Hogyan akartam, de mégse úgy lett

Voltak terveim, amik még megvalósulhatnának, de az utóbbi időben ahogyan egyre közeledünk az újabb eseménysorozathoz ahhoz, hogy meglehessen csinálni, ahhoz legalább 7 hónap kellene a teljes rendszerek átfésüléséhez, s az események nem fognak megállani, így esélye olyan minimális, hogy szinte 0%.

Címkefelhő
Feedek
Megosztás
Alázatosság

1. Mi köze lehet Jézushoz annak, aki a világ szerinti nagyságra vágyik, mint valami nagy jóra, - amikor maga Jézus az ellenkező irányban haladt? (Viktor J)
2. Minden igazi nagyság abból fakad, hogy valaki le tud hajolni mások szolgálatára. Minden más nagyság hazug önámítás. (Viktor J)
3. Ne élj magadnak, hanem Istennek és felebarátaidnak! Ne keress az emberek előtt tisztességet, hanem igyekezzél nekik szolgálni, sem dicsérettel, sem ócsárlással ne törődve. (Hauser M)
4. Magamra hagyatva semmi sem vagyok, csak csupa gyarlóság, de mihelyt rám tekintesz, azonnal öröm száll belém. (Kempis)
5. Nem árt, ha mindenkinek alárendeled magad, de sokszor árt, ha csak egynek is eléje teszed magad. (Kempis)
6. Az alázatos szívben állandó béke honol.
7. Ha van benned valami jó, tételezz fel mások felől még jobbat, hogy el ne bizakodjál!
8. Ha az alázatost meggyalázták, lelki békéje nem vész el, mert erőssége Isten, és nem a világ. (Kempis)
9. Az igazi alázatosság magamagán kívül senkire sem neheztel, senkire sem haragszik. (Kempis)
10. Ne az én nevem, hanem a Tied dicsértessék, ne az én művem, hanem a tied magasztaltassék. A Te szent neved dicsértessék, nekem pedig semmi részem se legyen az emberek dicséretében. (Kempis)
11. Aki őszintén tudja, hogy nincs benne semmi jó, nem keres másban hibát.
12. Az alázatos lelkek így imádkoznak: Uram, engedd, hogy minél kevesebb feltűnés nélkül mehessek át ezen az életen.
13. Semmiségem tudatában kell élnem! Vagyis állandóan látnom kell és beismernem, hogy semmit sem tudok, és semmire sem vagyok érdemes. (Terstseegen)
14. Istennek semmit sem tudok adni, és érette semmit sem tudok cselekedni. A legjobb, amit tehetek, hogy tehetetlenségemet beismerem. (Tertseegen)
15. Nem szükséges gyarlóságaink miatt annyira nyugtalankodnunk. Gonosz gyermekek ők, akiket ugyan nem szerethetünk, de mégis el kell szenvednünk, mert arra szolgálnak, hogy bennünket saját szemünkben semmivé és a megfeszített Jézus végtelen megalázottságához hasonlóvá tegyenek. (Tertseegen)
16. Ha nagy akarsz lenni, légy szolga, de ha első akarsz lenni, akkor tovább kell menned: légy rabszolga!
17. Ha dicsérnek, fordulj a fal felé és mondjad: Istenem, látom, hogy dicsérnek, pedig Te tudod, hogy milyen bűnös vagyok.
18. A hamis alázatosság visszataszító, a valódi alázatosság vonzó.
19. A valódi alázatosság virág, mely minden kertnek díszére válik, fűszer, mellyel az életnek minden étele megízesíthető. Egyszóval olyasmi, mely minden dolognak az értelmét emeli. (Spurgeon)
20. Teljesen üres edényekké kell lennünk, hogy Isten önmagával megtölthessen. (Trudel.)
21. Hogy az Úr felhasználhasson minket, semmivé kell lennünk! (Trudel)
22. Annak, hogy meghaltunk, egyik bizonyítéka, hogy szeretjük a mellőzést nemcsak a világtól, hanem barátainktól is. (Steinberger)
23. Nincsen szabadabb annál, ki magától és minden egyébtől meg tud válni, és magát a sorban legutolsónak tartja. (Kempis)
24. Én csupa hiúság és semmi vagyok színed előtt, állhatatlan és gyarló ember. (Kempis)
25. Atyám: Verd addig hátamat, nyakamat, míg keményszívűségem akaratod alá hajlik. (Kempis)
26. Ha igazságosan bírálom el magamat, be kell ismernem, hogy senki részéről nem esett rajtam méltatlanság, ezért is nincs okom ellened panaszkodni. – Engem joggal illet gyalázat és megvetés, Téged pedig áldás, tisztelet és dicsőség. (Kempis)
27. Aki valami jót tulajdonít önmagának, Isten kegyelme elé gátat emel.
28. Magunk előtt azok a legkisebbek, kik Isten előtt a legnagyobb szentek, és annál alázatosabbak önmagukban, minél nagyobbak Isten előtt.
29. Mindnyájan gyarlók vagyunk, de magadnál gyarlóbbnak senkit se tarts!
30. Az embernek az a törekvése, hogy önmagától elszakadjon, a nagy tettek között is a legnagyobb. S ha Isten kegyelméből ezt a célját el is éri, akkor emberi értéke felbecsülhetetlen. (Tertseegen)
31. Akik Jézust mint királyt akarják szolgálni, kell hogy az alázatosság szerény ruháját viseljék, nem pedig a fennhéjázó önteltség skarlát díszét. (Spurgeon)
32. Aki megalázkodik, bölcsen jár el, mert ezzel elkerüli, hogy mások alázzák meg. (Spurgeon)
33. Az igazi nagysághoz vezető út: akarj igen kicsiny maradni! (Spurgeon)
34. A Krisztusért elszenvedett szégyen a legnagyobb tisztesség, és az Érte elviselt gyalázat a legnagyobb kegyelem. (Spurgeon)
35. Minden nagy ember nemcsak ért a dolgához, hanem tudja is, hogy ért hozzá, és nemcsak igaza van, hanem tudja is, hogy igaza van, csakhogy mindezt nem tulajdonítják maguknak különös érdemül, és nem várják el, hogy embertársaik leboruljanak előttük és imádják őket. A háttérben ott él bennük erőtlenségük tudata. (Fosdick)
36. Ha Isten el tudja nézni, hogy minket, akiket arra hívott el, hogy Őt dicsőítsük – megvessenek, akkor ezt nekünk el kell szenvednünk.
37. Úgy emelkedhetünk Istenhez, ha mások alá süllyedünk. (Trudel)
38. Legyetek porrá, a port nem lehet megsérteni. (Trudel)
39. Isteni nemesség: szolgák szolgája lenni. (Trudel)
40. Amíg rosszul esik, hogy nem adják meg nekünk a köteles tiszteletet, nagyon messze vagyunk az alázatosságtól (Trudel)
41. Ha te semmi vagy, de Megváltód minden, akkor nagyon pompásan összeilletek.
42. Hiúságunkban olyanoknak képzeljük magunkat, amilyenek a valóságban nem vagyunk. Mindez hazugság, ami Istennek, az örök igazságnak visszatetsző. Egyedül az alázatosságot becsüljétek és szeressétek! (Tertseegen)
43. Semmiségem tudatában kell élnem, vagyis állandóan látni kell és be kell ismernem, hogy semmit sem tudok, és semmire nem vagyok érdemes, mert ez az igazság. (Tertseegen)
44. Az alázatosság nem erény, hanem az a talaj, melyből minden más erény fakad.
45. A szenvedés értékesebbé teszi a szolgálatot, mert csak azt tudjuk megbecsülni, ami sokba kerül.
46. Jézus nem sokat beszélt az alázatosság fontosságáról, hanem egy kendőt vett, körülkötötte magán, és elkezdte mosni a tanítványok lábait.
47. Az alázatosság igazi próbája akkor következeik be, amikor az ember valami nagy eredményt ér el, és abban a kísértésben forog, hogy elfelejtse: minden erejét Istentől kapta, megbízatás gyanánt. (Fosdick)
48. Az igazi alázatosság nemcsak így szól: A bűnösök között első vagyok én, hanem így is: Isten kegyelméből vagyok, ami vagyok.
49. Tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok. Máté 11:28
50. Az alázatosoknak Isten kegyelmet ad.

Free counters!

HonlaprendszerüNK
 • 45 év szabad garázdálkodása
 • A szenvedés szeretetté, a kereszt pedig a szeretet útjává válhat…
 • A szenvedés szeretetté, a kereszt pedig a szeretet útjává válhat…
 • Adni, hogy még többet adhassak!
 • Adni, hogy még többet adhassak!
 • Advent-ÚrJövet
 • Afrikai Látnokokat követvén
 • Afrikai Hűség Hőség
 • Afrikai Víz
 • Ahogy kapom, úgy adom!
 • Aki a virágot szereti, rossz ember nem lehet
 • Aki a virágot szereti, rossz ember nem lehet – VESZPRÉM
 • Áldott legyen mindörökké az Úr neve!
 • Albert Líra
 • Alföld – HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
 • Alvidék-Délvidék, mikor térsz vissza hozzánk? – ZENTA
 • Amarilliszfélék
 • Amerikai Hűség Hőség
 • Amerikai Hűség Hőség – SOPRON
 • Amerikai Látnokokat követvén
 • Amoris Laetitia Háború
 • Andre Lowoa – VESZPRÉM
 • Április
 • Antikrisztus által Irányított Népvándorlás
 • Anzix
 • Anzix
 • Áradások-figyelmeztetések
 • Áradások-figyelmeztetések
 • Armageddon nyomában
 • Armageddon nyomában
 • Armageddon nyomában etnikai tisztogatású polgárháborúkban
 • Áttekintő irodalmi jelleggel
 • Augusztus
 • Ausztrálázsiai Hűség Hőség
 • Ausztrálázsiai Hűség Hőség – SORPON
 • Ausztrálázsiai Víz
 • Bács-Kiskun – SÜKÖSD
 • Bálványtemplomok, vértanuk vesztőhelye
 • Baranya – MOHÁCS
 • Begóniák
 • Békés – HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
 • Borsod-Abaúj-Zemplén – SÁTORALJAÚJHELY
 • Böjt-engesztelés-ima
 • Böjt-engesztelés-ima
 • Bölcsen Okosan Magyaran – ESZTERGOM
 • Bölcsen Okosan Magyaran Természetben
 • Bölcsen Okosan Törpemagyaran – BUDAPEST
 • Bölcsességek
 • Bölcsességek idézetekben
 • Bölcsességek, tapasztalatok, népi kutatások
 • Bölcsességek terjedelmében
 • BTankok
 • Buda
 • Budapest
 • BudaPilisSolt – ESZTERGOM
 • Buzogányvirágok
 • Csongrád – HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
 • December
 • Dél-Alföld
 • Dél – Alföld – HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
 • Dél-Dunántúl
 • Dél – Dunántúl – BALATONFÖLDVÁR
 • Délvidék
 • Dezső Líra
 • Dunántúl – BALATONFÖLDVÁR
 • Ébredések, jelenések
 • Egri Érseki Kerület
 • Előbb-utóbb
 • Előre! Győzelemre Fel! – VESZPRÉM
 • Epikus Gyökereink
 • Epikusan A-C Lírailag
 • Epikusan A-E Lírailag
 • Epikusan D-F Lírailag
 • Epikusan F-K Lírailag
 • Epikusan FGIK Lírailag
 • Epikusan G-I Lírailag
 • Epikusan J-L Lírailag
 • Epikusan L-R Lírailag
 • Epikusan LMR Lírailag
 • Epikusan M-O Lírailag
 • Epikusan P-S Lírailag
 • Epikusan S-Z Lírailag
 • Epikusan SZ Lírailag
 • Epikusan T-Z Lírailag
 • Erdély-Csángóföld-Bánát-Körösmező-Máramaros-Székelyföld
 • Erdély-Bánát-Csángó-Körösmező-Máramaros-Székelyföld, mikor térsz vissza hozzánk? – ZSOMBOLYA
 • Erkölcsi Gyökereink
 • Ervin Líra
 • Esti Éjszakák
 • Észak-Alföld
 • Észak – Alföld – NYÍREGYHÁZA
 • Észak-Amerikai Víz
 • Észak-Magyarország
 • Észak – Magyarország – SÁTORALJAÚJHELY
 • Esztergom-Budapesti Érseki Kerület
 • Esztergom-Komárom – ESZTERGOM
 • Esztergom-Vác
 • Eucharisztia
 • Eurázsiai Unió az Európai Unió ellen
 • Európai Hűség Hőség
 • Eurázsiai Hűség Hőség – SOPRON
 • Európai látnok által követvén
 • Európai látnok által követvén
 • Európai Víz
 • Február
 • Fejér – ESZTERGOM
 • Fejezetek
 • Fejezetek
 • Felvidék-Kárpátalja
 • Felvidék, mikor térsz vissza hozzánk? – ZSOLNA
 • Ferenc Líra
 • Figyelmeztetések, üzenetek minden szinten
 • Föld
 • Föld
 • Frank Hűség Hőség – SOPRON
 • Friss Üzenetek a Nagy Figyelmeztetés előtt
 • Frissülés
 • Függtelen Határzár
 • Gábor Líra
 • Gomora Szodoma Technika
 • Gomora Szodoma Technika alapján a Végső Időkbe
 • Gomora Szodoma Technika Ellen a Végső Időkben
 • Gondolkodó Szemlélődő
 • Gyarlóságunk miatt az utolsó háború elkerülhetetlen
 • Gyermeki Hűség
 • GyökereiNK
 • Gyökereink
 • GyökereiNK TöbbEzer Kárpát-medencében – ESZTERGOM
 • Győr-Moson-Sopron – SOPRON
 • Hajdú-Bihar – NYÍREGYHÁZA
 • Hamis Béke
 • Helyreállítás egységben egységért egyben míg élhet… Földkerekségen
 • Heves – VÁC
 • Heves Jeges – SOPRON
 • Himnuszok-dalok településekről
 • Hogyan akartam, de mégse úgy lett
 • Hosszúság – AL-SAFIROV
 • HőseiNK PéldaképeiNK
 • Hűség Hőség
 • Hűség Hőség – SOPRON
 • Ibolyafélék
 • Igazságokat keresek, nem féligazságokat!
 • István Líra
 • Jácintok
 • Január
 • Jász-Nagykun-Szolnok – HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
 • Jelenések-Zarándoklások – VÁC
 • Jelenések-Zarándoklások – VÁC
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus Krisztus Dobogó Szíve és Szeretete – SOPRON
 • Jézus Krisztus Urunk Dobogó Szíve és Szeretete
 • József Líra
 • Jövő a Múltból kikövetkeztethető – SÜKÖSD
 • Július
 • Június
 • Kadarkút-Siófok-Veszprém
 • Kadarkút-Siófok-Veszprém-Esztergom-Vác
 • Kalitka
 • Kalocsa-Kecskeméti Érseki Kerület
 • Karácsonyi kaktuszok
 • Kard(Gladiátor)virágok
 • Károly Líra
 • Kegyelemteljes Áldásodat kérjük jóságos Uram!
 • Keresztény bizonyságok, életek, történetek
 • Keresztény életek, filmek, történetek
 • Keresztes Imahadjárat
 • Kolon (S)Zala – SÜMEG
 • Kontyvirágfélék
 • Koralkák
 • Közép-Dunántúl
 • Közép – Dunántúl – ESZTERGOM
 • Közép-Magyarország
 • Közép – Magyarország – VÁC
 • Ladik
 • Lajos Líra
 • Latin.Amerikai Víz
 • Lég
 • Lég
 • Legendák, mesék, mondák
 • Liliomok
 • Lírikus Gyökereink
 • Legendás MeseMondaVilág – HERCEGSZÁNTÓ
 • Lélektárs – MOHÁCS
 • Lelkitársaknak, majdnem lelkitársaknak
 • Magasság -VARSÓ
 • Magyarán-magyarul hazánk, nemzetünk, nemzedékünk
 • Május
 • Március
 • Margitvirágok
 • MártírSors
 • MártírSzentSors – SÜMEG
 • MédBabiloni Hűség Hőség – SOPRON
 • Meddig még?
 • Mélység – TRIESZT
 • Messze Távolban
 • Mi hunok 300millióan vagyunk
 • Mihály Líra
 • Munkanapló
 • Muskátlik
 • Nebáncsvirágok
 • Nefelejcsek
 • Nemzeti Imahadjárat
 • Nógrád – VÁC
 • November
 • Nyugat-Dunántúl
 • Nyugat-Dunántúl – SOPRON
 • Október
 • Olajfafélék
 • Olvasó gondolkodó
 • Öntsünk Tiszta Vizet a Pohárba!
 • Örömhír
 • Örömhír
 • Örömhír
 • Őrvidék-Gyepüvidék
 • Őszinte alázatos erkölccsel
 • Pálmafélék
 • Pest – VÁC
 • Pesti kerületek – VÁC
 • Pesti Nagykörút
 • Péter Líra
 • Polgárháborús Védelem
 • Pólusharc
 • Pünkösd-ElJövet
 • Római Katolikus – keresztény rádió – ZENTA
 • Rózsák
 • Sándor Líra
 • Segítek, hogy segíthessek!
 • Skandináv Hűség Hőség
 • Somogy, Pannonhalmi főapáti birtoktól napjainkig – BALATONFÖLDVÁR
 • Sopron-Vác-Mohács
 • Szabolcs-Szatmár-Bereg – NYÍREGYHÁZA
 • Szegfűk
 • Szélesség – TACHOV
 • Szentek köztünk élnek, a múlt róluk beszélnek
 • Szentek köztünk járnak, csodák bennünk élnek
 • Szeptember
 • Szeretve szeretett egységben szép az élet, ha nem adják meg-vissza türelemmel várd a lelkitársad!
 • Szétszaggatott szívek, akik összetalálkozhatnak, ha egymásra figyelnének mennyei segítséggel
 • SzívHang
 • SzívSzólam
 • Szodomán túl Armageddon
 • TABU
 • Tamás Líra
 • Természet Bűnös természetünk ellen lázad!
 • Titkok, amelyre ideje, hogy fény derüljön!
 • Tolna – Mohács
 • TöbbEzer
 • Tulipánok
 • Tűz
 • Tűz
 • Üdvözlet
 • Üzenet
 • Üzenet
 • Üzenet a Kárpát-medence területéről
 • Üzenet a Kárpát-medencén kívülről
 • Üzzed El a Sötétséget!
 • Üzzed El a Sötétséget!
 • Változás
 • Vas – SOPRON
 • Veszprém – SÜMEG
 • Veszprémi Érseki Kerület
 • Vigyázz!
 • Visegrádi Hűség Hőség – SOPRON
 • Víz
 • Víz
 • Zoltán Líra
 • 2010. december 17-e óta szerkeszthetetlenek:

  2013. február 26-a óta szerkeszthetetlenek:

  2015. január 22-e óta szerkeszthetlenek:

  Honnan

   

  websas.hu

  MapFree counters! Free counters! Free counters!

  2015. május 28. csütörtök

  Ha tudsz teljes egészében őszinte lenni, mégha személyesen előtted áll a lelkitársad, akkor is inkább menekülsz a legtöbb algoritmus szerint, mert a gyarlóságodat nehéz levetkőzni.

  Ha képes vagy érteni, akkor nem történik az, ami oly sok kapcsolatot szétrombol, pedig ebben a címben megértheted azt, hogy a lelkitársadat nem magad választottad, hanem elfogadod ajándékként, s minden fronton zársz, mert másképpen lehetetlen a közös utatokon haladni. Lehetne írni olyanokról, akik amikor rájöttek, akkor már későnek tűnt, s annyi keserves kíntól kímélték volna meg egymást, de amikor megtalálták a lehetőséget, akkor megtettek valami olyant, amit még a házastársak sem képesek, mert akkor nem lennének válások. Ha amit megjegyeztél, s képes vagy ezt a lelkitársaddal összhangban személyesen is megtenni, akkor már egyetlen kérdésem van: Tudod, hogy a kételkedésed, aggodalmaskodásod félelmet generál, miért nem használod amit mindannyian megkaptunk, csak éppen nem helyesen használjuk.....?

  2015. május 22. péntek

  A választ megtaláljátok a két szélső számlálón

  1

  2

  3

  4

  500 Szolnok
  505 Újszász
  507 Besenyszög
  508 Rákóczifalva
  510 Jászberény
  512 Jászárokszállás, Jászfényszaru
  513 Jászapáti, Jászkisér
  520 Törökszentmiklós
  523 Fegyvernek
  524 Abádszalók
  530 Karcag
  531 Kisújszállás
  533 Kenderes
  534 Kunhegyes
  535 Tiszafüred
  540 Mezőtúr
  542 Túrkeve
  543 Tiszafüred, Martfű
  544 Kunszentmárton
  550 Gyomaendrőd
  551 Dévaványa, Körösladány
  552 Szeghalom, Füzesgyarmat
  553 Vésztő
  554 Szarvas
  555 Kondoros
  560 Békéscsaba
  563 Békés
  565 Mezőberény
  566 Újkígyós, Medgyesegyháza
  570 Gyula
  572 Sarkad
  574 Elek
  580 Mezőkovácsháza
  582 Mezőhegyes
  583 Battonya
  590 Orosháza
  592 Csorvás
  594  Tótkomlós

  600 Kecskemét
  604 Kerekegyháza
  605 Lajosmizse
  606 Tiszakécske
  607 Izsák
  608 Szabadszállás, Dunavecse
  609 Kunszentmiklós
  610 Kiskunfélegyháza
  612 Kiskunmajsa
  620 Kiskőrös
  623 Soltvadkert, Kecel
  630 Kalocsa
  632 Solt
  634 Hajós
  640 Kiskunhalas
  642 Tompa
  643 Bácsalmás
  644 Jánoshalma, Mélykút
  650 Baja
  660 Szentes
  663 Mindszent
  664 Csongrád
  670 Szeged
  676 Kistelek, Sándorfalva
  678 Mórahalom
  680 HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
  690 Makó
  691 Csanádpalota

  700 Sárbogárd
  702 Dunaföldvár
  703 Paks
  706 Gyönk
  708 Simontornya
  709 Tamási
  710 Szekszárd
  713 Tolna
  714 Bátaszék
  715 Bonyhád
  720 Dombóvár
  727 Igal
  730 Komló
  734 Mágocs
  735 Nagymányok
  737 Sásd
  740 Kaposvár
  750 Nagyatád
  753 KADARKÚT
  756 Nagybajom
  757 Barcs
  760 Pécs
  770 MOHÁCS
  772 Pécsvárad
  775 Bóly
  776 Kozármisleny
  777 Villány
  780 Siklós
  781 Harkány
  790 Szigetvár
  794 Szentlőrinc
  796 Sellye


  800 Székesfehérvár
  805 Bodajk
  806 Mór
  808 Csákvár
  810 Várpalota
  812 Aba
  813 Enying
  815 Polgárdi
  817 Balatonkenese, Balatonfűzfő
  818 Berhida
  820 VESZPRÉM
  822 Balatonalmádi
  823 Balatofüred
  825 Badacsonytomaj
  830 Tapolca
  833 SÜMEG
  836 Keszthely
  838 Hévíz
  840 Ajka
  842 Zirc
  844 Herend
  846 Devecser
  850 Pápa
  860 SIÓFOK
  862 Zamárdi, Balatonföldvár
  863 Balatonboglár, Balatonlelle
  864 Fonyód
  866 Tab
  870 Marcali
  874 Zalakaros
  876 Pacsa
  879 Zalaszentgrót
  880 Nagykanizsa
  886 Letenye
  890 Zalaegerszeg
  896 Lenti
  899 Zalalövő

  900 Győr
  909 Pannonhalma
  910 Tét
  915 Lébény
  920 Mosonmagyaróvár
  924 Jánossomorja
  930 Csorna
  933 Kapuvár
  934 Beled
  940 SOPRON
  943 Fertőd
  944 Fertőszentmiklós
  950 Celldömölk
  954 Jánosháza
  960 Sárvár
  965 Répcelak
  970 Szombathely
  973 Kőszeg, Csepreg, Bük
  975 Vép
  980 Vasvár
  990 Körmend
  994 Őriszentpéter
  997 Szentgotthárd

  2015. május 19. kedd

  A választ megtaláljátok a két szélső számlálón

  1

  200 Szentendre
  201 Budakalász, Pomáz
  202 Visegrád
  203 Érd
  204 Budaörs, Törökbálint, Diósd
  205 Biatorbágy
  206 Bicske
  207 Zsámbék
  208 Piliscsaba, Pilisvörösvár
  209 Budakeszi
  210 Gödöllő
  211 Veresegyház, Isaszeg, Pécel
  212 Dunakeszi
  213 Göd
  214 Kistarcsa, Kerepes
  215 Fót
  216 Őrbottyán
  217 Aszód
  219 Tura
  220 Monor
  222 Vecsés,  Üllő
  223 Gyömrő, Maglód
  224 Sülysáp
  230 Ráckeve
  231 Szigetszentmiklós, Halásztelek, Szigethalom, Tököl
  233 Dunaharaszti, Dunavarsány
  236 Gyál, Ócsa, Újhartyán
  237 Dabas, Örkény
  240 Dunaújváros
  244 Százhalombatta
  245 Ercsi, Adony, Rácalmás
  246 Martonvásár
  248 Velence, Gárdony
  249 Pusztaszabolcs
  250 ESZTERGOM
  251 Dorog
  253 Tát, Nyergesújfalu
  254 Lábatlan
  260 VÁC
  262 Nagymaros, Szob
  265 Rétság
  266 Balassagyarmat
  270 Cegléd
  272 Pilis
  273 Albertirsa
  274 Abony
  275 Nagykőrös
  276 Nagykáta, Tápiószele
  280 Tatabánya
  284 Oroszlány
  287 Kisbér
  289 Tata
  290 Komárom
  294 Ács, Bábolna

  300 Hatvan
  302 Lőrinci
  303 Gyöngyöspata
  306 Pásztó
  307 Bátonyterenye
  310 Salgótarján
  317 Szécsény
  320 Gyöngyös
  325 Pétervására
  330 Eger
  334 Bélapátfalva
  335 Verpelét
  336 Heves
  338 Kisköre
  339 Füzesabony
  340 Mezőkövesd
  343 Emőd, Nyékládháza,
  344 Mezőkeresztes
  345 Mezőcsát
  350 Miskolc
  356 Felsőzsolca, Onga
  357 Alsózsolca
  358 Tiszaújváros
  360 Ózd
  363 Putnok
  367 Borsodnádasd
  370 Kazincbarcika
  373 Rudabánya
  375 Szendrő
  377 Sajószentpéter
  378 Edelény
  379 Sajóbábony
  380 Szikszó
  386 Encs
  388 Abaújszántó
  389 Gönc
  390 Szerencs
  391 Tokaj
  395 Sárospatak
  397 Cigánd
  398 Sátoraljaújhely
  399 Pálháza

  400 Debrecen
  406 Balmazújváros, Tiszacsege
  408 Hajdúnánás, Hajdúdorog
  409 Polgár
  410 Berettyóújfalu
  411 Biharkeresztes
  413 Derecske, Komádi
  415 PÜSPÖKLADÁNY
  418 Nádudvar, Kaba
  420 Hajdúszoboszló
  422 Hajdúböszörmény
  423 Balkány
  424 Hajdúhadház, Téglás, Újfehértó
  425 Hajdúsámson, Nyíradony
  428 Létavértes, Vámospércs
  430 Nyírbátor
  432 Nagykálló, Máriapócs
  435 Nagyecsed
  437 Nyírlugos
  440 Nyíregyháza
  444 Tiszavasvári
  445 Tiszalök
  446 Nyírtelek, Rakamaz
  448 Ibrány, Nagyhalász
  449 Dombrád
  450 Kemecse
  451 Demecser
  452 Ajak
  456 Baktalórántháza, Vaja, Nyírmada
  460 Kisvárda
  462 Záhony
  464 Mándok
  470 Mátészalka
  476 Csenger
  480 Vásárosnamény
  490 Fehérgyarmat

  5

  6

  7

  8

  9