötök, ha nem vagytok képesek  felfogni azt, ami a függönyök mögött van. Lehetne írnom, hol tudtatok volna segítséget kérni, de inkább azt  tanácsolnám először kérjetek érző szívet, másodszor ezért, s tudjátok a lelkitársatok nevét, adjatok hálát, harmadszor ne feledjétek, hogy csüngünk a pokol felett, de rajtunk múlik, hogy aratáskor hová állítanak bennünket. Mehetnék tovább, de szerintem ezis elég nektek, hogy tudjátok hol segítenek nektek, s minél őszintébbek lesztek, annál közelebb van az újabb lehetőség, amit remélem nem szalasztotok el, s zártok a lelkitársatokkal, Urunk Jézus Krisztus oltalmazó szerető kegyelmes védelmében. Még talán annyi  az elszalasztott lehetőség vissza nem jön, csak újabb lehetőség adatik meg, amit csak alazatos engedemes szívvel vagytok  képesek felfogni, tehát erre törekedjetek. S ha összeforr személyesen a lelkitársi egység, akkor elég egyetlen lelkitársi ölelés s helyreállítva az egység közöttetek.

  2015. április 22. szerda

  Beninből kaptam a legszebb születésnapi ajándékot, indul a Miskolcra beharangozott honlap, csak éppen Istenhegyiként Nógrádi, Soproni, Veszprémi megtámogatással mindenképpen

  A szenvedés szeretetté, a kereszt pedig a szeretet útjává válhat…Free counters! Free counters! Free counters!

  (Azerbajdzsán, Barbados, Belize, Britt Virgin-szigetek, Burma, Guadalupe, Guam, Guernsey, Jamaica, Kelet-Timor, Kenya, Kirgizisztán, Makaó, Malawi, Mali, Mongóla, Monaco, Nepál, Paraguay, Reunion, Suriname, Szudán, Tanzánia, Trinidad és Tobagó, Új-Kaledónia, Üzbegisztán)

  André Frossard: Keresztút

  A felnõttként megtért újságíró a 20. századi francia sajtó egyik meghatározó alakja. Írói tevékenységének köszönhetõen a francia akadémia halhatatlanjai maguk közé fogadták. II. János Pál pápa õt kérte a Ne féljetek könyvéhez munkatársul. A szókimondó író nemrég halt meg, utolsó könyveiben is a katolikus egyház jövõje fölött töprengett.

  A keresztút viszonylag új keletû szokás, amely Porto Maurizió-i Szent Leonárd, 18. századi szerzetes jámborságában gyökerezik. Arra emlékezteti a keresztényeket, miként követték egymást az események villámsebesen és hallatlanul erõszakosan Jézus földi életének utolsó óráiban. A vér és kínszenvedés útja Pilátus ítélõszékétõl a Golgotáig vezet: néhány száz méternyi kanyargós út, amelyen az elítéltnek végig kellett cipelnie keresztjét a katonák gyûrûjében, és az evangélium tanúsága szerint "sok embertõl kísérve". Az apostolok elrejtõztek. Csak édesanyja, Mária, János evangélista és Mária Magdolna kísérik végig. Õk vették magukhoz halálra gyötört testét, hogy Arimateai József sírjába helyezzék. Jézus életének ez az utolsó epizódja az emberiség történelmének csúcspontja. A pápa minden nagypénteken a Colosseumban a keresztet hordozva végigjárja a fájdalmas út tizennégy állomását. Szinte egyedül halad, csendben: Krisztus képmása õ.

   

  Bevezetõ imádság

  Nagy és hûséges Istenünk,
  hajolj le hozzánk jóságosan,
  akik Megváltónkhoz, Jézushoz csatlakozva,
  készülünk végigjárni állomásról állomásra
  a kereszt fénylõ útját.
  Krisztus, a mi Urunk által.
  Ámen.

  Elsõ állomás: Jézust halálra ítélik

  Ó Krisztusunk! Egy napon azt kérdezted tõlünk:
  "Ki az közületek, aki bûnnel vádolhat engem?"
  Ez volt a te bûnöd:
  Bûn nélkül jöttél az ártatlanság nélküli emberek közé.
  Meg kellett halnod, és az emberek elítéltek téged.
  Mi is ott voltunk.
  Abban a pillanatban ugyanis az egész világtörténelem
  válladra borult, mint az a vérvörös köntös,
  amelybe hóhéraid felöltöztettek.
  Ó Krisztusunk! Emberfia, akit elítél az ember!
  Azt a húst, amelyet tõlünk vettél,
  azt a testet, amelyet tõlünk kaptál,
  most mind visszavesszük tõled, darabról darabra,
  korbáccsal és tövisekkel.
  Ó Krisztusunk! Noha ez a te haláltusád útja,
  mégis mi szorulunk a te irgalmadra.
  Ki más veheti el szégyenünket,
  amit szenvedésed láttán érzünk?
  Könyörögve kérünk, bocsáss meg nekünk!
  Örök emlékezet, felejtsed el!

  Második állomás: Jézus vállára veszi a keresztet

  Ó Krisztusunk! Te eljöttél, hogy közöttünk élj.
  Te, a mindent megvilágító fény,
  soha nem tapasztalt örömet hoztál számunkra.
  Másként pillanthatunk a világra,
  amely beszél ugyan bölcsességrõl, igazságosságról,

  sõt, olykor még jámborságról is,
  de mit sem tudott nélküled a szeretetrõl,
  ami minden dolog rejtett oka és értelme.
  Te tanítottad meg számunkra,
  hogy a szeretet hívja létre a másik embert,
  hogy a szeretet a kinyilatkoztatás másik neve,
  hogy a szeretet leszáll a gyengeségre,
  s édesen megpihen az imádkozó ajkakon.
  Te kérdést szegeztél szívünknek.
  Íme, ez a válaszunk:
  ez a rövidke út Jeruzsálemen keresztül,
  amely egy cikcakkos villámot rajzol a térképre;
  ez a túlontúl súlyos fagerenda,
  amely a te vállaidra hullt,
  mint az összeomló világmindenség állványzatának egy darabja.
  Ó Krisztusunk! Könyörögve kérünk, bocsáss meg nekünk!
  Végtelen édesség! Ne emlékezz másra, csak önmagadra!

  Harmadik állomás: Jézus elõször esik el

  Ó Krisztusunk! Te azt mondtad nekünk:
  "Az én igám édes, az én terhem könnyû".
  Bennünk nincs meg a te szelídséged, ezért
  a mi igánk sért, s a mi terhünk agyonnyom.
  A mi súlyos terhünk a bûn,
  amely nehézkessé tesz minket,
  s eltávolít Istentõl.


  E teher a semmi felé vonz,
  a sötétség országába, amelyrõl nem tudunk elfelejtkezni,
  a hazugság, az erõszak és a kegyetlenség felé,
  amiért te vezekelsz helyettünk.
  Még te sem vagy képes úgy hordozni ezt a súlyt,
  hogy meg ne görnyedjél alatta.
  S mintegy válaszképpen Péter három tagadására,
  térdeid a földre rogynak,
  szinte könyörögve, ám ezt mi nem halljuk meg.
  Ó, bûntelen Krisztusunk!
  Kérve kérünk, bocsáss meg nekünk!
  Ne emlékezz ma másra, mint irgalmadra!

  Negyedik állomás: Jézus anyjával találkozik

  A két pillantás találkozik.
  A szenvedés pillantása, amely felfelé halad,
  elkerülhetetlen beteljesedése irányába,
  s az együttérzés pillantása, amely az eget ostromolja.
  Hol, melyik szakadék mélyével mérhetõ az a fájdalom,
  amelyet a fiát elvesztõ anya érez?
  Ez a szenvedés kiforgatja a sarkaiból a világot:
  szembeszáll a hittel és a reménnyel.
  Az itt megnyíló seb soha be nem heged.
  Ezt a szenvedést mértük reád,
  Ó Mária, a nyolc boldogság szentségtartója,
  édes és szegény, békés és irgalmas asszony,
  te legtisztább szív.
  Üdvözlégy Mária, aki ezen az úton sírsz,
  szentély, amelyet a fájdalom szétzúzott a földön,
  de a mennyben újjáépített a kegyelem!

  Ötödik állomás: Cirenei Simon viszi Jézus keresztjét

  Amikor az utcán elbotlott az elítélt,
  akit elborított a vér és elgyengített az ostorozás,
  az Evangélium szerint kísérõi kiválasztottak a tömegbõl
  egy Cirenei Simon nevû embert,
  aki a mezõrõl tért éppen hazafelé, s arra kényszerítették,

  hogy vegye föl a keresztet, s vigye Jézus után.
  Ó Krisztusunk!
  Hogy elítéljen téged, e napon szövetségre lépett

  az árulás, a tudatlanság, szektás gyûlölet, az igazságtalanság
  és elválaszthatatlan szövetségese, az államérdek.
  Te jóságodban megengedted, hogy egyvalaki közülünk,
  akit találomra választottak ki a katonák,
  minket képviselve részt vállaljon üdvözítõ mûvedben,
  s így ne legyünk teljesen kizárva szenvedésedbõl.
  (Õk azt hitték, rád kényszeríthetik akaratukat,

  pedig a te akaratod szerint cselekedtek.)
  Mégis akadt legalább egy ember, aki nyomodba lépett,
  amikor mindenki más elmenekült!
  Mégis lett hasonlóság, legalább a kereszt súlya alatt,
  egy rövid pillanatra a Megváltó és a megváltott között!

  Hatodik állomás: Veronika megtörli Jézus arcát

  Veronika,
  neked volt merszed kihívni magad ellen a
  Megváltó nyomában járó féktelen tömeget,
  s átlépni azt a láthatatlan határt,
  amely elválasztja az elítéltet a többi embertõl,
  add meg számunkra is a bátorságot,
  hogy felismerjük és megközelítsük az Igazságot,
  amelyet a társadalom megsért, félreismer és számûz.
  A tömeg kiabálása közepette,
  amikor már a düh szava sem hallatszott,
  te csak irgalmad legyõzhetetlen suttogására figyeltél:
  ne engedd, hogy érzéketlenek maradjunk a haldoklók panaszára.
  Veronika, te, aki kézbevetted az Úr képemását,
  s akinek tette szépségét soha nem feledte el a hagyomány,
  imádkozz testvéreidért, légy együttérzõ
  gyengeségünk, kishitûségünk, csekély szeretetünk iránt;
  hiszen te vagy az, aki nem ismerted a félelmet,
  és kendõddel igyekeztél a fájdalom vérét és izzadságát letörölni,
  s az isteni szeretet meggyötört arcát kaptad ajándékul!

  Hetedik állomás: Jézus másodszor esik el

  "A meghajlott nádat nem töri el, mondja az Írás,
  és a füstölgõ mécsbelet nem oltja el".
  Ó Krisztusunk! Nem azért jöttél, hogy legyõzd a birodalmakat,
  hiszen a te történelmedet nem mások vérével írják,
  hanem a tiéddel.
  Te nem azért jöttél, hogy ítélj és büntess,
  hanem azért, hogy életedet add azokért,
  akik nélküled meghalnak.
  Te azért jöttél, hogy az utolsó szemig összegyûjtsed
  a port, amelybõl lettünk,
  hogy semmi el ne vesszen abból, amit teremtettél;
  hanem új életet nyerjen a szeretetben
  mindaz, amit a bûn tönkretesz és megöl.
  Azért, hogy ne legyen a földön semmi sem
  olyan alacsony, olyan megvetett és olyan nyomorult, annál,
  hogy te ne szálltál volna mélyebbre.
  Ó, megvert Messiás, akit kivetett a világ,
  s aki másodszor hajtod meg térdedet,
  hogy egyszer s mindenkorra megszerezd a lelkek kiengesztelõdését.

  Nyolcadik állomás: Jeruzsálem asszonyai megsiratják Jézust

  Nagy sokaság követte õt,
  néhány asszony a mellét verve siratta.
  Akkor feléjük fordította tekintetét, amely ellátott az idõk végezetéig,
  és így szólt hozzájuk:
  "Jeruzsálem leányai! Ne engem sirassatok,
  hanem magatokat és fiaitokat,
  mert eljönnek azok a napok, amikor azt fogják mondani:
  "Boldogok a meddõ asszonyok, a méhek, amelyek nem szültek,
  a keblek, amelyek nem szoptattak!"
  Akkor majd így kiáltanak a hegyekhez: "Hulljatok ránk!"
  S a dombokhoz: "Födjetek el!"
  Ó Krisztusunk! Nem késik soká jövendölésed beteljesülése.
  Nem sok idõ múlva lerombolják Jeruzsálemet.
  A Templomból, amelyben tanítottál, csak egy fal marad,
  amely gátként állja
  Izrael fiai panaszainak áradását a századokon át,
  korlátját jelenti könyörgéseiknek és könnyeiknek.
  Még ma sem jött el a béke erre a szent földre,
  ahol Te kimondtad az egyetlen mondatot
  - hiába lett volna talán? - ,
  amely elhallgattathatja a fegyvereket,
  amikor így szóltál tanítványaidhoz: "Szeressétek ellenségeiteket!"

  Kilencedik állomás: Jézus harmadszor esik el

  A szeretetbõl származó emberi lény
  a szenvedésen és a halálon keresztül
  tér vissza a szeretetbe.
  Ezt maga a szeretet mondja a történelem hajnalán.
  Ám Õ ezt nem hallja meg.
  Minden emberi lénynek és minden dolognak,
  ami létezik, a földön és az égen
  a végtelen nagy éjszaka legapróbb fényszikrájának is,
  csak egyetlen oka van: a szeretet.
  Maga a szeretet jött el hozzánk,
  hogy ezt elmondja nekünk.
  Mi pedig elhallgattattuk õt.
  Ó Krisztusunk!
  Azt mondtad nekünk, alakítsuk szívünket
  a tiedhez hasonlóvá,
  s most azt látjuk, hogy a katonák e keselyûk járta
  baljós domb szirtje felé taszigálnak.
  Látjuk, amint harmadszor is elesel
  megvetett ajándékaid súlya alatt.

  Tizedik állomás: Jézust megfosztják ruháitól

  El fogják osztani maguk között ruháidat.
  Kisorsolják egy darabból szõtt, varrás nélküli köntösödet,
  amely olyan, mint a Szentírás, amely szálanként szövõdik
  a teremtés elsõ napja óta, és soha nem szakadt meg,
  s amely egyszerre elfödi és feltárja Isten jelenlétét.
  Ezt a könyvet mindig csak térden állva volna szabad olvasnunk.
  A te ruháid, ó Krisztusunk, üzeneted szavai!
  Kijelentik és elrejtik személyedet.
  E személyben õt magát kell keresnünk,
  hiszen mi tudjuk, hogy Te vagy az Igazság,
  s hogy nincs olyan igazság, amelyben Te ne volnál benne,
  s olyan hazugság sincs, amelyhez közöd lehetne.
  Legyen áldott a te tiszta személyed,
  amelyet lemeztelenítenek a történelem rongyárusai.
  Te a köntössel együtt ránkhagytad meggyötört testedet is!

  Tizenegyedik állomás: Jézust felszegezik a keresztre

  Kezeid uram, amelyek áldást adtak,
  kezeid, amelyek gyógyítottak, s amelyek
  visszaadták a vakok látását,
  s eltûntették a leprát az arcokról,
  kezeid, amelyek rajzoltak a porba, amikor
  a házasságtörõ asszony hamis bírái egyenként
  elhagyták vésztörvényszéküket,
  kezeid, amelyek megtörték a kenyeret és bort töltöttek,
  hogy a hit láthatatlan igazságai táplálják és itassák
  e látható világ bizonytalan valóságát,
  kezeid, amelyek oly sokat adtak
  és oly keveset kaptak,
  Uram, a te adakozó kezeid a keresztre szögezve
  most már örökre nyitva maradnak.
  A kihegyesített vas átjárja a lábat,
  amely megszentelte a földet.
  Az emberek hazug igazságszolgáltatása
  véghezvitte mûvét.
  A vihar s a bûntény által elhomályosított nap alatt
  minden készen áll
  a Keresztrefeszített fölemelésére.

  Tizenkettedik állomás: Jézus meghal a kereszten

  Urunk, most már nem vagy több,
  mint egymásnak feszülõ és egymást erõsítõ
  fájdalmak szövedéke:
  ziháló fuldoklásodból a pusztulás árad.
  Testednek már nincsen olyan ina,
  amely ne remegne a fájdalomtól
  megfeszülve, akár a hárfa húrjai.
  Mégis így szólsz:
  "Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják mit tesznek."
  Még azt sem tudják, mit beszélnek, amikor
  így kiáltanak hozzád haláltusád közepette:
  "Megváltó, szabadítsd meg magadat!"
  Õk nem fogják fel,
  hogy szörnyû mozdulatlanságodban is utánuk mész

  bûneik és nyomorúságaik legmélyére,
  s azon is túl:
  Ó Krisztusunk!
  Te nem ismerted az éjszakát.
  Ím, itt közelít feléd, amint kihallik a zsoltár komor soraiból:
  "Istenem, Istenem, miért hagytál el engem?"
  Ki kellett mondanod ezeket a szavakat,
  hogy senki se mondhassa:
  nem ismerted az emberi élet legmegrendítõbb aggodalmát,
  hogy szinte kihunyjon belõled az isteni jókedv utolsó szikrája is,
  amelyet elrejtettél apostolaid elõl,
  Ez azért történt, hogy áldozatod csúcspontján
  megvalósuljon istenséged e napfogyatkozása,
  amelynek révén hasonló lettél hozzánk.
  Ó Krisztusom, te azért halsz meg,
  hogy ne sújtson le ránk az az irdatlan ütés, amelyet magunk
  választottunk magunknak még a teremtés hajnalán;
  s azért, hogy többé ne legyünk egyedül a halálban.

  Tizenharmadik állomás: Jézust leveszik a keresztrõl és átadják anyjának

  Minden beteljesedett.
  Pillantásod, amely megkeresztelte a földet,
  pillantásod, amely megörökíti
  és új fénybe öltözteti az élõlényeket
  s az élet apró dolgait,
  pillantásod nincs többé.
  Minden beteljesedett.
  Mindörökre meg vannak örökítve,
  soha nem törlõdnek ki az emberiség emlékezetébõl
  azok a személyek, akikkel életedben találkoztál:
  az apostol és a nyomorult,
  a gazdag ifjú és az asszony Jákob kútjánál,
  Pilátus az idõk végezetéig mossa kezeit,
  Kaifás felemelt ujjal osztogatja fáradt szentenciáit
  - minden tudományét, amelyet megrohaszt a szív fukarsága - ,
  a vak, aki meglátta képét megszületni a víz színén,
  a talpra állt Lázár,
  aki megmenekült a sötétség karmaiból,
  Márta, akinek nem volt egy pillanata sem a maga számára,
  és kontemplatív nõvére,
  aki a jobbik részt választotta,
  Nikodémus, aki meg akarta érteni õt,
  s a százados, aki cseppet sem kétkedett.
  Minden beteljesedett.
  A keresztrõl levett, átvert testedet
  édesanyád karja öleli magához,
  s Jánosé, a rábízott fiúé,
  s a mellettük álló Magdolnáé,
  akit tûzként mardos a fájdalom.
  Ó Mária!
  Az, hogy áldott vagy minden asszonyok között,
  együtt járt mindazzal, ami részedül jutott,
  hogy elviseld, megtudd és elfogadd!
  Minden beteljesedett.
  A kivégzettek dombján, ahol
  a világ a halált látványul kínálja a világ számára,
  nincsen már senki körülötted,
  csak ez a három hatalmas személy,
  akik az idõk végezetéig fognak világítani,
  s akik most téged siratnak,
  ó Krisztusunk,
  a tovatûnõ fény fellobbanása.

  Tizennegyedik állomás: Jézust a sírba helyezik

  Vége mindennek.
  Ez az óra, amelyben úgy tûnik, minden elveszett:
  a hit órája, egyedül a hité.
  A hit Isten kedves jegyese.
  Õ gyengéden tekint reá,
  mint az Énekek éneke jegyesére,
  s mint szeretetünk egyetlen bizonyítékára, amit felkínálhatunk neki.
  Éppen ezt jött keresni a földre,
  s egyszer, Jeruzsálemet szemlélve attól tartott,
  hogy nem találja már, amikor visszatér majd.
  A hit ugyanolyan türelemmel várakozik rá,
  ott virraszt az alvó katonák között,
  a sír elõtt, ahova testedet helyezték, Uram.
  Semmi sem kavarja föl, és semmi sem riasztja meg.
  A hitnek szövetségeséül szegõdik mindaz,
  ami a hitetlen emberek aggodalmát vagy kétségbeesését táplálja:
  a szenvedés, amely hozzád hasonlóvá teszi,
  az idõ, az örökkévalóság utazása
  a tõle idegen univerzum felé.
  Õ, a hit szeret, mi egyéb számít?
  Számára ez a szûk új sír, ahol Te nyugszol, Urunk,
  az új szövetség ládája,
  ám ebben már nem a törvény lakozik,
  hanem a Szent, az Egyház s a jövendõ
  beteljesülések kezdete.
  A hit tudja, hogy Te a harmadik napon fel fogsz támadni.
  Urunk, akit jobban elrejt ez a világ,
  mint a sírbolt, Te, akit bûneink keresztrefeszítenek,
  Te, akit eltemettünk szívünkben -
  feszítsd fel a sziklát, amelyet eléd hengerítettünk.
  Ezt kéri tõled szegény hitünk.
  Nagypénteki gyászában már félhangon énekel valami benne.
  Hiszen ez az éjszaka, amely most ráborul a hitre,
  számára csak a nap kezdete.
  S a nap te vagy, ó Krisztusunk!

  Domokos György fordítása

  2015. április 8. szerda

  Gyenesdiási Zs.Krisztina te következel, ha észreveszed a lehetőséget!

  Egy érdekes álom egy kiállításról, ahol egyedül ő ismert fel, amikor tornázott. A kiállítótermek színei váltakoztak a labirintusban. Sokszor úgy tünt, hogy eltévedtem, akkor jöttem rá, hogy amerre jöttem, arra visszafelé. A kiállításon nem szerettem volna semmit gyűjteni, csak beszélgetni, de ott volt egy kiskutya, aki annyi kárt csinált, mégis gazdái nem akarták felfogni, sőt kikérték maguknak, hogy az állatuk nem teszi azt, amit én nem jól láttam. Kicsit nem foglalkozok vele, Aztán azon kezdek el gondolkodni, mit keresek itt, hogyan tartozik össze ez a kiállítás, egésze, amikor újból feltűnt a kiskutya, s azt csinálta szóltam a gazdáinak, de ők még akkor sem voltak képesek elfogadni.
  Megjegyzésként annyi, ha nem voltál házas, s képes vagy személyesen elmondani, ki a lelkitársad, akkor keressél fel, ha megadatik számodra ennek a lehetősége. Annyit kell tudnod még, ha képes a lelkitársad fogadni, s hasonlóképpen elkötelőzödni melletted, akkor már csak magadat vagy képes megállítani, mert amivel képes vagyok segíteni, ennek az a következménye.

  http://nyomban.blog.hu/2015/04/08/gyenesdiasi_zs_krisztina_te_kovetkezel

  2015. március 25. szerda

  Andre Lowoa

   

  Nem tartom magam vándortanítónak, de mindannyiónknak arra van leginkább szüksége. Küldetéseim vannak, egyiket Cserszegen, az anyai vonalon majdnem félezer évnyi felmenőimnek köszönhetően pálos formában kaptam, de ezt a felelősséget egyedül nem vagyok képes ellátni, ezért kaptam meg a vezetéknevét annak a lánynak, aki a lelkitársam az osztálykiránduláson Sárváron. Lényegében e pontról indult amit már visszavezettünk veletek, bár már ez jóval előbb el volt döntve, mint később kiderül. Újabb küldetés az elsőhöz kapcsolódván látnokok által kapott üzenetek minél szélesebb körben való megismertetése. Tudom ez kicsit furcsán hangzik, de a küldetést csak párban, egységben lehet leginkább betölteni, így újabb küldetések kerültek hozzám, vagy az elsőből kifolyólag, vagy a másodikból kifolyólag, az iskolázottságom sem az én érdemem, én csak elfogadtam azt a segítséget, ami elvezetett a jelenlegi helyzethez. 2008. április 5-ére Pilisszentlélekre volt kitűzve a lelkitársammal közösen az egységben a nevem védelmében, de a férgek vezette egyének ebbe elég alaposan beleszóltak, magam pedig ennek okán ott piszkálom őket, ahol a leginkább fáj. S mi fájna ezeknek a sötétség harcosainak az IGAZSÁG felszínre jövetele. Szépen lassan csordogáltak az erősítők, szépen lassan igazolást nyertek, hogy milyen kevéske kell ahhoz, hogy kikerüljünk az akolból. ... S még valami, többen tudják, hogyha megérkezik a takaros menyecske, akkor öröm lesz a szívükben, de amikor a takaros menyecskével, a lelkitársammal elindulunk oda ahol lennünk kellene, akkor mély bánat költözik a szívükbe, mert ahová érkezik dr. Nagy Krisztina, arra a helyre vissza nem térhetek, s sokaknak jel leszen helyváltoztatásra. A helyről annyit kell még tudnotok, a leginkább meghamisított történelmű helység, amelynek múltját és jövőjét okosan és bölcs látással engedelmes szívvel a természeti formákból ki lehet következtetni. A felkészítésünk Sopronban és Sümegen lett volna, ha 2008-as év leggyengébb napjáig megérkezett volna....
  2015. március 24. kedd

  Jövő a múltból kikövetkeztethető andre.iwk.hu

  Jövő a múltból kikövetkeztethető


  Nézd csak az embert! Gyötri, hajszolja magát, feltűnést kelt, úr akar lenni mindenki fölött, azt hiszi, hogy ő valaki; szinte odakiáltja a Napnak: „Hordd el magad, majd én világítok helyetted.” Egyszer ez a kevély ember összeomlik egy marék hamuvá, amelyet elsodor a víz, patakon-folyón át, egészen a tengerig… (Vianney Szent János)


  Bízz magadban, és majd meglátod, hogy jön a kiábrándulás! Bízz barátaidban, és majd meghalnak, és itt hagynak téged! Bízz pénzedben, és valaki majd elveszi tőled. Bízz hírnevedben, és valamilyen rágalmazó nyelv összezúzza! Bízz Istenben, és soha meg nem szégyenülsz.
  2015. március 24. kedd

  Bölcsen Okosan Magyaran nyomaban.eoldal.hu

  2015. március 23. hétfő

  Talán húsvétkor indul, de ez nem rajtam múlik

  Érdekes álmom volt, egyik főszereplője Andrea jogász végzettségű lelkitársához elkötelezett hölgy, csak éppen nem tudom, hogyan vagyok képes segíteni, amikor hajnali 2:00 körül felébredtem, nem tudtam visszaaludni, mert olyat mondtál Andrea, hogy bármi áron, téged nem érdekel, hogy nincsen munkája a lelkitársadnak, te tisztában vagy azzal, hogy neked is köszönhető a kialakult helyzet. Te csak öszinteséget vársz minden tekintetben, csak nem vagy képes megfogalmazni, hogyan kérhetnéd a lelkitársadat, amiatt passzoltad át, amikor 80 kilométerre mentél továbbtanulni, s úgy gondoltad, hogy nem követne téged. A lelkitársadat, hogy ne kövessen, ezt inkább nem teszem közzé, mert ehhez kellene a lelkitársad engedélye. Ha komolyan gondolod, holnap Esztergomban és Sükösdhöz rakok le egy közösséget, s talán Veszprémhez utána elérhető vagyok...

  Free counters! Free counters! Free counters!

  (Barbados, Belize, Benin, Britt Virgin-szigetek, Burma, Kelet-Timor, Kirgizisztán, Makaó, Malawi, Mali, Monaco, Új-Kaledónia, Reunion, Suriname, Szudán, Tanzánia, Üzbegisztán)


  Andrea tudod mit ha, azt akarod elemezgetni mekkora kártérítést követeljél azoktól, akik ezt okozták akkor jobb, ha nem engem kérsz meg rá. Tudod kérlek, én már annyira letakarítottam, hogy 3 pap elég, egyiket nagyon támadja a hamis próféta csoportjai, a másik soha nem tagadna le, a harmadikat pedig  keresem Esztergomból. Ne ecsetelgessél arról, hogy mennyi mindent vettek el tőletek, inkább azon legyél, ha ennyire céltudatosan tudod, hol a helyed, minél előbb odakerüljél. Ne ecsetelgessed kérlek, hogy erről se gondoltam volna, meg amarról se gondoltam volna, hogy erre képes, tudod az elszalasztott lehetőségek nem jönnek vissza. Ne ecsetelgessed légy szíves, hogy te mennyi mindent megtettél, s mégis megtörténtek azok az események, inkább örüljél annak, hogy lelkitársadat annyira lefoglaltad magatak számára, hogy nem képes annyira megbántani téged, mint amiket mondanak róla. Megtehetnél még több mindent, de míg vissza nem érkezel oda, ahol biztonságban mellette vele voltál, addig maximum csak annyit tehetsz, hogy annyi segítő hálaadó imát felajánlasz, s mindenkor ne felejtsd el: „Az Úr adta, az Úr elvette, áldott legyen az Úr neve.”