Hogyan akartam, de mégse úgy lett

Voltak terveim, amik még megvalósulhatnának, de az utóbbi időben ahogyan egyre közeledünk az újabb eseménysorozathoz ahhoz, hogy meglehessen csinálni, ahhoz legalább 7 hónap kellene a teljes rendszerek átfésüléséhez, s az események nem fognak megállani, így esélye olyan minimális, hogy szinte 0%.

Címkefelhő
Feedek
Megosztás
Alázatosság

1. Mi köze lehet Jézushoz annak, aki a világ szerinti nagyságra vágyik, mint valami nagy jóra, - amikor maga Jézus az ellenkező irányban haladt? (Viktor J)
2. Minden igazi nagyság abból fakad, hogy valaki le tud hajolni mások szolgálatára. Minden más nagyság hazug önámítás. (Viktor J)
3. Ne élj magadnak, hanem Istennek és felebarátaidnak! Ne keress az emberek előtt tisztességet, hanem igyekezzél nekik szolgálni, sem dicsérettel, sem ócsárlással ne törődve. (Hauser M)
4. Magamra hagyatva semmi sem vagyok, csak csupa gyarlóság, de mihelyt rám tekintesz, azonnal öröm száll belém. (Kempis)
5. Nem árt, ha mindenkinek alárendeled magad, de sokszor árt, ha csak egynek is eléje teszed magad. (Kempis)
6. Az alázatos szívben állandó béke honol.
7. Ha van benned valami jó, tételezz fel mások felől még jobbat, hogy el ne bizakodjál!
8. Ha az alázatost meggyalázták, lelki békéje nem vész el, mert erőssége Isten, és nem a világ. (Kempis)
9. Az igazi alázatosság magamagán kívül senkire sem neheztel, senkire sem haragszik. (Kempis)
10. Ne az én nevem, hanem a Tied dicsértessék, ne az én művem, hanem a tied magasztaltassék. A Te szent neved dicsértessék, nekem pedig semmi részem se legyen az emberek dicséretében. (Kempis)
11. Aki őszintén tudja, hogy nincs benne semmi jó, nem keres másban hibát.
12. Az alázatos lelkek így imádkoznak: Uram, engedd, hogy minél kevesebb feltűnés nélkül mehessek át ezen az életen.
13. Semmiségem tudatában kell élnem! Vagyis állandóan látnom kell és beismernem, hogy semmit sem tudok, és semmire sem vagyok érdemes. (Terstseegen)
14. Istennek semmit sem tudok adni, és érette semmit sem tudok cselekedni. A legjobb, amit tehetek, hogy tehetetlenségemet beismerem. (Tertseegen)
15. Nem szükséges gyarlóságaink miatt annyira nyugtalankodnunk. Gonosz gyermekek ők, akiket ugyan nem szerethetünk, de mégis el kell szenvednünk, mert arra szolgálnak, hogy bennünket saját szemünkben semmivé és a megfeszített Jézus végtelen megalázottságához hasonlóvá tegyenek. (Tertseegen)
16. Ha nagy akarsz lenni, légy szolga, de ha első akarsz lenni, akkor tovább kell menned: légy rabszolga!
17. Ha dicsérnek, fordulj a fal felé és mondjad: Istenem, látom, hogy dicsérnek, pedig Te tudod, hogy milyen bűnös vagyok.
18. A hamis alázatosság visszataszító, a valódi alázatosság vonzó.
19. A valódi alázatosság virág, mely minden kertnek díszére válik, fűszer, mellyel az életnek minden étele megízesíthető. Egyszóval olyasmi, mely minden dolognak az értelmét emeli. (Spurgeon)
20. Teljesen üres edényekké kell lennünk, hogy Isten önmagával megtölthessen. (Trudel.)
21. Hogy az Úr felhasználhasson minket, semmivé kell lennünk! (Trudel)
22. Annak, hogy meghaltunk, egyik bizonyítéka, hogy szeretjük a mellőzést nemcsak a világtól, hanem barátainktól is. (Steinberger)
23. Nincsen szabadabb annál, ki magától és minden egyébtől meg tud válni, és magát a sorban legutolsónak tartja. (Kempis)
24. Én csupa hiúság és semmi vagyok színed előtt, állhatatlan és gyarló ember. (Kempis)
25. Atyám: Verd addig hátamat, nyakamat, míg keményszívűségem akaratod alá hajlik. (Kempis)
26. Ha igazságosan bírálom el magamat, be kell ismernem, hogy senki részéről nem esett rajtam méltatlanság, ezért is nincs okom ellened panaszkodni. – Engem joggal illet gyalázat és megvetés, Téged pedig áldás, tisztelet és dicsőség. (Kempis)
27. Aki valami jót tulajdonít önmagának, Isten kegyelme elé gátat emel.
28. Magunk előtt azok a legkisebbek, kik Isten előtt a legnagyobb szentek, és annál alázatosabbak önmagukban, minél nagyobbak Isten előtt.
29. Mindnyájan gyarlók vagyunk, de magadnál gyarlóbbnak senkit se tarts!
30. Az embernek az a törekvése, hogy önmagától elszakadjon, a nagy tettek között is a legnagyobb. S ha Isten kegyelméből ezt a célját el is éri, akkor emberi értéke felbecsülhetetlen. (Tertseegen)
31. Akik Jézust mint királyt akarják szolgálni, kell hogy az alázatosság szerény ruháját viseljék, nem pedig a fennhéjázó önteltség skarlát díszét. (Spurgeon)
32. Aki megalázkodik, bölcsen jár el, mert ezzel elkerüli, hogy mások alázzák meg. (Spurgeon)
33. Az igazi nagysághoz vezető út: akarj igen kicsiny maradni! (Spurgeon)
34. A Krisztusért elszenvedett szégyen a legnagyobb tisztesség, és az Érte elviselt gyalázat a legnagyobb kegyelem. (Spurgeon)
35. Minden nagy ember nemcsak ért a dolgához, hanem tudja is, hogy ért hozzá, és nemcsak igaza van, hanem tudja is, hogy igaza van, csakhogy mindezt nem tulajdonítják maguknak különös érdemül, és nem várják el, hogy embertársaik leboruljanak előttük és imádják őket. A háttérben ott él bennük erőtlenségük tudata. (Fosdick)
36. Ha Isten el tudja nézni, hogy minket, akiket arra hívott el, hogy Őt dicsőítsük – megvessenek, akkor ezt nekünk el kell szenvednünk.
37. Úgy emelkedhetünk Istenhez, ha mások alá süllyedünk. (Trudel)
38. Legyetek porrá, a port nem lehet megsérteni. (Trudel)
39. Isteni nemesség: szolgák szolgája lenni. (Trudel)
40. Amíg rosszul esik, hogy nem adják meg nekünk a köteles tiszteletet, nagyon messze vagyunk az alázatosságtól (Trudel)
41. Ha te semmi vagy, de Megváltód minden, akkor nagyon pompásan összeilletek.
42. Hiúságunkban olyanoknak képzeljük magunkat, amilyenek a valóságban nem vagyunk. Mindez hazugság, ami Istennek, az örök igazságnak visszatetsző. Egyedül az alázatosságot becsüljétek és szeressétek! (Tertseegen)
43. Semmiségem tudatában kell élnem, vagyis állandóan látni kell és be kell ismernem, hogy semmit sem tudok, és semmire nem vagyok érdemes, mert ez az igazság. (Tertseegen)
44. Az alázatosság nem erény, hanem az a talaj, melyből minden más erény fakad.
45. A szenvedés értékesebbé teszi a szolgálatot, mert csak azt tudjuk megbecsülni, ami sokba kerül.
46. Jézus nem sokat beszélt az alázatosság fontosságáról, hanem egy kendőt vett, körülkötötte magán, és elkezdte mosni a tanítványok lábait.
47. Az alázatosság igazi próbája akkor következeik be, amikor az ember valami nagy eredményt ér el, és abban a kísértésben forog, hogy elfelejtse: minden erejét Istentől kapta, megbízatás gyanánt. (Fosdick)
48. Az igazi alázatosság nemcsak így szól: A bűnösök között első vagyok én, hanem így is: Isten kegyelméből vagyok, ami vagyok.
49. Tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok. Máté 11:28
50. Az alázatosoknak Isten kegyelmet ad.

Free counters!

HonlaprendszerüNK
 • 45 év szabad garázdálkodása
 • A szenvedés szeretetté, a kereszt pedig a szeretet útjává válhat…
 • A szenvedés szeretetté, a kereszt pedig a szeretet útjává válhat…
 • Adni, hogy még többet adhassak!
 • Adni, hogy még többet adhassak!
 • Advent-ÚrJövet
 • Afrikai Látnokokat követvén
 • Afrikai Hűség Hőség
 • Afrikai Víz
 • Ahogy kapom, úgy adom!
 • Aki a virágot szereti, rossz ember nem lehet
 • Aki a virágot szereti, rossz ember nem lehet – VESZPRÉM
 • Áldott legyen mindörökké az Úr neve!
 • Albert Líra
 • Alföld – HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
 • Alvidék-Délvidék, mikor térsz vissza hozzánk? – ZENTA
 • Amarilliszfélék
 • Amerikai Hűség Hőség
 • Amerikai Hűség Hőség – SOPRON
 • Amerikai Látnokokat követvén
 • Amoris Laetitia Háború
 • Andre Lowoa – VESZPRÉM
 • Április
 • Antikrisztus által Irányított Népvándorlás
 • Anzix
 • Anzix
 • Áradások-figyelmeztetések
 • Áradások-figyelmeztetések
 • Armageddon nyomában
 • Armageddon nyomában
 • Armageddon nyomában etnikai tisztogatású polgárháborúkban
 • Áttekintő irodalmi jelleggel
 • Augusztus
 • Ausztrálázsiai Hűség Hőség
 • Ausztrálázsiai Hűség Hőség – SORPON
 • Ausztrálázsiai Víz
 • Bács-Kiskun – SÜKÖSD
 • Bálványtemplomok, vértanuk vesztőhelye
 • Baranya – MOHÁCS
 • Begóniák
 • Békés – HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
 • Borsod-Abaúj-Zemplén – SÁTORALJAÚJHELY
 • Böjt-engesztelés-ima
 • Böjt-engesztelés-ima
 • Bölcsen Okosan Magyaran – ESZTERGOM
 • Bölcsen Okosan Magyaran Természetben
 • Bölcsen Okosan Törpemagyaran – BUDAPEST
 • Bölcsességek
 • Bölcsességek idézetekben
 • Bölcsességek, tapasztalatok, népi kutatások
 • Bölcsességek terjedelmében
 • BTankok
 • Buda
 • Budapest
 • BudaPilisSolt – ESZTERGOM
 • Buzogányvirágok
 • Csongrád – HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
 • December
 • Dél-Alföld
 • Dél – Alföld – HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
 • Dél-Dunántúl
 • Dél – Dunántúl – BALATONFÖLDVÁR
 • Délvidék
 • Dezső Líra
 • Dunántúl – BALATONFÖLDVÁR
 • Ébredések, jelenések
 • Egri Érseki Kerület
 • Előbb-utóbb
 • Előre! Győzelemre Fel! – VESZPRÉM
 • Epikus Gyökereink
 • Epikusan A-C Lírailag
 • Epikusan A-E Lírailag
 • Epikusan D-F Lírailag
 • Epikusan F-K Lírailag
 • Epikusan FGIK Lírailag
 • Epikusan G-I Lírailag
 • Epikusan J-L Lírailag
 • Epikusan L-R Lírailag
 • Epikusan LMR Lírailag
 • Epikusan M-O Lírailag
 • Epikusan P-S Lírailag
 • Epikusan S-Z Lírailag
 • Epikusan SZ Lírailag
 • Epikusan T-Z Lírailag
 • Erdély-Csángóföld-Bánát-Körösmező-Máramaros-Székelyföld
 • Erdély-Bánát-Csángó-Körösmező-Máramaros-Székelyföld, mikor térsz vissza hozzánk? – ZSOMBOLYA
 • Erkölcsi Gyökereink
 • Ervin Líra
 • Esti Éjszakák
 • Észak-Alföld
 • Észak – Alföld – NYÍREGYHÁZA
 • Észak-Amerikai Víz
 • Észak-Magyarország
 • Észak – Magyarország – SÁTORALJAÚJHELY
 • Esztergom-Budapesti Érseki Kerület
 • Esztergom-Komárom – ESZTERGOM
 • Esztergom-Vác
 • Eucharisztia
 • Eurázsiai Unió az Európai Unió ellen
 • Európai Hűség Hőség
 • Eurázsiai Hűség Hőség – SOPRON
 • Európai látnok által követvén
 • Európai látnok által követvén
 • Európai Víz
 • Február
 • Fejér – ESZTERGOM
 • Fejezetek
 • Fejezetek
 • Felvidék-Kárpátalja
 • Felvidék, mikor térsz vissza hozzánk? – ZSOLNA
 • Ferenc Líra
 • Figyelmeztetések, üzenetek minden szinten
 • Föld
 • Föld
 • Frank Hűség Hőség – SOPRON
 • Friss Üzenetek a Nagy Figyelmeztetés előtt
 • Frissülés
 • Függtelen Határzár
 • Gábor Líra
 • Gomora Szodoma Technika
 • Gomora Szodoma Technika alapján a Végső Időkbe
 • Gomora Szodoma Technika Ellen a Végső Időkben
 • Gondolkodó Szemlélődő
 • Gyarlóságunk miatt az utolsó háború elkerülhetetlen
 • Gyermeki Hűség
 • GyökereiNK
 • Gyökereink
 • GyökereiNK TöbbEzer Kárpát-medencében – ESZTERGOM
 • Győr-Moson-Sopron – SOPRON
 • Hajdú-Bihar – NYÍREGYHÁZA
 • Hamis Béke
 • Helyreállítás egységben egységért egyben míg élhet… Földkerekségen
 • Heves – VÁC
 • Heves Jeges – SOPRON
 • Himnuszok-dalok településekről
 • Hogyan akartam, de mégse úgy lett
 • Hosszúság – AL-SAFIROV
 • HőseiNK PéldaképeiNK
 • Hűség Hőség
 • Hűség Hőség – SOPRON
 • Ibolyafélék
 • Igazságokat keresek, nem féligazságokat!
 • István Líra
 • Jácintok
 • Január
 • Jász-Nagykun-Szolnok – HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
 • Jelenések-Zarándoklások – VÁC
 • Jelenések-Zarándoklások – VÁC
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus Krisztus Dobogó Szíve és Szeretete – SOPRON
 • Jézus Krisztus Urunk Dobogó Szíve és Szeretete
 • József Líra
 • Jövő a Múltból kikövetkeztethető – SÜKÖSD
 • Július
 • Június
 • Kadarkút-Siófok-Veszprém
 • Kadarkút-Siófok-Veszprém-Esztergom-Vác
 • Kalitka
 • Kalocsa-Kecskeméti Érseki Kerület
 • Karácsonyi kaktuszok
 • Kard(Gladiátor)virágok
 • Károly Líra
 • Kegyelemteljes Áldásodat kérjük jóságos Uram!
 • Keresztény bizonyságok, életek, történetek
 • Keresztény életek, filmek, történetek
 • Keresztes Imahadjárat
 • Kolon (S)Zala – SÜMEG
 • Kontyvirágfélék
 • Koralkák
 • Közép-Dunántúl
 • Közép – Dunántúl – ESZTERGOM
 • Közép-Magyarország
 • Közép – Magyarország – VÁC
 • Ladik
 • Lajos Líra
 • Latin.Amerikai Víz
 • Lég
 • Lég
 • Legendák, mesék, mondák
 • Liliomok
 • Lírikus Gyökereink
 • Legendás MeseMondaVilág – HERCEGSZÁNTÓ
 • Lélektárs – MOHÁCS
 • Lelkitársaknak, majdnem lelkitársaknak
 • Magasság -VARSÓ
 • Magyarán-magyarul hazánk, nemzetünk, nemzedékünk
 • Május
 • Március
 • Margitvirágok
 • MártírSors
 • MártírSzentSors – SÜMEG
 • MédBabiloni Hűség Hőség – SOPRON
 • Meddig még?
 • Mélység – TRIESZT
 • Messze Távolban
 • Mi hunok 300millióan vagyunk
 • Mihály Líra
 • Munkanapló
 • Muskátlik
 • Nebáncsvirágok
 • Nefelejcsek
 • Nemzeti Imahadjárat
 • Nógrád – VÁC
 • November
 • Nyugat-Dunántúl
 • Nyugat-Dunántúl – SOPRON
 • Október
 • Olajfafélék
 • Olvasó gondolkodó
 • Öntsünk Tiszta Vizet a Pohárba!
 • Örömhír
 • Örömhír
 • Örömhír
 • Őrvidék-Gyepüvidék
 • Őszinte alázatos erkölccsel
 • Pálmafélék
 • Pest – VÁC
 • Pesti kerületek – VÁC
 • Pesti Nagykörút
 • Péter Líra
 • Polgárháborús Védelem
 • Pólusharc
 • Pünkösd-ElJövet
 • Római Katolikus – keresztény rádió – ZENTA
 • Rózsák
 • Sándor Líra
 • Segítek, hogy segíthessek!
 • Skandináv Hűség Hőség
 • Somogy, Pannonhalmi főapáti birtoktól napjainkig – BALATONFÖLDVÁR
 • Sopron-Vác-Mohács
 • Szabolcs-Szatmár-Bereg – NYÍREGYHÁZA
 • Szegfűk
 • Szélesség – TACHOV
 • Szentek köztünk élnek, a múlt róluk beszélnek
 • Szentek köztünk járnak, csodák bennünk élnek
 • Szeptember
 • Szeretve szeretett egységben szép az élet, ha nem adják meg-vissza türelemmel várd a lelkitársad!
 • Szétszaggatott szívek, akik összetalálkozhatnak, ha egymásra figyelnének mennyei segítséggel
 • SzívHang
 • SzívSzólam
 • Szodomán túl Armageddon
 • TABU
 • Tamás Líra
 • Természet Bűnös természetünk ellen lázad!
 • Titkok, amelyre ideje, hogy fény derüljön!
 • Tolna – Mohács
 • TöbbEzer
 • Tulipánok
 • Tűz
 • Tűz
 • Üdvözlet
 • Üzenet
 • Üzenet
 • Üzenet a Kárpát-medence területéről
 • Üzenet a Kárpát-medencén kívülről
 • Üzzed El a Sötétséget!
 • Üzzed El a Sötétséget!
 • Változás
 • Vas – SOPRON
 • Veszprém – SÜMEG
 • Veszprémi Érseki Kerület
 • Vigyázz!
 • Visegrádi Hűség Hőség – SOPRON
 • Víz
 • Víz
 • Zoltán Líra
 • 2010. december 17-e óta szerkeszthetetlenek:

  2013. február 26-a óta szerkeszthetetlenek:

  2015. január 22-e óta szerkeszthetlenek:

  Honnan

   

  websas.hu

  MapFree counters! Free counters! Free counters!

  2017. március 22. szerda

  Epikusan S-Z Lírailag

  Community cover photo
  Community member photoCommunity member photoCommunity member photoCommunity member photoCommunity member photo
  Epikusan S-Z Lírailag
  2017. március 22. szerda

  Epikusan L-R Lírailag

  Community cover photo
  Community member photoCommunity member photoCommunity member photoCommunity member photoCommunity member photo
  Epikusan L-R Lírailag
  lowoa.wordpress.com folytatása

  Ez egy irodalmi jellegű Közösség, a Mélység Közösség alapelvei érvényesülnek itten. Ezidáig Amadé László, Babity Mihály, Csokonai Vitéz Mihály, Drégely László, Földes Olga, Móra László, Müller Péter, Nyéki Vörös Mátyás, Orczy Lőrinc, Palágyi Lajos, Pósa Lajos, Réthy László, Révai Miklós, Rónaszegi Miklós, Szentmihályi Szabó Péter, Ungvár-Németi Tóth László, Zrínyi Miklós gondolati ihletettségét tartalmazza. A Közösség mint írtam irodalmi jellege miatt, a Szélesség Közösséghez is tartozik, de ott az a cél, hogy egy gondolatot körüljárva segítsen, itt pedig adott szerzőtől kereshető olyan napi gondolat, ami azoknak kedvez, akik adott szerzőhöz ragaszkodnak. A kategóriák le vannak zárva, ha szeretnétek újabb Epikus L-R Lírailag Közösséget, adjatok tippeket továbbra is. Mindenkinek jó kikapcsolódást, jó időtöltést, s akik csatlakozni akarnak kérjék, de csak a Mélység Közösség alapelvei alapján engedem be, tehát a profilbejegyzésein ne legyen ellentétes információ, mivel olyan embereket vár a Közösség tagjai közé, akik nem rombolnak... köszönöm mindenki megértését,,,
  2017. március 22. szerda

  Epikusan F-K Lírailag

  Community cover photo
  Community member photoCommunity member photoCommunity member photoCommunity member photoCommunity member photo
  Epikusan F-K Lírailag
  lowoa.wordpress.com folytatása

  Ez egy irodalmi jellegű Közösség, a Mélység Közösség alapelvei érvényesülnek itten. Ezidáig Arany János, Ágh István, Bobula Ida, Czuczor Gergely, Csanádi György, Csanádi Imre, Csukás István, Édes Gergely, Faludi Ferenc, Földi János, Garay János, Harcos Katalin, Horváth Imre, Katona József, Kazinczy Ferenc, Kis János, Komjáthy Jenő, Nádudvari Nagy János, Rájnis József gondolati ihletettségét tartalmazza. A Közösség mint írtam irodalmi jellege miatt, a Szélesség Közösséghez is tartozik, de ott az a cél, hogy egy gondolatot körüljárva segítsen, itt pedig adott szerzőtől kereshető olyan napi gondolat, ami azoknak kedvez, akik adott szerzőhöz ragaszkodnak. A kategóriák le vannak zárva, ha szeretnétek újabb Epikus F-K Lírailag Közösséget, adjatok tippeket továbbra is. Mindenkinek jó kikapcsolódást, jó időtöltést, s akik csatlakozni akarnak kérjék, de csak a Mélység Közösség alapelvei alapján engedem be, tehát a profilbejegyzésein ne legyen ellentétes információ, mivel olyan embereket vár a Közösség tagjai közé, akik nem rombolnak... köszönöm mindenki megértését,,,
  2017. március 22. szerda

  Epikusan A-E Lírailag

  Community cover photo
  Community member photoCommunity member photoCommunity member photoCommunity member photoCommunity member photo
  Epikusan A-E Lírailag
  lowoa.wordpress.com folytatása

  Ez egy irodalmi jellegű Közösség, a Mélység Közösség alapelvei érvényesülnek itten. Ezidáig Andróczky Lászlóné Etelka, Apponyi Albert, Ábrányi Emil, Baróti Szabó Dávid, Bálintffy Etelka, Fecske Csaba, Gáspár Ervin, Gyökössy Endre, Hajnal Éva, Horgas Béla, Kannás Alajos, Kovács Daniela, Lászlóffy Aladár, Ruttkay Arnold, Szepes Attila, Szilágyi Domokos, Szuhanics Albert, Tarbay Ede, Zemplényi Árpád gondolati ihletettségét tartalmazza. A Közösség mint írtam irodalmi jellege miatt, a Szélesség Közösséghez is tartozik, de ott az a cél, hogy egy gondolatot körüljárva segítsen, itt pedig adott szerzőtől kereshető olyan napi gondolat, ami azoknak kedvez, akik adott szerzőhöz ragaszkodnak. A kategóriák le vannak zárva, ha szeretnétek újabb Epikus A-E Lírailag Közösséget, adjatok tippeket továbbra is. Mindenkinek jó kikapcsolódást, jó időtöltést, s akik csatlakozni akarnak kérjék, de csak a Mélység Közösség alapelvei alapján engedem be, tehát a profilbejegyzésein ne legyen ellentétes információ, mivel olyan embereket vár a Közösség tagjai közé, akik nem rombolnak... köszönöm mindenki megértését,,,
  2016. december 22. csütörtök

  MédBabiloni Hűség Hőség

  Community cover photo
  Community member photoCommunity member photoCommunity member photoCommunity member photoCommunity member photo
  MédBabiloni Hűség Hőség
  Hűség Hőség kistestvére

  Nem szívesen csinálom ezt a közösséget, oka előrehaladott események. Az Ausztrálázsiai Hűség Hőség Közösség Kulturális Európa része szinte teljesen, a Hűség Hőség Közösség BOM-tól keletre lévő azon része, amely nem tartozik az Eurázsiai Hűség Hőséghez, sem a Visegrádi Hűség Hőséghez, valamint szintén a Közösség olyan bejegyzései melyek Egyiptom, s Líbia megosztott területével kapcsolatos. Kategóriái félelmet keltenek, akik ráeszmélnek, hogy mi ez tulajdonképpen. Így amíg nem töltöm fel, addig csak ide íróm: Babilón, Egyiptom, Kilikia, Lüdia, Média,
  2016. november 1. kedd

  SOHA VISZONT NEM LÁTÁSRA mindaddig amíg NE HÍVJ képes leszen személyesen felhívni a lelkitársát

  Sokat gondolkodtam rajta, de az események affelé irányítanak, hogy megtévesztettet csak így lehet felrázni megtévesztettségéből. Többen is vagytok,  tehát nem egyedi eset, úgy tünhet nagyon jól dolgoznak a sötétségben levők, pedig az utolsó szót nem ők fogják kimondani, hanem a sok szenvedés után a világosságban levők hadereje. Mehetünk tovább, hogy most mi lesz, magam részéről egy dolgot ajánlok, tudom hogy sokan erre képtelenek, de csak ez segít, s ha tudjátok mi az, akkor könnyebb lesz, ha meg nem tudjátok, azoknak lesz ott a Föld Közösség, mert ők még a földi javakhoz próbálkoznak ragaszkodni.

  2016. október 14. péntek

  Előre! Győzelemre Fel!

  Community cover photo
  Community member photoCommunity member photoCommunity member photoCommunity member photoCommunity member photo

   

  Istenem!Segíts észrevennem, hogy kinek hogyan tudok örömet szerezni.Akár egy-egy beszélgetés, látogatás kapcsán is áldást jelenthetek mások számára!


  Az új csilivili G+ nem tetszik, így hogy jól működhessen régi formában az ajánló is, ezért kellett létrehozni. Néhány dolgot kellett törölnöm, pedig szükség lett volna reá
  2016. október 14. péntek

  Aki a virágot szereti, rossz ember nem lehet

  Community cover photo
  Community member photoCommunity member photoCommunity member photoCommunity member photoCommunity member photo  A közösség azért alakult meg, mert időszerű még ha nekem nem tetszik, akkor is. Alapanyaga, az első profilom zárt gyűjteményeinek tartalma annak függvényében, hogy ott minősítették-e.

  2016. október 1. szombat

  Pesti kerületek

  Community cover photo
  Community member photoCommunity member photoCommunity member photoCommunity member photoCommunity member photo
  Pesti kerületek
  Bölcsen Okosan Magyaran Közép-Magyarország része


  Tessék itt van az utolsó, akik nem fogadták el, hogy a Pest Közösségben legyenek ezek, azoknak üzenem a legkevesebb bejegyzésű közösség szer a Pesti kerületek Közösség taglétszáma adja meg a bejegyzésszámot 10re mindig felfelé kerekítve
  2016. szeptember 29. csütörtök

  Pest

  Community cover photo
  Community member photoCommunity member photoCommunity member photoCommunity member photoCommunity member photo
  Pest
  Bölcsen Okosan Magyaran Közép-Magyarország része

  Pest megye új területe 1950. február 1-jétől az alábbiak szerint alakult:

  Pest-Pilis-Solt-Kiskun megyéből az alábbi területek:
  az Abonyi, Budakörnyéki, Gödöllői, Gyömrői, Központi, Monori, Nagykátai, Ráckevei, Szentendrei és Váci járások teljes területe,
  az Alsódabasi járás, kivéve
  a Bács-Kiskun megyéhez csatolt Kunbaracs, Ladánybene és Lajosmizse községeket,
  az Aszódi járás, kivéve
  a Heves megyéhez csatolt Boldog és Kerekharaszt községeket,
  Cegléd, Nagykőrös, Szentendre és Vác megyei városok,
  Nógrád-Hont megyéből a Szobi járás teljes területe.
  2016. szeptember 29. csütörtök

  GyökereiNK TöbbEzer Kárpát-medencében

  Community cover photo
  Community member photoCommunity member photoCommunity member photoCommunity member photoCommunity member photo
  GyökereiNK TöbbEzer Kárpát-medencében
  2016. szeptember 18. vasárnap

  Alvidék-Délvidék, mikor térsz vissza hozzánk?

  Community cover photo
  Community member photoCommunity member photoCommunity member photoCommunity member photoCommunity member photo
  aszerda.mindenkilapja.hu (Bölcsen Okosan Magyaran része)

  A középkori Magyar Királyság bánságai

  Barancsi bánság
  Bodonyi bánság
  Bolgár bánság
  Boszniai bánság
  Dalmát bánság
  Horvát bánság
  Jajcai bánság
  Kucsói bánság
  Macsói bánság
  Nándorfehérvári bánság
  Ozorai bánság
  Sói bánság
  Szerémi bánság
  Szlavón bánság
  Szörényi bánság
  Szreberniki bánság

  Újkori bánságok

  Karánsebesi–lugosi bánság
  Temesi bánság
  2016. szeptember 14. szerda

  Jelenések-Zarándoklások újabb

  Community cover photo
  Community member photoCommunity member photoCommunity member photoCommunity member photoCommunity member photo
  Jelenések-Zarándoklások

  Alapanyaga a másik hasonló nevű közösség beszélgetés részén lévő bejegyzések tömege kiegészítve figyelemfelkeltésekkel
  2016. szeptember 13. kedd

  Heves

  Community cover photo
  Community member photoCommunity member photoCommunity member photoCommunity member photoCommunity member photo
  Heves
  Bölcsen Okosan Magyaran Észak-Magyarország része

  Heves megye új területe 1950. február 1-jétől az alábbiak szerint alakult:

  Heves megye addigi területe, kivéve
  a Nógrád megyéhez csatolt Dorogháza, Hasznos, Maconka, Mátramindszent, Nagybátony, Nádújfalu, Pásztó, Szuha, Szurdokpüspöki és Tar községeket,
  a Szolnok megyéhez csatolt Nagyiván, Örvény, Tiszafüred, Tiszaigar, Tiszaörs és Tiszaszőlős községeket,
  Borsod-Gömör megyéből Borsodszemere, Egerfarmos, Nagyvisnyó, Noszvaj, Novaj, Szihalom és Szilvásvárad községek,
  Nógrád-Hont megyéből Heréd, Lőrinci, Nagykökényes és Zagyvaszántó községek,
  Pest-Pilis-Solt-Kiskun megyéből Boldog és Kerekharaszt községek.

  A megyerendezéssel egyidejűleg február 1-jén alakult meg Heves megye új közigazgatási egységeként a Füzesabonyi járás.
  2016. szeptember 11. vasárnap

  Csongrád

  Community cover photo
  Community member photoCommunity member photoCommunity member photoCommunity member photoCommunity member photo
  Csongrád
  Bölcsen Okosan Magyaran Dél-Alföld része


  Csongrád megye új területe 1950. március 16-ától az alábbiak szerint alakult:

  Csongrád megye teljes addigi területe,
  a megszűnő Csanád megyéből az alábbi területek:
  a Központi járás, kivéve
  a Békés megyéhez csatolt Nagykopáncs községet
  a Torontáli járás teljes területe,
  Makó megyei város.

  Hódmezővásárhely és Szeged 1950. június 15. napjától lett a megye része, amikor a törvényhatósági jogú városi jogállás az egész országban megszűnt.


  1962-ben Szeged vette át Csongrád megye székhelyének szerepét Hódmezővásárhelytől.
  2016. szeptember 11. vasárnap

  Borsod-Abaúj-Zemplén

  Community cover photo
  Community member photoCommunity member photoCommunity member photoCommunity member photoCommunity member photo
  Borsod-Abaúj-Zemplén
  Bölcsen Okosan Magyaran Észak-Magyarország része


  Borsod-Abaúj-Zemplén megye 1950. március 16-án alakult meg a következő területekből:

  Borsod-Gömör megye területe
  kivéve az 1950. február 1-jén Heves megyéhez csatolt Borsodszemere, Egerfarmos, Nagyvisnyó, Noszvaj, Novaj, Szihalom és Szilvásvárad községeket
  Abaúj megye teljes területe,
  Zemplén megye teljes területe,
  Szabolcs megyéből Báj, Csobaj, Kenézlő, Prügy, Taktakenéz, Tiszaladány, Tiszatardos, Viss és Zalkod községek

  Miskolc 1950. június 15. napjától lett a megye része, amikor a törvényhatósági jogú városi jogállás az egész országban megszűnt.
  2016. szeptember 11. vasárnap

  Békés

  Community cover photo
  Community member photoCommunity member photoCommunity member photoCommunity member photoCommunity member photo

  Békés
  Bölcsen Okosan Magyaran Dél-Alföld része

  Békés megye új területe 1950. március 16-ától az alábbiak szerint alakult:

  Békés megye addigi területe, kivéve
  a Szolnok megyéhez csatolt Öcsöd községet,
  a megszűnő Csanád megyéből az alábbi területek:
  a Battonyai és a Mezőkovácsházi járások teljes területe,
  a Központi járásból Nagykopáncs község,
  Bihar megyéből a Cséffa-Nagyszalontai járás,
  Jász-Nagykun-Szolnok megyéből Dévaványa és Pusztaecseg községek,
  a Hódmezővásárhely területéből szervezett Kardoskút község.

  Békéscsaba 1950. június 15. napjától lett a megye része, amikor a törvényhatósági jogú városi jogállás az egész országban megszűnt.
  2016. szeptember 11. vasárnap

  Bács-Kiskun

  Community cover photo
  Community member photoCommunity member photoCommunity member photoCommunity member photoCommunity member photo
  Bács-Kiskun
  Bölcsen Okosan Magyaran Dél-Alföld része


  Bács-Kiskun megye 1950. február 1-jén alakult meg a következő területekből:

  Bács-Bodrog megye teljes területe,
  Pest-Pilis-Solt-Kiskun megyéből az alábbi területek:
  a Dunavecsei, Kalocsai, Kiskőrösi, Kiskunfélegyházi és Kunszentmiklósi járások teljes területe,
  az Alsódabasi járásból Kunbaracs, Ladánybene és Lajosmizse községek,
  Kalocsa, Kiskunfélegyháza és Kiskunhalas megyei városok.

  A megyerendezéssel egyidejűleg új járás alakult Kecskemét székhellyel.

  Baja és Kecskemét 1950. június 15. napjától lett a megye része, amikor a törvényhatósági jogú városi jogállás az egész országban megszűnt.


  Bács-Kiskun megyéhez csatolták 1996-ban Baranya megyétől Dunafalvát és 2002-ben Jász-Nagykun-Szolnok megyétől Tiszaugot
  2016. szeptember 11. vasárnap

  Szabolcs-Szatmár-Bereg

  Community cover photo
  Community member photoCommunity member photoCommunity member photoCommunity member photoCommunity member photo

  Szabolcs-Szatmár-Bereg
  Bölcsen Okosan Magyaran Észak-Alföld része

  Szabolcs-Szatmár megye 1950. március 16-án alakult meg a következő területekből:

  Szatmár-Bereg megye teljes területe,
  Szabolcs megye területe, kivéve
  a Borsod-Abaúj-Zemplén megyéhez csatolt Báj, Csobaj, Kenézlő, Prügy, Taktakenéz, Tiszaladány, Tiszatardos, Viss és Zalkod községeket,
  a Hajdú-Bihar megyéhez csatolt Görbeháza, Nyíracsád, Nyíradony, Polgár, Tiszagyulaháza, Újszentmargita és Újtikos községeket.

  A megyerendezéssel egyidejűleg a Ligetaljai járás megszűnt.
  2016. szeptember 11. vasárnap

  Nógrád

  Community cover photo
  Community member photoCommunity member photoCommunity member photoCommunity member photoCommunity member photo
  Nógrád
  Bölcsen Okosan Magyaran Észak-Magyarország része

  Nógrád megye új területe 1950. február 1-jétől az alábbiak szerint alakult:

  Nógrád-Hont megye addigi területe, kivéve
  a Pest megyéhez csatolt Szobi járást,
  a Heves megyéhez csatolt Heréd, Lőrinci, Nagykökényes és Zagyvaszántó községeket,
  Heves megyéből Dorogháza, Hasznos, Maconka, Mátramindszent, Nagybátony, Nádújfalu, Pásztó, Szuha, Szurdokpüspöki és Tar községek.

  A megyerendezéssel egyidejűleg az addig Nógrád-Hont megyéhez tartozott Sziráki járás megszűnt és Pásztó székhellyel új járás alakult.
  2016. szeptember 11. vasárnap

  Jász-Nagykun-Szolnok

  Community cover photo
  Community member photoCommunity member photoCommunity member photoCommunity member photoCommunity member photo
  Jász-Nagykun-Szolnok
  Bölcsen Okosan Magyaran Észak-Alföld része

  A kun székek a magyarországi kunok autonóm, a királyi vármegyerendszertől független közigazgatási egységei voltak. A szék a szászok és székelyek székeihez hasonlóan bírói széket jelent. A székek élén a kapitányok álltak. A rendszer nyilvánvalóan a régebbi kun nemzetségek alapján jött létre, a nemzetségfők válhattak a székek kapitányaivá, de erre csak egy szék, a Halas-szék esetén van megnyugtató forrásadat. A székekről először a 15. században hallunk, de valószínűleg a 14. században alakulhattak ki. Összesen hat székről van tudomásunk:


  Halas-szék – a Kiskunság területén Halas mezőváros (Kiskunhalas) központtal alakult ki a Csertán nemzetség területén, de több nemzetség jelenléte is kimutatható. A nemzetség fejének, Köncsög ispánnak 1366-ban Halason volt a szállása. 1418-ban még a nemzetség nevével jelzik a széket (de sede Chortyan), de 1451-től ugyanitt a Halas-széket találjuk.
  Szentelt-szék – 1424-ből van rá adat, Csanád-megyében a Kór nemzetség területén alakult ki.
  Kolbáz-szék – 1440-től vannak rá adatok, a Nagykunságban Kolbázszállás központtal valószínűleg az Olás nemzetség szállásterületét foglalta magában, de több nemzetség jelenléte is kimutatható.
  Kecskemét-szék – nemzetségi eredete bizonytalan, 1465-ben a kiskunsági Kecskemét mint a királynéi kunok bírói székének központja szerepel.
  Kara-szék – nemzetségi eredete bizonytalan, központja a kiskunsági Karaszállás. 1469-ben Mizse-szék néven szerepel, feltehetően a szálláskapitány Misse család birtokain alakult ki a szék.
  Hantos-szék – nemzetségi eredete ismeretlen, Fejér megye dunántúli részén volt, valószínűleg egyetlen kun birtokos család birtokában a 14. században.

  A török korban két szék, a Hantos-szék és a Szentelt-szék eltűnt az elnéptelenedés és az elvándorlás miatt. A hat majd négy kun székhez társult az egyetlen jász szék:

  Berény-szék – Berény (Jászberény) székhellyel

  A jászkun székek összessége felelt meg egy vármegyének, élén a nádorral, majd később a jászkun főkapitánnyal. A székek a szolgabírói járások megfelelői voltak. A székeken belül a kunok ágakba tömörültek, ezek egy szálláson telepedtek le, ami a falu megfelelője volt.  Szolnok megye új területe 1950. február 1-jétől az alábbiak szerint alakult:

  Jász-Nagykun-Szolnok megye addigi területe, kivéve
  a Békés megyéhez csatolt Dévaványa és Pusztaecseg községeket,
  Békés megyéből Öcsöd község,
  Heves megyéből Nagyiván, Örvény, Tiszafüred, Tiszaigar, Tiszaörs és Tiszaszőlős községek.


  Bács-Kiskun megyéhez csatolták 2002-ben Jász-Nagykun-Szolnok megyétől Tiszaugot
  2016. szeptember 11. vasárnap

  Hajdú-Bihar

  Community cover photo
  Community member photoCommunity member photoCommunity member photoCommunity member photoCommunity member photo
  Hajdú-Bihar
  Bölcsen Okosan Magyaran Észak-Alföld része


  Hajdú-Bihar megye 1950. március 16-án alakult meg a következő területekből:

  Hajdú megye teljes területe,
  Bihar megye területe, kivéve
  a Békés megyéhez csatolt Cséffa-Nagyszalontai járást,
  Szabolcs megyéből Görbeháza, Nyíracsád, Nyíradony, Polgár, Tiszagyulaháza, Újszentmargita és Újtikos községek.

  A megyerendezéssel egyidejűleg új járás alakult Polgár székhellyel.

  Debrecen 1950. június 15. napjától lett a megye része, amikor a törvényhatósági jogú városi jogállás az egész országban megszűnt.