1) Mindezen bölcsességek, sőt a Szentírás, a múlt összes tapasztalata szerint, összehasonlítható-e mostani korunk az eddig ismert helyzetekkel? -a) A pusztulás elsősorban az Egyházban ment végbe, a világi pusztulás csak követi ezt; következésképpen nem csak olyan szellemi erő nincs, ami az összeomlást feltartoztathatná, de olyan sem, ami a pusztulás után a szellemi, lelki megtisztulást elősegíthetné; b) Az egységessé tett világban a pusztulás maga is globális lesz; c) Ahogy Molnár Tamás „Az ellenforradalom” című könyvében is írja, a történelem folyamán eddig sem gyakran hallgattak az „ellenforradalmárokra”, mára a technikai „játékszerek” ennek még a puszta lehetőségét is tökéletesen megsemmisítették. - 2) Létezik-e – pusztán emberi megoldásokat figyelembe véve – olyan erő, azaz klerikus, világi ember, próféta, államférfi, egyáltalán bármi vagy bárki, ami vagy aki egy teljes összeomlás után az Egyházat, azaz Krisztus Jézus hatalmát újra felépíthetné, a megmaradt embereket Isten felé terelhetné? 3) Újraépülhet-e a mostani semmiből, a teljes egészében eretnekké és hitehagyottá vált római szektából vagy a megmaradt néhány katolikus iciri-piciri kicsiny csoportjából vagy még inkább: a magányos hívekből Krisztus Egyháza, amelyik csökevényében nem csak éppen, hogy létezik, de képes másokat is: embereket, társadalmakat, népeket újra katolikussá tenni? – És ha az eddigi kérdésekre „nem” a válasz, akkor negyedikként: -Szellemi, lelki megújulás csak Krisztus Egyházából jöhet, az viszont szinte még a világ többi részénél is jobban romokban hever, hivatalosnak tartott része minden hitelét, hitét, igazságát elvesztette. És akik megmaradtak, akik ma Krisztus Egyházát alkotják, az a pár ember, nem alkalmas arra, hogy ilyen szerepet megoldjon. (Soha ne felejtsük, mindez emberi megfontolások alapján mondható csak ki.) Már csak azért sem, mert ha ők maguk igyekeznek is Krisztus tanítását, parancsait hűen megtartani, a katolikusság életerejéből, esszenciájából, erőt adó „nedvéből” már semmit sem birtokolnak, mert ők is ebben a világban élnek, mely 500-600 év óta folyamatosan írtja, rombolja a katolikus szellemiséget.- 4) Mi a célja Istennek velünk, a világgal? És az előttünk álló pusztulás „rákényszerítheti-e az embereket arra, hogy szívüket és értelmüket a földi szemléletmód fölé emeljék”, ahogy ezt a történetírók és a fenti cikkek szerzői szerint a korábbi pusztulások, pl. Sacco di Roma megtették? Ne feledjétek semmi sem történik Isten tudta és akarata nélkül. Isten hagyta, hogy mindezek a mai szörnyűségek megtörténjenek. Mégha emberi ésszel nem is tudjuk elképzelni, hogy ebből valami jó is származhat, akkor is töretlenül kell bíznunk abban, hogy az Atya nem hagyja el azokat, akik hűségesek maradnak Hozzá, és nem csatlakoznak az ellenségeihez. Ha mindvégig kitartunk az igaz hitben, Isten mindent a javunkra rendel. Még akkor is, ha fizikailag elpusztulunk, lelkünk megmenekülhet. MAGYARORSZÁG KIRÁLYNŐJE, KÖNYÖRÖGJ ÉRETTÜNK!