Hogyan akartam, de mégse úgy lett

Voltak terveim, amik még megvalósulhatnának, de az utóbbi időben ahogyan egyre közeledünk az újabb eseménysorozathoz ahhoz, hogy meglehessen csinálni, ahhoz legalább 7 hónap kellene a teljes rendszerek átfésüléséhez, s az események nem fognak megállani, így esélye olyan minimális, hogy szinte 0%.

Címkefelhő
Feedek
Megosztás
Alázatosság

1. Mi köze lehet Jézushoz annak, aki a világ szerinti nagyságra vágyik, mint valami nagy jóra, - amikor maga Jézus az ellenkező irányban haladt? (Viktor J)
2. Minden igazi nagyság abból fakad, hogy valaki le tud hajolni mások szolgálatára. Minden más nagyság hazug önámítás. (Viktor J)
3. Ne élj magadnak, hanem Istennek és felebarátaidnak! Ne keress az emberek előtt tisztességet, hanem igyekezzél nekik szolgálni, sem dicsérettel, sem ócsárlással ne törődve. (Hauser M)
4. Magamra hagyatva semmi sem vagyok, csak csupa gyarlóság, de mihelyt rám tekintesz, azonnal öröm száll belém. (Kempis)
5. Nem árt, ha mindenkinek alárendeled magad, de sokszor árt, ha csak egynek is eléje teszed magad. (Kempis)
6. Az alázatos szívben állandó béke honol.
7. Ha van benned valami jó, tételezz fel mások felől még jobbat, hogy el ne bizakodjál!
8. Ha az alázatost meggyalázták, lelki békéje nem vész el, mert erőssége Isten, és nem a világ. (Kempis)
9. Az igazi alázatosság magamagán kívül senkire sem neheztel, senkire sem haragszik. (Kempis)
10. Ne az én nevem, hanem a Tied dicsértessék, ne az én művem, hanem a tied magasztaltassék. A Te szent neved dicsértessék, nekem pedig semmi részem se legyen az emberek dicséretében. (Kempis)
11. Aki őszintén tudja, hogy nincs benne semmi jó, nem keres másban hibát.
12. Az alázatos lelkek így imádkoznak: Uram, engedd, hogy minél kevesebb feltűnés nélkül mehessek át ezen az életen.
13. Semmiségem tudatában kell élnem! Vagyis állandóan látnom kell és beismernem, hogy semmit sem tudok, és semmire sem vagyok érdemes. (Terstseegen)
14. Istennek semmit sem tudok adni, és érette semmit sem tudok cselekedni. A legjobb, amit tehetek, hogy tehetetlenségemet beismerem. (Tertseegen)
15. Nem szükséges gyarlóságaink miatt annyira nyugtalankodnunk. Gonosz gyermekek ők, akiket ugyan nem szerethetünk, de mégis el kell szenvednünk, mert arra szolgálnak, hogy bennünket saját szemünkben semmivé és a megfeszített Jézus végtelen megalázottságához hasonlóvá tegyenek. (Tertseegen)
16. Ha nagy akarsz lenni, légy szolga, de ha első akarsz lenni, akkor tovább kell menned: légy rabszolga!
17. Ha dicsérnek, fordulj a fal felé és mondjad: Istenem, látom, hogy dicsérnek, pedig Te tudod, hogy milyen bűnös vagyok.
18. A hamis alázatosság visszataszító, a valódi alázatosság vonzó.
19. A valódi alázatosság virág, mely minden kertnek díszére válik, fűszer, mellyel az életnek minden étele megízesíthető. Egyszóval olyasmi, mely minden dolognak az értelmét emeli. (Spurgeon)
20. Teljesen üres edényekké kell lennünk, hogy Isten önmagával megtölthessen. (Trudel.)
21. Hogy az Úr felhasználhasson minket, semmivé kell lennünk! (Trudel)
22. Annak, hogy meghaltunk, egyik bizonyítéka, hogy szeretjük a mellőzést nemcsak a világtól, hanem barátainktól is. (Steinberger)
23. Nincsen szabadabb annál, ki magától és minden egyébtől meg tud válni, és magát a sorban legutolsónak tartja. (Kempis)
24. Én csupa hiúság és semmi vagyok színed előtt, állhatatlan és gyarló ember. (Kempis)
25. Atyám: Verd addig hátamat, nyakamat, míg keményszívűségem akaratod alá hajlik. (Kempis)
26. Ha igazságosan bírálom el magamat, be kell ismernem, hogy senki részéről nem esett rajtam méltatlanság, ezért is nincs okom ellened panaszkodni. – Engem joggal illet gyalázat és megvetés, Téged pedig áldás, tisztelet és dicsőség. (Kempis)
27. Aki valami jót tulajdonít önmagának, Isten kegyelme elé gátat emel.
28. Magunk előtt azok a legkisebbek, kik Isten előtt a legnagyobb szentek, és annál alázatosabbak önmagukban, minél nagyobbak Isten előtt.
29. Mindnyájan gyarlók vagyunk, de magadnál gyarlóbbnak senkit se tarts!
30. Az embernek az a törekvése, hogy önmagától elszakadjon, a nagy tettek között is a legnagyobb. S ha Isten kegyelméből ezt a célját el is éri, akkor emberi értéke felbecsülhetetlen. (Tertseegen)
31. Akik Jézust mint királyt akarják szolgálni, kell hogy az alázatosság szerény ruháját viseljék, nem pedig a fennhéjázó önteltség skarlát díszét. (Spurgeon)
32. Aki megalázkodik, bölcsen jár el, mert ezzel elkerüli, hogy mások alázzák meg. (Spurgeon)
33. Az igazi nagysághoz vezető út: akarj igen kicsiny maradni! (Spurgeon)
34. A Krisztusért elszenvedett szégyen a legnagyobb tisztesség, és az Érte elviselt gyalázat a legnagyobb kegyelem. (Spurgeon)
35. Minden nagy ember nemcsak ért a dolgához, hanem tudja is, hogy ért hozzá, és nemcsak igaza van, hanem tudja is, hogy igaza van, csakhogy mindezt nem tulajdonítják maguknak különös érdemül, és nem várják el, hogy embertársaik leboruljanak előttük és imádják őket. A háttérben ott él bennük erőtlenségük tudata. (Fosdick)
36. Ha Isten el tudja nézni, hogy minket, akiket arra hívott el, hogy Őt dicsőítsük – megvessenek, akkor ezt nekünk el kell szenvednünk.
37. Úgy emelkedhetünk Istenhez, ha mások alá süllyedünk. (Trudel)
38. Legyetek porrá, a port nem lehet megsérteni. (Trudel)
39. Isteni nemesség: szolgák szolgája lenni. (Trudel)
40. Amíg rosszul esik, hogy nem adják meg nekünk a köteles tiszteletet, nagyon messze vagyunk az alázatosságtól (Trudel)
41. Ha te semmi vagy, de Megváltód minden, akkor nagyon pompásan összeilletek.
42. Hiúságunkban olyanoknak képzeljük magunkat, amilyenek a valóságban nem vagyunk. Mindez hazugság, ami Istennek, az örök igazságnak visszatetsző. Egyedül az alázatosságot becsüljétek és szeressétek! (Tertseegen)
43. Semmiségem tudatában kell élnem, vagyis állandóan látni kell és be kell ismernem, hogy semmit sem tudok, és semmire nem vagyok érdemes, mert ez az igazság. (Tertseegen)
44. Az alázatosság nem erény, hanem az a talaj, melyből minden más erény fakad.
45. A szenvedés értékesebbé teszi a szolgálatot, mert csak azt tudjuk megbecsülni, ami sokba kerül.
46. Jézus nem sokat beszélt az alázatosság fontosságáról, hanem egy kendőt vett, körülkötötte magán, és elkezdte mosni a tanítványok lábait.
47. Az alázatosság igazi próbája akkor következeik be, amikor az ember valami nagy eredményt ér el, és abban a kísértésben forog, hogy elfelejtse: minden erejét Istentől kapta, megbízatás gyanánt. (Fosdick)
48. Az igazi alázatosság nemcsak így szól: A bűnösök között első vagyok én, hanem így is: Isten kegyelméből vagyok, ami vagyok.
49. Tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok. Máté 11:28
50. Az alázatosoknak Isten kegyelmet ad.

Free counters!

HonlaprendszerüNK
 • 45 év szabad garázdálkodása
 • A szenvedés szeretetté, a kereszt pedig a szeretet útjává válhat…
 • A szenvedés szeretetté, a kereszt pedig a szeretet útjává válhat…
 • Adni, hogy még többet adhassak!
 • Adni, hogy még többet adhassak!
 • Advent-ÚrJövet
 • Afrikai Látnokokat követvén
 • Afrikai Hűség Hőség
 • Afrikai Víz
 • Ahogy kapom, úgy adom!
 • Aki a virágot szereti, rossz ember nem lehet
 • Aki a virágot szereti, rossz ember nem lehet – VESZPRÉM
 • Áldott legyen mindörökké az Úr neve!
 • Albert Líra
 • Alföld – HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
 • Alvidék-Délvidék, mikor térsz vissza hozzánk? – ZENTA
 • Amarilliszfélék
 • Amerikai Hűség Hőség
 • Amerikai Hűség Hőség – SOPRON
 • Amerikai Látnokokat követvén
 • Amoris Laetitia Háború
 • Andre Lowoa – VESZPRÉM
 • Április
 • Antikrisztus által Irányított Népvándorlás
 • Anzix
 • Anzix
 • Áradások-figyelmeztetések
 • Áradások-figyelmeztetések
 • Armageddon nyomában
 • Armageddon nyomában
 • Armageddon nyomában etnikai tisztogatású polgárháborúkban
 • Áttekintő irodalmi jelleggel
 • Augusztus
 • Ausztrálázsiai Hűség Hőség
 • Ausztrálázsiai Hűség Hőség – SORPON
 • Ausztrálázsiai Víz
 • Bács-Kiskun – SÜKÖSD
 • Bálványtemplomok, vértanuk vesztőhelye
 • Baranya – MOHÁCS
 • Begóniák
 • Békés – HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
 • Borsod-Abaúj-Zemplén – SÁTORALJAÚJHELY
 • Böjt-engesztelés-ima
 • Böjt-engesztelés-ima
 • Bölcsen Okosan Magyaran – ESZTERGOM
 • Bölcsen Okosan Magyaran Természetben
 • Bölcsen Okosan Törpemagyaran – BUDAPEST
 • Bölcsességek
 • Bölcsességek idézetekben
 • Bölcsességek, tapasztalatok, népi kutatások
 • Bölcsességek terjedelmében
 • BTankok
 • Buda
 • Budapest
 • BudaPilisSolt – ESZTERGOM
 • Buzogányvirágok
 • Csongrád – HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
 • December
 • Dél-Alföld
 • Dél – Alföld – HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
 • Dél-Dunántúl
 • Dél – Dunántúl – BALATONFÖLDVÁR
 • Délvidék
 • Dezső Líra
 • Dunántúl – BALATONFÖLDVÁR
 • Ébredések, jelenések
 • Egri Érseki Kerület
 • Előbb-utóbb
 • Előre! Győzelemre Fel! – VESZPRÉM
 • Epikus Gyökereink
 • Epikusan A-C Lírailag
 • Epikusan A-E Lírailag
 • Epikusan D-F Lírailag
 • Epikusan F-K Lírailag
 • Epikusan FGIK Lírailag
 • Epikusan G-I Lírailag
 • Epikusan J-L Lírailag
 • Epikusan L-R Lírailag
 • Epikusan LMR Lírailag
 • Epikusan M-O Lírailag
 • Epikusan P-S Lírailag
 • Epikusan S-Z Lírailag
 • Epikusan SZ Lírailag
 • Epikusan T-Z Lírailag
 • Erdély-Csángóföld-Bánát-Körösmező-Máramaros-Székelyföld
 • Erdély-Bánát-Csángó-Körösmező-Máramaros-Székelyföld, mikor térsz vissza hozzánk? – ZSOMBOLYA
 • Erkölcsi Gyökereink
 • Ervin Líra
 • Esti Éjszakák
 • Észak-Alföld
 • Észak – Alföld – NYÍREGYHÁZA
 • Észak-Amerikai Víz
 • Észak-Magyarország
 • Észak – Magyarország – SÁTORALJAÚJHELY
 • Esztergom-Budapesti Érseki Kerület
 • Esztergom-Komárom – ESZTERGOM
 • Esztergom-Vác
 • Eucharisztia
 • Eurázsiai Unió az Európai Unió ellen
 • Európai Hűség Hőség
 • Eurázsiai Hűség Hőség – SOPRON
 • Európai látnok által követvén
 • Európai látnok által követvén
 • Európai Víz
 • Február
 • Fejér – ESZTERGOM
 • Fejezetek
 • Fejezetek
 • Felvidék-Kárpátalja
 • Felvidék, mikor térsz vissza hozzánk? – ZSOLNA
 • Ferenc Líra
 • Figyelmeztetések, üzenetek minden szinten
 • Föld
 • Föld
 • Frank Hűség Hőség – SOPRON
 • Friss Üzenetek a Nagy Figyelmeztetés előtt
 • Frissülés
 • Függtelen Határzár
 • Gábor Líra
 • Gomora Szodoma Technika
 • Gomora Szodoma Technika alapján a Végső Időkbe
 • Gomora Szodoma Technika Ellen a Végső Időkben
 • Gondolkodó Szemlélődő
 • Gyarlóságunk miatt az utolsó háború elkerülhetetlen
 • Gyermeki Hűség
 • GyökereiNK
 • Gyökereink
 • GyökereiNK TöbbEzer Kárpát-medencében – ESZTERGOM
 • Győr-Moson-Sopron – SOPRON
 • Hajdú-Bihar – NYÍREGYHÁZA
 • Hamis Béke
 • Helyreállítás egységben egységért egyben míg élhet… Földkerekségen
 • Heves – VÁC
 • Heves Jeges – SOPRON
 • Himnuszok-dalok településekről
 • Hogyan akartam, de mégse úgy lett
 • Hosszúság – AL-SAFIROV
 • HőseiNK PéldaképeiNK
 • Hűség Hőség
 • Hűség Hőség – SOPRON
 • Ibolyafélék
 • Igazságokat keresek, nem féligazságokat!
 • István Líra
 • Jácintok
 • Január
 • Jász-Nagykun-Szolnok – HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
 • Jelenések-Zarándoklások – VÁC
 • Jelenések-Zarándoklások – VÁC
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus Krisztus Dobogó Szíve és Szeretete – SOPRON
 • Jézus Krisztus Urunk Dobogó Szíve és Szeretete
 • József Líra
 • Jövő a Múltból kikövetkeztethető – SÜKÖSD
 • Július
 • Június
 • Kadarkút-Siófok-Veszprém
 • Kadarkút-Siófok-Veszprém-Esztergom-Vác
 • Kalitka
 • Kalocsa-Kecskeméti Érseki Kerület
 • Karácsonyi kaktuszok
 • Kard(Gladiátor)virágok
 • Károly Líra
 • Kegyelemteljes Áldásodat kérjük jóságos Uram!
 • Keresztény bizonyságok, életek, történetek
 • Keresztény életek, filmek, történetek
 • Keresztes Imahadjárat
 • Kolon (S)Zala – SÜMEG
 • Kontyvirágfélék
 • Koralkák
 • Közép-Dunántúl
 • Közép – Dunántúl – ESZTERGOM
 • Közép-Magyarország
 • Közép – Magyarország – VÁC
 • Ladik
 • Lajos Líra
 • Latin.Amerikai Víz
 • Lég
 • Lég
 • Legendák, mesék, mondák
 • Liliomok
 • Lírikus Gyökereink
 • Legendás MeseMondaVilág – HERCEGSZÁNTÓ
 • Lélektárs – MOHÁCS
 • Lelkitársaknak, majdnem lelkitársaknak
 • Magasság -VARSÓ
 • Magyarán-magyarul hazánk, nemzetünk, nemzedékünk
 • Május
 • Március
 • Margitvirágok
 • MártírSors
 • MártírSzentSors – SÜMEG
 • MédBabiloni Hűség Hőség – SOPRON
 • Meddig még?
 • Mélység – TRIESZT
 • Messze Távolban
 • Mi hunok 300millióan vagyunk
 • Mihály Líra
 • Munkanapló
 • Muskátlik
 • Nebáncsvirágok
 • Nefelejcsek
 • Nemzeti Imahadjárat
 • Nógrád – VÁC
 • November
 • Nyugat-Dunántúl
 • Nyugat-Dunántúl – SOPRON
 • Október
 • Olajfafélék
 • Olvasó gondolkodó
 • Öntsünk Tiszta Vizet a Pohárba!
 • Örömhír
 • Örömhír
 • Örömhír
 • Őrvidék-Gyepüvidék
 • Őszinte alázatos erkölccsel
 • Pálmafélék
 • Pest – VÁC
 • Pesti kerületek – VÁC
 • Pesti Nagykörút
 • Péter Líra
 • Polgárháborús Védelem
 • Pólusharc
 • Pünkösd-ElJövet
 • Római Katolikus – keresztény rádió – ZENTA
 • Rózsák
 • Sándor Líra
 • Segítek, hogy segíthessek!
 • Skandináv Hűség Hőség
 • Somogy, Pannonhalmi főapáti birtoktól napjainkig – BALATONFÖLDVÁR
 • Sopron-Vác-Mohács
 • Szabolcs-Szatmár-Bereg – NYÍREGYHÁZA
 • Szegfűk
 • Szélesség – TACHOV
 • Szentek köztünk élnek, a múlt róluk beszélnek
 • Szentek köztünk járnak, csodák bennünk élnek
 • Szeptember
 • Szeretve szeretett egységben szép az élet, ha nem adják meg-vissza türelemmel várd a lelkitársad!
 • Szétszaggatott szívek, akik összetalálkozhatnak, ha egymásra figyelnének mennyei segítséggel
 • SzívHang
 • SzívSzólam
 • Szodomán túl Armageddon
 • TABU
 • Tamás Líra
 • Természet Bűnös természetünk ellen lázad!
 • Titkok, amelyre ideje, hogy fény derüljön!
 • Tolna – Mohács
 • TöbbEzer
 • Tulipánok
 • Tűz
 • Tűz
 • Üdvözlet
 • Üzenet
 • Üzenet
 • Üzenet a Kárpát-medence területéről
 • Üzenet a Kárpát-medencén kívülről
 • Üzzed El a Sötétséget!
 • Üzzed El a Sötétséget!
 • Változás
 • Vas – SOPRON
 • Veszprém – SÜMEG
 • Veszprémi Érseki Kerület
 • Vigyázz!
 • Visegrádi Hűség Hőség – SOPRON
 • Víz
 • Víz
 • Zoltán Líra
 • 2010. december 17-e óta szerkeszthetetlenek:

  2013. február 26-a óta szerkeszthetetlenek:

  2015. január 22-e óta szerkeszthetlenek:

  Honnan

   

  websas.hu

  MapFree counters! Free counters! Free counters!

  2015. április 28. kedd

  Mi lenne ha, az a sok ha nem lenne ott...

  Emlékszetek arra amikor azt mondtam, hogy a megérzések sokat számítak, ha lélek és a szív egységben van, de azt nem tudjátok, hogy Székesfehérváron merényletet terveztek a lelkitársammal szemben, s akkor alakult ki az Esztergom-Tata-Pápa-Sümeg útvonal, amelyen a lelkitársam megérkezhetett volna, ha nem tévesztették meg volna annyian azok akikkel nekem beszélni sincsen kedvem. Ha jól megnézitek a vonalat, magatok  is hasonlót kértek, de csak akkor fogjátok fel, ha már a lelkitársatokkal mindent megbeszéltetek. Tehát,  ha neked azt mondják 5:00 kor szálljál fel az induló autóbuszra, ne használjál semmi olyat, amely hátráltatja a közeledésedet a lelkitársadhoz. Kényelmes cipőben, hogy tudjál mellette haladni, s ez Andreának, se az Anikónak nem felelt meg, mivel fontosabb volt számotokra hajatok színének megváltoztatása, fontosabb volt a világi emberek véleménye, mint hogy megértsétek a lehetőség előtettek van. Andrea már rájött arra, amire Anikó még nem, mivel nagyobb hátszelet észre sem veszi. Kérdések lehetősége a legfontosabb, hogy őszintén egyikötök sem képes bevallani milyen cselekedetekkel, milyen kísértésekkel nem voltatok  képesek megbírkózni. Tudjátok, a  legnehezebb őszintén bevallani a hibázásaitokat,  s amikor olyannal találkoztok aki, megvallja a hibáit, akkor egyik-másik menekül az őszinte vallomások elől, mert inkább sodródik a tömeggel, mint hogy észrevegye a tömeggel szemben menő emberkéket, ahol már a lelkitársatok haladnak. Lehetne belemenni, hogy ők miért, de idővel magatok is rájöttök, ha felfogjátok azt, hogy egymás ajándékai vagytok, a legszebb, a legigazabb s a legfényesebbet követvén.  Megjegyezhetném, azt hogy hol hibáztatok, de magatoknak kell rájönnötök, ha nem vagytok képesek  felfogni azt, ami a függönyök mögött van. Lehetne írnom, hol tudtatok volna segítséget kérni, de inkább azt  tanácsolnám először kérjetek érző szívet, másodszor ezért, s tudjátok a lelkitársatok nevét, adjatok hálát, harmadszor ne feledjétek, hogy csüngünk a pokol felett, de rajtunk múlik, hogy aratáskor hová állítanak bennünket. Mehetnék tovább, de szerintem ezis elég nektek, hogy tudjátok hol segítenek nektek, s minél őszintébbek lesztek, annál közelebb van az újabb lehetőség, amit remélem nem szalasztotok el, s zártok a lelkitársatokkal, Urunk Jézus Krisztus oltalmazó szerető kegyelmes védelmében. Még talán annyi  az elszalasztott lehetőség vissza nem jön, csak újabb lehetőség adatik meg, amit csak alazatos engedemes szívvel vagytok  képesek felfogni, tehát erre törekedjetek. S ha összeforr személyesen a lelkitársi egység, akkor elég egyetlen lelkitársi ölelés s helyreállítva az egység közöttetek.

  2015. április 22. szerda

  Beninből kaptam a legszebb születésnapi ajándékot, indul a Miskolcra beharangozott honlap, csak éppen Istenhegyiként Nógrádi, Soproni, Veszprémi megtámogatással mindenképpen

  A szenvedés szeretetté, a kereszt pedig a szeretet útjává válhat…Free counters! Free counters! Free counters!

  (Azerbajdzsán, Barbados, Belize, Britt Virgin-szigetek, Burma, Guadalupe, Guam, Guernsey, Jamaica, Kelet-Timor, Kenya, Kirgizisztán, Makaó, Malawi, Mali, Mongóla, Monaco, Nepál, Paraguay, Reunion, Suriname, Szudán, Tanzánia, Trinidad és Tobagó, Új-Kaledónia, Üzbegisztán)

  André Frossard: Keresztút

  A felnõttként megtért újságíró a 20. századi francia sajtó egyik meghatározó alakja. Írói tevékenységének köszönhetõen a francia akadémia halhatatlanjai maguk közé fogadták. II. János Pál pápa õt kérte a Ne féljetek könyvéhez munkatársul. A szókimondó író nemrég halt meg, utolsó könyveiben is a katolikus egyház jövõje fölött töprengett.

  A keresztút viszonylag új keletû szokás, amely Porto Maurizió-i Szent Leonárd, 18. századi szerzetes jámborságában gyökerezik. Arra emlékezteti a keresztényeket, miként követték egymást az események villámsebesen és hallatlanul erõszakosan Jézus földi életének utolsó óráiban. A vér és kínszenvedés útja Pilátus ítélõszékétõl a Golgotáig vezet: néhány száz méternyi kanyargós út, amelyen az elítéltnek végig kellett cipelnie keresztjét a katonák gyûrûjében, és az evangélium tanúsága szerint "sok embertõl kísérve". Az apostolok elrejtõztek. Csak édesanyja, Mária, János evangélista és Mária Magdolna kísérik végig. Õk vették magukhoz halálra gyötört testét, hogy Arimateai József sírjába helyezzék. Jézus életének ez az utolsó epizódja az emberiség történelmének csúcspontja. A pápa minden nagypénteken a Colosseumban a keresztet hordozva végigjárja a fájdalmas út tizennégy állomását. Szinte egyedül halad, csendben: Krisztus képmása õ.

   

  Bevezetõ imádság

  Nagy és hûséges Istenünk,
  hajolj le hozzánk jóságosan,
  akik Megváltónkhoz, Jézushoz csatlakozva,
  készülünk végigjárni állomásról állomásra
  a kereszt fénylõ útját.
  Krisztus, a mi Urunk által.
  Ámen.

  Elsõ állomás: Jézust halálra ítélik

  Ó Krisztusunk! Egy napon azt kérdezted tõlünk:
  "Ki az közületek, aki bûnnel vádolhat engem?"
  Ez volt a te bûnöd:
  Bûn nélkül jöttél az ártatlanság nélküli emberek közé.
  Meg kellett halnod, és az emberek elítéltek téged.
  Mi is ott voltunk.
  Abban a pillanatban ugyanis az egész világtörténelem
  válladra borult, mint az a vérvörös köntös,
  amelybe hóhéraid felöltöztettek.
  Ó Krisztusunk! Emberfia, akit elítél az ember!
  Azt a húst, amelyet tõlünk vettél,
  azt a testet, amelyet tõlünk kaptál,
  most mind visszavesszük tõled, darabról darabra,
  korbáccsal és tövisekkel.
  Ó Krisztusunk! Noha ez a te haláltusád útja,
  mégis mi szorulunk a te irgalmadra.
  Ki más veheti el szégyenünket,
  amit szenvedésed láttán érzünk?
  Könyörögve kérünk, bocsáss meg nekünk!
  Örök emlékezet, felejtsed el!

  Második állomás: Jézus vállára veszi a keresztet

  Ó Krisztusunk! Te eljöttél, hogy közöttünk élj.
  Te, a mindent megvilágító fény,
  soha nem tapasztalt örömet hoztál számunkra.
  Másként pillanthatunk a világra,
  amely beszél ugyan bölcsességrõl, igazságosságról,

  sõt, olykor még jámborságról is,
  de mit sem tudott nélküled a szeretetrõl,
  ami minden dolog rejtett oka és értelme.
  Te tanítottad meg számunkra,
  hogy a szeretet hívja létre a másik embert,
  hogy a szeretet a kinyilatkoztatás másik neve,
  hogy a szeretet leszáll a gyengeségre,
  s édesen megpihen az imádkozó ajkakon.
  Te kérdést szegeztél szívünknek.
  Íme, ez a válaszunk:
  ez a rövidke út Jeruzsálemen keresztül,
  amely egy cikcakkos villámot rajzol a térképre;
  ez a túlontúl súlyos fagerenda,
  amely a te vállaidra hullt,
  mint az összeomló világmindenség állványzatának egy darabja.
  Ó Krisztusunk! Könyörögve kérünk, bocsáss meg nekünk!
  Végtelen édesség! Ne emlékezz másra, csak önmagadra!

  Harmadik állomás: Jézus elõször esik el

  Ó Krisztusunk! Te azt mondtad nekünk:
  "Az én igám édes, az én terhem könnyû".
  Bennünk nincs meg a te szelídséged, ezért
  a mi igánk sért, s a mi terhünk agyonnyom.
  A mi súlyos terhünk a bûn,
  amely nehézkessé tesz minket,
  s eltávolít Istentõl.


  E teher a semmi felé vonz,
  a sötétség országába, amelyrõl nem tudunk elfelejtkezni,
  a hazugság, az erõszak és a kegyetlenség felé,
  amiért te vezekelsz helyettünk.
  Még te sem vagy képes úgy hordozni ezt a súlyt,
  hogy meg ne görnyedjél alatta.
  S mintegy válaszképpen Péter három tagadására,
  térdeid a földre rogynak,
  szinte könyörögve, ám ezt mi nem halljuk meg.
  Ó, bûntelen Krisztusunk!
  Kérve kérünk, bocsáss meg nekünk!
  Ne emlékezz ma másra, mint irgalmadra!

  Negyedik állomás: Jézus anyjával találkozik

  A két pillantás találkozik.
  A szenvedés pillantása, amely felfelé halad,
  elkerülhetetlen beteljesedése irányába,
  s az együttérzés pillantása, amely az eget ostromolja.
  Hol, melyik szakadék mélyével mérhetõ az a fájdalom,
  amelyet a fiát elvesztõ anya érez?
  Ez a szenvedés kiforgatja a sarkaiból a világot:
  szembeszáll a hittel és a reménnyel.
  Az itt megnyíló seb soha be nem heged.
  Ezt a szenvedést mértük reád,
  Ó Mária, a nyolc boldogság szentségtartója,
  édes és szegény, békés és irgalmas asszony,
  te legtisztább szív.
  Üdvözlégy Mária, aki ezen az úton sírsz,
  szentély, amelyet a fájdalom szétzúzott a földön,
  de a mennyben újjáépített a kegyelem!

  Ötödik állomás: Cirenei Simon viszi Jézus keresztjét

  Amikor az utcán elbotlott az elítélt,
  akit elborított a vér és elgyengített az ostorozás,
  az Evangélium szerint kísérõi kiválasztottak a tömegbõl
  egy Cirenei Simon nevû embert,
  aki a mezõrõl tért éppen hazafelé, s arra kényszerítették,

  hogy vegye föl a keresztet, s vigye Jézus után.
  Ó Krisztusunk!
  Hogy elítéljen téged, e napon szövetségre lépett

  az árulás, a tudatlanság, szektás gyûlölet, az igazságtalanság
  és elválaszthatatlan szövetségese, az államérdek.
  Te jóságodban megengedted, hogy egyvalaki közülünk,
  akit találomra választottak ki a katonák,
  minket képviselve részt vállaljon üdvözítõ mûvedben,
  s így ne legyünk teljesen kizárva szenvedésedbõl.
  (Õk azt hitték, rád kényszeríthetik akaratukat,

  pedig a te akaratod szerint cselekedtek.)
  Mégis akadt legalább egy ember, aki nyomodba lépett,
  amikor mindenki más elmenekült!
  Mégis lett hasonlóság, legalább a kereszt súlya alatt,
  egy rövid pillanatra a Megváltó és a megváltott között!

  Hatodik állomás: Veronika megtörli Jézus arcát

  Veronika,
  neked volt merszed kihívni magad ellen a
  Megváltó nyomában járó féktelen tömeget,
  s átlépni azt a láthatatlan határt,
  amely elválasztja az elítéltet a többi embertõl,
  add meg számunkra is a bátorságot,
  hogy felismerjük és megközelítsük az Igazságot,
  amelyet a társadalom megsért, félreismer és számûz.
  A tömeg kiabálása közepette,
  amikor már a düh szava sem hallatszott,
  te csak irgalmad legyõzhetetlen suttogására figyeltél:
  ne engedd, hogy érzéketlenek maradjunk a haldoklók panaszára.
  Veronika, te, aki kézbevetted az Úr képemását,
  s akinek tette szépségét soha nem feledte el a hagyomány,
  imádkozz testvéreidért, légy együttérzõ
  gyengeségünk, kishitûségünk, csekély szeretetünk iránt;
  hiszen te vagy az, aki nem ismerted a félelmet,
  és kendõddel igyekeztél a fájdalom vérét és izzadságát letörölni,
  s az isteni szeretet meggyötört arcát kaptad ajándékul!

  Hetedik állomás: Jézus másodszor esik el

  "A meghajlott nádat nem töri el, mondja az Írás,
  és a füstölgõ mécsbelet nem oltja el".
  Ó Krisztusunk! Nem azért jöttél, hogy legyõzd a birodalmakat,
  hiszen a te történelmedet nem mások vérével írják,
  hanem a tiéddel.
  Te nem azért jöttél, hogy ítélj és büntess,
  hanem azért, hogy életedet add azokért,
  akik nélküled meghalnak.
  Te azért jöttél, hogy az utolsó szemig összegyûjtsed
  a port, amelybõl lettünk,
  hogy semmi el ne vesszen abból, amit teremtettél;
  hanem új életet nyerjen a szeretetben
  mindaz, amit a bûn tönkretesz és megöl.
  Azért, hogy ne legyen a földön semmi sem
  olyan alacsony, olyan megvetett és olyan nyomorult, annál,
  hogy te ne szálltál volna mélyebbre.
  Ó, megvert Messiás, akit kivetett a világ,
  s aki másodszor hajtod meg térdedet,
  hogy egyszer s mindenkorra megszerezd a lelkek kiengesztelõdését.

  Nyolcadik állomás: Jeruzsálem asszonyai megsiratják Jézust

  Nagy sokaság követte õt,
  néhány asszony a mellét verve siratta.
  Akkor feléjük fordította tekintetét, amely ellátott az idõk végezetéig,
  és így szólt hozzájuk:
  "Jeruzsálem leányai! Ne engem sirassatok,
  hanem magatokat és fiaitokat,
  mert eljönnek azok a napok, amikor azt fogják mondani:
  "Boldogok a meddõ asszonyok, a méhek, amelyek nem szültek,
  a keblek, amelyek nem szoptattak!"
  Akkor majd így kiáltanak a hegyekhez: "Hulljatok ránk!"
  S a dombokhoz: "Födjetek el!"
  Ó Krisztusunk! Nem késik soká jövendölésed beteljesülése.
  Nem sok idõ múlva lerombolják Jeruzsálemet.
  A Templomból, amelyben tanítottál, csak egy fal marad,
  amely gátként állja
  Izrael fiai panaszainak áradását a századokon át,
  korlátját jelenti könyörgéseiknek és könnyeiknek.
  Még ma sem jött el a béke erre a szent földre,
  ahol Te kimondtad az egyetlen mondatot
  - hiába lett volna talán? - ,
  amely elhallgattathatja a fegyvereket,
  amikor így szóltál tanítványaidhoz: "Szeressétek ellenségeiteket!"

  Kilencedik állomás: Jézus harmadszor esik el

  A szeretetbõl származó emberi lény
  a szenvedésen és a halálon keresztül
  tér vissza a szeretetbe.
  Ezt maga a szeretet mondja a történelem hajnalán.
  Ám Õ ezt nem hallja meg.
  Minden emberi lénynek és minden dolognak,
  ami létezik, a földön és az égen
  a végtelen nagy éjszaka legapróbb fényszikrájának is,
  csak egyetlen oka van: a szeretet.
  Maga a szeretet jött el hozzánk,
  hogy ezt elmondja nekünk.
  Mi pedig elhallgattattuk õt.
  Ó Krisztusunk!
  Azt mondtad nekünk, alakítsuk szívünket
  a tiedhez hasonlóvá,
  s most azt látjuk, hogy a katonák e keselyûk járta
  baljós domb szirtje felé taszigálnak.
  Látjuk, amint harmadszor is elesel
  megvetett ajándékaid súlya alatt.

  Tizedik állomás: Jézust megfosztják ruháitól

  El fogják osztani maguk között ruháidat.
  Kisorsolják egy darabból szõtt, varrás nélküli köntösödet,
  amely olyan, mint a Szentírás, amely szálanként szövõdik
  a teremtés elsõ napja óta, és soha nem szakadt meg,
  s amely egyszerre elfödi és feltárja Isten jelenlétét.
  Ezt a könyvet mindig csak térden állva volna szabad olvasnunk.
  A te ruháid, ó Krisztusunk, üzeneted szavai!
  Kijelentik és elrejtik személyedet.
  E személyben õt magát kell keresnünk,
  hiszen mi tudjuk, hogy Te vagy az Igazság,
  s hogy nincs olyan igazság, amelyben Te ne volnál benne,
  s olyan hazugság sincs, amelyhez közöd lehetne.
  Legyen áldott a te tiszta személyed,
  amelyet lemeztelenítenek a történelem rongyárusai.
  Te a köntössel együtt ránkhagytad meggyötört testedet is!

  Tizenegyedik állomás: Jézust felszegezik a keresztre

  Kezeid uram, amelyek áldást adtak,
  kezeid, amelyek gyógyítottak, s amelyek
  visszaadták a vakok látását,
  s eltûntették a leprát az arcokról,
  kezeid, amelyek rajzoltak a porba, amikor
  a házasságtörõ asszony hamis bírái egyenként
  elhagyták vésztörvényszéküket,
  kezeid, amelyek megtörték a kenyeret és bort töltöttek,
  hogy a hit láthatatlan igazságai táplálják és itassák
  e látható világ bizonytalan valóságát,
  kezeid, amelyek oly sokat adtak
  és oly keveset kaptak,
  Uram, a te adakozó kezeid a keresztre szögezve
  most már örökre nyitva maradnak.
  A kihegyesített vas átjárja a lábat,
  amely megszentelte a földet.
  Az emberek hazug igazságszolgáltatása
  véghezvitte mûvét.
  A vihar s a bûntény által elhomályosított nap alatt
  minden készen áll
  a Keresztrefeszített fölemelésére.

  Tizenkettedik állomás: Jézus meghal a kereszten

  Urunk, most már nem vagy több,
  mint egymásnak feszülõ és egymást erõsítõ
  fájdalmak szövedéke:
  ziháló fuldoklásodból a pusztulás árad.
  Testednek már nincsen olyan ina,
  amely ne remegne a fájdalomtól
  megfeszülve, akár a hárfa húrjai.
  Mégis így szólsz:
  "Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják mit tesznek."
  Még azt sem tudják, mit beszélnek, amikor
  így kiáltanak hozzád haláltusád közepette:
  "Megváltó, szabadítsd meg magadat!"
  Õk nem fogják fel,
  hogy szörnyû mozdulatlanságodban is utánuk mész

  bûneik és nyomorúságaik legmélyére,
  s azon is túl:
  Ó Krisztusunk!
  Te nem ismerted az éjszakát.
  Ím, itt közelít feléd, amint kihallik a zsoltár komor soraiból:
  "Istenem, Istenem, miért hagytál el engem?"
  Ki kellett mondanod ezeket a szavakat,
  hogy senki se mondhassa:
  nem ismerted az emberi élet legmegrendítõbb aggodalmát,
  hogy szinte kihunyjon belõled az isteni jókedv utolsó szikrája is,
  amelyet elrejtettél apostolaid elõl,
  Ez azért történt, hogy áldozatod csúcspontján
  megvalósuljon istenséged e napfogyatkozása,
  amelynek révén hasonló lettél hozzánk.
  Ó Krisztusom, te azért halsz meg,
  hogy ne sújtson le ránk az az irdatlan ütés, amelyet magunk
  választottunk magunknak még a teremtés hajnalán;
  s azért, hogy többé ne legyünk egyedül a halálban.

  Tizenharmadik állomás: Jézust leveszik a keresztrõl és átadják anyjának

  Minden beteljesedett.
  Pillantásod, amely megkeresztelte a földet,
  pillantásod, amely megörökíti
  és új fénybe öltözteti az élõlényeket
  s az élet apró dolgait,
  pillantásod nincs többé.
  Minden beteljesedett.
  Mindörökre meg vannak örökítve,
  soha nem törlõdnek ki az emberiség emlékezetébõl
  azok a személyek, akikkel életedben találkoztál:
  az apostol és a nyomorult,
  a gazdag ifjú és az asszony Jákob kútjánál,
  Pilátus az idõk végezetéig mossa kezeit,
  Kaifás felemelt ujjal osztogatja fáradt szentenciáit
  - minden tudományét, amelyet megrohaszt a szív fukarsága - ,
  a vak, aki meglátta képét megszületni a víz színén,
  a talpra állt Lázár,
  aki megmenekült a sötétség karmaiból,
  Márta, akinek nem volt egy pillanata sem a maga számára,
  és kontemplatív nõvére,
  aki a jobbik részt választotta,
  Nikodémus, aki meg akarta érteni õt,
  s a százados, aki cseppet sem kétkedett.
  Minden beteljesedett.
  A keresztrõl levett, átvert testedet
  édesanyád karja öleli magához,
  s Jánosé, a rábízott fiúé,
  s a mellettük álló Magdolnáé,
  akit tûzként mardos a fájdalom.
  Ó Mária!
  Az, hogy áldott vagy minden asszonyok között,
  együtt járt mindazzal, ami részedül jutott,
  hogy elviseld, megtudd és elfogadd!
  Minden beteljesedett.
  A kivégzettek dombján, ahol
  a világ a halált látványul kínálja a világ számára,
  nincsen már senki körülötted,
  csak ez a három hatalmas személy,
  akik az idõk végezetéig fognak világítani,
  s akik most téged siratnak,
  ó Krisztusunk,
  a tovatûnõ fény fellobbanása.

  Tizennegyedik állomás: Jézust a sírba helyezik

  Vége mindennek.
  Ez az óra, amelyben úgy tûnik, minden elveszett:
  a hit órája, egyedül a hité.
  A hit Isten kedves jegyese.
  Õ gyengéden tekint reá,
  mint az Énekek éneke jegyesére,
  s mint szeretetünk egyetlen bizonyítékára, amit felkínálhatunk neki.
  Éppen ezt jött keresni a földre,
  s egyszer, Jeruzsálemet szemlélve attól tartott,
  hogy nem találja már, amikor visszatér majd.
  A hit ugyanolyan türelemmel várakozik rá,
  ott virraszt az alvó katonák között,
  a sír elõtt, ahova testedet helyezték, Uram.
  Semmi sem kavarja föl, és semmi sem riasztja meg.
  A hitnek szövetségeséül szegõdik mindaz,
  ami a hitetlen emberek aggodalmát vagy kétségbeesését táplálja:
  a szenvedés, amely hozzád hasonlóvá teszi,
  az idõ, az örökkévalóság utazása
  a tõle idegen univerzum felé.
  Õ, a hit szeret, mi egyéb számít?
  Számára ez a szûk új sír, ahol Te nyugszol, Urunk,
  az új szövetség ládája,
  ám ebben már nem a törvény lakozik,
  hanem a Szent, az Egyház s a jövendõ
  beteljesülések kezdete.
  A hit tudja, hogy Te a harmadik napon fel fogsz támadni.
  Urunk, akit jobban elrejt ez a világ,
  mint a sírbolt, Te, akit bûneink keresztrefeszítenek,
  Te, akit eltemettünk szívünkben -
  feszítsd fel a sziklát, amelyet eléd hengerítettünk.
  Ezt kéri tõled szegény hitünk.
  Nagypénteki gyászában már félhangon énekel valami benne.
  Hiszen ez az éjszaka, amely most ráborul a hitre,
  számára csak a nap kezdete.
  S a nap te vagy, ó Krisztusunk!

  Domokos György fordítása

  2015. április 8. szerda

  Gyenesdiási Zs.Krisztina te következel, ha észreveszed a lehetőséget!

  Egy érdekes álom egy kiállításról, ahol egyedül ő ismert fel, amikor tornázott. A kiállítótermek színei váltakoztak a labirintusban. Sokszor úgy tünt, hogy eltévedtem, akkor jöttem rá, hogy amerre jöttem, arra visszafelé. A kiállításon nem szerettem volna semmit gyűjteni, csak beszélgetni, de ott volt egy kiskutya, aki annyi kárt csinált, mégis gazdái nem akarták felfogni, sőt kikérték maguknak, hogy az állatuk nem teszi azt, amit én nem jól láttam. Kicsit nem foglalkozok vele, Aztán azon kezdek el gondolkodni, mit keresek itt, hogyan tartozik össze ez a kiállítás, egésze, amikor újból feltűnt a kiskutya, s azt csinálta szóltam a gazdáinak, de ők még akkor sem voltak képesek elfogadni.
  Megjegyzésként annyi, ha nem voltál házas, s képes vagy személyesen elmondani, ki a lelkitársad, akkor keressél fel, ha megadatik számodra ennek a lehetősége. Annyit kell tudnod még, ha képes a lelkitársad fogadni, s hasonlóképpen elkötelőzödni melletted, akkor már csak magadat vagy képes megállítani, mert amivel képes vagyok segíteni, ennek az a következménye.

  http://nyomban.blog.hu/2015/04/08/gyenesdiasi_zs_krisztina_te_kovetkezel