Hogyan akartam, de mégse úgy lett http://nyomban.blogger.hu Voltak terveim, amik még megvalósulhatnának, de az utóbbi időben ahogyan egyre közeledünk az újabb eseménysorozathoz ahhoz, hogy meglehessen csinálni, ahhoz legalább 7 hónap kellene a teljes rendszerek átfésüléséhez, s az események nem fognak megállani, így esélye olyan minimális, hogy szinte 0%. hu Nefelejcs áthúzta a számításomat az első helyszínen, a másodiknál meg a megmaradt nebáncsvirágok, mert kevesebb a darabszámuk, mint 22... http://nyomban.blogger.hu/2017/06/14/nefelejcs-athuzta-a-szamitasomat-az-elso-helyszinen-a-masodiknal-meg-a-megmaradt-nebancsviragok-mert Majd később leíróm, ha megadatik, mivel ilyent még nem láttam, valamit valószínűleg rosszull csináltam. A virág nem szereti a cserepet, vagy a kiadós vízmennyiséget, a MATT még látszik, de lehethogy csak SAKK marad belőle, s akkor másképpen kell MATTot adnom, vagy egy másik nefelejccsel, ha tényleg segíteni akarok a lelkitársamnak az egységben...

]]>
Wed, 14 Jun 2017 11:35:14 +0200 171769_46199
SAKK, MATT a lelkitársamnak! http://nyomban.blogger.hu/2017/05/23/sakk-matt-a-lelkitarsamnak Beszereztem a lelkitársam kedvenc virágát, barna cserépbe ültetve 2,2 méterre helyeztem a kedvenc virágomtól, a folytatásban ahol nevemen van bármi, ugyanúgy fogom eljárni. Ha lesz időm, s megnőnek a kedvenc virágaim, már a második helyszínre is ültetek. A háborút én kezdtem, de béke csak akkor lesz, ha végre helyre lesz téve minden, ahogyan már oly régen lenni kellene. Annyit még, a második helyszínen lehethogy 22cm, de az is lehet hogy 22 méter lesz. Hogy megvárja, hogy a harmadik helyszínen is mattot adjak, azt majd az idő dönti el...vádaskodhat, ahhoz úgyis olyan jól ért, de míg nem teszi helyre az nkrisztina.mlap.hu oldalát, az andre.hupont.hu alapján, addig ha városában tartanák előadást, arra sem lenne képes elmenni, ami hamarosan megtörténhet, ha megadatik...

]]>
Tue, 23 May 2017 12:05:59 +0200 171769_46040
SOHA VISZONT NEM LÁTÁSRA mindaddig amíg NE HÍVJ képes leszen személyesen felhívni a lelkitársát http://nyomban.blogger.hu/2016/11/01/soha-viszont-nem-latasra-mindaddig-amig-ne-hivj-kepes-leszen-szemelyesen-felhivni-a-lelkitarsatamig Sokat gondolkodtam rajta, de az események affelé irányítanak, hogy megtévesztettet csak így lehet felrázni megtévesztettségéből. Többen is vagytok,  tehát nem egyedi eset, úgy tünhet nagyon jól dolgoznak a sötétségben levők, pedig az utolsó szót nem ők fogják kimondani, hanem a sok szenvedés után a világosságban levők hadereje. Mehetünk tovább, hogy most mi lesz, magam részéről egy dolgot ajánlok, tudom hogy sokan erre képtelenek, de csak ez segít, s ha tudjátok mi az, akkor könnyebb lesz, ha meg nem tudjátok, azoknak lesz ott a Föld Közösség, mert ők még a földi javakhoz próbálkoznak ragaszkodni.

]]>
Tue, 01 Nov 2016 18:20:55 +0100 171769_44538
Vodafone-nál nem ismerik a sztornó számlát, azt állítják, hogy az automata számol ki mindent, szakértelmük s szakképzettségük a nulla környékén... http://nyomban.blogger.hu/2016/08/28/vodafone-nal-nem-ismerik-a-sztorno-szamlat-azt-allitjak-hogy-az-automata-szamol-ki-mindent-szakertel A történet azzal kezdődött, hogy 600 Ft felszólítási díjat számláztak ki arcátlanul, mikor többnyire engem hívnak. Felhívtam az ügyfélszolgálatot, s kértem a számla módosítását, erre azt válaszolta a hölgy (a nevét sajnos nem jegyeztem fel), hogy az automata, jól figyeljetek az automata számláz, emiatt nem képes belenyúlni, sztornószámlát küldve, s új számlát küldve 600ft-tal kevesebb összegről. Azt hiszik, hogy ők képzettek, pedig szakképzettségük nulla környéki, ha ezt nem képes megcsinálni. Nem képesek, mert egyszerűbb csöndre inteni az ügyfelet, minthogy az úgyfélnek mindig igaza van elvet figyelembe véve. Nem érdekli őket, hogy hány éve vagyok náluk, egy dolog érdekli, hogy maguknak legyen igaza, szakképzettségük, s szakértelmük a nullával egyenlőnek tünik. A látszat sajnos nem csal, s megfogadtam, hogy hűségidő után, valószínűleg beperelem a teljes céget. Összeszedem minden késedelmi kamatjukat, s kamatos kamattal, mint ahogyan ők csinálják kártérítést követelek. Az, hogy szolgáltatót váltok, az még idő kérdése, de jön a következő futam a VODAFONE valamelyik márkaüzeletében, ha nem hajlandók 600ft-tal kevesebbről elfogadni a számlámat, akkor megy a PANASZKÖNYVbe a bejegyzés, hogy melyik márkabolt lesz, az majd elválik, az idő függvénye. Köszönöm, hogy eololvasták rögtönzött bejegyzésemet. Havonta többször nyaggatják az embert, az sem számít, nem tudom honnan tudják titkos számaiat, valószínúleg azt is a VODAFONE adta ki, én már ezt sem tartom kizártnak, Most még minősítem is cselekedetüket 1-10-es skálán, nem 8-as, hanem esetleg 2-es.

]]>
Sun, 28 Aug 2016 09:57:24 +0200 171769_43914
Egy kicsinyke történet, amely bármelyikünkkel is megtörténhetne, ha nem ragaszkodnánk annyira ehhez az egyre alattomosabb világhoz. http://nyomban.blogger.hu/2016/03/09/egy-kicsinyke-tortenet-amely-barmelyikunkkel-is-megtortenhetne-ha-nem-ragaszkodnank-annyira-ehhez-az
Egy kicsinyke történet, amely bármelyikünkkel is megtörténhetne, ha nem ragaszkodnánk annyira ehhez az egyre alattomosabb világhoz. Nem tudom, hogy képes leszek helyreállítani az "Öntsünk tiszta vízet a pohárba!" című honlapomat, de ha fontos lesz, majd megadatik. S akkor a szép történet, amely csak azért nem történik meg,  mert ragaszkodunk ahhoz, amit ellenünk már oly régen felhasználnak. Ragaszkodunk foggal-körömmel, mert úgy mondja az alja, hogy veled úgysem történhet meg. Hinned kellene, de nem érzed annyira magadat, hogy elfogadd a segítő mennyei útmutatást. Ragaszkodsz, pedig a jobbat kapnád, csak éppen nem érzed magad annyira öszintének, hogy beköszöntsön hozzád is a lehetőség. Képtelennek tartod, pedig csak zárnod kellene, teljesen zárnod, mert másképpen nem működhet. S amikor már az ötvenedik lehetőséget, szúrod el, akkor is még adnak, mert javadra csak az lehet legjobb.  A másik legszebb, amikor már tudod is, hogy mit kellene tenned,  de mindig visszarántanak a mélybe, pedig ott a lehetőség, csak élni kellene vele. De nem teszed, mert mit mondanak mások, mit hallasz másoktól, amikor irigyek, mert nekik miért nem. Irigyek, képmutatók, s bogarat ültetnek a füledbe, hogy azért neked se legyen oly könnyen megtenned,  még arra a picinykére se vagy képes, amit kétmunka közben megtehetnél. Nem vagy képes rá,  s azt kell mondjam mindaddig nem leszel képes rá, amíg azokra figyelsz akik a világi szemléletet agonizálják. Képtelenek felfogni, csak kérni kellene, pusztán csak imádságos lelkülettel kérni, hálás szívvel köszönetet mondani, hogy a tisztulás elkezdődött benne. Aki ezek után megérti, az nem lesz képes habozni, de aki nem képes felfogni, annak ha szeme előtt lenne, akkor is tovább tagadná saját önmagát, hogy nem ismeri.
Photo
]]>
Wed, 09 Mar 2016 07:35:08 +0100 171769_42145
Békében, boldogságban, egészségben, igaz hitben, jóságban gazdag sikeres boldog békés új esztendőt! http://nyomban.blogger.hu/2016/01/01/bekeben-boldogsagban-egeszsegben-igaz-hitben-josagban-gazdag-sikeres-boldog-bekes-uj-esztendot

]]>
Fri, 01 Jan 2016 00:33:23 +0100 171769_40996
Heves Jeges http://nyomban.blogger.hu/2015/10/14/heves-jeges

]]>
Wed, 14 Oct 2015 13:28:05 +0200 171769_39449
Legendás MeseMondaVilág http://nyomban.blogger.hu/2015/10/14/legendas-mesemondavilag
andrelowoa.blogspot.com

A mese a legjobb érzelmi intelligenciafejlesztő módszer és a minőségi idő egyik legértékesebb módja. Nem csak szórakoztat, de jóra is tanít. A gyermek életét csak akkor gazdagítja egy mese, ha mozgásba hozza képzeletét, fantáziáját, fejleszti intellektusát, ha eligazítja érzelmeiben, megbékíti félelmeivel és vágyaival, elismeri nehézségeit, ugyanakkor megoldásokat is javasol problémáira. Ha egy gye­rek sok mesét hall­gat, sok­kal job­ban tud kap­cso­la­tot kiala­kí­tani a kör­nye­ze­té­vel, fej­let­tebb szó­kinccsel és kép­zelőerővel ren­del­ke­zik majd. Az isko­lá­ban könnyeb­ben meg­ta­nul olvasni és tudomá­nyos kuta­tá­sok szerint nagyobb intelligenciával is rendelkeznek majd. A kínálat óriási. Az alábbi válogatással olyan meséket szeretnénk feleleveníteni, amelyek nagyon sokunk kedvence volt és amit érdemes megismertetni gyermekeinkkel, unokáinkkal. Ezekben a mesékben a gyerekek találkoznak az életben is előforduló fogalmakkal, jellemekkel, értékekkel (szegénység, gazdagság, szépség, öröm, harag, barátság, jóság, butaság, okosság). Mindezen túl az ingergazdag környezet szórakoztat és tanít az életről, valamint megszeretteti gyermekeinkkel a növény és állatvilágot. Olvas­sunk és meséljünk minél töb­bet, hogy gyermeke­ink sike­res, magabiz­tos felnőt­tekké váljanak!
]]>
Wed, 14 Oct 2015 13:27:09 +0200 171769_39448
Bölcsen Okosan Törpemagyaran http://nyomban.blogger.hu/2015/10/14/bolcsen-okosan-torpemagyaran
Bölcsen Okosan Magyaran kiegészítése
]]>
Wed, 14 Oct 2015 13:25:34 +0200 171769_39447
Hűség Hőség http://nyomban.blogger.hu/2015/10/13/huseg-hoseg
Amelyek számuNKra fontosak lehetnek, de számotokra nem fontos úgy tűnik

 

]]>
Tue, 13 Oct 2015 13:23:43 +0200 171769_39446