Hogyan akartam, de mégse úgy lett

Voltak terveim, amik még megvalósulhatnának, de az utóbbi időben ahogyan egyre közeledünk az újabb eseménysorozathoz ahhoz, hogy meglehessen csinálni, ahhoz legalább 7 hónap kellene a teljes rendszerek átfésüléséhez, s az események nem fognak megállani, így esélye olyan minimális, hogy szinte 0%.

Címkefelhő
Feedek
Megosztás
Alázatosság

1. Mi köze lehet Jézushoz annak, aki a világ szerinti nagyságra vágyik, mint valami nagy jóra, - amikor maga Jézus az ellenkező irányban haladt? (Viktor J)
2. Minden igazi nagyság abból fakad, hogy valaki le tud hajolni mások szolgálatára. Minden más nagyság hazug önámítás. (Viktor J)
3. Ne élj magadnak, hanem Istennek és felebarátaidnak! Ne keress az emberek előtt tisztességet, hanem igyekezzél nekik szolgálni, sem dicsérettel, sem ócsárlással ne törődve. (Hauser M)
4. Magamra hagyatva semmi sem vagyok, csak csupa gyarlóság, de mihelyt rám tekintesz, azonnal öröm száll belém. (Kempis)
5. Nem árt, ha mindenkinek alárendeled magad, de sokszor árt, ha csak egynek is eléje teszed magad. (Kempis)
6. Az alázatos szívben állandó béke honol.
7. Ha van benned valami jó, tételezz fel mások felől még jobbat, hogy el ne bizakodjál!
8. Ha az alázatost meggyalázták, lelki békéje nem vész el, mert erőssége Isten, és nem a világ. (Kempis)
9. Az igazi alázatosság magamagán kívül senkire sem neheztel, senkire sem haragszik. (Kempis)
10. Ne az én nevem, hanem a Tied dicsértessék, ne az én művem, hanem a tied magasztaltassék. A Te szent neved dicsértessék, nekem pedig semmi részem se legyen az emberek dicséretében. (Kempis)
11. Aki őszintén tudja, hogy nincs benne semmi jó, nem keres másban hibát.
12. Az alázatos lelkek így imádkoznak: Uram, engedd, hogy minél kevesebb feltűnés nélkül mehessek át ezen az életen.
13. Semmiségem tudatában kell élnem! Vagyis állandóan látnom kell és beismernem, hogy semmit sem tudok, és semmire sem vagyok érdemes. (Terstseegen)
14. Istennek semmit sem tudok adni, és érette semmit sem tudok cselekedni. A legjobb, amit tehetek, hogy tehetetlenségemet beismerem. (Tertseegen)
15. Nem szükséges gyarlóságaink miatt annyira nyugtalankodnunk. Gonosz gyermekek ők, akiket ugyan nem szerethetünk, de mégis el kell szenvednünk, mert arra szolgálnak, hogy bennünket saját szemünkben semmivé és a megfeszített Jézus végtelen megalázottságához hasonlóvá tegyenek. (Tertseegen)
16. Ha nagy akarsz lenni, légy szolga, de ha első akarsz lenni, akkor tovább kell menned: légy rabszolga!
17. Ha dicsérnek, fordulj a fal felé és mondjad: Istenem, látom, hogy dicsérnek, pedig Te tudod, hogy milyen bűnös vagyok.
18. A hamis alázatosság visszataszító, a valódi alázatosság vonzó.
19. A valódi alázatosság virág, mely minden kertnek díszére válik, fűszer, mellyel az életnek minden étele megízesíthető. Egyszóval olyasmi, mely minden dolognak az értelmét emeli. (Spurgeon)
20. Teljesen üres edényekké kell lennünk, hogy Isten önmagával megtölthessen. (Trudel.)
21. Hogy az Úr felhasználhasson minket, semmivé kell lennünk! (Trudel)
22. Annak, hogy meghaltunk, egyik bizonyítéka, hogy szeretjük a mellőzést nemcsak a világtól, hanem barátainktól is. (Steinberger)
23. Nincsen szabadabb annál, ki magától és minden egyébtől meg tud válni, és magát a sorban legutolsónak tartja. (Kempis)
24. Én csupa hiúság és semmi vagyok színed előtt, állhatatlan és gyarló ember. (Kempis)
25. Atyám: Verd addig hátamat, nyakamat, míg keményszívűségem akaratod alá hajlik. (Kempis)
26. Ha igazságosan bírálom el magamat, be kell ismernem, hogy senki részéről nem esett rajtam méltatlanság, ezért is nincs okom ellened panaszkodni. – Engem joggal illet gyalázat és megvetés, Téged pedig áldás, tisztelet és dicsőség. (Kempis)
27. Aki valami jót tulajdonít önmagának, Isten kegyelme elé gátat emel.
28. Magunk előtt azok a legkisebbek, kik Isten előtt a legnagyobb szentek, és annál alázatosabbak önmagukban, minél nagyobbak Isten előtt.
29. Mindnyájan gyarlók vagyunk, de magadnál gyarlóbbnak senkit se tarts!
30. Az embernek az a törekvése, hogy önmagától elszakadjon, a nagy tettek között is a legnagyobb. S ha Isten kegyelméből ezt a célját el is éri, akkor emberi értéke felbecsülhetetlen. (Tertseegen)
31. Akik Jézust mint királyt akarják szolgálni, kell hogy az alázatosság szerény ruháját viseljék, nem pedig a fennhéjázó önteltség skarlát díszét. (Spurgeon)
32. Aki megalázkodik, bölcsen jár el, mert ezzel elkerüli, hogy mások alázzák meg. (Spurgeon)
33. Az igazi nagysághoz vezető út: akarj igen kicsiny maradni! (Spurgeon)
34. A Krisztusért elszenvedett szégyen a legnagyobb tisztesség, és az Érte elviselt gyalázat a legnagyobb kegyelem. (Spurgeon)
35. Minden nagy ember nemcsak ért a dolgához, hanem tudja is, hogy ért hozzá, és nemcsak igaza van, hanem tudja is, hogy igaza van, csakhogy mindezt nem tulajdonítják maguknak különös érdemül, és nem várják el, hogy embertársaik leboruljanak előttük és imádják őket. A háttérben ott él bennük erőtlenségük tudata. (Fosdick)
36. Ha Isten el tudja nézni, hogy minket, akiket arra hívott el, hogy Őt dicsőítsük – megvessenek, akkor ezt nekünk el kell szenvednünk.
37. Úgy emelkedhetünk Istenhez, ha mások alá süllyedünk. (Trudel)
38. Legyetek porrá, a port nem lehet megsérteni. (Trudel)
39. Isteni nemesség: szolgák szolgája lenni. (Trudel)
40. Amíg rosszul esik, hogy nem adják meg nekünk a köteles tiszteletet, nagyon messze vagyunk az alázatosságtól (Trudel)
41. Ha te semmi vagy, de Megváltód minden, akkor nagyon pompásan összeilletek.
42. Hiúságunkban olyanoknak képzeljük magunkat, amilyenek a valóságban nem vagyunk. Mindez hazugság, ami Istennek, az örök igazságnak visszatetsző. Egyedül az alázatosságot becsüljétek és szeressétek! (Tertseegen)
43. Semmiségem tudatában kell élnem, vagyis állandóan látni kell és be kell ismernem, hogy semmit sem tudok, és semmire nem vagyok érdemes, mert ez az igazság. (Tertseegen)
44. Az alázatosság nem erény, hanem az a talaj, melyből minden más erény fakad.
45. A szenvedés értékesebbé teszi a szolgálatot, mert csak azt tudjuk megbecsülni, ami sokba kerül.
46. Jézus nem sokat beszélt az alázatosság fontosságáról, hanem egy kendőt vett, körülkötötte magán, és elkezdte mosni a tanítványok lábait.
47. Az alázatosság igazi próbája akkor következeik be, amikor az ember valami nagy eredményt ér el, és abban a kísértésben forog, hogy elfelejtse: minden erejét Istentől kapta, megbízatás gyanánt. (Fosdick)
48. Az igazi alázatosság nemcsak így szól: A bűnösök között első vagyok én, hanem így is: Isten kegyelméből vagyok, ami vagyok.
49. Tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok. Máté 11:28
50. Az alázatosoknak Isten kegyelmet ad.

Free counters!

HonlaprendszerüNK
 • 45 év szabad garázdálkodása
 • A szenvedés szeretetté, a kereszt pedig a szeretet útjává válhat…
 • A szenvedés szeretetté, a kereszt pedig a szeretet útjává válhat…
 • Adni, hogy még többet adhassak!
 • Adni, hogy még többet adhassak!
 • Advent-ÚrJövet
 • Afrikai Látnokokat követvén
 • Afrikai Hűség Hőség
 • Afrikai Víz
 • Ahogy kapom, úgy adom!
 • Aki a virágot szereti, rossz ember nem lehet
 • Aki a virágot szereti, rossz ember nem lehet – VESZPRÉM
 • Áldott legyen mindörökké az Úr neve!
 • Albert Líra
 • Alföld – HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
 • Alvidék-Délvidék, mikor térsz vissza hozzánk? – ZENTA
 • Amarilliszfélék
 • Amerikai Hűség Hőség
 • Amerikai Hűség Hőség – SOPRON
 • Amerikai Látnokokat követvén
 • Amoris Laetitia Háború
 • Andre Lowoa – VESZPRÉM
 • Április
 • Antikrisztus által Irányított Népvándorlás
 • Anzix
 • Anzix
 • Áradások-figyelmeztetések
 • Áradások-figyelmeztetések
 • Armageddon nyomában
 • Armageddon nyomában
 • Armageddon nyomában etnikai tisztogatású polgárháborúkban
 • Áttekintő irodalmi jelleggel
 • Augusztus
 • Ausztrálázsiai Hűség Hőség
 • Ausztrálázsiai Hűség Hőség – SORPON
 • Ausztrálázsiai Víz
 • Bács-Kiskun – SÜKÖSD
 • Bálványtemplomok, vértanuk vesztőhelye
 • Baranya – MOHÁCS
 • Begóniák
 • Békés – HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
 • Borsod-Abaúj-Zemplén – SÁTORALJAÚJHELY
 • Böjt-engesztelés-ima
 • Böjt-engesztelés-ima
 • Bölcsen Okosan Magyaran – ESZTERGOM
 • Bölcsen Okosan Magyaran Természetben
 • Bölcsen Okosan Törpemagyaran – BUDAPEST
 • Bölcsességek
 • Bölcsességek idézetekben
 • Bölcsességek, tapasztalatok, népi kutatások
 • Bölcsességek terjedelmében
 • BTankok
 • Buda
 • Budapest
 • BudaPilisSolt – ESZTERGOM
 • Buzogányvirágok
 • Csongrád – HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
 • December
 • Dél-Alföld
 • Dél – Alföld – HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
 • Dél-Dunántúl
 • Dél – Dunántúl – BALATONFÖLDVÁR
 • Délvidék
 • Dezső Líra
 • Dunántúl – BALATONFÖLDVÁR
 • Ébredések, jelenések
 • Egri Érseki Kerület
 • Előbb-utóbb
 • Előre! Győzelemre Fel! – VESZPRÉM
 • Epikus Gyökereink
 • Epikusan A-C Lírailag
 • Epikusan A-E Lírailag
 • Epikusan D-F Lírailag
 • Epikusan F-K Lírailag
 • Epikusan FGIK Lírailag
 • Epikusan G-I Lírailag
 • Epikusan J-L Lírailag
 • Epikusan L-R Lírailag
 • Epikusan LMR Lírailag
 • Epikusan M-O Lírailag
 • Epikusan P-S Lírailag
 • Epikusan S-Z Lírailag
 • Epikusan SZ Lírailag
 • Epikusan T-Z Lírailag
 • Erdély-Csángóföld-Bánát-Körösmező-Máramaros-Székelyföld
 • Erdély-Bánát-Csángó-Körösmező-Máramaros-Székelyföld, mikor térsz vissza hozzánk? – ZSOMBOLYA
 • Erkölcsi Gyökereink
 • Ervin Líra
 • Esti Éjszakák
 • Észak-Alföld
 • Észak – Alföld – NYÍREGYHÁZA
 • Észak-Amerikai Víz
 • Észak-Magyarország
 • Észak – Magyarország – SÁTORALJAÚJHELY
 • Esztergom-Budapesti Érseki Kerület
 • Esztergom-Komárom – ESZTERGOM
 • Esztergom-Vác
 • Eucharisztia
 • Eurázsiai Unió az Európai Unió ellen
 • Európai Hűség Hőség
 • Eurázsiai Hűség Hőség – SOPRON
 • Európai látnok által követvén
 • Európai látnok által követvén
 • Európai Víz
 • Február
 • Fejér – ESZTERGOM
 • Fejezetek
 • Fejezetek
 • Felvidék-Kárpátalja
 • Felvidék, mikor térsz vissza hozzánk? – ZSOLNA
 • Ferenc Líra
 • Figyelmeztetések, üzenetek minden szinten
 • Föld
 • Föld
 • Frank Hűség Hőség – SOPRON
 • Friss Üzenetek a Nagy Figyelmeztetés előtt
 • Frissülés
 • Függtelen Határzár
 • Gábor Líra
 • Gomora Szodoma Technika
 • Gomora Szodoma Technika alapján a Végső Időkbe
 • Gomora Szodoma Technika Ellen a Végső Időkben
 • Gondolkodó Szemlélődő
 • Gyarlóságunk miatt az utolsó háború elkerülhetetlen
 • Gyermeki Hűség
 • GyökereiNK
 • Gyökereink
 • GyökereiNK TöbbEzer Kárpát-medencében – ESZTERGOM
 • Győr-Moson-Sopron – SOPRON
 • Hajdú-Bihar – NYÍREGYHÁZA
 • Hamis Béke
 • Helyreállítás egységben egységért egyben míg élhet… Földkerekségen
 • Heves – VÁC
 • Heves Jeges – SOPRON
 • Himnuszok-dalok településekről
 • Hogyan akartam, de mégse úgy lett
 • Hosszúság – AL-SAFIROV
 • HőseiNK PéldaképeiNK
 • Hűség Hőség
 • Hűség Hőség – SOPRON
 • Ibolyafélék
 • Igazságokat keresek, nem féligazságokat!
 • István Líra
 • Jácintok
 • Január
 • Jász-Nagykun-Szolnok – HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
 • Jelenések-Zarándoklások – VÁC
 • Jelenések-Zarándoklások – VÁC
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus Krisztus Dobogó Szíve és Szeretete – SOPRON
 • Jézus Krisztus Urunk Dobogó Szíve és Szeretete
 • József Líra
 • Jövő a Múltból kikövetkeztethető – SÜKÖSD
 • Július
 • Június
 • Kadarkút-Siófok-Veszprém
 • Kadarkút-Siófok-Veszprém-Esztergom-Vác
 • Kalitka
 • Kalocsa-Kecskeméti Érseki Kerület
 • Karácsonyi kaktuszok
 • Kard(Gladiátor)virágok
 • Károly Líra
 • Kegyelemteljes Áldásodat kérjük jóságos Uram!
 • Keresztény bizonyságok, életek, történetek
 • Keresztény életek, filmek, történetek
 • Keresztes Imahadjárat
 • Kolon (S)Zala – SÜMEG
 • Kontyvirágfélék
 • Koralkák
 • Közép-Dunántúl
 • Közép – Dunántúl – ESZTERGOM
 • Közép-Magyarország
 • Közép – Magyarország – VÁC
 • Ladik
 • Lajos Líra
 • Latin.Amerikai Víz
 • Lég
 • Lég
 • Legendák, mesék, mondák
 • Liliomok
 • Lírikus Gyökereink
 • Legendás MeseMondaVilág – HERCEGSZÁNTÓ
 • Lélektárs – MOHÁCS
 • Lelkitársaknak, majdnem lelkitársaknak
 • Magasság -VARSÓ
 • Magyarán-magyarul hazánk, nemzetünk, nemzedékünk
 • Május
 • Március
 • Margitvirágok
 • MártírSors
 • MártírSzentSors – SÜMEG
 • MédBabiloni Hűség Hőség – SOPRON
 • Meddig még?
 • Mélység – TRIESZT
 • Messze Távolban
 • Mi hunok 300millióan vagyunk
 • Mihály Líra
 • Munkanapló
 • Muskátlik
 • Nebáncsvirágok
 • Nefelejcsek
 • Nemzeti Imahadjárat
 • Nógrád – VÁC
 • November
 • Nyugat-Dunántúl
 • Nyugat-Dunántúl – SOPRON
 • Október
 • Olajfafélék
 • Olvasó gondolkodó
 • Öntsünk Tiszta Vizet a Pohárba!
 • Örömhír
 • Örömhír
 • Örömhír
 • Őrvidék-Gyepüvidék
 • Őszinte alázatos erkölccsel
 • Pálmafélék
 • Pest – VÁC
 • Pesti kerületek – VÁC
 • Pesti Nagykörút
 • Péter Líra
 • Polgárháborús Védelem
 • Pólusharc
 • Pünkösd-ElJövet
 • Római Katolikus – keresztény rádió – ZENTA
 • Rózsák
 • Sándor Líra
 • Segítek, hogy segíthessek!
 • Skandináv Hűség Hőség
 • Somogy, Pannonhalmi főapáti birtoktól napjainkig – BALATONFÖLDVÁR
 • Sopron-Vác-Mohács
 • Szabolcs-Szatmár-Bereg – NYÍREGYHÁZA
 • Szegfűk
 • Szélesség – TACHOV
 • Szentek köztünk élnek, a múlt róluk beszélnek
 • Szentek köztünk járnak, csodák bennünk élnek
 • Szeptember
 • Szeretve szeretett egységben szép az élet, ha nem adják meg-vissza türelemmel várd a lelkitársad!
 • Szétszaggatott szívek, akik összetalálkozhatnak, ha egymásra figyelnének mennyei segítséggel
 • SzívHang
 • SzívSzólam
 • Szodomán túl Armageddon
 • TABU
 • Tamás Líra
 • Természet Bűnös természetünk ellen lázad!
 • Titkok, amelyre ideje, hogy fény derüljön!
 • Tolna – Mohács
 • TöbbEzer
 • Tulipánok
 • Tűz
 • Tűz
 • Üdvözlet
 • Üzenet
 • Üzenet
 • Üzenet a Kárpát-medence területéről
 • Üzenet a Kárpát-medencén kívülről
 • Üzzed El a Sötétséget!
 • Üzzed El a Sötétséget!
 • Változás
 • Vas – SOPRON
 • Veszprém – SÜMEG
 • Veszprémi Érseki Kerület
 • Vigyázz!
 • Visegrádi Hűség Hőség – SOPRON
 • Víz
 • Víz
 • Zoltán Líra
 • 2010. december 17-e óta szerkeszthetetlenek:

  2013. február 26-a óta szerkeszthetetlenek:

  2015. január 22-e óta szerkeszthetlenek:

  Honnan

   

  websas.hu

  MapFree counters! Free counters! Free counters!

  2015. február 27. péntek

  Félretéve

  o3cpvsyrivs21nevjmc.jpg

  2015. február 14. szombat

  Csak hétszer jegyeztem el, 24 közös imánk sem volt elég, mert valamelyikünk nem fogta fel ajándék mivoltát

  cqx1tycko60ox0hem7s.gifsyslzm0xad7qmg6rr0v.gif9p2dwiupokfmmuykmr8w.pngwsy6gk1grveviz71ae5.gifim4zp0f3fjuq1869kaio.jpgmtz0m54etyjb4s4u42.jpgjbz1htfhkj0vanygzl8.jpg
  pxcas1ysytgytwgcue3i.jpg8sx3pt7nijrja2rub8o5.jpg9vp5bsamyng2cwp0alz9.gifqq8gas4mla5cdox7ldsr.gifpg4oodtug1zw9aokazn5.jpgylhu4kaol3lw7xjhk0ae.gift1aydf5nvzt5loqxoxtv.jpg

  2015. február 10. kedd

  Apai nagymamám emlékére

  hp17y873utf2t7isugll.jpg
  1926.12.19.-1993.02.10.

  2015. február 9. hétfő

  Az életvezetési blogod utolsó három bejegyzéséhez

  Ezeket vedd ki kérlek, vagy küldd el a lelkitársad minden elérhetőségére. Jó az, hogy képes vagy felfogni, hogy hozzátartozol, de nincsen benned annyi bátorság, hogy bekopogjál oda, ahol már lenned kellene. Ez könnyen kiküszöbölhető, ha a három közül társa kívánsz lenni személyesen is, ezért próbáld meg kérni, hogy a benned felgyülemlett gyűlölet is szeretetté alakuljon, mert másképpen rádöntenéd a szekrényt, ha nem a szívhangra figyelsz. Soha ne azt nézzed, hogy mások nem jöttek rá, hogy a lelkitársad családapa s apaférj is, legalább nem kalandból kerülhetsz közelebb, s egyre közelebb hozzá. Rossz dolog felemlegetned, hogy mennyi pénzt áldoztál arra, amit ha a szívhangra figyeltél volna nem kellett volna. Rossz s szükségtelen, azt hogy mennyibe kerül az, hogy különútakon jártatok, pedig tudtatok egymásról, de ezért inkább itt kapd meg megaláztatást, mint odaát.
  A második bejegyzésedhez pedig annyi, akkor leszel képes rá, ha képes vagy hordani a nevét, addig könnyen eltéríthetnek a múltad emlékei. Elég kicsinyes, de ha erre képes vagy személyesen is, akkor órák kérdése is lehet a helyreállítás, de tudnod kell mi tulajdonképpen a hordozott név. Nem magad választod, ezt jól tudod, de azt nem vagy képes még felfogni, hogy egységben mindketten egyek vagytok. Jobban gondolkozzál el rajta, segíthetne a levelei, de te azt kitörölted, mert arra lettél utasítva.  Lehetne kérni tőle, hogy küldje el havi bontásban, de inkább próbáljál meg emlékezni, az könnyebben segíthez. Próbáljál meg arra emlékezni, amikor felismerted, hogy mellőle nem vagy képes elmozdulni, próbáljál meg abban gondolkodni milyen helyzet amelyben írva vagyon, próbáljál el azon tevékenykedni, hogy durva leszek a kijelentéssel, de voltak akiknek ez segített a legjobban. Nem mondom, hogy nektek ez segítene, de talán annyi ami engem is elég sokszor kirángatott- Én vagyok .... férje/felesége, ezért ma ezt tettem ... , hiszve remélem imáimmal .... segítettem, szeretve szeretetben erősítem míg élhetek Földkerekségen.

  4euk7li1aw19axsv3a6.jpgHarmadik bejegyzésedhez pedig csak annyi, az nem kérdés, az magától értetődik, ha nem kirakati baba akarsz lenni. Tudnák ajánlani számotokra is egy helyzetet, de erre személyesen vagytok képesek már először is, ha lángol szívetek egymásért, egymáshoz, egymásnak, egymástól... Kérlek szépen ezeket is rakd hozzá a blogodhoz.

  zz0rto3xunksiir96bzt.jpg

  A 2015. február 11-ei bejegyzésedhez csak annyi, úgy segítelek, mint a majdnem lelkitársaimat, ha ezt kétségbe vonod, és vádaskodsz még mélyebbre kerülsz. Nem szeretem azt a játékot, hogy felhívnak, aztán mikor megijednek a hangomtól, akkor leteszik a beszélőt, hogy értsd a lelkitársamnak is úgy kell megkeresnie, hogy a közös szívhangra amely, a www.andre.eoldal.hu -n és a nyomaban.5mp.eu -n segítőként felkereshető bárki számára. Ezen te is elmélkedhetsz, s tudd, ha a közös útatoktól ellentétesen mentél, akkor legalább hétszer annyi utat kell megtenned visszafelé, hacsak nem élsz azzal a lehetőséggel, ami előtted van, de elfátyolozva ezért kell, s ezért írtam számodra is rámdöntenéd a szekrényt míg meg nem születik, az amit nem jegyezhetek meg, mivel a majdnem lelkitársaimnak is rá kell jönnie, hogy ott a szemük előtt, de ha meglépik a lépést, csak akkor vagyok képes újabb segítséget adni. Ne menjünk bele abba, hogy te mire vagy képes, személyesen szerintem nem, de tévedhetek. Tévedhetek, de akkor valamit elhallgattál előlem, s mint írtam úgy segítelek, mint a majdnem lelkitársaimat, s ha ez neked nincsen ínyedre akkor csak egy adat a lelkitársamról, lényegtelen hogy nem hajlandó azoknak segíteni, akik tudnának segíteni neki, hogy hogyan találjon vissza oda, ahonnan annyiszor letaszították a aggodalmaskodó kételkedése miatt is, hogy mit hoz a jövő, én megvagyok a bizottsági jelentésekkel, jegyzőkönyvekkel -úgye a csurogi jegyzési számot még nem kerestétek elő munkatársaim, elmenjek érte?- , statisztikai adathalmazokkal, és kimutatásokkal, stb. Tehát míg nem vagy képes olyat bejegyzést írni, ami utal a teljes személyes egységre, addig nem vagy képes szembefordulni a világgal.
  zilkpbaxo6uimnb9ijeo.gif
  A 2015. február 14-ei bejegyzésedhez csak annyi, miért nem jó az ha úgy segítek, mintha majdnem lelkitársam lennél, miért akarod azt követelni, ha a lelkitársam lennél, már nem lennék képes szabadulni mellőled, mert akkor már egymást erősíthetnénk, de a lelkitársam akit én legalábbis tudok, azt hétszeresen eljegyeztem, egyetlenem ez volt a legszimpatikusabb: plussz 24 közös imánk vagyon a jegyesegyetlenemmel, tehát bármikor érkezhet, ha alázatos őszinte engedelmesség van a szívében, másképpen nem engedik közelebb hozzám. Gondolom ezt már ezelőtt is tisztáztuk, úgy segítek, mintha majdnem lelkitársam lennél, ha nem tetszik írsz egy újabb bejegyzést még ma. Valamint ha valakinek két lelkitársa van, akkor arról inkább személyesen kell beszélnünk, de csak akkor ha már rám nem döntöd a szekrényt.

  gfep1i8p8f8a7gsehx6.jpeg
  Nem akartalak megbántani, de ha támadóan lépsz fel, akkor ezt történik, mivel különutakat kerestél. Azt gondoltad, hogy ha a lelkitársad nem figyel rád, akkor másnak a lelkitársához közelebb tudsz kerülni. Mint ahogyan az események is mutatják, ha lelkitársam lennél, már nem azon gondolkodnál, hogyan érkezzél meg, mert a lelkitársam ezt már nagyon jól tudja, s azok is akiket körénk rendeltek. Tudod, nem lesz az, amit akarunk, ha nem vagyunk képesek alázatos engedelmességgel hűséges szívünkkel azt tenni, amivel könnyebben és értékesebben mehetnénk, ezt is érdemes megjegyezned. S ne feledd, elégedj meg azzal, amit átadok számodra is, meg a hozzád hasonlóak számára is akik téged utánad fognak megérkezni, hogy végre rájöjjenek arra, amit már annyian tudunk, de képtelenek vagyunk felfogni, mert ezt ráhatással nem lehet felfogni egyikünknek sem, akik azon az úton mennek szemben a világgal. Még annyit, talán megjegyezhetek számodra is, amit kapsz az ne legyen olyan fontos, mint amit adsz. Ha megérted folytatom, addig is próbáljál elgondolkodni rajta az életvezetési blogodon, talán augusztus 20-ára személyesen is létrejön az egységetek az egységben a lelkitársaddal. A böjti időszakot kezdjük a gondolatok böjtjével, így vagy ott követsz, vagy személyesen kapod meg, ha igazolod magad, vagy ott van a lelkitársaddal közös honlaprendszeretek, rajtad áll a döntés!!!