Hogyan akartam, de mégse úgy lett

Voltak terveim, amik még megvalósulhatnának, de az utóbbi időben ahogyan egyre közeledünk az újabb eseménysorozathoz ahhoz, hogy meglehessen csinálni, ahhoz legalább 7 hónap kellene a teljes rendszerek átfésüléséhez, s az események nem fognak megállani, így esélye olyan minimális, hogy szinte 0%.

Címkefelhő
Feedek
Megosztás
Alázatosság

1. Mi köze lehet Jézushoz annak, aki a világ szerinti nagyságra vágyik, mint valami nagy jóra, - amikor maga Jézus az ellenkező irányban haladt? (Viktor J)
2. Minden igazi nagyság abból fakad, hogy valaki le tud hajolni mások szolgálatára. Minden más nagyság hazug önámítás. (Viktor J)
3. Ne élj magadnak, hanem Istennek és felebarátaidnak! Ne keress az emberek előtt tisztességet, hanem igyekezzél nekik szolgálni, sem dicsérettel, sem ócsárlással ne törődve. (Hauser M)
4. Magamra hagyatva semmi sem vagyok, csak csupa gyarlóság, de mihelyt rám tekintesz, azonnal öröm száll belém. (Kempis)
5. Nem árt, ha mindenkinek alárendeled magad, de sokszor árt, ha csak egynek is eléje teszed magad. (Kempis)
6. Az alázatos szívben állandó béke honol.
7. Ha van benned valami jó, tételezz fel mások felől még jobbat, hogy el ne bizakodjál!
8. Ha az alázatost meggyalázták, lelki békéje nem vész el, mert erőssége Isten, és nem a világ. (Kempis)
9. Az igazi alázatosság magamagán kívül senkire sem neheztel, senkire sem haragszik. (Kempis)
10. Ne az én nevem, hanem a Tied dicsértessék, ne az én művem, hanem a tied magasztaltassék. A Te szent neved dicsértessék, nekem pedig semmi részem se legyen az emberek dicséretében. (Kempis)
11. Aki őszintén tudja, hogy nincs benne semmi jó, nem keres másban hibát.
12. Az alázatos lelkek így imádkoznak: Uram, engedd, hogy minél kevesebb feltűnés nélkül mehessek át ezen az életen.
13. Semmiségem tudatában kell élnem! Vagyis állandóan látnom kell és beismernem, hogy semmit sem tudok, és semmire sem vagyok érdemes. (Terstseegen)
14. Istennek semmit sem tudok adni, és érette semmit sem tudok cselekedni. A legjobb, amit tehetek, hogy tehetetlenségemet beismerem. (Tertseegen)
15. Nem szükséges gyarlóságaink miatt annyira nyugtalankodnunk. Gonosz gyermekek ők, akiket ugyan nem szerethetünk, de mégis el kell szenvednünk, mert arra szolgálnak, hogy bennünket saját szemünkben semmivé és a megfeszített Jézus végtelen megalázottságához hasonlóvá tegyenek. (Tertseegen)
16. Ha nagy akarsz lenni, légy szolga, de ha első akarsz lenni, akkor tovább kell menned: légy rabszolga!
17. Ha dicsérnek, fordulj a fal felé és mondjad: Istenem, látom, hogy dicsérnek, pedig Te tudod, hogy milyen bűnös vagyok.
18. A hamis alázatosság visszataszító, a valódi alázatosság vonzó.
19. A valódi alázatosság virág, mely minden kertnek díszére válik, fűszer, mellyel az életnek minden étele megízesíthető. Egyszóval olyasmi, mely minden dolognak az értelmét emeli. (Spurgeon)
20. Teljesen üres edényekké kell lennünk, hogy Isten önmagával megtölthessen. (Trudel.)
21. Hogy az Úr felhasználhasson minket, semmivé kell lennünk! (Trudel)
22. Annak, hogy meghaltunk, egyik bizonyítéka, hogy szeretjük a mellőzést nemcsak a világtól, hanem barátainktól is. (Steinberger)
23. Nincsen szabadabb annál, ki magától és minden egyébtől meg tud válni, és magát a sorban legutolsónak tartja. (Kempis)
24. Én csupa hiúság és semmi vagyok színed előtt, állhatatlan és gyarló ember. (Kempis)
25. Atyám: Verd addig hátamat, nyakamat, míg keményszívűségem akaratod alá hajlik. (Kempis)
26. Ha igazságosan bírálom el magamat, be kell ismernem, hogy senki részéről nem esett rajtam méltatlanság, ezért is nincs okom ellened panaszkodni. – Engem joggal illet gyalázat és megvetés, Téged pedig áldás, tisztelet és dicsőség. (Kempis)
27. Aki valami jót tulajdonít önmagának, Isten kegyelme elé gátat emel.
28. Magunk előtt azok a legkisebbek, kik Isten előtt a legnagyobb szentek, és annál alázatosabbak önmagukban, minél nagyobbak Isten előtt.
29. Mindnyájan gyarlók vagyunk, de magadnál gyarlóbbnak senkit se tarts!
30. Az embernek az a törekvése, hogy önmagától elszakadjon, a nagy tettek között is a legnagyobb. S ha Isten kegyelméből ezt a célját el is éri, akkor emberi értéke felbecsülhetetlen. (Tertseegen)
31. Akik Jézust mint királyt akarják szolgálni, kell hogy az alázatosság szerény ruháját viseljék, nem pedig a fennhéjázó önteltség skarlát díszét. (Spurgeon)
32. Aki megalázkodik, bölcsen jár el, mert ezzel elkerüli, hogy mások alázzák meg. (Spurgeon)
33. Az igazi nagysághoz vezető út: akarj igen kicsiny maradni! (Spurgeon)
34. A Krisztusért elszenvedett szégyen a legnagyobb tisztesség, és az Érte elviselt gyalázat a legnagyobb kegyelem. (Spurgeon)
35. Minden nagy ember nemcsak ért a dolgához, hanem tudja is, hogy ért hozzá, és nemcsak igaza van, hanem tudja is, hogy igaza van, csakhogy mindezt nem tulajdonítják maguknak különös érdemül, és nem várják el, hogy embertársaik leboruljanak előttük és imádják őket. A háttérben ott él bennük erőtlenségük tudata. (Fosdick)
36. Ha Isten el tudja nézni, hogy minket, akiket arra hívott el, hogy Őt dicsőítsük – megvessenek, akkor ezt nekünk el kell szenvednünk.
37. Úgy emelkedhetünk Istenhez, ha mások alá süllyedünk. (Trudel)
38. Legyetek porrá, a port nem lehet megsérteni. (Trudel)
39. Isteni nemesség: szolgák szolgája lenni. (Trudel)
40. Amíg rosszul esik, hogy nem adják meg nekünk a köteles tiszteletet, nagyon messze vagyunk az alázatosságtól (Trudel)
41. Ha te semmi vagy, de Megváltód minden, akkor nagyon pompásan összeilletek.
42. Hiúságunkban olyanoknak képzeljük magunkat, amilyenek a valóságban nem vagyunk. Mindez hazugság, ami Istennek, az örök igazságnak visszatetsző. Egyedül az alázatosságot becsüljétek és szeressétek! (Tertseegen)
43. Semmiségem tudatában kell élnem, vagyis állandóan látni kell és be kell ismernem, hogy semmit sem tudok, és semmire nem vagyok érdemes, mert ez az igazság. (Tertseegen)
44. Az alázatosság nem erény, hanem az a talaj, melyből minden más erény fakad.
45. A szenvedés értékesebbé teszi a szolgálatot, mert csak azt tudjuk megbecsülni, ami sokba kerül.
46. Jézus nem sokat beszélt az alázatosság fontosságáról, hanem egy kendőt vett, körülkötötte magán, és elkezdte mosni a tanítványok lábait.
47. Az alázatosság igazi próbája akkor következeik be, amikor az ember valami nagy eredményt ér el, és abban a kísértésben forog, hogy elfelejtse: minden erejét Istentől kapta, megbízatás gyanánt. (Fosdick)
48. Az igazi alázatosság nemcsak így szól: A bűnösök között első vagyok én, hanem így is: Isten kegyelméből vagyok, ami vagyok.
49. Tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok. Máté 11:28
50. Az alázatosoknak Isten kegyelmet ad.

Free counters!

HonlaprendszerüNK
 • 45 év szabad garázdálkodása
 • A szenvedés szeretetté, a kereszt pedig a szeretet útjává válhat…
 • A szenvedés szeretetté, a kereszt pedig a szeretet útjává válhat…
 • Adni, hogy még többet adhassak!
 • Adni, hogy még többet adhassak!
 • Advent-ÚrJövet
 • Afrikai Látnokokat követvén
 • Afrikai Hűség Hőség
 • Afrikai Víz
 • Ahogy kapom, úgy adom!
 • Aki a virágot szereti, rossz ember nem lehet
 • Aki a virágot szereti, rossz ember nem lehet – VESZPRÉM
 • Áldott legyen mindörökké az Úr neve!
 • Albert Líra
 • Alföld – HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
 • Alvidék-Délvidék, mikor térsz vissza hozzánk? – ZENTA
 • Amarilliszfélék
 • Amerikai Hűség Hőség
 • Amerikai Hűség Hőség – SOPRON
 • Amerikai Látnokokat követvén
 • Amoris Laetitia Háború
 • Andre Lowoa – VESZPRÉM
 • Április
 • Antikrisztus által Irányított Népvándorlás
 • Anzix
 • Anzix
 • Áradások-figyelmeztetések
 • Áradások-figyelmeztetések
 • Armageddon nyomában
 • Armageddon nyomában
 • Armageddon nyomában etnikai tisztogatású polgárháborúkban
 • Áttekintő irodalmi jelleggel
 • Augusztus
 • Ausztrálázsiai Hűség Hőség
 • Ausztrálázsiai Hűség Hőség – SORPON
 • Ausztrálázsiai Víz
 • Bács-Kiskun – SÜKÖSD
 • Bálványtemplomok, vértanuk vesztőhelye
 • Baranya – MOHÁCS
 • Begóniák
 • Békés – HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
 • Borsod-Abaúj-Zemplén – SÁTORALJAÚJHELY
 • Böjt-engesztelés-ima
 • Böjt-engesztelés-ima
 • Bölcsen Okosan Magyaran – ESZTERGOM
 • Bölcsen Okosan Magyaran Természetben
 • Bölcsen Okosan Törpemagyaran – BUDAPEST
 • Bölcsességek
 • Bölcsességek idézetekben
 • Bölcsességek, tapasztalatok, népi kutatások
 • Bölcsességek terjedelmében
 • BTankok
 • Buda
 • Budapest
 • BudaPilisSolt – ESZTERGOM
 • Buzogányvirágok
 • Csongrád – HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
 • December
 • Dél-Alföld
 • Dél – Alföld – HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
 • Dél-Dunántúl
 • Dél – Dunántúl – BALATONFÖLDVÁR
 • Délvidék
 • Dezső Líra
 • Dunántúl – BALATONFÖLDVÁR
 • Ébredések, jelenések
 • Egri Érseki Kerület
 • Előbb-utóbb
 • Előre! Győzelemre Fel! – VESZPRÉM
 • Epikus Gyökereink
 • Epikusan A-C Lírailag
 • Epikusan A-E Lírailag
 • Epikusan D-F Lírailag
 • Epikusan F-K Lírailag
 • Epikusan FGIK Lírailag
 • Epikusan G-I Lírailag
 • Epikusan J-L Lírailag
 • Epikusan L-R Lírailag
 • Epikusan LMR Lírailag
 • Epikusan M-O Lírailag
 • Epikusan P-S Lírailag
 • Epikusan S-Z Lírailag
 • Epikusan SZ Lírailag
 • Epikusan T-Z Lírailag
 • Erdély-Csángóföld-Bánát-Körösmező-Máramaros-Székelyföld
 • Erdély-Bánát-Csángó-Körösmező-Máramaros-Székelyföld, mikor térsz vissza hozzánk? – ZSOMBOLYA
 • Erkölcsi Gyökereink
 • Ervin Líra
 • Esti Éjszakák
 • Észak-Alföld
 • Észak – Alföld – NYÍREGYHÁZA
 • Észak-Amerikai Víz
 • Észak-Magyarország
 • Észak – Magyarország – SÁTORALJAÚJHELY
 • Esztergom-Budapesti Érseki Kerület
 • Esztergom-Komárom – ESZTERGOM
 • Esztergom-Vác
 • Eucharisztia
 • Eurázsiai Unió az Európai Unió ellen
 • Európai Hűség Hőség
 • Eurázsiai Hűség Hőség – SOPRON
 • Európai látnok által követvén
 • Európai látnok által követvén
 • Európai Víz
 • Február
 • Fejér – ESZTERGOM
 • Fejezetek
 • Fejezetek
 • Felvidék-Kárpátalja
 • Felvidék, mikor térsz vissza hozzánk? – ZSOLNA
 • Ferenc Líra
 • Figyelmeztetések, üzenetek minden szinten
 • Föld
 • Föld
 • Frank Hűség Hőség – SOPRON
 • Friss Üzenetek a Nagy Figyelmeztetés előtt
 • Frissülés
 • Függtelen Határzár
 • Gábor Líra
 • Gomora Szodoma Technika
 • Gomora Szodoma Technika alapján a Végső Időkbe
 • Gomora Szodoma Technika Ellen a Végső Időkben
 • Gondolkodó Szemlélődő
 • Gyarlóságunk miatt az utolsó háború elkerülhetetlen
 • Gyermeki Hűség
 • GyökereiNK
 • Gyökereink
 • GyökereiNK TöbbEzer Kárpát-medencében – ESZTERGOM
 • Győr-Moson-Sopron – SOPRON
 • Hajdú-Bihar – NYÍREGYHÁZA
 • Hamis Béke
 • Helyreállítás egységben egységért egyben míg élhet… Földkerekségen
 • Heves – VÁC
 • Heves Jeges – SOPRON
 • Himnuszok-dalok településekről
 • Hogyan akartam, de mégse úgy lett
 • Hosszúság – AL-SAFIROV
 • HőseiNK PéldaképeiNK
 • Hűség Hőség
 • Hűség Hőség – SOPRON
 • Ibolyafélék
 • Igazságokat keresek, nem féligazságokat!
 • István Líra
 • Jácintok
 • Január
 • Jász-Nagykun-Szolnok – HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
 • Jelenések-Zarándoklások – VÁC
 • Jelenések-Zarándoklások – VÁC
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus Krisztus Dobogó Szíve és Szeretete – SOPRON
 • Jézus Krisztus Urunk Dobogó Szíve és Szeretete
 • József Líra
 • Jövő a Múltból kikövetkeztethető – SÜKÖSD
 • Július
 • Június
 • Kadarkút-Siófok-Veszprém
 • Kadarkút-Siófok-Veszprém-Esztergom-Vác
 • Kalitka
 • Kalocsa-Kecskeméti Érseki Kerület
 • Karácsonyi kaktuszok
 • Kard(Gladiátor)virágok
 • Károly Líra
 • Kegyelemteljes Áldásodat kérjük jóságos Uram!
 • Keresztény bizonyságok, életek, történetek
 • Keresztény életek, filmek, történetek
 • Keresztes Imahadjárat
 • Kolon (S)Zala – SÜMEG
 • Kontyvirágfélék
 • Koralkák
 • Közép-Dunántúl
 • Közép – Dunántúl – ESZTERGOM
 • Közép-Magyarország
 • Közép – Magyarország – VÁC
 • Ladik
 • Lajos Líra
 • Latin.Amerikai Víz
 • Lég
 • Lég
 • Legendák, mesék, mondák
 • Liliomok
 • Lírikus Gyökereink
 • Legendás MeseMondaVilág – HERCEGSZÁNTÓ
 • Lélektárs – MOHÁCS
 • Lelkitársaknak, majdnem lelkitársaknak
 • Magasság -VARSÓ
 • Magyarán-magyarul hazánk, nemzetünk, nemzedékünk
 • Május
 • Március
 • Margitvirágok
 • MártírSors
 • MártírSzentSors – SÜMEG
 • MédBabiloni Hűség Hőség – SOPRON
 • Meddig még?
 • Mélység – TRIESZT
 • Messze Távolban
 • Mi hunok 300millióan vagyunk
 • Mihály Líra
 • Munkanapló
 • Muskátlik
 • Nebáncsvirágok
 • Nefelejcsek
 • Nemzeti Imahadjárat
 • Nógrád – VÁC
 • November
 • Nyugat-Dunántúl
 • Nyugat-Dunántúl – SOPRON
 • Október
 • Olajfafélék
 • Olvasó gondolkodó
 • Öntsünk Tiszta Vizet a Pohárba!
 • Örömhír
 • Örömhír
 • Örömhír
 • Őrvidék-Gyepüvidék
 • Őszinte alázatos erkölccsel
 • Pálmafélék
 • Pest – VÁC
 • Pesti kerületek – VÁC
 • Pesti Nagykörút
 • Péter Líra
 • Polgárháborús Védelem
 • Pólusharc
 • Pünkösd-ElJövet
 • Római Katolikus – keresztény rádió – ZENTA
 • Rózsák
 • Sándor Líra
 • Segítek, hogy segíthessek!
 • Skandináv Hűség Hőség
 • Somogy, Pannonhalmi főapáti birtoktól napjainkig – BALATONFÖLDVÁR
 • Sopron-Vác-Mohács
 • Szabolcs-Szatmár-Bereg – NYÍREGYHÁZA
 • Szegfűk
 • Szélesség – TACHOV
 • Szentek köztünk élnek, a múlt róluk beszélnek
 • Szentek köztünk járnak, csodák bennünk élnek
 • Szeptember
 • Szeretve szeretett egységben szép az élet, ha nem adják meg-vissza türelemmel várd a lelkitársad!
 • Szétszaggatott szívek, akik összetalálkozhatnak, ha egymásra figyelnének mennyei segítséggel
 • SzívHang
 • SzívSzólam
 • Szodomán túl Armageddon
 • TABU
 • Tamás Líra
 • Természet Bűnös természetünk ellen lázad!
 • Titkok, amelyre ideje, hogy fény derüljön!
 • Tolna – Mohács
 • TöbbEzer
 • Tulipánok
 • Tűz
 • Tűz
 • Üdvözlet
 • Üzenet
 • Üzenet
 • Üzenet a Kárpát-medence területéről
 • Üzenet a Kárpát-medencén kívülről
 • Üzzed El a Sötétséget!
 • Üzzed El a Sötétséget!
 • Változás
 • Vas – SOPRON
 • Veszprém – SÜMEG
 • Veszprémi Érseki Kerület
 • Vigyázz!
 • Visegrádi Hűség Hőség – SOPRON
 • Víz
 • Víz
 • Zoltán Líra
 • 2010. december 17-e óta szerkeszthetetlenek:

  2013. február 26-a óta szerkeszthetetlenek:

  2015. január 22-e óta szerkeszthetlenek:

  Honnan

   

  websas.hu

  MapFree counters! Free counters! Free counters!

  2016. augusztus 31. szerda

  Tolna

  Community cover photo
  Community member photoCommunity member photoCommunity member photoCommunity member photoCommunity member photo
  Tolna
  Bölcsen Okosan Magyaran Dél-Dunántúl része

  Tolna megye új területe 1950. február 1-jétől az alábbiak szerint alakult:

  Tolna megye addigi területe, kivéve
  a Somogy megyéhez csatolt Bedegkér, Kánya és Tengőd községeket.

  Máza község történetében fordulópontot jelentett 1974. december 31-e, amikor a megyehatár túloldalán fekvő, nagyobb lélekszámú és bányával rendelkező Szászvárral egyesítették Mázaszászvár néven. Ezzel Máza Tolna megyéből Baranya megyébe került át.
  2016. augusztus 31. szerda

  Somogy, Pannonhalmi főapáti birtoktól napjainkig

  Community cover photo
  Community member photoCommunity member photoCommunity member photoCommunity member photoCommunity member photo
  Somogy, Pannonhalmi főapáti birtoktól napjainkig
  Bölcsen Okosan Magyaran Dél-Dunántúl része

  Somogy megye új területe 1950. február 1-jétől az alábbiak szerint alakult:

  Somogy megye addigi területe, kivéve
  a Zala megyéhez csatolt Belezna, Nemespátró és Surd községeket
  a Fejér megyéhez csatolt Szabadhidvég községet
  a Barcsi járásból Baranya megyéhez csatolt Felsőszentmárton községet és Magyarlad, Németlad és Patosfa községek kivételével a Szigetvári járást ,
  Veszprém megyéből Balatonszabadi, Siófok és Siómaros községek,
  Tolna megyéből Bedegkér, Kánya és Tengőd községek

  Kaposvár 1950. június 15. napjától lett a megye része, amikor a törvényhatósági jogú városi jogállás az egész országban megszűnt.


  Balatonvilágos község Veszprém megyéből 2013. január 1-jétől Somogy megyéhez tartozik.[
  2016. augusztus 31. szerda

  Fejér

  Community cover photo
  Community member photoCommunity member photoCommunity member photoCommunity member photoCommunity member photo
  Fejér
  Bölcsen Okosan Magyaran Közép-Dunántúl része


  Fejér megye új területe 1950. február 1-jétől az alábbiak szerint alakult:

  Fejér megye addigi területe, kivéve
  a Komárom megyéhez csatolt Bakonysárkány községet,
  Veszprém megye Enyingi járásából Balatonbozsok, Dég, Enying, Lajoskomárom, Lepsény, Mezőkomárom, Mezőszentgyörgy és Mezőszilas községek,
  Somogy megyéből Szabadhidvég község.

  Székesfehérvár 1950. június 15. napjától lett a megye része, amikor a törvényhatósági jogú városi jogállás az egész országban megszűnt.

  Fejér megyéhez az 1950-es megyerendezés előtt öt járás (Adonyi, Bicskei, Móri, Sárbogárdi és Székesfehérvári) tartozott. A megyerendezéskor idecsatolták Veszprém megyétől az Enyingi járást, így 1950. február 1-jétől hat járás volt Fejér megye területén.

  Ezt követően 1983-ig, a járások megszűnéséig alig történt változás a megye járási beosztásában. 1957-ben az Adonyi járás székhelyét Sztálinvárosba helyezték és neve ennek megfelelően Sztálinvárosi járás lett, majd elnevezése 1961-ben az új székhely névváltozását követve Dunaújvárosi járásra változott. Szintén 1961-ben szűnt meg az Enyingi járás: felosztották a Sárbogárdi és a Székesfehérvári járás között. Így tehát 1961-től a járások megszűnéséig, 1983 végéig a megyéhez öt járás tartozott (Bicskei, Dunaújvárosi, Móri, Sárbogárdi és Székesfehérvári).


  Komárom-Esztergom megyéhez pedig Fejér megyétől 1999-ben Szárligetet.
  2016. augusztus 31. szerda

  Esztergom-Komárom

  Community cover photo
  Community member photoCommunity member photoCommunity member photoCommunity member photoCommunity member photo
  Esztergom-Komárom
  Bölcsen Okosan Magyaran Közép-Dunántúl része

  Komárom megye új területe 1950. március 16-ától az alábbiak szerint alakult:

  Komárom-Esztergom megye teljes területe,
  Veszprém megyéből Ácsteszér, Aka, Bakonybánk, Bakonyszombathely, Bársonyos, Csatka, Hánta, Kerékteleki, Réde, Súr községek
  Fejér megyéből Bakonysárkány község


  Komárom-Esztergom megyéhez pedig Fejér megyétől 1999-ben Szárligetet.
  2016. augusztus 31. szerda

  Baranya

  Community cover photo
  Community member photoCommunity member photoCommunity member photoCommunity member photoCommunity member photo
  Baranya
  Bölcsen Okosan Magyaran Dél-Dunántúl része

  Baranya megye új területe 1950. február 1-jétől az alábbiak szerint alakult:

  Baranya megye addigi területe,
  Somogy megyéből
  a Barcsi járásból Felsőszentmárton község,
  a Szigetvári járás
  kivéve Magyarlad, Németlad és Patosfa községeket.

  Pécs 1950. június 15. napjától lett a megye része, amikor a törvényhatósági jogú városi jogállás az egész országban megszűnt.  Máza történetében fordulópontot jelentett 1974. december 31-e, amikor a megyehatár túloldalán fekvő, nagyobb lélekszámú és bányával rendelkező Szászvárral egyesítették Mázaszászvár néven. Ezzel Máza Tolna megyéből Baranya megyébe került át.


  Bács-Kiskun megyéhez csatolták 1996-ban Baranya megyétől Dunafalvát
  2016. augusztus 31. szerda

  BudaPilisSolt

  Community cover photo
  Community member photoCommunity member photoCommunity member photoCommunity member photoCommunity member photo
  2016. augusztus 28. vasárnap

  Vodafone-nál nem ismerik a sztornó számlát, azt állítják, hogy az automata számol ki mindent, szakértelmük s szakképzettségük a nulla környékén...

  A történet azzal kezdődött, hogy 600 Ft felszólítási díjat számláztak ki arcátlanul, mikor többnyire engem hívnak. Felhívtam az ügyfélszolgálatot, s kértem a számla módosítását, erre azt válaszolta a hölgy (a nevét sajnos nem jegyeztem fel), hogy az automata, jól figyeljetek az automata számláz, emiatt nem képes belenyúlni, sztornószámlát küldve, s új számlát küldve 600ft-tal kevesebb összegről. Azt hiszik, hogy ők képzettek, pedig szakképzettségük nulla környéki, ha ezt nem képes megcsinálni. Nem képesek, mert egyszerűbb csöndre inteni az ügyfelet, minthogy az úgyfélnek mindig igaza van elvet figyelembe véve. Nem érdekli őket, hogy hány éve vagyok náluk, egy dolog érdekli, hogy maguknak legyen igaza, szakképzettségük, s szakértelmük a nullával egyenlőnek tünik. A látszat sajnos nem csal, s megfogadtam, hogy hűségidő után, valószínűleg beperelem a teljes céget. Összeszedem minden késedelmi kamatjukat, s kamatos kamattal, mint ahogyan ők csinálják kártérítést követelek. Az, hogy szolgáltatót váltok, az még idő kérdése, de jön a következő futam a VODAFONE valamelyik márkaüzeletében, ha nem hajlandók 600ft-tal kevesebbről elfogadni a számlámat, akkor megy a PANASZKÖNYVbe a bejegyzés, hogy melyik márkabolt lesz, az majd elválik, az idő függvénye. Köszönöm, hogy eololvasták rögtönzött bejegyzésemet. Havonta többször nyaggatják az embert, az sem számít, nem tudom honnan tudják titkos számaiat, valószínúleg azt is a VODAFONE adta ki, én már ezt sem tartom kizártnak, Most még minősítem is cselekedetüket 1-10-es skálán, nem 8-as, hanem esetleg 2-es.

  2016. augusztus 27. szombat

  Vas

  Community cover photo
  Community member photoCommunity member photoCommunity member photoCommunity member photoCommunity member photo
  Vas
  Bölcsen Okosan Magyaran Nyugat-Dunántúl része

  Vas megye új területe 1950. február 1-jétől az alábbiak szerint alakult:

  Vas megye addigi területe, kivéve
  a Zala megyéhez csatolt Egervár, Gősfa és Vasboldogasszony községeket,
  a Veszprém megyéhez csatolt Egyházaskesző, Kemeneshőgyész, Magyargencs és Várkesző községeket,
  a Győr-Sopron megyéhez csatolt Kemenesszentpéter községet,
  Sopron megyéből Csepreg, Bő, Bük, Chernelházadamonya, Horvátzsidány, Iklanberény, Kiszsidány, Lócs, Mesterháza, Nagygeresd, Nemesládony, Ólmod, Peresznye, Sajtoskál, Simaság és Tompaládony községek.

  Szombathely 1950. június 15. napjától lett a megye része, amikor a törvényhatósági jogú városi jogállás az egész országban megszűnt.
  2016. augusztus 26. péntek

  Veszprém

  Community cover photo
  Community member photoCommunity member photoCommunity member photoCommunity member photoCommunity member photo
  Veszprém
  Bölcsen Okosan Magyaran Közép-Dunántúl része

  Veszprém megye új területe 1950. március 16-ától az alábbiak szerint alakult:

  Veszprém megye addigi területe, kivéve
  a Fejér megyéhez csatolt Balatonbozsok, Dég, Enying, Lajoskomárom, Lepsény, Mezőkomárom, Mezőszentgyörgy és Mezőszilas községeket,
  a Komárom megyéhez csatolt Ácsteszér, Aka, Bakonybánk, Bakonyszombathely, Bársonyos, Csatka, Hánta, Kerékteleki, Réde és Súr községeket,
  a Somogy megyéhez csatolt Balatonszabadi, Siófok és Siómaros községeket,
  Zala megyéből a Keszthelyi, Sümegi és Tapolcai járások teljes területe,
  Vas megyéből Egyházaskesző, Kemeneshőgyész, Magyargencs és Várkesző községek.


  A megyehatárok néhány helyen kisebb mértékben módosultak néhány község átcsatolásával, az egyetlen nagyobb léptékű változás Keszthely és a Keszthelyi járás visszacsatolása volt Veszprémtől Zala megyéhez 1978 végén.

  A legjelentősebb, az ország közigazgatási térképén látványos nyomot hagyó változás az volt, hogy Veszprém megye összesen 11 települése került át Győr-Moson-Sopron megyébe 1992-ben (Csikvánd, Gyarmat és Szerecseny, mindhárom Győr vármegyéhez majd Győr-Sopron megyéhez tartozott 1954-ig), 1999-ben (Bakonypéterd és Lázi) és 2002-ben (Bakonygyirót, Bakonyszentlászló, Fenyőfő, Románd, Sikátor és Veszprémvarsány).
  2016. augusztus 25. csütörtök

  Kolon (S)Zala

  Community cover photo
  Community member photoCommunity member photoCommunity member photoCommunity member photoCommunity member photo
  Kolon (S)Zala
  Bölcsen Okosan Magyaran Nyugat-Dunántúl része

  Zala megye új területe 1950. március 16-ától az alábbiak szerint alakult:

  Zala megye addigi területe, kivéve
  a Keszthelyi, Sümegi és Tapolcai járásokat
  Somogy megyéből Belezna, Nemespátró és Surd községek
  Vas megyéből Egervár, Gősfa és Vasboldogasszony községek


  A megyehatárok néhány helyen kisebb mértékben módosultak néhány község átcsatolásával, az egyetlen nagyobb léptékű változás Keszthely és a Keszthelyi járás visszacsatolása volt Veszprémtől Zala megyéhez 1978 végén.
  2016. augusztus 22. hétfő

  Visegrádi Hűség Hőség

  Community cover photo
  Community member photoCommunity member photoCommunity member photoCommunity member photoCommunity member photo

  Visegrádi Hűség Hőség

  Az utóbbi egy hét folyamán számos találgatás terjedt Lázár János miniszterelnökséget vezető miniszter és Kovács Zoltán kormányszóvivő azon kijelentéséről, miszerint egy most tartott népszavazáson nemmel szavaznának az Európai Uniós tagságra. A látszat ellenére nem a semmibe menekülnek: előzetes egyeztetések zajlanak a Visegrádi Unió létrehozásáról, ami könnyen lehet, hogy lényegét tekintve nem sokban különbözne az Európai Egyesült Államoktól.

  Június 26-án Lengyelország kezdeményezte egy a Visegrádi Csoport országait (Lengyelország, Cseh Köztársaság, Szlovákia, Magyarország), valamint Ukrajnát és Romániát képviselő interparlamentáris közgyűlés létrehozását. Marek Kuchciński, a lengyel országgyűlés elnöke a Truszkavecben (Nyugat-Ukrajna) tartott Helyi Gazdaságfejlesztési Fórumon beszélt az új nemzetközi szervezet létrehozásáról. Kuchciński kifejtette, hogy a kárpáti országoknak fokoznia kellene az együttműködést az infrastruktúrafejlesztés terén – különösen Ukrajna esetében, ami új határátkelőket kell létrehozzon nyugati szomszédjai irányába. A politikus Ukrajna és Szlovákia, Ukrajna és Románia, valamint Ukrajna és Lengyelország közt nevezte különösen fontosnak az infrastruktúra fejlesztését. A cél egyértelmű: a határátkelőhelyek számának fokozásán, az úthálózat és vasúthálózat fejlesztésén keresztül megteremteni a jelenleginél jóval kiterjedtebb kereskedelmi forgalom előfeltételeit. A Visegrádi Csoport országai és Románia megkezdenék Ukrajna gazdasági integrációját az euro-atlanti hatalmi tömbbe – a V4+2 országok közti interparlamentáris közgyűlés létrehozása pedig a politikai integráció irányába tett kezdeti lépések egyike.
  http://www.hidfo.ru/2016/07/ezert-lepne-ki-lazar-az-eu-bol-megkezdodott-a-visegradi-unio-felepitese/
  2016. augusztus 19. péntek

  Felvidék, mikor térsz vissza hozzánk?

  Community cover photo
  Community member photoCommunity member photoCommunity member photoCommunity member photoCommunity member photo
  Felvidék, mikor térsz vissza hozzánk?
  ahetfo.mindenkilapja.hu (Bölcsen Okosan Magyaran része)


  Pozsony vármegye, székhelye Pozsony
  Nyitra vármegye, székhelye Nyitra
  Bars vármegye, székhelye Aranyosmarót
  Hont vármegye, székhelye Ipolyság
  Nógrád vármegye, székhelye Balassagyarmat
  Borsod vármegye, székhelye Miskolc
  Zemplén vármegye, székhelye Sátoraljaújhely
  Abaúj-Torna vármegye, székhelye Kassa
  Sáros vármegye, székhelye Eperjes
  Gömör-Kishont vármegye, székhelye Rimaszombat
  Szepes vármegye, székhelye Lőcse
  Zólyom vármegye, székhelye Besztercebánya
  Liptó vármegye, székhelye Liptószentmiklós
  Árva vármegye, székhelye Alsókubin
  Turóc vármegye, székhelye Turócszentmárton
  Trencsén vármegye, székhelye Trencsén

  Északkeleti vármegyék:

  Szabolcs vármegye, székhelye Nyíregyháza
  Bereg vármegye, székhelye Beregszász
  Ung vármegye, székhelye Ungvár
  Ugocsa vármegye, székhelye Nagyszőlős
  Máramaros vármegye, székhelye Máramarossziget
  2016. augusztus 17. szerda

  Skandináv Hűség Hőség

  Community cover photo
  Community member photoCommunity member photoCommunity member photoCommunity member photoCommunity member photo
  Skandináv Hűség Hőség


  Egy norvég milliárdos arra hívta fel a figyelmet, hogy az európai integráció zsákutcába jutása miatt az északi országok egy egyesített skandináviai államot kellene létrehozzanak, ami magába foglalná a jelenlegi Norvégiát, Svédországot és Dániát. Petter Stordalen szerint az északi országok – egyesülésük esetén – Európa vezető hatalmává válhatnának.

  Stordalen a Göteborgs-Posten napilapnak adott interjú során rámutatott, hogy az északi országok Európa élvonalában állnak a kutatás-fejlesztés, technológiai újítások terén, jelenleg is Európa leggazdagabb országai, miközben közös történelemmel, hasonló nyelvvel és kulturális hagyatékkal rendelkeznek – ami kiváló alapot szolgáltat arra, hogy az északi országok egyesülése létrehozzon egy új vezető hatalmat Európában.

  A norvég milliárdos elgondolását az online közösségi médiában forradalmi lelkesedés övezi, mert Svédországgal és Dániával ellentétben Norvégia nem tagja az Európai Uniónak, mégis számos tekintetben Európa élvonalában jár. A három ország egyesülésének gondolata így utat nyit egy olyan kezdeményezésnek, miszerint a két uniós tagállam népszavazással kellene döntsön az Európai Unióból kilépésről, valamint az új, közös államalakulat létrehozásáról.

  Stordalen rámutatott, hogy a mintegy tízmilliós lakosságú Svédország, az ötmilliós Norvégia és Dánia ipari kapacitásának egyesítése vezető hatalommá tehetné Skandináviát az autóiparban és repülőgépgyártás terén, miközben kétségkívül Európa leggazdagabb, legfejlettebb és legmagasabb életszínvonalú országa jönne létre az egyesült skandináv állam megteremtésével.

  Ugyanakkor, ez az elgondolás nem minden körben aratott osztatlan sikert; az Európai Egyesült Államok ideáját támogató sajtóorgánumok Donald Trump amerikai milliárdoshoz hasonlították Stordalent, aki felhalmozott vagyonát nyíltan politikai befolyássá akarja formálni.

  http://www.hidfo.ru/2016/05/egyesult-eszaki-orszag-letrehozasat-surgeti-egy-norveg-milliardos/