Hogyan akartam, de mégse úgy lett

Voltak terveim, amik még megvalósulhatnának, de az utóbbi időben ahogyan egyre közeledünk az újabb eseménysorozathoz ahhoz, hogy meglehessen csinálni, ahhoz legalább 7 hónap kellene a teljes rendszerek átfésüléséhez, s az események nem fognak megállani, így esélye olyan minimális, hogy szinte 0%.

Címkefelhő
Feedek
Megosztás
Alázatosság

1. Mi köze lehet Jézushoz annak, aki a világ szerinti nagyságra vágyik, mint valami nagy jóra, - amikor maga Jézus az ellenkező irányban haladt? (Viktor J)
2. Minden igazi nagyság abból fakad, hogy valaki le tud hajolni mások szolgálatára. Minden más nagyság hazug önámítás. (Viktor J)
3. Ne élj magadnak, hanem Istennek és felebarátaidnak! Ne keress az emberek előtt tisztességet, hanem igyekezzél nekik szolgálni, sem dicsérettel, sem ócsárlással ne törődve. (Hauser M)
4. Magamra hagyatva semmi sem vagyok, csak csupa gyarlóság, de mihelyt rám tekintesz, azonnal öröm száll belém. (Kempis)
5. Nem árt, ha mindenkinek alárendeled magad, de sokszor árt, ha csak egynek is eléje teszed magad. (Kempis)
6. Az alázatos szívben állandó béke honol.
7. Ha van benned valami jó, tételezz fel mások felől még jobbat, hogy el ne bizakodjál!
8. Ha az alázatost meggyalázták, lelki békéje nem vész el, mert erőssége Isten, és nem a világ. (Kempis)
9. Az igazi alázatosság magamagán kívül senkire sem neheztel, senkire sem haragszik. (Kempis)
10. Ne az én nevem, hanem a Tied dicsértessék, ne az én művem, hanem a tied magasztaltassék. A Te szent neved dicsértessék, nekem pedig semmi részem se legyen az emberek dicséretében. (Kempis)
11. Aki őszintén tudja, hogy nincs benne semmi jó, nem keres másban hibát.
12. Az alázatos lelkek így imádkoznak: Uram, engedd, hogy minél kevesebb feltűnés nélkül mehessek át ezen az életen.
13. Semmiségem tudatában kell élnem! Vagyis állandóan látnom kell és beismernem, hogy semmit sem tudok, és semmire sem vagyok érdemes. (Terstseegen)
14. Istennek semmit sem tudok adni, és érette semmit sem tudok cselekedni. A legjobb, amit tehetek, hogy tehetetlenségemet beismerem. (Tertseegen)
15. Nem szükséges gyarlóságaink miatt annyira nyugtalankodnunk. Gonosz gyermekek ők, akiket ugyan nem szerethetünk, de mégis el kell szenvednünk, mert arra szolgálnak, hogy bennünket saját szemünkben semmivé és a megfeszített Jézus végtelen megalázottságához hasonlóvá tegyenek. (Tertseegen)
16. Ha nagy akarsz lenni, légy szolga, de ha első akarsz lenni, akkor tovább kell menned: légy rabszolga!
17. Ha dicsérnek, fordulj a fal felé és mondjad: Istenem, látom, hogy dicsérnek, pedig Te tudod, hogy milyen bűnös vagyok.
18. A hamis alázatosság visszataszító, a valódi alázatosság vonzó.
19. A valódi alázatosság virág, mely minden kertnek díszére válik, fűszer, mellyel az életnek minden étele megízesíthető. Egyszóval olyasmi, mely minden dolognak az értelmét emeli. (Spurgeon)
20. Teljesen üres edényekké kell lennünk, hogy Isten önmagával megtölthessen. (Trudel.)
21. Hogy az Úr felhasználhasson minket, semmivé kell lennünk! (Trudel)
22. Annak, hogy meghaltunk, egyik bizonyítéka, hogy szeretjük a mellőzést nemcsak a világtól, hanem barátainktól is. (Steinberger)
23. Nincsen szabadabb annál, ki magától és minden egyébtől meg tud válni, és magát a sorban legutolsónak tartja. (Kempis)
24. Én csupa hiúság és semmi vagyok színed előtt, állhatatlan és gyarló ember. (Kempis)
25. Atyám: Verd addig hátamat, nyakamat, míg keményszívűségem akaratod alá hajlik. (Kempis)
26. Ha igazságosan bírálom el magamat, be kell ismernem, hogy senki részéről nem esett rajtam méltatlanság, ezért is nincs okom ellened panaszkodni. – Engem joggal illet gyalázat és megvetés, Téged pedig áldás, tisztelet és dicsőség. (Kempis)
27. Aki valami jót tulajdonít önmagának, Isten kegyelme elé gátat emel.
28. Magunk előtt azok a legkisebbek, kik Isten előtt a legnagyobb szentek, és annál alázatosabbak önmagukban, minél nagyobbak Isten előtt.
29. Mindnyájan gyarlók vagyunk, de magadnál gyarlóbbnak senkit se tarts!
30. Az embernek az a törekvése, hogy önmagától elszakadjon, a nagy tettek között is a legnagyobb. S ha Isten kegyelméből ezt a célját el is éri, akkor emberi értéke felbecsülhetetlen. (Tertseegen)
31. Akik Jézust mint királyt akarják szolgálni, kell hogy az alázatosság szerény ruháját viseljék, nem pedig a fennhéjázó önteltség skarlát díszét. (Spurgeon)
32. Aki megalázkodik, bölcsen jár el, mert ezzel elkerüli, hogy mások alázzák meg. (Spurgeon)
33. Az igazi nagysághoz vezető út: akarj igen kicsiny maradni! (Spurgeon)
34. A Krisztusért elszenvedett szégyen a legnagyobb tisztesség, és az Érte elviselt gyalázat a legnagyobb kegyelem. (Spurgeon)
35. Minden nagy ember nemcsak ért a dolgához, hanem tudja is, hogy ért hozzá, és nemcsak igaza van, hanem tudja is, hogy igaza van, csakhogy mindezt nem tulajdonítják maguknak különös érdemül, és nem várják el, hogy embertársaik leboruljanak előttük és imádják őket. A háttérben ott él bennük erőtlenségük tudata. (Fosdick)
36. Ha Isten el tudja nézni, hogy minket, akiket arra hívott el, hogy Őt dicsőítsük – megvessenek, akkor ezt nekünk el kell szenvednünk.
37. Úgy emelkedhetünk Istenhez, ha mások alá süllyedünk. (Trudel)
38. Legyetek porrá, a port nem lehet megsérteni. (Trudel)
39. Isteni nemesség: szolgák szolgája lenni. (Trudel)
40. Amíg rosszul esik, hogy nem adják meg nekünk a köteles tiszteletet, nagyon messze vagyunk az alázatosságtól (Trudel)
41. Ha te semmi vagy, de Megváltód minden, akkor nagyon pompásan összeilletek.
42. Hiúságunkban olyanoknak képzeljük magunkat, amilyenek a valóságban nem vagyunk. Mindez hazugság, ami Istennek, az örök igazságnak visszatetsző. Egyedül az alázatosságot becsüljétek és szeressétek! (Tertseegen)
43. Semmiségem tudatában kell élnem, vagyis állandóan látni kell és be kell ismernem, hogy semmit sem tudok, és semmire nem vagyok érdemes, mert ez az igazság. (Tertseegen)
44. Az alázatosság nem erény, hanem az a talaj, melyből minden más erény fakad.
45. A szenvedés értékesebbé teszi a szolgálatot, mert csak azt tudjuk megbecsülni, ami sokba kerül.
46. Jézus nem sokat beszélt az alázatosság fontosságáról, hanem egy kendőt vett, körülkötötte magán, és elkezdte mosni a tanítványok lábait.
47. Az alázatosság igazi próbája akkor következeik be, amikor az ember valami nagy eredményt ér el, és abban a kísértésben forog, hogy elfelejtse: minden erejét Istentől kapta, megbízatás gyanánt. (Fosdick)
48. Az igazi alázatosság nemcsak így szól: A bűnösök között első vagyok én, hanem így is: Isten kegyelméből vagyok, ami vagyok.
49. Tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok. Máté 11:28
50. Az alázatosoknak Isten kegyelmet ad.

Free counters!

HonlaprendszerüNK

2010. december 17-e óta szerkeszthetetlenek:

2013. február 26-a óta szerkeszthetetlenek:

2015. január 22-e óta szerkeszthetlenek:

Honnan

 

websas.hu

MapFree counters! Free counters! Free counters!

2016. április 11. hétfő

Ausztrálázsiai Hűség Hőség

Community cover photo
Community member photoCommunity member photoCommunity member photoCommunity member photoCommunity member photo
2016. április 11. hétfő

Alföld

Community cover photo
Community member photoCommunity member photoCommunity member photoCommunity member photoCommunity member photo

 

Bölcsen Okosan Törpemagyaran kistestvére


1 profil alföldi településenként csak egy bejegyzést tehet.

Csoportosítás az szerint, hogy melyik vármegyében volt leginkább!!!
2016. április 11. hétfő

Dunántúl

Community cover photo
Community member photoCommunity member photoCommunity member photoCommunity member photoCommunity member photo

 

Bölcsen Okosan Törpemagyaran kistestvére

1 profil dunántúli településenként csak egy bejegyzést tehet, kivéve ha moderátori joggal rendelkezik.


Csoportosítás az szerint, hogy melyik vármegyében volt leginkább!!!


Uram Irgalmazz! (Vác) Krisztus Kegyelmezz! (Sopron) Szentlélek Védelmezz! (Mohács)
2016. április 10. vasárnap

Észak-Alföld

Community cover photo
Community member photoCommunity member photoCommunity member photoCommunity member photoCommunity member photo
Észak-Alföld
ea.bloglog.hu , leginkább kedden (Bölcsen Okosan Magyaran része)


Aki ismeri Bereg, Bihar, Hajdú, Jászkerület, Szabolcs, Szatmár, Szolnok, Ugocsa, Ung megyéket, s ismeri a Bölcsen Okosan Közösségek tagja azoknak van fenntartva
2016. április 10. vasárnap

Észak-Magyarország

Community cover photo
Community member photoCommunity member photoCommunity member photoCommunity member photoCommunity member photo
Észak-Magyarország
em.bloglog.hu , leginkább hétfőn (Bölcsen Okosan Magyaran része)

Aki ismeri Abaúj, Borsod, Gömör, Heves, Kishont, Nógrád, Zemplén megyéket, s ismeri a Bölcsen Okosan Közösségek tagja azoknak van fenntartva
2016. április 10. vasárnap

Dél-Alföld

Community cover photo
Community member photoCommunity member photoCommunity member photoCommunity member photoCommunity member photo
Dél-Alföld
da.bloglog.hu , leginkább szerdán (Bölcsen Okosan Magyaran része)Aki ismeri Arad, Bács-Kiskun, Békés, Bodrog, Csanád, Csongrád, Solt, Torontál megyéket, s ismeri a Bölcsen Okosan Közösségek tagja azoknak van fenntartva

2016. április 10. vasárnap

Dél-Dunántúl

Community cover photo
Community member photoCommunity member photoCommunity member photoCommunity member photoCommunity member photo

 

dd.bloglog.hu , leginkább csütörtökön (Bölcsen Okosan Magyaran része)

Aki ismeri Baranya, Somogy, Tolna megyéket, s ismeri a Bölcsen Okosan Közösségek tagja azoknak van fenntartva
2016. április 10. vasárnap

Közép-Magyarország

Community cover photo
Community member photoCommunity member photoCommunity member photoCommunity member photoCommunity member photo
Közép-Magyarország
km.bloglog.hu , leginkább vasárnapon (Bölcsen Okosan Magyaran része)

Aki ismeri Pest, Pilis megyéket,Solt széket valamint Budapestet a Bölcsen Okosan Közösségek tagja azoknak van szinte fenntartva


A három város egyesítéséből létrejött Budapest eredetileg 10 kerületre oszlott:

a Duna jobb partján (Buda és Óbuda): I. kerület (Vár, Tabán és Krisztinaváros), II. kerület (Országút és Víziváros) és III. kerület (Újlak és Ó-Buda)

a Duna bal partján (Pest): IV. kerület (Belváros), V. kerület (Lipótváros), VI. kerület (Terézváros), VII. kerület (Erzsébetváros), VIII. kerület (Józsefváros), IX. kerület (Ferencváros) és X. kerület (Kőbánya)

1930. évi XVIII. törvénycikk:
A XI. és XII. kerület az I. kerület három részre osztásával alakult ki a Duna jobbparti oldalán, az egykori Buda területén. A XI. kerület 1934. március 1-jétől, a XII. kerület pedig 1940. július 1-jétől működött ténylegesen.

A XIII. és XIV. kerületet a balparti részen, az egykori Pest területén alakították ki úgy, hogy az addigi V., VI., VII. és X. kerületeknek a Dráva utca – Aréna út (ma Dózsa György út) – Kerepesi út – akkori városhatár (északi körvasút) – Duna által határolt kültelki területét elszakították és két részre osztották a váci vasútvonal mentén. A nyugati rész lett a XIII., mely 1938. június 15-től, a keleti pedig a XIV. kerület, mely 1935. június 15-től kezdte meg tényleges működését.

A csepeli állami kikötő területét a IX. kerülethez csatolták, a budakeszi erdő pedig az újonnan létrehozott XII. kerület része lett.

1950 után Budapest területéhez csatolták továbbá Csömörtől Szabadságtelepet, Nagykovácsitól Adyligetet és Vecséstől a Ferihegyi repülőteret és környékét.

IV. kerület: Újpest megyei város (m.v.)
XV. kerület: Rákospalota m.v. és Pestújhely nagyközség (nk.)
XVI. kerület: Cinkota, Mátyásföld, Rákosszentmihály és Sashalom nk., továbbá Szabadságtelep Csömörtől
XVII. kerület: Rákoscsaba, Rákoshegy, Rákoskeresztúr és Rákosliget nk.
XVIII. kerület: Pestszentlőrinc m.v., Pestszentimre nk., továbbá a Ferihegyi repülőtér és környéke Vecséstől
XIX. kerület: Kispest m.v.
XX. kerület: Pesterzsébet m.v. és Soroksár nk.
XXI. kerület: Csepel m.v.
XXII. kerület: Budafok m.v., Budatétény és Nagytétény nk.

A legutóbbi változás 1994-ben történt, amikor az egykori Soroksár területén létrejött a XXIII. kerület a XX. kerületből való kiválással.
2016. április 10. vasárnap

Közép-Dunántúl

Community cover photo
Community member photoCommunity member photoCommunity member photoCommunity member photoCommunity member photo
Közép-Dunántúl
kd.bloglog.hu , leginkább szombaton (Bölcsen Okosan Magyaran része)

Aki ismeri Esztergom, Fejér, Komárom, Veszprém megyéket, s ismeri a Bölcsen Okosan Közösségek tagja azoknak van fenntartva
2016. április 10. vasárnap

Nyugat-Dunántúl

Community cover photo
Community member photoCommunity member photoCommunity member photoCommunity member photoCommunity member photo
Nyugat-Dunántúl
nyd.bloglog.hu , leginkább pénteken (Bölcsen Okosan Magyaran része)

Aki ismeri Győr, Moson, Pozsony, Sopron, Vas, Zala megyéket, s ismeri a Bölcsen Okosan Közösségek tagja azoknak van fenntartva