Hogyan akartam, de mégse úgy lett

Voltak terveim, amik még megvalósulhatnának, de az utóbbi időben ahogyan egyre közeledünk az újabb eseménysorozathoz ahhoz, hogy meglehessen csinálni, ahhoz legalább 7 hónap kellene a teljes rendszerek átfésüléséhez, s az események nem fognak megállani, így esélye olyan minimális, hogy szinte 0%.

Címkefelhő
Feedek
Megosztás
Alázatosság

1. Mi köze lehet Jézushoz annak, aki a világ szerinti nagyságra vágyik, mint valami nagy jóra, - amikor maga Jézus az ellenkező irányban haladt? (Viktor J)
2. Minden igazi nagyság abból fakad, hogy valaki le tud hajolni mások szolgálatára. Minden más nagyság hazug önámítás. (Viktor J)
3. Ne élj magadnak, hanem Istennek és felebarátaidnak! Ne keress az emberek előtt tisztességet, hanem igyekezzél nekik szolgálni, sem dicsérettel, sem ócsárlással ne törődve. (Hauser M)
4. Magamra hagyatva semmi sem vagyok, csak csupa gyarlóság, de mihelyt rám tekintesz, azonnal öröm száll belém. (Kempis)
5. Nem árt, ha mindenkinek alárendeled magad, de sokszor árt, ha csak egynek is eléje teszed magad. (Kempis)
6. Az alázatos szívben állandó béke honol.
7. Ha van benned valami jó, tételezz fel mások felől még jobbat, hogy el ne bizakodjál!
8. Ha az alázatost meggyalázták, lelki békéje nem vész el, mert erőssége Isten, és nem a világ. (Kempis)
9. Az igazi alázatosság magamagán kívül senkire sem neheztel, senkire sem haragszik. (Kempis)
10. Ne az én nevem, hanem a Tied dicsértessék, ne az én művem, hanem a tied magasztaltassék. A Te szent neved dicsértessék, nekem pedig semmi részem se legyen az emberek dicséretében. (Kempis)
11. Aki őszintén tudja, hogy nincs benne semmi jó, nem keres másban hibát.
12. Az alázatos lelkek így imádkoznak: Uram, engedd, hogy minél kevesebb feltűnés nélkül mehessek át ezen az életen.
13. Semmiségem tudatában kell élnem! Vagyis állandóan látnom kell és beismernem, hogy semmit sem tudok, és semmire sem vagyok érdemes. (Terstseegen)
14. Istennek semmit sem tudok adni, és érette semmit sem tudok cselekedni. A legjobb, amit tehetek, hogy tehetetlenségemet beismerem. (Tertseegen)
15. Nem szükséges gyarlóságaink miatt annyira nyugtalankodnunk. Gonosz gyermekek ők, akiket ugyan nem szerethetünk, de mégis el kell szenvednünk, mert arra szolgálnak, hogy bennünket saját szemünkben semmivé és a megfeszített Jézus végtelen megalázottságához hasonlóvá tegyenek. (Tertseegen)
16. Ha nagy akarsz lenni, légy szolga, de ha első akarsz lenni, akkor tovább kell menned: légy rabszolga!
17. Ha dicsérnek, fordulj a fal felé és mondjad: Istenem, látom, hogy dicsérnek, pedig Te tudod, hogy milyen bűnös vagyok.
18. A hamis alázatosság visszataszító, a valódi alázatosság vonzó.
19. A valódi alázatosság virág, mely minden kertnek díszére válik, fűszer, mellyel az életnek minden étele megízesíthető. Egyszóval olyasmi, mely minden dolognak az értelmét emeli. (Spurgeon)
20. Teljesen üres edényekké kell lennünk, hogy Isten önmagával megtölthessen. (Trudel.)
21. Hogy az Úr felhasználhasson minket, semmivé kell lennünk! (Trudel)
22. Annak, hogy meghaltunk, egyik bizonyítéka, hogy szeretjük a mellőzést nemcsak a világtól, hanem barátainktól is. (Steinberger)
23. Nincsen szabadabb annál, ki magától és minden egyébtől meg tud válni, és magát a sorban legutolsónak tartja. (Kempis)
24. Én csupa hiúság és semmi vagyok színed előtt, állhatatlan és gyarló ember. (Kempis)
25. Atyám: Verd addig hátamat, nyakamat, míg keményszívűségem akaratod alá hajlik. (Kempis)
26. Ha igazságosan bírálom el magamat, be kell ismernem, hogy senki részéről nem esett rajtam méltatlanság, ezért is nincs okom ellened panaszkodni. – Engem joggal illet gyalázat és megvetés, Téged pedig áldás, tisztelet és dicsőség. (Kempis)
27. Aki valami jót tulajdonít önmagának, Isten kegyelme elé gátat emel.
28. Magunk előtt azok a legkisebbek, kik Isten előtt a legnagyobb szentek, és annál alázatosabbak önmagukban, minél nagyobbak Isten előtt.
29. Mindnyájan gyarlók vagyunk, de magadnál gyarlóbbnak senkit se tarts!
30. Az embernek az a törekvése, hogy önmagától elszakadjon, a nagy tettek között is a legnagyobb. S ha Isten kegyelméből ezt a célját el is éri, akkor emberi értéke felbecsülhetetlen. (Tertseegen)
31. Akik Jézust mint királyt akarják szolgálni, kell hogy az alázatosság szerény ruháját viseljék, nem pedig a fennhéjázó önteltség skarlát díszét. (Spurgeon)
32. Aki megalázkodik, bölcsen jár el, mert ezzel elkerüli, hogy mások alázzák meg. (Spurgeon)
33. Az igazi nagysághoz vezető út: akarj igen kicsiny maradni! (Spurgeon)
34. A Krisztusért elszenvedett szégyen a legnagyobb tisztesség, és az Érte elviselt gyalázat a legnagyobb kegyelem. (Spurgeon)
35. Minden nagy ember nemcsak ért a dolgához, hanem tudja is, hogy ért hozzá, és nemcsak igaza van, hanem tudja is, hogy igaza van, csakhogy mindezt nem tulajdonítják maguknak különös érdemül, és nem várják el, hogy embertársaik leboruljanak előttük és imádják őket. A háttérben ott él bennük erőtlenségük tudata. (Fosdick)
36. Ha Isten el tudja nézni, hogy minket, akiket arra hívott el, hogy Őt dicsőítsük – megvessenek, akkor ezt nekünk el kell szenvednünk.
37. Úgy emelkedhetünk Istenhez, ha mások alá süllyedünk. (Trudel)
38. Legyetek porrá, a port nem lehet megsérteni. (Trudel)
39. Isteni nemesség: szolgák szolgája lenni. (Trudel)
40. Amíg rosszul esik, hogy nem adják meg nekünk a köteles tiszteletet, nagyon messze vagyunk az alázatosságtól (Trudel)
41. Ha te semmi vagy, de Megváltód minden, akkor nagyon pompásan összeilletek.
42. Hiúságunkban olyanoknak képzeljük magunkat, amilyenek a valóságban nem vagyunk. Mindez hazugság, ami Istennek, az örök igazságnak visszatetsző. Egyedül az alázatosságot becsüljétek és szeressétek! (Tertseegen)
43. Semmiségem tudatában kell élnem, vagyis állandóan látni kell és be kell ismernem, hogy semmit sem tudok, és semmire nem vagyok érdemes, mert ez az igazság. (Tertseegen)
44. Az alázatosság nem erény, hanem az a talaj, melyből minden más erény fakad.
45. A szenvedés értékesebbé teszi a szolgálatot, mert csak azt tudjuk megbecsülni, ami sokba kerül.
46. Jézus nem sokat beszélt az alázatosság fontosságáról, hanem egy kendőt vett, körülkötötte magán, és elkezdte mosni a tanítványok lábait.
47. Az alázatosság igazi próbája akkor következeik be, amikor az ember valami nagy eredményt ér el, és abban a kísértésben forog, hogy elfelejtse: minden erejét Istentől kapta, megbízatás gyanánt. (Fosdick)
48. Az igazi alázatosság nemcsak így szól: A bűnösök között első vagyok én, hanem így is: Isten kegyelméből vagyok, ami vagyok.
49. Tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok. Máté 11:28
50. Az alázatosoknak Isten kegyelmet ad.

Free counters!

HonlaprendszerüNK
 • 45 év szabad garázdálkodása
 • A szenvedés szeretetté, a kereszt pedig a szeretet útjává válhat…
 • A szenvedés szeretetté, a kereszt pedig a szeretet útjává válhat…
 • Adni, hogy még többet adhassak!
 • Adni, hogy még többet adhassak!
 • Advent-ÚrJövet
 • Afrikai Látnokokat követvén
 • Afrikai Hűség Hőség
 • Afrikai Víz
 • Ahogy kapom, úgy adom!
 • Aki a virágot szereti, rossz ember nem lehet
 • Aki a virágot szereti, rossz ember nem lehet – VESZPRÉM
 • Áldott legyen mindörökké az Úr neve!
 • Albert Líra
 • Alföld – HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
 • Alvidék-Délvidék, mikor térsz vissza hozzánk? – ZENTA
 • Amarilliszfélék
 • Amerikai Hűség Hőség
 • Amerikai Hűség Hőség – SOPRON
 • Amerikai Látnokokat követvén
 • Amoris Laetitia Háború
 • Andre Lowoa – VESZPRÉM
 • Április
 • Antikrisztus által Irányított Népvándorlás
 • Anzix
 • Anzix
 • Áradások-figyelmeztetések
 • Áradások-figyelmeztetések
 • Armageddon nyomában
 • Armageddon nyomában
 • Armageddon nyomában etnikai tisztogatású polgárháborúkban
 • Áttekintő irodalmi jelleggel
 • Augusztus
 • Ausztrálázsiai Hűség Hőség
 • Ausztrálázsiai Hűség Hőség – SORPON
 • Ausztrálázsiai Víz
 • Bács-Kiskun – SÜKÖSD
 • Bálványtemplomok, vértanuk vesztőhelye
 • Baranya – MOHÁCS
 • Begóniák
 • Békés – HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
 • Borsod-Abaúj-Zemplén – SÁTORALJAÚJHELY
 • Böjt-engesztelés-ima
 • Böjt-engesztelés-ima
 • Bölcsen Okosan Magyaran – ESZTERGOM
 • Bölcsen Okosan Magyaran Természetben
 • Bölcsen Okosan Törpemagyaran – BUDAPEST
 • Bölcsességek
 • Bölcsességek idézetekben
 • Bölcsességek, tapasztalatok, népi kutatások
 • Bölcsességek terjedelmében
 • BTankok
 • Buda
 • Budapest
 • BudaPilisSolt – ESZTERGOM
 • Buzogányvirágok
 • Csongrád – HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
 • December
 • Dél-Alföld
 • Dél – Alföld – HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
 • Dél-Dunántúl
 • Dél – Dunántúl – BALATONFÖLDVÁR
 • Délvidék
 • Dezső Líra
 • Dunántúl – BALATONFÖLDVÁR
 • Ébredések, jelenések
 • Egri Érseki Kerület
 • Előbb-utóbb
 • Előre! Győzelemre Fel! – VESZPRÉM
 • Epikus Gyökereink
 • Epikusan A-C Lírailag
 • Epikusan A-E Lírailag
 • Epikusan D-F Lírailag
 • Epikusan F-K Lírailag
 • Epikusan FGIK Lírailag
 • Epikusan G-I Lírailag
 • Epikusan J-L Lírailag
 • Epikusan L-R Lírailag
 • Epikusan LMR Lírailag
 • Epikusan M-O Lírailag
 • Epikusan P-S Lírailag
 • Epikusan S-Z Lírailag
 • Epikusan SZ Lírailag
 • Epikusan T-Z Lírailag
 • Erdély-Csángóföld-Bánát-Körösmező-Máramaros-Székelyföld
 • Erdély-Bánát-Csángó-Körösmező-Máramaros-Székelyföld, mikor térsz vissza hozzánk? – ZSOMBOLYA
 • Erkölcsi Gyökereink
 • Ervin Líra
 • Esti Éjszakák
 • Észak-Alföld
 • Észak – Alföld – NYÍREGYHÁZA
 • Észak-Amerikai Víz
 • Észak-Magyarország
 • Észak – Magyarország – SÁTORALJAÚJHELY
 • Esztergom-Budapesti Érseki Kerület
 • Esztergom-Komárom – ESZTERGOM
 • Esztergom-Vác
 • Eucharisztia
 • Eurázsiai Unió az Európai Unió ellen
 • Európai Hűség Hőség
 • Eurázsiai Hűség Hőség – SOPRON
 • Európai látnok által követvén
 • Európai látnok által követvén
 • Európai Víz
 • Február
 • Fejér – ESZTERGOM
 • Fejezetek
 • Fejezetek
 • Felvidék-Kárpátalja
 • Felvidék, mikor térsz vissza hozzánk? – ZSOLNA
 • Ferenc Líra
 • Figyelmeztetések, üzenetek minden szinten
 • Föld
 • Föld
 • Frank Hűség Hőség – SOPRON
 • Friss Üzenetek a Nagy Figyelmeztetés előtt
 • Frissülés
 • Függtelen Határzár
 • Gábor Líra
 • Gomora Szodoma Technika
 • Gomora Szodoma Technika alapján a Végső Időkbe
 • Gomora Szodoma Technika Ellen a Végső Időkben
 • Gondolkodó Szemlélődő
 • Gyarlóságunk miatt az utolsó háború elkerülhetetlen
 • Gyermeki Hűség
 • GyökereiNK
 • Gyökereink
 • GyökereiNK TöbbEzer Kárpát-medencében – ESZTERGOM
 • Győr-Moson-Sopron – SOPRON
 • Hajdú-Bihar – NYÍREGYHÁZA
 • Hamis Béke
 • Helyreállítás egységben egységért egyben míg élhet… Földkerekségen
 • Heves – VÁC
 • Heves Jeges – SOPRON
 • Himnuszok-dalok településekről
 • Hogyan akartam, de mégse úgy lett
 • Hosszúság – AL-SAFIROV
 • HőseiNK PéldaképeiNK
 • Hűség Hőség
 • Hűség Hőség – SOPRON
 • Ibolyafélék
 • Igazságokat keresek, nem féligazságokat!
 • István Líra
 • Jácintok
 • Január
 • Jász-Nagykun-Szolnok – HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
 • Jelenések-Zarándoklások – VÁC
 • Jelenések-Zarándoklások – VÁC
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus Krisztus Dobogó Szíve és Szeretete – SOPRON
 • Jézus Krisztus Urunk Dobogó Szíve és Szeretete
 • József Líra
 • Jövő a Múltból kikövetkeztethető – SÜKÖSD
 • Július
 • Június
 • Kadarkút-Siófok-Veszprém
 • Kadarkút-Siófok-Veszprém-Esztergom-Vác
 • Kalitka
 • Kalocsa-Kecskeméti Érseki Kerület
 • Karácsonyi kaktuszok
 • Kard(Gladiátor)virágok
 • Károly Líra
 • Kegyelemteljes Áldásodat kérjük jóságos Uram!
 • Keresztény bizonyságok, életek, történetek
 • Keresztény életek, filmek, történetek
 • Keresztes Imahadjárat
 • Kolon (S)Zala – SÜMEG
 • Kontyvirágfélék
 • Koralkák
 • Közép-Dunántúl
 • Közép – Dunántúl – ESZTERGOM
 • Közép-Magyarország
 • Közép – Magyarország – VÁC
 • Ladik
 • Lajos Líra
 • Latin.Amerikai Víz
 • Lég
 • Lég
 • Legendák, mesék, mondák
 • Liliomok
 • Lírikus Gyökereink
 • Legendás MeseMondaVilág – HERCEGSZÁNTÓ
 • Lélektárs – MOHÁCS
 • Lelkitársaknak, majdnem lelkitársaknak
 • Magasság -VARSÓ
 • Magyarán-magyarul hazánk, nemzetünk, nemzedékünk
 • Május
 • Március
 • Margitvirágok
 • MártírSors
 • MártírSzentSors – SÜMEG
 • MédBabiloni Hűség Hőség – SOPRON
 • Meddig még?
 • Mélység – TRIESZT
 • Messze Távolban
 • Mi hunok 300millióan vagyunk
 • Mihály Líra
 • Munkanapló
 • Muskátlik
 • Nebáncsvirágok
 • Nefelejcsek
 • Nemzeti Imahadjárat
 • Nógrád – VÁC
 • November
 • Nyugat-Dunántúl
 • Nyugat-Dunántúl – SOPRON
 • Október
 • Olajfafélék
 • Olvasó gondolkodó
 • Öntsünk Tiszta Vizet a Pohárba!
 • Örömhír
 • Örömhír
 • Örömhír
 • Őrvidék-Gyepüvidék
 • Őszinte alázatos erkölccsel
 • Pálmafélék
 • Pest – VÁC
 • Pesti kerületek – VÁC
 • Pesti Nagykörút
 • Péter Líra
 • Polgárháborús Védelem
 • Pólusharc
 • Pünkösd-ElJövet
 • Római Katolikus – keresztény rádió – ZENTA
 • Rózsák
 • Sándor Líra
 • Segítek, hogy segíthessek!
 • Skandináv Hűség Hőség
 • Somogy, Pannonhalmi főapáti birtoktól napjainkig – BALATONFÖLDVÁR
 • Sopron-Vác-Mohács
 • Szabolcs-Szatmár-Bereg – NYÍREGYHÁZA
 • Szegfűk
 • Szélesség – TACHOV
 • Szentek köztünk élnek, a múlt róluk beszélnek
 • Szentek köztünk járnak, csodák bennünk élnek
 • Szeptember
 • Szeretve szeretett egységben szép az élet, ha nem adják meg-vissza türelemmel várd a lelkitársad!
 • Szétszaggatott szívek, akik összetalálkozhatnak, ha egymásra figyelnének mennyei segítséggel
 • SzívHang
 • SzívSzólam
 • Szodomán túl Armageddon
 • TABU
 • Tamás Líra
 • Természet Bűnös természetünk ellen lázad!
 • Titkok, amelyre ideje, hogy fény derüljön!
 • Tolna – Mohács
 • TöbbEzer
 • Tulipánok
 • Tűz
 • Tűz
 • Üdvözlet
 • Üzenet
 • Üzenet
 • Üzenet a Kárpát-medence területéről
 • Üzenet a Kárpát-medencén kívülről
 • Üzzed El a Sötétséget!
 • Üzzed El a Sötétséget!
 • Változás
 • Vas – SOPRON
 • Veszprém – SÜMEG
 • Veszprémi Érseki Kerület
 • Vigyázz!
 • Visegrádi Hűség Hőség – SOPRON
 • Víz
 • Víz
 • Zoltán Líra
 • 2010. december 17-e óta szerkeszthetetlenek:

  2013. február 26-a óta szerkeszthetetlenek:

  2015. január 22-e óta szerkeszthetlenek:

  Honnan

   

  websas.hu

  MapFree counters! Free counters! Free counters!

  2015. március 25. szerda

  Andre Lowoa

   

  Nem tartom magam vándortanítónak, de mindannyiónknak arra van leginkább szüksége. Küldetéseim vannak, egyiket Cserszegen, az anyai vonalon majdnem félezer évnyi felmenőimnek köszönhetően pálos formában kaptam, de ezt a felelősséget egyedül nem vagyok képes ellátni, ezért kaptam meg a vezetéknevét annak a lánynak, aki a lelkitársam az osztálykiránduláson Sárváron. Lényegében e pontról indult amit már visszavezettünk veletek, bár már ez jóval előbb el volt döntve, mint később kiderül. Újabb küldetés az elsőhöz kapcsolódván látnokok által kapott üzenetek minél szélesebb körben való megismertetése. Tudom ez kicsit furcsán hangzik, de a küldetést csak párban, egységben lehet leginkább betölteni, így újabb küldetések kerültek hozzám, vagy az elsőből kifolyólag, vagy a másodikból kifolyólag, az iskolázottságom sem az én érdemem, én csak elfogadtam azt a segítséget, ami elvezetett a jelenlegi helyzethez. 2008. április 5-ére Pilisszentlélekre volt kitűzve a lelkitársammal közösen az egységben a nevem védelmében, de a férgek vezette egyének ebbe elég alaposan beleszóltak, magam pedig ennek okán ott piszkálom őket, ahol a leginkább fáj. S mi fájna ezeknek a sötétség harcosainak az IGAZSÁG felszínre jövetele. Szépen lassan csordogáltak az erősítők, szépen lassan igazolást nyertek, hogy milyen kevéske kell ahhoz, hogy kikerüljünk az akolból. ... S még valami, többen tudják, hogyha megérkezik a takaros menyecske, akkor öröm lesz a szívükben, de amikor a takaros menyecskével, a lelkitársammal elindulunk oda ahol lennünk kellene, akkor mély bánat költözik a szívükbe, mert ahová érkezik dr. Nagy Krisztina, arra a helyre vissza nem térhetek, s sokaknak jel leszen helyváltoztatásra. A helyről annyit kell még tudnotok, a leginkább meghamisított történelmű helység, amelynek múltját és jövőjét okosan és bölcs látással engedelmes szívvel a természeti formákból ki lehet következtetni. A felkészítésünk Sopronban és Sümegen lett volna, ha 2008-as év leggyengébb napjáig megérkezett volna....
  2015. március 24. kedd

  Jövő a múltból kikövetkeztethető andre.iwk.hu

  Jövő a múltból kikövetkeztethető


  Nézd csak az embert! Gyötri, hajszolja magát, feltűnést kelt, úr akar lenni mindenki fölött, azt hiszi, hogy ő valaki; szinte odakiáltja a Napnak: „Hordd el magad, majd én világítok helyetted.” Egyszer ez a kevély ember összeomlik egy marék hamuvá, amelyet elsodor a víz, patakon-folyón át, egészen a tengerig… (Vianney Szent János)


  Bízz magadban, és majd meglátod, hogy jön a kiábrándulás! Bízz barátaidban, és majd meghalnak, és itt hagynak téged! Bízz pénzedben, és valaki majd elveszi tőled. Bízz hírnevedben, és valamilyen rágalmazó nyelv összezúzza! Bízz Istenben, és soha meg nem szégyenülsz.
  2015. március 24. kedd

  Bölcsen Okosan Magyaran nyomaban.eoldal.hu

  2015. március 23. hétfő

  Talán húsvétkor indul, de ez nem rajtam múlik

  Érdekes álmom volt, egyik főszereplője Andrea jogász végzettségű lelkitársához elkötelezett hölgy, csak éppen nem tudom, hogyan vagyok képes segíteni, amikor hajnali 2:00 körül felébredtem, nem tudtam visszaaludni, mert olyat mondtál Andrea, hogy bármi áron, téged nem érdekel, hogy nincsen munkája a lelkitársadnak, te tisztában vagy azzal, hogy neked is köszönhető a kialakult helyzet. Te csak öszinteséget vársz minden tekintetben, csak nem vagy képes megfogalmazni, hogyan kérhetnéd a lelkitársadat, amiatt passzoltad át, amikor 80 kilométerre mentél továbbtanulni, s úgy gondoltad, hogy nem követne téged. A lelkitársadat, hogy ne kövessen, ezt inkább nem teszem közzé, mert ehhez kellene a lelkitársad engedélye. Ha komolyan gondolod, holnap Esztergomban és Sükösdhöz rakok le egy közösséget, s talán Veszprémhez utána elérhető vagyok...

  Free counters! Free counters! Free counters!

  (Barbados, Belize, Benin, Britt Virgin-szigetek, Burma, Kelet-Timor, Kirgizisztán, Makaó, Malawi, Mali, Monaco, Új-Kaledónia, Reunion, Suriname, Szudán, Tanzánia, Üzbegisztán)


  Andrea tudod mit ha, azt akarod elemezgetni mekkora kártérítést követeljél azoktól, akik ezt okozták akkor jobb, ha nem engem kérsz meg rá. Tudod kérlek, én már annyira letakarítottam, hogy 3 pap elég, egyiket nagyon támadja a hamis próféta csoportjai, a másik soha nem tagadna le, a harmadikat pedig  keresem Esztergomból. Ne ecsetelgessél arról, hogy mennyi mindent vettek el tőletek, inkább azon legyél, ha ennyire céltudatosan tudod, hol a helyed, minél előbb odakerüljél. Ne ecsetelgessed kérlek, hogy erről se gondoltam volna, meg amarról se gondoltam volna, hogy erre képes, tudod az elszalasztott lehetőségek nem jönnek vissza. Ne ecsetelgessed légy szíves, hogy te mennyi mindent megtettél, s mégis megtörténtek azok az események, inkább örüljél annak, hogy lelkitársadat annyira lefoglaltad magatak számára, hogy nem képes annyira megbántani téged, mint amiket mondanak róla. Megtehetnél még több mindent, de míg vissza nem érkezel oda, ahol biztonságban mellette vele voltál, addig maximum csak annyit tehetsz, hogy annyi segítő hálaadó imát felajánlasz, s mindenkor ne felejtsd el: „Az Úr adta, az Úr elvette, áldott legyen az Úr neve.”

  2015. március 20. péntek

  MártírSzentSors andre.lapok.hu

  MártírSzentSors


  Imádott Jézusom! Te rettenetes kínszenvedések árán váltottál meg minket. Kínszenvedéseidre kérünk, erősíts meg minket! Te, Aki a Getszemáné kertben vérrel verítékeztél, mert halálfélelem kerített hatalmába, de a szent angyal megerősített, és ki tudtad mondani: „Atyám, ha lehetséges, múljék el Tőlem ez a kehely, de ne az Én akaratom legyen, hanem a Tiéd.” Drága Szent Jézusom! Kérlek, erősíts meg minket is! Add nekünk a Te erődet, küldd el hozzánk is szent angyalodat, hogy Veled együtt mi is ki tudjuk mondani, amit Te mondtál: „Atyám, ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy Te.” Jézusom, Téged elítélt Pilátus, és Te némán elfogadtad az ítéletet. Kérlek, add meg nekünk is a Te lelki békédet, hogy elfogadjuk az igazságtalan ítéletet abban a hitben, hogy Te megváltottál minket, és ha mindhalálig kitartunk Melletted, egy jobb hazát adsz nekünk, ahol Veled együtt örökké boldogok leszünk. Drága Jézusom! Téged megostoroztak a mi bűneinkért. Te némán tűrted a fájdalmas ütlegeket. Kérlek, add meg nekünk is a Te erődet és a Te békédet, hogy elviseljünk Érted, és az Evangéliumért minden szenvedést, és azt a Te örök érdemeiddel egyesítve, Szűzanyánk hétfájdalmas Szeplőtelen Szíve és könnyei által felajánljuk Neked a lelkekért. Jézusom, Téged kigúnyoltak, leköpdöstek, Arcul ütöttek, és tövissel koronáztak. Így gyaláztak meg azért, mert kimondtad az igazságot: „Király vagyok. Az Én országom nem e világból való.” Drága Jézusom kérlek, adj nekünk is bátorságot, hogy megvalljunk Téged az emberek előtt. Még akkor is, ha ez az életünkbe kerül. Jézusom, Te vérző, sebes Válladon vitted fel a Golgotára a súlyos keresztet. Többször elestél, összeroskadtál, de mindig felálltál. Kérlek, add nekünk a Te erődet, hogy mi is végigmenjünk a keresztúton. Meg ne torpanjunk, vissza ne forduljunk, csak Téged kövessünk. Dagadt, sebes Arcod és Tested indítson minket részvétre Irántad, hogy el ne hagyjunk Téged, Megváltó Istenünket, Aki a mi bűneinket vetted Magadra, és helyettünk adtál elégtételt. Szenvedő Arcod képét nyomd a mi lelkünkre, hogy soha ne felejtsük, mekkora árat fizettél értünk! Jézusom, Téged hatalmas szegekkel szegeztek fel a keresztfára. Te ezt is békével, némán tűrted, mert tudtad, hogy áldozatoddal rengeteg lelket mentesz meg. Az egész világot, az egész történelmet. Kérünk, add nekünk a Te erődet, hogy soha ne magunkra, és saját szenvedéseinkre, áldozatainkra tekintsünk, hanem mindig csak Rád, hogy megtegyük akaratodat, és ez által példaképek lehessünk az elkövetkező nemzedékeknek. Ránk is úgy tekintsenek, mint az Egyház magvetésére, mert az Egyház ereje, és örök példája a vértanúk hite és hűsége. Drága Jézusom! Nagy volt a mi váltságdíjunk. Ezért nem vagyunk a magunkéi, hanem a Tied, Aki megváltottál minket. Kérve kérünk, tudatosítsd ezt bennünk, és add kegyelmedet, hogy maradéktalanul teljesítsük ránk vonatkozó örök szent tervedet! Erre áldj meg bennünket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
  2015. március 19. csütörtök

  Lélektárs andre.glap.hu

  Lélektárs


  A nőt nem a férfi fejéből vette Isten, hogy felette álljon, nem is a lábából, hogy járjanak rajta, hanem az oldalából, hogy egyenlő legyen vele, közel a karjához, hogy megvédjék, közel a szívéhez, hogy szeressék.  Imádság tiszta szerelemért

  Urunk, Mennyei Atyánk! Tudjuk, hogy a házasságban nagy feladat vár ránk, s kezünkbe van letéve a jövő nemzedék áldása vagy romlása. Ezért kérünk Téged, terjeszd ki ránk kegyelmedet, hogy a házasságra a lehető legjobban fölkészüljünk. Világosíts meg és erősíts meg bennünket, hogy már most gyakoroljuk azokat az erényeket, amelyek egy Neked tetsző házasságban elengedhetetlenek: az istenfélelmet, az áldozatkészséget, az őszinteséget és a tisztalelkűséget. Add, hogy együtt növekedjünk szeretetedben: hogy szeressük mindazt, amelyben megcsillan valami a Te fenséges arcodból. Engedd, hogy tiszta szerelemmel szeressük egymást, hogy tisztán és szűzen járuljunk szent oltárod elé, és ezzel méltók legyünk áldásodra, Krisztus Urunk által. Ámen.


  Ima a házastársért
  Uram! Istenem!
  Te azért dobbantottad össze szívünket, hogy egy életen át boldoggá tegyük egymást. De Te tudod a legjobban, hogy a boldogság mennyi áldozattal jár,
  Te tudod a legjobban, milyen szeretet lehet biztosítéka az igazi boldogságnak.
  Apostolod erről a szeretetről írta a legszebb himnuszát. Az igazi szeretet türelmes, jóságos, nem féltékeny, nem tapintatlan, nem keresi a maga javát, nem gerjed haragra, a rosszat nem rója fel. Mindent eltűr, mindent elhisz, mindent remél és mindent elvisel...
  Ha Te ezt üzented a szeretetről apostolod által, biztosan van ilyen szeretet, és csak az ilyen szeretet tehet igazán boldoggá bennünket.
  Mi segítségedet, erődet kértük házasságkötésünkkor.
  Most azt kérem, segíts így szeretni, és add meg nekünk az ebből fakadó boldogságot.
  Mert tiszta emberi erővel lehetetlen így szeretni, én pedig akarom ilyen szeretettel széppé tenni hitvestársam és családunk életét, akarom, hogy annak a boldogságnak a fénye ragyogja be hajlékunkat, életünket, amelyet ez az áldozatos, mindent vállaló szeretet adhat meg nekünk.
  Szűz Mária és Szent József!
  Ti biztosan így szerettétek egymást.
  Járjatok közbe értem, értünk, hogy példátokat követve életünk zengje a szeretet szép himnuszát.
  Krisztus a mi Urunk által. Ámen.


  Jegyesek imája
  Köszönöm Neked a boldogságot Uram, amit nekünk ajándékoztál.
  Te vezettél bennünket egymáshoz. Segíts, hogy egymás mellett maradhassunk, és segíthessük egymást a házasság felé vezető úton.
  A szeretet a megbocsátásból él. Add, hogy egymásnak tudjunk megbocsátani, hogy növekedjünk egymás szeretetében. Minél inkább megkedveljük egymást, annál inkább növekszünk az irántad való szeretetben is.
  Add, hogy egymást mindinkább megismerjük, mind bensőségesebben szeressük, s minden gyöngeségünkkel, szívünk dobbanásával és élőszóval is elmondhassuk egymásnak a boldogító vallomást:
  Szeretlek!


  Imádság jó feleségért
  Mennyei Atyám!

  Te belátod egész életemet, mint én a hegycsúcsról a messze elterülô tájat.

  Te már tudod, hol lakik az a leány, akivel majd találkozni fogok, aki majd értem elhagyja apját és anyját, hogy rendelésed szerint egész szívvel hozzám ragaszkodjék s én őhozzá.

  Adj türelmet és józanságot, amikor választásra és mérlegelésre kerül a sor, hogy ne az elvakult szenvedély befolyásolja döntésemet, hanem a tiszta, önzetlen szeretet!

  Add, hogy megtaláljam választottamban az igaz, megértô élettársat, leendő gyermekeimnek szerető édesanyját, akit Te már akkor rendeltél számomra, mielött még mindketten megszülettünk volna!

  Ámen.  Imádság igaz férjért
  Mennyei Atyám!

  Valahol már él az a férfi, aki engem keres, akihez én egész szívemmel tartozhatom a Te szent akaratod szerint, s aki majd gyermekeim apja lesz.

  Légy hozzá jó! Őrizd meg őt tisztán, önfegyelemben és nemes lélekben - számodra és számomra!

  Védj meg engem is - az ő számára!

  Hintsd szívünkbe kegyelmed magját életünk tavaszán, hogy szívünk termékennyé váljék, és Neked tetsző, boldog családi otthont építhessünk!

  Ámen.


  „Jézusom, a Te kínszenvedésed örök érdemeiért kérlek, ments meg minden lelket, akik a sátán fogságában sínylődnek! A Te végtelen irgalmadra kérlek, üdvözíts minden lelket!” (Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Julianna által 2014. október 31-én)
  2015. március 18. szerda

  Jelenések-Zarándoklások andre.5mp.eu

  Jelenések-Zarándoklások

  „A jó fa jó gyümölcsöt terem.” (Mt 7,17) „Azt mondom azért nektek, kérjetek és kaptok, keressetek és találtok, zörgessetek, és ajtót nyitnak nektek. Mert mindenki, aki kér, kap, aki keres, talál, és aki zörget, annak ajtót nyitnak. Közületek melyik apa ad a fiának követ, amikor az kenyeret kér? Vagy ha halat, akkor hal helyett tán kígyót ad neki? Vagy ha tojást kér, akkor talán skorpiót ad neki? Ha tehát ti, bár gonoszok vagytok, tudtok jót adni gyermekeiteknek, mennyivel inkább adja mennyei Atyátok a Szentlelket azoknak, akik kérik tőle.” (Lk 11,9-13)

  Aki zarándokol Aki zarándokol, nem rohan Aki zarándokol, nem menekül Aki zarándokol, nem menetel Aki zarándokol, nem túrázik Aki zarándokol, nem kirándul Aki zarándokol, nem sétál Aki zarándokol, nem bóklászik Aki rohan, azt az idő szorítja, Aki zarándokol, azt az idő tágítja. Aki menekül, önmaga elől fut, Aki zarándokol,önmaga felé tart. Aki menetel, másokhoz igazodik, Aki zarándokol,saját ritmusára jár. Aki túrázik, teljesít, Aki zarándokol, teljessé lesz. Aki kirándul, kikapcsolódik, Aki zarándokol, bekapcsolódik. Aki sétál, nézelődik, Aki zarándokol, befelé figyel. Aki bóklászik, céltalan, Aki zarándokol, célra talál. Aki zarándokol, úton van. Aki zarándokol, jó úton van.
  2015. március 17. kedd

  Jézus Krisztus Dobogó Szíve és szeretete http://fenykereszt.blogspot.hu

  Jézus Krisztus Dobogó Szíve és szeretete


  Égiek üzenete a soproni Megtört Fénykeresztnél 2011. április 15-én, péntek reggel 9 órakor Szabadkai Tiborné, Veronikán keresztül


  Az Úr Jézus átöleli a fénykeresztet és felviszi a Menyországba, majd az Élő Vizek Forrásába meríti, Szent Vérével borítja be. Akik ennél a keresztnél imádkoznak és kérnek azoknak meghallgatásra talál imájuk, ha Isten úgy akarja. Ennél a keresztnél sok megtérés és gyógyulás fog történni. Csak imádkozzunk és böjtöljünk! Hinni kell az Égiekben és nagyon sokat kell imádkozni. Jézus így mondta: "Minden fénykeresztbe az Én Dobogó Szívemet és szeretetemet helyezem." Égi Édesanyánk ezt a helyet befedi Palástyával és megoltalmazza, a gonosz támadásaitól. A házat Szűzanyánk megáldotta és kérte, hogy nappali kápolna legyen az Ő tiszteletére. Ha a Keresztút elkészül, Jézus lesz az első, Aki végigjárja, megszenteli és Szent Vérével megjelőli. Jézus így szól: "Lesznek olyan gyermekeim a keresztúton, akik nem hittek Nekem, akik eltaszítottak, de az Ő lelküket is megérintem, és engedem, hogy Eggyé váljanak Velem a Keresztútamon." Jézus megszenteli a Keresztutat, a fénykeresztet, a telket és a rajta lévő házat, ami az ő hajléka, és terve van ezekkel.


  EGER: Miskolc 20091031, Vámosújfalu 20131014 - Debrecen 20021001 - Dabas 20131021, Jászberény 20130211, Nagybátony (?), Nyáregyháza 20100404, Tóalmás 20090528, Törtel 20090615 (Debreceniről, Nagybátonyiról és a Tóalmásiról nincsen fénykép vagy videó)

  ESZTERGOM: Fertőszentmiklós 20091020, Győr 1993, SOPRON 20090325!20110415 - Kispest 20130617, Kútvölgy 20081213, Rákoskeresztúr 20111219, Rákoskert 20081130 (Nem ezt a győri fénykeresztet keressük: http://www.hefterlaszlo.hu/uvegablakok/index.php?mid=14cdbcc2ba8b72)

  KALOCSA: Madaras 20090627, Mélykút 20110515, Sükösd 20120506, Tiszaalpár 20140705 - - Németkér 20081117, Pécsvárad 20100914

  VESZPRÉM: Balatonkeresztúr 201404017, Nagykanizsa 20131207 - Magyarlak 2007, Szakonyfalu 20110924- Alsópáhok 20100914&20111101, Felsőpáhok 20131201, Gyenesdiás 20100606, Tapolca 20130815, Veszprém 20110425, Vonyarcvashegy 20100718 (Magyarlakiról nincsen még fénykép)

  Információink szerint Csákváron, Gyónon, Hejcén, Ipolytölgyesen, Pécsett, Salgótarjánban, Soroksáron, Székesfehérváron és Verőcén is szándékoznak állítani fénykeresztet.
  2015. március 4. szerda

  Azzal jössz, hogy írjam meg, hogy van-e egyáltalán esélyed a lelkitársadnál...

  Először is többször léphettél volna másképpen, de míg nem vagy képes felfogni mekkora ajándék az egység, addig értelmét nem látom megosztani veled. Támadod, hogy a lelkitársad mit igért, de magadban lévő üres járatokra nem figyelsz. Hogyan is mondja Ambrosius Theodosius Macrobius: Egy bűnös sem mentheti fel önmagát, ha ugyanő a bíró. Ha érted mire utalok, akkor nem támadod azzal, hogy megigérte, de most nem azt teszi, mert azzal távolabb sodródol a lelkitársadtól. Nem fontos most megértened amire utalok, de addig közelebb sem tudsz kerülni, csak egyetlen esetben lehetne, de azt nem lehet tudni, hogy a lelkitársad hogyan válaszol rá. Többször is utalsz rá, hogy van-e egyáltalán esélyed, hogy képes legyél úgy tenni, ahogyan az egységben zárnak a társak, de erre csak annyi talán lehetne egy történetet is az álmaimból aktualizálván, de ezzel még jobban felsértem a környezetemet, s a böjti időszakban inkább nem részletezem. Mint mondtam előtted a lehetőség, bármikor megtalálsz, ha nem támadólag lépsz fel. Eddig megelégedtél azzal, hogy inkább a mi HonlaprendszerüNKből szemezgettél, de sokszor nem érted a célt. S míg a célt nem vagy képes felfogni, addig képtelen vagy még személyesen megtalálni, s személyesen szemtől-szembe feltenni azokat a kérdéseket amire annyiszor utalgatsz, csak éppen nem vagy képes felfogni ajándék mivoltodat. Szerintem most ennyi elég lesz számodra, s kérlek szépen vegyed elő emlékeidből azokat a leveleket amiket a lelkitársad neked írt, akkor könnyebben mehetnél a felismerésben.
  0fxqa2dbcaysc3hktl2k.gif


  Először is nem feledkeztem meg rólad, csak éppen nem vetted észre, amiről megfeledkeztem az a hibám amit a twitteren is elkövettem, de csak akkor érted meg, ha képes vagy a lelkitársaddal személyesen is kapcsolódni. Itt a lelkitársam oldala, ha megadatik számodra, hogy rájöhetsz melyik az a három menü amelyik miatt nem képes kapcsolódni dr. Nagy Krisztina, akkor könnyebben megérted miért nem vagy képes kapcsolódni te a lelkitársadhoz személyesen. Lehetne ecsetelni az okokat, s az algoritmusokat, de nem látom az értelmét mindaddig amíg magad rá nem jössz arra, amire ezen az úton rá kell jönni mennyei segítséget elfogadván. A húgodat bejelöltem, csak azért, hogy egy újabb lehetőség legyen adva számodra. A döntés a kezedben van, én jelöllek ismerősnek, csakhogy lássad mit kellene tenned, hogy a lelkitársadat magad közelébe személyesen is elfogadd. Itt van négy közösség Jelenések-Zarándoklások-Jézus Krisztus Dobogó Szíve és szeretete-Lélektárs(ehhez kérlek csak akkor kapcsolódj, ha már személyesen a lelkitársaddal nevét viseled)-MártírSzentSors, aki szeretne csatlakozni, az nézze át és ha úgy gondolja csatlakozzon, csak utána tudom létrehozni Esztergom Rudnay Sándor tér, Sükösd Deák Ferenc utca  és valamikor talán megadatik VESZPRÉM Nefelejcs utca.


  SZÁMODRA MEG ANNYI ÜZENET, NE AZZAL FOGLALKOZZÁL KÉRLEK, HOGY ÚJABB ESÉLYT KAPOTT A JEGYESEGYETLENEM, hanem azzal, hogy amit már képes vagy felfogván helyrehozni a lelkitársaddal, ami csak rajtad múlik, azt tedd meg amikor késznek érzed a helyzetet, s ne tegyél két lépést hátrább, amikor egyet előre kellene lépned!