Hogyan akartam, de mégse úgy lett

Voltak terveim, amik még megvalósulhatnának, de az utóbbi időben ahogyan egyre közeledünk az újabb eseménysorozathoz ahhoz, hogy meglehessen csinálni, ahhoz legalább 7 hónap kellene a teljes rendszerek átfésüléséhez, s az események nem fognak megállani, így esélye olyan minimális, hogy szinte 0%.

Címkefelhő
Feedek
Megosztás
Alázatosság

1. Mi köze lehet Jézushoz annak, aki a világ szerinti nagyságra vágyik, mint valami nagy jóra, - amikor maga Jézus az ellenkező irányban haladt? (Viktor J)
2. Minden igazi nagyság abból fakad, hogy valaki le tud hajolni mások szolgálatára. Minden más nagyság hazug önámítás. (Viktor J)
3. Ne élj magadnak, hanem Istennek és felebarátaidnak! Ne keress az emberek előtt tisztességet, hanem igyekezzél nekik szolgálni, sem dicsérettel, sem ócsárlással ne törődve. (Hauser M)
4. Magamra hagyatva semmi sem vagyok, csak csupa gyarlóság, de mihelyt rám tekintesz, azonnal öröm száll belém. (Kempis)
5. Nem árt, ha mindenkinek alárendeled magad, de sokszor árt, ha csak egynek is eléje teszed magad. (Kempis)
6. Az alázatos szívben állandó béke honol.
7. Ha van benned valami jó, tételezz fel mások felől még jobbat, hogy el ne bizakodjál!
8. Ha az alázatost meggyalázták, lelki békéje nem vész el, mert erőssége Isten, és nem a világ. (Kempis)
9. Az igazi alázatosság magamagán kívül senkire sem neheztel, senkire sem haragszik. (Kempis)
10. Ne az én nevem, hanem a Tied dicsértessék, ne az én művem, hanem a tied magasztaltassék. A Te szent neved dicsértessék, nekem pedig semmi részem se legyen az emberek dicséretében. (Kempis)
11. Aki őszintén tudja, hogy nincs benne semmi jó, nem keres másban hibát.
12. Az alázatos lelkek így imádkoznak: Uram, engedd, hogy minél kevesebb feltűnés nélkül mehessek át ezen az életen.
13. Semmiségem tudatában kell élnem! Vagyis állandóan látnom kell és beismernem, hogy semmit sem tudok, és semmire sem vagyok érdemes. (Terstseegen)
14. Istennek semmit sem tudok adni, és érette semmit sem tudok cselekedni. A legjobb, amit tehetek, hogy tehetetlenségemet beismerem. (Tertseegen)
15. Nem szükséges gyarlóságaink miatt annyira nyugtalankodnunk. Gonosz gyermekek ők, akiket ugyan nem szerethetünk, de mégis el kell szenvednünk, mert arra szolgálnak, hogy bennünket saját szemünkben semmivé és a megfeszített Jézus végtelen megalázottságához hasonlóvá tegyenek. (Tertseegen)
16. Ha nagy akarsz lenni, légy szolga, de ha első akarsz lenni, akkor tovább kell menned: légy rabszolga!
17. Ha dicsérnek, fordulj a fal felé és mondjad: Istenem, látom, hogy dicsérnek, pedig Te tudod, hogy milyen bűnös vagyok.
18. A hamis alázatosság visszataszító, a valódi alázatosság vonzó.
19. A valódi alázatosság virág, mely minden kertnek díszére válik, fűszer, mellyel az életnek minden étele megízesíthető. Egyszóval olyasmi, mely minden dolognak az értelmét emeli. (Spurgeon)
20. Teljesen üres edényekké kell lennünk, hogy Isten önmagával megtölthessen. (Trudel.)
21. Hogy az Úr felhasználhasson minket, semmivé kell lennünk! (Trudel)
22. Annak, hogy meghaltunk, egyik bizonyítéka, hogy szeretjük a mellőzést nemcsak a világtól, hanem barátainktól is. (Steinberger)
23. Nincsen szabadabb annál, ki magától és minden egyébtől meg tud válni, és magát a sorban legutolsónak tartja. (Kempis)
24. Én csupa hiúság és semmi vagyok színed előtt, állhatatlan és gyarló ember. (Kempis)
25. Atyám: Verd addig hátamat, nyakamat, míg keményszívűségem akaratod alá hajlik. (Kempis)
26. Ha igazságosan bírálom el magamat, be kell ismernem, hogy senki részéről nem esett rajtam méltatlanság, ezért is nincs okom ellened panaszkodni. – Engem joggal illet gyalázat és megvetés, Téged pedig áldás, tisztelet és dicsőség. (Kempis)
27. Aki valami jót tulajdonít önmagának, Isten kegyelme elé gátat emel.
28. Magunk előtt azok a legkisebbek, kik Isten előtt a legnagyobb szentek, és annál alázatosabbak önmagukban, minél nagyobbak Isten előtt.
29. Mindnyájan gyarlók vagyunk, de magadnál gyarlóbbnak senkit se tarts!
30. Az embernek az a törekvése, hogy önmagától elszakadjon, a nagy tettek között is a legnagyobb. S ha Isten kegyelméből ezt a célját el is éri, akkor emberi értéke felbecsülhetetlen. (Tertseegen)
31. Akik Jézust mint királyt akarják szolgálni, kell hogy az alázatosság szerény ruháját viseljék, nem pedig a fennhéjázó önteltség skarlát díszét. (Spurgeon)
32. Aki megalázkodik, bölcsen jár el, mert ezzel elkerüli, hogy mások alázzák meg. (Spurgeon)
33. Az igazi nagysághoz vezető út: akarj igen kicsiny maradni! (Spurgeon)
34. A Krisztusért elszenvedett szégyen a legnagyobb tisztesség, és az Érte elviselt gyalázat a legnagyobb kegyelem. (Spurgeon)
35. Minden nagy ember nemcsak ért a dolgához, hanem tudja is, hogy ért hozzá, és nemcsak igaza van, hanem tudja is, hogy igaza van, csakhogy mindezt nem tulajdonítják maguknak különös érdemül, és nem várják el, hogy embertársaik leboruljanak előttük és imádják őket. A háttérben ott él bennük erőtlenségük tudata. (Fosdick)
36. Ha Isten el tudja nézni, hogy minket, akiket arra hívott el, hogy Őt dicsőítsük – megvessenek, akkor ezt nekünk el kell szenvednünk.
37. Úgy emelkedhetünk Istenhez, ha mások alá süllyedünk. (Trudel)
38. Legyetek porrá, a port nem lehet megsérteni. (Trudel)
39. Isteni nemesség: szolgák szolgája lenni. (Trudel)
40. Amíg rosszul esik, hogy nem adják meg nekünk a köteles tiszteletet, nagyon messze vagyunk az alázatosságtól (Trudel)
41. Ha te semmi vagy, de Megváltód minden, akkor nagyon pompásan összeilletek.
42. Hiúságunkban olyanoknak képzeljük magunkat, amilyenek a valóságban nem vagyunk. Mindez hazugság, ami Istennek, az örök igazságnak visszatetsző. Egyedül az alázatosságot becsüljétek és szeressétek! (Tertseegen)
43. Semmiségem tudatában kell élnem, vagyis állandóan látni kell és be kell ismernem, hogy semmit sem tudok, és semmire nem vagyok érdemes, mert ez az igazság. (Tertseegen)
44. Az alázatosság nem erény, hanem az a talaj, melyből minden más erény fakad.
45. A szenvedés értékesebbé teszi a szolgálatot, mert csak azt tudjuk megbecsülni, ami sokba kerül.
46. Jézus nem sokat beszélt az alázatosság fontosságáról, hanem egy kendőt vett, körülkötötte magán, és elkezdte mosni a tanítványok lábait.
47. Az alázatosság igazi próbája akkor következeik be, amikor az ember valami nagy eredményt ér el, és abban a kísértésben forog, hogy elfelejtse: minden erejét Istentől kapta, megbízatás gyanánt. (Fosdick)
48. Az igazi alázatosság nemcsak így szól: A bűnösök között első vagyok én, hanem így is: Isten kegyelméből vagyok, ami vagyok.
49. Tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok. Máté 11:28
50. Az alázatosoknak Isten kegyelmet ad.

Free counters!

HonlaprendszerüNK
 • 45 év szabad garázdálkodása
 • A szenvedés szeretetté, a kereszt pedig a szeretet útjává válhat…
 • A szenvedés szeretetté, a kereszt pedig a szeretet útjává válhat…
 • Adni, hogy még többet adhassak!
 • Adni, hogy még többet adhassak!
 • Advent-ÚrJövet
 • Afrikai Látnokokat követvén
 • Afrikai Hűség Hőség
 • Afrikai Víz
 • Ahogy kapom, úgy adom!
 • Aki a virágot szereti, rossz ember nem lehet
 • Aki a virágot szereti, rossz ember nem lehet – VESZPRÉM
 • Áldott legyen mindörökké az Úr neve!
 • Albert Líra
 • Alföld – HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
 • Alvidék-Délvidék, mikor térsz vissza hozzánk? – ZENTA
 • Amarilliszfélék
 • Amerikai Hűség Hőség
 • Amerikai Hűség Hőség – SOPRON
 • Amerikai Látnokokat követvén
 • Amoris Laetitia Háború
 • Andre Lowoa – VESZPRÉM
 • Április
 • Antikrisztus által Irányított Népvándorlás
 • Anzix
 • Anzix
 • Áradások-figyelmeztetések
 • Áradások-figyelmeztetések
 • Armageddon nyomában
 • Armageddon nyomában
 • Armageddon nyomában etnikai tisztogatású polgárháborúkban
 • Áttekintő irodalmi jelleggel
 • Augusztus
 • Ausztrálázsiai Hűség Hőség
 • Ausztrálázsiai Hűség Hőség – SORPON
 • Ausztrálázsiai Víz
 • Bács-Kiskun – SÜKÖSD
 • Bálványtemplomok, vértanuk vesztőhelye
 • Baranya – MOHÁCS
 • Begóniák
 • Békés – HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
 • Borsod-Abaúj-Zemplén – SÁTORALJAÚJHELY
 • Böjt-engesztelés-ima
 • Böjt-engesztelés-ima
 • Bölcsen Okosan Magyaran – ESZTERGOM
 • Bölcsen Okosan Magyaran Természetben
 • Bölcsen Okosan Törpemagyaran – BUDAPEST
 • Bölcsességek
 • Bölcsességek idézetekben
 • Bölcsességek, tapasztalatok, népi kutatások
 • Bölcsességek terjedelmében
 • BTankok
 • Buda
 • Budapest
 • BudaPilisSolt – ESZTERGOM
 • Buzogányvirágok
 • Csongrád – HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
 • December
 • Dél-Alföld
 • Dél – Alföld – HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
 • Dél-Dunántúl
 • Dél – Dunántúl – BALATONFÖLDVÁR
 • Délvidék
 • Dezső Líra
 • Dunántúl – BALATONFÖLDVÁR
 • Ébredések, jelenések
 • Egri Érseki Kerület
 • Előbb-utóbb
 • Előre! Győzelemre Fel! – VESZPRÉM
 • Epikus Gyökereink
 • Epikusan A-C Lírailag
 • Epikusan A-E Lírailag
 • Epikusan D-F Lírailag
 • Epikusan F-K Lírailag
 • Epikusan FGIK Lírailag
 • Epikusan G-I Lírailag
 • Epikusan J-L Lírailag
 • Epikusan L-R Lírailag
 • Epikusan LMR Lírailag
 • Epikusan M-O Lírailag
 • Epikusan P-S Lírailag
 • Epikusan S-Z Lírailag
 • Epikusan SZ Lírailag
 • Epikusan T-Z Lírailag
 • Erdély-Csángóföld-Bánát-Körösmező-Máramaros-Székelyföld
 • Erdély-Bánát-Csángó-Körösmező-Máramaros-Székelyföld, mikor térsz vissza hozzánk? – ZSOMBOLYA
 • Erkölcsi Gyökereink
 • Ervin Líra
 • Esti Éjszakák
 • Észak-Alföld
 • Észak – Alföld – NYÍREGYHÁZA
 • Észak-Amerikai Víz
 • Észak-Magyarország
 • Észak – Magyarország – SÁTORALJAÚJHELY
 • Esztergom-Budapesti Érseki Kerület
 • Esztergom-Komárom – ESZTERGOM
 • Esztergom-Vác
 • Eucharisztia
 • Eurázsiai Unió az Európai Unió ellen
 • Európai Hűség Hőség
 • Eurázsiai Hűség Hőség – SOPRON
 • Európai látnok által követvén
 • Európai látnok által követvén
 • Európai Víz
 • Február
 • Fejér – ESZTERGOM
 • Fejezetek
 • Fejezetek
 • Felvidék-Kárpátalja
 • Felvidék, mikor térsz vissza hozzánk? – ZSOLNA
 • Ferenc Líra
 • Figyelmeztetések, üzenetek minden szinten
 • Föld
 • Föld
 • Frank Hűség Hőség – SOPRON
 • Friss Üzenetek a Nagy Figyelmeztetés előtt
 • Frissülés
 • Függtelen Határzár
 • Gábor Líra
 • Gomora Szodoma Technika
 • Gomora Szodoma Technika alapján a Végső Időkbe
 • Gomora Szodoma Technika Ellen a Végső Időkben
 • Gondolkodó Szemlélődő
 • Gyarlóságunk miatt az utolsó háború elkerülhetetlen
 • Gyermeki Hűség
 • GyökereiNK
 • Gyökereink
 • GyökereiNK TöbbEzer Kárpát-medencében – ESZTERGOM
 • Győr-Moson-Sopron – SOPRON
 • Hajdú-Bihar – NYÍREGYHÁZA
 • Hamis Béke
 • Helyreállítás egységben egységért egyben míg élhet… Földkerekségen
 • Heves – VÁC
 • Heves Jeges – SOPRON
 • Himnuszok-dalok településekről
 • Hogyan akartam, de mégse úgy lett
 • Hosszúság – AL-SAFIROV
 • HőseiNK PéldaképeiNK
 • Hűség Hőség
 • Hűség Hőség – SOPRON
 • Ibolyafélék
 • Igazságokat keresek, nem féligazságokat!
 • István Líra
 • Jácintok
 • Január
 • Jász-Nagykun-Szolnok – HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
 • Jelenések-Zarándoklások – VÁC
 • Jelenések-Zarándoklások – VÁC
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus Krisztus Dobogó Szíve és Szeretete – SOPRON
 • Jézus Krisztus Urunk Dobogó Szíve és Szeretete
 • József Líra
 • Jövő a Múltból kikövetkeztethető – SÜKÖSD
 • Július
 • Június
 • Kadarkút-Siófok-Veszprém
 • Kadarkút-Siófok-Veszprém-Esztergom-Vác
 • Kalitka
 • Kalocsa-Kecskeméti Érseki Kerület
 • Karácsonyi kaktuszok
 • Kard(Gladiátor)virágok
 • Károly Líra
 • Kegyelemteljes Áldásodat kérjük jóságos Uram!
 • Keresztény bizonyságok, életek, történetek
 • Keresztény életek, filmek, történetek
 • Keresztes Imahadjárat
 • Kolon (S)Zala – SÜMEG
 • Kontyvirágfélék
 • Koralkák
 • Közép-Dunántúl
 • Közép – Dunántúl – ESZTERGOM
 • Közép-Magyarország
 • Közép – Magyarország – VÁC
 • Ladik
 • Lajos Líra
 • Latin.Amerikai Víz
 • Lég
 • Lég
 • Legendák, mesék, mondák
 • Liliomok
 • Lírikus Gyökereink
 • Legendás MeseMondaVilág – HERCEGSZÁNTÓ
 • Lélektárs – MOHÁCS
 • Lelkitársaknak, majdnem lelkitársaknak
 • Magasság -VARSÓ
 • Magyarán-magyarul hazánk, nemzetünk, nemzedékünk
 • Május
 • Március
 • Margitvirágok
 • MártírSors
 • MártírSzentSors – SÜMEG
 • MédBabiloni Hűség Hőség – SOPRON
 • Meddig még?
 • Mélység – TRIESZT
 • Messze Távolban
 • Mi hunok 300millióan vagyunk
 • Mihály Líra
 • Munkanapló
 • Muskátlik
 • Nebáncsvirágok
 • Nefelejcsek
 • Nemzeti Imahadjárat
 • Nógrád – VÁC
 • November
 • Nyugat-Dunántúl
 • Nyugat-Dunántúl – SOPRON
 • Október
 • Olajfafélék
 • Olvasó gondolkodó
 • Öntsünk Tiszta Vizet a Pohárba!
 • Örömhír
 • Örömhír
 • Örömhír
 • Őrvidék-Gyepüvidék
 • Őszinte alázatos erkölccsel
 • Pálmafélék
 • Pest – VÁC
 • Pesti kerületek – VÁC
 • Pesti Nagykörút
 • Péter Líra
 • Polgárháborús Védelem
 • Pólusharc
 • Pünkösd-ElJövet
 • Római Katolikus – keresztény rádió – ZENTA
 • Rózsák
 • Sándor Líra
 • Segítek, hogy segíthessek!
 • Skandináv Hűség Hőség
 • Somogy, Pannonhalmi főapáti birtoktól napjainkig – BALATONFÖLDVÁR
 • Sopron-Vác-Mohács
 • Szabolcs-Szatmár-Bereg – NYÍREGYHÁZA
 • Szegfűk
 • Szélesség – TACHOV
 • Szentek köztünk élnek, a múlt róluk beszélnek
 • Szentek köztünk járnak, csodák bennünk élnek
 • Szeptember
 • Szeretve szeretett egységben szép az élet, ha nem adják meg-vissza türelemmel várd a lelkitársad!
 • Szétszaggatott szívek, akik összetalálkozhatnak, ha egymásra figyelnének mennyei segítséggel
 • SzívHang
 • SzívSzólam
 • Szodomán túl Armageddon
 • TABU
 • Tamás Líra
 • Természet Bűnös természetünk ellen lázad!
 • Titkok, amelyre ideje, hogy fény derüljön!
 • Tolna – Mohács
 • TöbbEzer
 • Tulipánok
 • Tűz
 • Tűz
 • Üdvözlet
 • Üzenet
 • Üzenet
 • Üzenet a Kárpát-medence területéről
 • Üzenet a Kárpát-medencén kívülről
 • Üzzed El a Sötétséget!
 • Üzzed El a Sötétséget!
 • Változás
 • Vas – SOPRON
 • Veszprém – SÜMEG
 • Veszprémi Érseki Kerület
 • Vigyázz!
 • Visegrádi Hűség Hőség – SOPRON
 • Víz
 • Víz
 • Zoltán Líra
 • 2010. december 17-e óta szerkeszthetetlenek:

  2013. február 26-a óta szerkeszthetetlenek:

  2015. január 22-e óta szerkeszthetlenek:

  Honnan

   

  websas.hu

  MapFree counters! Free counters! Free counters!

  2015. január 30. péntek

  Aranyhegy Sopronban is van, nemcsak Esztergomban

  Először is, nem vagy Eszter, de van közöd az Eszterhez. Szerintem Beszterce, Beszterec, Eszteregnye, Esztergályhorváti, Esztergom, Geszteréd, Kisbeszterce, Nagyesztergár vagy Szalánta-Eszterághoz jobban közöd van. Az még nehezebb, hogy beismered, hogy a szeretet a lelkitársad iránt gyülőletté alakult, s bizonyítani akarod, hogy most már csak szeretettel gondolsz a lelkitársadra. Beismered, hogy szándékosan okoztad, mert irányítottak, s ezért egyetlen levelét sem tartottad meg, amikor a nyomozóid megküldték a számlát, s azzal bizonyítód, hogy te mindent megtettél. Mint megértheted, nem tettél meg mindent, mert csak egyre távolabb kerültél tőle. Felismerted, hogy a helyed ott lenne mellette, de nem érted meg, nem vele szúrtál ki, nem tőle kell bocsánatot kérned, hanem azoktól akik számítottak arra az információra, s éppen nem lelték meg ott, ahol lennie kellett volna. S tudod, őtőlük kellene először bocsánatot kérned, nehéz őket megkeresni, ha nem szeretettel tekintesz feléjük. Én általában úgy ismerem fel őket, amikor megadatik a beszélgetés velük, s köszönésképpen kezet fogok velük, aki a csoportomhoz tartozik, az úgyis keresni fog, persze nem olyan egyszerű, hogy marokbeszélőn felhív s én már ottvagyok. Ezt felejtsd el kérlek, mint ahogyan azt is felejtsd el, hogy titkosszolgálati módszerekkel keresed fel a lelkitársadat. Lelkitársadat csak teljes egységben szeretettel vagy képes felismerni. S ne legyél arra büszke, hogy hány és hány honlapját megszüntettél, csak azért, hogy majd lesz rád ideje, s amikor láttad, hogy akkor alakul máshol ezt sem értetted meg. S amíg nem érted meg, addig értelmét nem látom folytatni. Talán elmerenghetnél azon, hány ember miattad nem találta amit keresett, hányan vannak akik vezér nélkül maradtak, hányan tévedtek el, s kerülgetik a hegyet, de fel nem képesek menni rá. Őtölük pedig nagyon nehéz bocsánatot kérni. Lehet tovább ecsetelni, lehet tovább elemezhetni a helyzetedet, de tudod mit, mivel nem vagy teljesen őszinte hozzám, akkor a lelkitársadhoz sem voltál bizonyára az mikor a levelezéseteket teljesen kitörölted. Lehetőség adott, rajtad múlik élsz-e vele, ne felejtsd a gyűlölet csak engedelmes alázatos imával alakul szeretetté, lángoló szeretetté. S tudod, nem kell bizonyítanod, hogy hívjál Eszternek, amikor tudom, hogy ki vagy, de hogy olyan legyen mint ahogyan mások is keresztülmentek, a személyi igazolványod másolata, és az útleveled másolatát tedd a szekrényedre, s ahogyan vagy este, hogy átérezd a lelkitársad viselkedését, amely miattad egységben közösségben meg se történhetett volna, mert neked már ott személyesen kellene mellette vele lenned. Egyszerű, este szépen ahogyan megérkezel és elolvasod ezt a segítő leírást úgy ahogyan vagy, szépen belefekszel a saját ágyadba. Ha magassarkúban vagy, akkor abban, s átérzed amit személyesen megélhettél volna már a lelkitársaddal. Nem íróm ki a nevedet, de tudom, ki vagy. Nem erőltetlek, csak annyit kapsz amennyit megemészthetsz, s egyes-egyedül rajtatok múlik, hogy a lángoló szeretet helyreállítja mikor az egységteket a szeretvén szeretetben. Csak rajtatok múlik, sejtésemet meg nem osztom meg, annyit tehetsz, hogy nyissál kérlek egy blogot, s próbáld ezt úgy tenni, hogy a lelkitársaddal közösen képviselt rendszerből szemezgessél, mivel vagy képes még erősebbé mellette vele. S még annyi, hogyha annyira ragaszkodsz ahhoz, hogy a www.andre.hu (a helyreállítás költségvetése 422.000, de engem nem érdekel, mert nem magammal szúrok ki, hanem veletek, akiknek szüksége lenne rá) gazdája segítsen számotokra, akkor kérlek még valamire, egyszerű ezt mindegyikötöktől megkérem, ha ismered ki a lelkitársam személyesen, akkor kérlek szépen ne noszogassátok, hogy ideje jönnie. Nem kell jönnie, már ha rohanna akkor is lassú lenne, mint ahogyan nálatok.

  2015. január 22. csütörtök

  Édesapám emlékére

  az5nyaytzd204zvqeur.jpg0ewggx4hoas5q1tw1hde.png.Elhalálozott édesapám tüdőembóliában, 1948.12.09-2011.01.22. bhi282dw48031g0bq4q.gif4gbkct8hil6k5sazfxc.gif

  2015. január 19. hétfő

  Már csak az OGMi van hátra és a hozzátartozó egységek, a többi aktualizálva lényegében, kisebb hibák azért bizonyára előfordulnak

  mhzhj5xqdvw16nt4mne.jpgteh8jbh0zxln6fu18ygg.jpg5rav79etrlloxzqixlrd.gifw53k5r19m8ly01rw0kz6.jpg

  2015. január 17. szombat

  Újabb erősítő adalék a majdnem lelkitársaimnak, ha ismeritek mi hiányzik innen is, csak éppen a végkifejlet felől ha

  r54gafle3lw9ljhpzeba.jpgz23km46xmp766dtstekq.gifundzqsd43gshtysey1jv.gif7bmwphoovv1sp7ih4k3.gifn0a8vbljn9t4xwhg5oiy.gif

  2015. január 17. szombat

  Újabb erősítő adalék a majdnem lelkitársaimnak, ha ismeritek mi hiányzik innen

  dzyn0s1lpo8jlhwxjyc3.gifb3h70qkqm449pbelber.jpgkxg1u8ref6649rywlo3.pngf93sebiywud44rqylllv.jpg
  z9xsyv5b4qzwk14f90e8.png

  2015. január 12. hétfő

  Karancslapújtő nem elérhető 2015. január 12-e óta, értelmét nem látom, továbbvinni az újonnan alakultakra

  Magyarázatot nem láttam, ha változás történik akkor is áprilisig mindenképpen ez a felállás

  2015. január 12. hétfő

  Újabb adag a majdnem lelkitársaimnak, hogy erősebbek lehessenek, s képesek lehessenek, hogy a lelkitársuk mellé álljanak személyesen (Justine és Pierre rátok nem vonatkozik, de valamennyire segíthet számotokra a lyukakat betömni)

  http://kepkezelo.com/images/sxucybp6r56ug1fcy2m4.gifhttp://static.kepfeltolto.com/big/2014/07/06/6c405d6040182e9702747a146117e955.pnghttp://kepkezelo.com/images/wsr50rvc2l31dk1j83qi.gifhttp://kepkezelo.com/images/dl0zlsra3gbof7t8hpdc.jpg

  http://kepkezelo.com/images/smiqghhqwtmbca1mqrpv.gif
  2015. január 9. péntek

  Januári háború a rovásírási tények terjesztése miatt

  pn652y12wdbd6chvtpan.jpgÚgye emlékeztek: Szóljatok, ha valami nem tiszta!:

  akv4.wordpress.com is no longer available.

  , s most majdnem 5 évre rá Magyarán-magyarul hazánk, nemzetünk, nemzedékünk:

  uzeni.wordpress.com is no longer available.

  Adatok lementve, s átvive, majd pedig bővitve leszen a http://uzeni.blogolj.net/ alatt.


  A háború folytatódott 2015. január 22-én a szerkesztését teljesen felfüggesztették a következőknek: -“Én eltökéltem a szívemben, hogy az élet világosságában járok.”--Haladván Armageddon felé--Keresztény bizonyságok, életek, történetek--Legendák, mesék, mondák--Szentek köztünk járnak, csodák bennünk élnek--Üzenetek, gondolatok az Egység felé vezető úton

  Leginkább fájdalmas a keresztény bizonyságok, életek, történetek, de helyreállítani sajnos nincsen időm ebben a hónapban, mivel azt az egy lehetőséget már ellőttem, amikor Szombathelyre elvittem a Magyarán-magyarul hazánk, nemzetünk, nemzedékünk. Talán még annyi megjegyzést lejegyezhetem, éreztem, hogy erre készülnek, de mindig valami közbejött, mindig valami fontosabbnak tünt, de ezen már kár rágódni, ha időm lesz és fontos leszen helyreállítóm Bakonycsernyén valószínűleg.

  2015. január 3. szombat

  Január 10-én folytatjuk, ha előtte fel nem ébredsz, hogy már képes vagy személyesen szemtől szembern is elfogadni a segítségnyújtást.

  Míg az évvégi záráson nem vagyok túl, addig ajánlom a figyelmedbe ahol meglelhetsz, felkereshetsz, mivel 9-éig onnan nem nagyon mehetek el, annyi összesítőt kell áttekintenem, s persze már zajlik a 2015-ös esztendő, ami napi 5 órát biztosan elvesz a zárlati intézkedésekből. Egyik zárás augusztus 3-nál, másik szeptember 16-a körül, harmadik november 24-nél, negyedik november 30-nál tart jelenleg. S vannak csoportok amelyik szinte április óta nincsenek aktualizálva, de ezt csak akkor lehet, ha már a másikaknál nem leszen hiány, mivel ezeknek kellene legfelül lenniük.

  http://kepkezelo.com/images/ec0s8up3hmft1a8pmdd7.gif

  Először is a tények, téged a lelkitársad szülei nem fogadnak el a múltad miatt, pedig már édesanyádat is fogadták, de téged nem akarnak, mivel szerintük Balázs fiúknak a mérnökkisasszony legyen inkább a felesége, mint te, pedig már mennyire visszairányzottál arra az útra ahonnan a munkatársaid letaszítottak annyiszor. Tudnák úgy segíteni, hogy beszélek én személyesen a lelkitársad szüleivel, bár akkor talán meglelheted azt a lehetőséget, amivel bizonyítani tudod, hogy abból a szennyes életből te a lelkitársad mellett vele képzelvén akarod életedet hátralévő részét leélni. Már érezvén tudod a rossz beidegződésed mekkora felelősséggel jár, helyt tudsz állni ha ezt a hátad mögött hagyod, s a kísértéseknek ellenállsz. Már rájöhettél, miért voltál annyiszor átadva másnak, hogy ő segítsen személyesen, így tudod az okokat, bizonyára ezáltal is ellen tudsz állni a múltad emlékeinek, amelyek bármikor felsérthetnek, ha a közös útatokról a világ felé fordulsz. Még talán annyit, ne kérdd tőlem még egyszer, hogy keressem fel a mérnökkisasszony lelkitársát, hogy neked könnyebb lehessen az egységben szerepet vállalni a lelkitársaddal. Nem tehetem meg, csak azt tehetem amit megengednek azért, hogy az egység helyreálljon, s megszilárduljon.

   

  Másodszor ilyenkor kellene a lelkitársadnak, Balázsnak egy egy expozét írnia, melyben megerősít s megszilárdít. Az, hogy minek kellene lennie ebben az expozéban, azt már bizonyára elmondta neked, mert valamilyen úton-módon kierőszakoltátok egymásból, mert egyre többet és többet igértetek egymásnak, míg helyre nem tettétek az egységteket az egységben. Lehetne írnóm, hogy jóval előbb vele mellette, de most inkább egy újabb helyzetgyakorlat következik. A helyzetgyakorlatot nem tudjátok megúszni, mivel mindketten felsértettétek egymást, csak éppen nem engedték meg, hogy ezt személyesen összekovácsoljátok. Tudjátok, mit követtetek el egymás ellen, akkor gondolkodván elmélkedjetek róla, hogyan tehetitek ezt a legkevesebb áldozat által a leghatározatabban az egységben. Az amit írván mondtál arra egyetlen oka van, hogy nem vállalkozok, ez pedig a szőkeséged, amivel képes vagy előhozni a bestiát, ami a legnagyobb ellenfelünk egyike. Ne mondj olyat, s nem igér olyant amit nem vagy képes felfogni, ha majdnem lelkitársam lennél nem tudnák kitérni kérésed elől, mert nem tehetném meg azon az úton, legyen elég ennyi, majd a lelkitársaddal, Balázzsal majd szépen megbeszéled, ha megadatik számodra az egységtek személyes felépítése. Rosszull döntöttél amikor, amikor azt mondtad, hogy felkészülsz, s majd felhívód, mint ahogyan rosszull tettél akkor, amikor azt mondtad, hogy a feleség is kell az esküvőre, ezzel lényegében magad okoztad azt amivel majdnem 10éve egyre mélyebbre sodrodsz. Igazából az lenne a célszerű, ha minden nap Balázs leveleivel foglalkoznál, Balázs honlapjain keressél olyan pontokat, amellyel minél előbb leszel képes kapcsolódni a lelkitársadhoz, de siessél mert a mennyeiekkel nem érdemes játszani, mivel előbb utóbb megkapod az ellentételezést.

  26wc4srjz8gjirso8l8.gif
  Folytatás akkor, ha megérted a lényegét, a fenti képnek, mert másképpen állandóan kifogásokat keresel arra, amire mások azért vezetnek, hogy ne tudjál kapcsolódni a lelkitársadhoz. Nehéz lesz megérteni, de talán segíthet neked a kesztyűs helyzetleírás: A férfi a jobb, a hölgy a bal kezeden lévő kesztyű. A két kesztyűt hüvekujjadnál érintsd légy szíves össze, az a helyzet amikor egységben vagytok személyesen a lelkitársaddal. Mivel ez nem így van, ezért kérlek szépen annyira emeld fel mindkét kezedet, amennyire képes vagy rá, a lényege, minden újjad a lehető legnagyobb távolságra legyen. Ha ezzel megvagy, akkor már érted a lényeget, megérted, hogy miért történtek azok az események, amelyek összességében a segítségetekre lettt volna, ha észrevettétek volna, kik azok akik ellenetek szánt szándékkal tevékenykednek, ŐKET KERÜLJÉTEK! Őket kerüljétek, minden esetben addig, míg egységben személyesen meg nem erősítitek egymást. Lehetne mondani, hogy Balázs szülei lelkitársi egységben vannak, de te sajnos ezt is ellőtted a kísértésbe ejtéseiddel, s nem vetted észre, magad ellen tettél elég alaposan, mivel Balázs szüleinek segítségére nem számíthatsz addig, amíg Balázzsal teljes egységben fejlődtök, erre pedig látok lehetőséget, de nem Olivia és Kristine személyes segítségnyújtásával, keressél inkább meg olyat akit nem kísértettél meg olyan mélyen, ahogyan Istvánt. Hogy érthessed miért van bajom Oliviával, akkor kérdezzed meg tőle kérlek, hogy miért küldött Kimhez, aki tudtommal férjezett és hasonlókat elkövetett mint te magad, sőt még durvábbakat, s erre annyira büszke, hogy lépten nyomon belébotlok.